Skip to main content
DIGITAL TV 183
securityreport e mag odhgos 2021
22 Οκτωβρίου 2023 08:39

Ο ρόλος των καμερών ασφαλείας στο industry 4.0

Γράφει: Παναγιώτης Αποστολόπουλος
anoigma 48b2bbc9

Πριν από το 2014, ο όρος αναζήτησης «industry 4.0» στο Google ήταν πρακτικά ανύπαρκτος. Αυτό έπαψε να ισχύει από το 2019, όπου το 68% των ερωτηθέντων μιας παγκόσμιας έρευνας που πραγματοποίησε η McKinsey, θεωρούσε το industry 4.0 ως μία από τις κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες. Το 70% είπε ότι οι εταιρείες τους ήδη εφαρμόζουν πιλοτικά ή αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες γύρω από αυτό. Η βασική αρχή του industry 4.0 είναι ότι με τη σύνδεση μηχανών, εργατών και συστημάτων, οι επιχειρήσεις δημιουργούν έξυπνα δίκτυα σε όλη την αλυσίδα αξίας τους, μέσω των οποίων μπορούν να ελέγχουν ο ένας τον άλλον αυτόνομα. Παράδειγμα για τo industry 4.0 είναι και οι μηχανές που μπορούν να προβλέψουν τις αποτυχίες και να ενεργοποιήσουν αυτόνομες ή αυτο-οργανωμένες διαδικασίες συντήρησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες αντιδρούν στις απρόσμενες αλλαγές στην παραγωγή.

Στην εποχή του industry 4.0, η συγχώνευση ψηφιακών τεχνολογιών και συμβατικών βιομηχανικών διαδικασιών οδήγησε στη δημιουργία του Industrial Internet of Things (IIoT), φέρνοντας επανάσταση στο τοπίο της βιομηχανικής παραγωγής. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αξιοποίησε την προηγμένη συνδεσιμότητα, την ανάλυση δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη και τους αυτοματισμούς, ώστε να βελτιστοποιήσει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα. Αυτός ο μετασχηματισμός χαρακτηρίζεται από έξυπνα εργοστάσια, όπου μηχανές, συσκευές και διάφορα συστήματα επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας έναν πλούτο δεδομένων και άρα, χρήσιμες και πολύτιμες πληροφορίες. Το IIoT προωθεί την απρόσκοπτη ενοποίηση των κυβερνοφυσικών συστημάτων, του Cloud και του γνωστικού υπολογισμού, προσφέροντας άνευ προηγούμενου ευκαιρίες σε διάφορους τομείς, όπως η συντήρηση, η βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού, ο ποιοτικός έλεγχος κ.λπ. Σε αυτήν την ψηφιακή εποχή της βιομηχανικής καινοτομίας, οι κάμερες παρακολούθησης έχουν αναδειχθεί ως ανεκτίμητα εργαλεία, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της επιτυχίας των σύγχρονων εγκαταστάσεων παραγωγής.

Τα σύγχρονα και εξελιγμένα συστήματα βιντεοεπιτήρησης χρησιμοποιούνται σήμερα σε γραφεία, εμπορικά καταστήματα και σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Η ενσωμάτωση των εν λόγω καμερών, σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε industry 4.0, σηματοδοτεί μία νέα εποχή και αυτό γιατί ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια, παρακολουθούν και βελτιστοποιούν την παραγωγική διαδικασία και χρησιμοποιούνται ευρέως για τον ποιοτικό έλεγχο και τη διαχείριση των αποθεμάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ας δούμε αναλυτικότερα τα οφέλη που προσφέρουν τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης στην εποχή του industry 4.0.

1 1

Ενίσχυση της λειτουργικής ασφάλειας: Μία από τις κύριες περιπτώσεις χρήσης των σύγχρονων καμερών στις βιομηχανίες είναι η ενίσχυση της λειτουργικής ασφάλειας. Τα σύγχρονα περιβάλλοντα παραγωγής συχνά διαθέτουν πολύπλοκα μηχανήματα και περιλαμβάνουν επικίνδυνες διαδικασίες. Οι κάμερες που τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία (σε όλη την εγκατάσταση) είναι σε θέση να παρακολουθούν συνεχώς αυτές τις λειτουργίες / διαδικασίες, ειδοποιώντας τους χειριστές σε πραγματικό χρόνο για πιθανούς κινδύνους ή δυσλειτουργίες. Αυτή η προληπτική προσέγγιση για την ασφάλεια επιτρέπει τη γρήγορη απόκριση και τον μετριασμό των κινδύνων, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τα ατυχήματα και διασφαλίζοντας την ευημερία του εργατικού δυναμικού.

