Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019 | 22:22

NAS-SAN Storage

Διαδικτυακή αποθήκευση και CCTV

Το NAS (Network Attached Storage), αναφέρεται στην διαδικτυακή αποθήκευση των εγγράφων, των ταινιών, των δεδομένων, του υλικού από τις κάμερες και γενικότερα οποιουδήποτε άλλου αρχείου. Αποτελεί μία ιδανική λύση σε περίπτωση που η ποσότητα των αποθηκευμένων δεδομένων και των απαιτήσεων διαχείρισης υπερβαίνει τους περιορισμούς που μπορεί...
Γράφτηκε από: Παναγιώτης Αποστολόπουλος

Το NAS (Network Attached Storage), αναφέρεται στην διαδικτυακή αποθήκευση των εγγράφων, των ταινιών, των δεδομένων, του υλικού από τις κάμερες και γενικότερα οποιουδήποτε άλλου αρχείου. Αποτελεί μία ιδανική λύση σε περίπτωση που η ποσότητα των αποθηκευμένων δεδομένων και των απαιτήσεων διαχείρισης υπερβαίνει τους περιορισμούς που μπορεί να χειριστεί η άμεση αποθήκευση.

Οι μονάδες ή η μονάδα NAS (ανάλογα με τις απαιτήσεις του συστήματος), συνδέεται στο τοπικό δίκτυο και προσφέρει κοινόχρηστο χώρο αποθήκευσης σε όλους τους χρήστες του δικτύου. Μια συσκευή NAS είναι απλή στην εγκατάσταση και εύκολη στη διαχείριση, αποτελώντας μια λύση αποθήκευσης χαμηλού κόστους. Ωστόσο, παρέχει περιορισμένη απόδοση για εισερχόμενα δεδομένα επειδή έχει μόνο μία σύνδεση δικτύου, η οποία μπορεί να παρουσιάσει πρόβλημα στα συστήματα υψηλής απόδοσης. Τα συστήματα δικτυακής αποθήκευσης είναι χρήσιμα σε περιβάλλοντα πολλών λειτουργικών συστημάτων, επιτρέποντας την πρόσβαση διάφορων συσκευών σε αρχεία ανεξάρτητα από το λειτουργικό τους σύστημα. Συνήθως το NAS λειτουργεί σε δίκτυα Ethernet IP/TCP και παρέχει εύκολα ελεγχόμενη πρόσβαση στα δεδομένα σας μέσω Wi-Fi και Internet. Τo SAN (storage area network), αποτελείται από ένα δίκτυο υπολογιστών υψηλής ταχύτητας το οποίο είναι συνήθως συνδεδεμένο με έναν ή περισσότερους server μέσω οπτικών ινών. Το εν λόγω σύστημα, διαθέτει πολλαπλές μονάδες αποθήκευσης, παρέχει υψηλή απόδοση και οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό μέσω των server.

SAN ή NAS για συστήματα βιντεοεπιτήρησης;

Τόσο το SAN όσο και το NAS χρησιμοποιούν ένα δίκτυο IP για την πρόσβαση σε εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο. Ωστόσο, υπάρχουν βασικές διαφορές ως προς τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το δίκτυο για πρόσβαση στα δεδομένα, που τελικά οδηγεί σε διαφορά όσο αφορά την απόδοση σε εφαρμογές βιντεοεπιτήρησης. Με το NAS, υπάρχει ένας server που βρίσκεται μεταξύ του NVR και του συστήματος αποθήκευσης. Η αποθήκευση σε ένα NAS είναι προσπελάσιμη μέσω δικτύου και απαιτεί το δικό του πρωτόκολλο επικοινωνίας (NFS ή CIFS). Ενώ το NAS είναι μία ιδανική επιλογή για ένα περιβάλλον ανταλλαγής αρχείων που δεν απαιτεί εντατική εγγραφή σε ένα δίσκο, δεν είναι κατάλληλο για εγκαταστάσεις που διαθέτουν περιορισμένο αριθμό καμερών.
Το SAN διαφέρει από το NAS, καθώς επιτρέπει σε πολλαπλά NVR να συνδεθούν σε ένα σύστημα αποθήκευσης σε επίπεδο «μπλοκ» χωρίς να χρειάζεται η τοποθέτηση ενός server. Το NVR θα δει τη μονάδα SAN ως τοπική μονάδα δίσκου. Η κεντρική διαχείριση μίας τέτοιας μονάδας, είναι δυνατή από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ιστού προσφέροντας αυξημένη αποτελεσματικότητα και ευκολία στη διαχείριση.
Παραδοσιακά, η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλα συστήματα ασφαλείας τα οποία διέθεταν μεγάλο αριθμό καμερών IP υψηλής ανάλυσης, όπως σε καζίνο, σε επιτήρηση πόλεων, σε αεροδρόμια κ.λπ. Λόγω της οικονομικής απόδοσης, το SAN γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στις μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις. Και στις δύο επιλογές αποθήκευσης, οι εγγραφές στην αποθήκευση πραγματοποιούνται από το εκάστοτε λογισμικό VMS. Όλα τα λογισμικά διαχείρισης βίντεο χειρίζονται με διαφορετικό τρόπο τις εγγραφές, ωστόσο όλα απαιτούν μία σταθερότητα όσο αφορά τη σύνδεση.

RAID

Οι συσκευές NAS με περισσότερους από έναν σκληρό δίσκο έχουν συχνά δυνατότητες RAID για εφεδρεία δεδομένων και είναι οι πιο αξιόπιστες λύσεις για backup. Το RAID σημαίνει «Redundant Array of Independent Disks» (Πλεονάζουσα συστοιχία ανεξάρτητων δίσκων) και όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, τα δεδομένα σας αντιγράφονται σε πολλούς σκληρούς δίσκους ταυτόχρονα. Αν κάτι πάει στραβά σε κάποιον δίσκο, μπορείτε απλώς να τον αντικαταστήσετε και τα αρχεία σας θα ξαναγεμίσουν αυτόματα τον νέο δίσκο. Ας δούμε μερικούς τύπους εγκαταστάσεων, όπου η λειτουργία τους βασίζεται σε server.

IP σύστημα βιντεοεπιτήρησης με 1 έως 30 κάμερες: Ένα μικρό σύστημα αποτελείται συνήθως από ένα server ο οποίος αποθηκεύει το βίντεο σε έναν τοπικό σκληρό δίσκο. Το βίντεο είναι διαχειρίσιμο και μπορεί να προβληθεί μόνο μέσω αυτού του server. Η διαχείριση και οι διεργασίες πραγματοποιού- νται στον server, ωστόσο, ένας client μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα είτε τοπικά είτε απομακρυσμένα (εικόνα 3).

IP σύστημα βιντεοεπιτήρησης με 25 έως 100 κάμερες: Μια τυπική-μεσαίου μεγέθους εγκατάσταση, δια- θέτει ένα server με πρόσθε- το αποθηκευτικό χώρο συνδεδεμένο με αυτόν. Η αποθήκευση διαμορφώνεται συνήθως με τις τεχνικές RAID, προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση και η αξιοπιστία του συστή- ματος. Το βίντεο συνήθως προβάλλεται και διαχειρίζεται από έναν client(πελάτη) και όχι από τον ίδιο τον server (εικόνα 4).

IP σύστημα βιντεοεπιτήρησης με 50 έως 1000 κάμερες: Μια εγκατάσταση μεγάλου μεγέθους απαιτεί υψηλή απόδοση και αξιοπιστία για τη διαχείριση του μεγάλου όγκου δεδομένων και του εύρους ζώνης. Αυτό απαιτεί πολλούς server με ειδικές εργασίες. Ένας κεντρικός server (master)ελέγχει το σύστημα και αποφασίζει ποιο είδος-κατηγορία βίντεο αποθηκεύεται σε άλλο server( αποθήκευσης). Σε ένα τέτοιο σύστημα μπορούν να προστεθούν πολλαπλοί server λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων. Αυτό προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα καθώς σε περίπτωση βλάβης κάποιου Server, τα δεδομένα θα διανεμηθούν-αποθηκευτούν στους υπόλοιπους.

digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο των συστημάτων ασφαλείας.