2

Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας: Ο CCTV εξοπλισμός προσφέρει μια ευέλικτη λύση για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η παρουσία του σε όλο το τμήμα παραγωγής διευκολύνει την παρακολούθηση της προόδου της, καταγράφοντας συνεχώς πλάνα από τις διαδικασίες. Αυτά τα οπτικά δεδομένα επιτρέπουν στους επόπτες και τους χειριστές των μηχανημάτων να παρατηρούν σε ζωντανό χρόνο τη ροή εργασίας, καθώς αυτή εκτυλίσσεται. Οι επόπτες μπορούν να παρακολουθούν την κίνηση των πρώτων υλών, την εξέλιξη κάθε προϊόντος και τον ρυθμό με τον οποίο λαμβάνει χώρα η παραγωγή. Οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο δίνουν τη δυνατότητα στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να αντιδρούν άμεσα σε τυχόν αποκλίσεις από τα προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα. Το βίντεο που συλλέγεται μπορεί να αναλυθεί για να εντοπιστούν τυχόν προβληματικά σημεία ή λειτουργικές ανεπάρκειες στη γραμμή παραγωγής. Τα πλάνα, λοιπόν, θα επιτρέψουν στους υπεύθυνους να βελτιώσουν τη ροή εργασίας, να ανακατανείμουν τους διαθέσιμους πόρους ή να επανασχεδιάσουν τις διαδικασίες για τη διασφάλιση ενός ομαλότερου και πιο αποτελεσματικού κύκλου παραγωγής. Η διατήρηση προτύπων υψηλής ποιότητας είναι υψίστης σημασίας στην κατασκευή και οι κάμερες βοηθούν στην επίτευξη αυτού του στόχου, δηλαδή του ποιοτικού ελέγχου.

3

Διαχείριση αποθεμάτων και εφοδιαστικής αλυσίδας: Η αποτελεσματική διαχείριση του αποθέματος και της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της παραγωγής. Οι κάμερες βοηθούν στην παρακολούθηση και τη διαχείριση των επιπέδων αποθέματος, παρακολουθώντας και καταμετρώντας την κίνηση των αποθεμάτων. Παράλληλα, εντοπίζουν διάφορες αποκλίσεις στην καταμέτρηση, ενώ μπορούν να φανούν χρήσιμες τόσο στη φόρτωση όσο και στην εκφόρτωση των αγαθών, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Επίσης, θα λειτουργήσουν και αποτρεπτικά σε πιθανή κλοπή εντός της βιομηχανίας. Η απλή παρουσία καμερών αποθαρρύνει τα άτομα να κλέψουν αγαθά και να προβούν σε ανέντιμες πρακτικές. Όπως είναι λογικό, σε περίπτωση που κάτι κλαπεί, το καταγεγραμμένο υλικό μπορεί να χρησιμεύσει ως κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο. Τέλος, για βιομηχανίες όπου η διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων κατά τη μεταφορά είναι ζωτικής σημασίας, μπορούν να εγκατασταθούν κάμερες ασφαλείας ακόμα και σε οχήματα μεταφοράς. Αυτές οι κάμερες επιτρέπουν στους κατασκευαστές να παρακολουθούν εξ αποστάσεως το εμπόρευμα κατά τη μεταφορά, διασφαλίζοντας ότι ο χειρισμός τους γίνεται σωστά και σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας.

4

Προληπτική συντήρηση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων: Οι κάμερες διευκολύνουν τις στρατηγικές πρόβλεψης και προληπτικής συντήρησης, ένα βασικό συστατικό του industry 4.0. Παρακολουθώντας συνεχώς την κατάσταση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, αυτές οι κάμερες μπορούν να ανιχνεύσουν πρώιμα σημάδια φθοράς ή δυσλειτουργίας. Κλασικό παράδειγμα αποτελούν οι θερμικές κάμερες που «ελέγχουν» το εσωτερικό του εξοπλισμού για τυχόν διαρροές, αυξημένη θερμοκρασία και άρα κίνδυνο πυρκαγιάς κ.λπ. Αυτή η έγκαιρη ανίχνευση επιτρέπει την προγραμματισμένη συντήρηση, τη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και την πρόληψη δαπανηρών βλαβών. Επιπρόσθετα, τα δεδομένα βίντεο μπορούν να αναλυθούν, χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία μηχανικής εκμάθησης και ανάλυσης δεδομένων. Αυτές οι αναλύσεις μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τα πρότυπα απόδοσης του εξοπλισμού και τους δείκτες αστοχίας.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Security Report, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Δεκεμβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχος, θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμ...
 • Υβριδικά συστήματα συναγερμού

  Υβριδικά συστήματα συναγερμού

  Σε μια εποχή όπου η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των ανθρώπων παγκοσμίως, τα υβριδικά συστήματα συναγερμού έχουν αναδειχθεί σε ένα ζωτικό εργαλείο για την προστασία κατοικιών, επιχειρήσεων ...
 • Ajax Special Event

  Ajax Special Event

  Το 5ο κατά σειρά εικονικό event της Ajax Systems ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία στις 20 Οκτωβρίου του 2023! Για μία ακόμα χρονιά, η εταιρεία άνοιξε τα χαρτιά της ανακοινώνοντας νέες αλλαγές στο...
 • Hikvision Smart IPC κάμερες

  Hikvision Smart IPC κάμερες

  H Hikvision παρουσίασε πρόσφατα νέα μοντέλα δικτυακών καμερών Smart IPC, τα οποία υποστηρίζουν πολλαπλές «έξυπνες» λειτουργίες, ενώ διαθέτουν και πολλά νέα μοναδικά χαρακτηριστικά, που τις καθιστο...
 • Comelit Vedo

  Comelit Vedo

  Το Vedo δεν είναι απλώς ένα σύστημα συναγερμού. Αντιπροσωπεύει την επανάσταση στην τεχνολογία, στην αποτελεσματική ασφάλεια και την απλότητα στον προγραμματισμό. Η εγκατάσταση του Vedo γίνεται πολ...
 • Συνέντευξη με τον Άλκη Ζαμπετάκη, IP Surveillance Product Manager της CPI SA

  Συνέντευξη με τον Άλκη Ζαμπετάκη, IP Surveillance Product Manager της CPI SA

  Από την ίδρυσή της το 1990, αποστολή της CPI ήταν μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας να ενισχύσει τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνι...