28/08/2019

«Άδεια Security» στα επαγγελματικά συστήματα ασφαλείας

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Γράφτηκε από: Μητρόπουλος Δημήτρης, Γενικός Διευθυντής iSecurity
Η έλλειψη άδειας security πολλών εγκαταστατών, έχει απασχολήσει επί χρόνια, τόσο τους ειδικούς του κλάδου συστημάτων ασφαλείας όσο και τους καταναλωτές, οι οποίοι παραμένουν απροστάτευτοι, μιας και δεν υπάρχουν σοβαρές δομές, οι οποίες να θωρακίζουν τον κλάδο της ασφάλειας.

Η έλλειψη άδειας security πολλών εγκαταστατών, έχει απασχολήσει επί χρόνια, τόσο τους ειδικούς του κλάδου συστημάτων ασφαλείας όσο και τους καταναλωτές, οι οποίοι παραμένουν απροστάτευτοι, μιας και δεν υπάρχουν σοβαρές δομές, οι οποίες να θωρακίζουν τον κλάδο της ασφάλειας.

Το αντικείμενο της εταιρίας εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας είναι ένα ιδιαίτερο αντικείμενο λόγω του ότι ο επαγγελματίας ή οι επαγγελματίες εγκαταστάτες που έχετε επιλέξει, θα πρέπει να εισέλθουν στον προσωπικό σας χώρο, προκειμένου να τον μελετήσουν, ώστε να σας προστατέψουν από κάθε πιθανή δίοδο ενός διαρρήκτη. Θα πρέπει επομένως η επιλογή του εγκαταστάτη να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία σας από διαρρήξεις. Η προστασία αυτή δεν είναι πάντα δεδομένη, είτε λόγω έλλειψης τεχνικής επάρκειας από τον εγκαταστάτη, είτε λόγω έλλειψης του αναγκαίου – σε αυτές τις περιπτώσεις – επαγγελματισμού.

Σε προηγούμενο άρθρο μας έχουμε παρουσιάσει τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής πριν την εγκατάσταση ενός συστήματος ασφαλείας στον χώρο του. Στο παρόν άρθρο, θα εστιάσουμε στην πιστοποίηση των εταιριών και επαγγελματιών εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας και στο πώς ο καταναλωτής μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την πληροφορία προς όφελός του.

Άδεια Λειτουργίας Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας, όλες οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας, θα πρέπει να διαθέτουν τη σχετική άδεια λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α. (Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας). Τα κύρια προαπαιτούμενα που πρέπει να ικανοποιεί μια εταιρία για να πάρει την άδεια ΙΕΠΥΑ είναι ότι θα πρέπει όλοι οι εταίροι της:

  • Να έχουν εξετασθεί από ψυχίατρο δημοσίου (για να βεβαιωθεί ότι είναι ψυχικά υγιείς)
  • Να έχουν περάσει από τοξικολογικές εξετάσεις σε δημόσιο νοσοκομείο (για να διασφαλιστεί ότι δεν είναι χρήστες ουσιών)
  • Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Η άδεια λειτουργίας ΙΕΠΥΑ εκδίδεται από την Ελληνική Αστυνομία, είναι υποχρεωτική από το Νόμο και ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η πλειοψηφία των εταιριών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στη χώρα μας, δεν διαθέτει την άδεια αυτή. Μία εταιρία μπορεί να λειτουργεί νόμιμα, δηλαδή να έχει ΑΦΜ και να έχει κάνει την έναρξη λειτουργίας στην Εφορία, ωστόσο η Εφορία δεν ζητά την άδεια λειτουργίας ΙΕΠΥΑ, προκειμένου να προχωρήσει στην έναρξη! Αποτέλεσμα είναι ότι ο καταναλωτής – αν δεν γνωρίζει – εκτίθεται στο ρίσκο να επιλέξει έναν εγκαταστάτη, ο οποίος ναι μεν λειτουργεί νόμιμα ως προς την Εφορία, αλλά λειτουργεί παράνομα ως προς τη μη κατοχή άδειας λειτουργίας ΙΕΠΥΑ.

 

Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Κατηγορίας Β

Όμως, ο καταναλωτής δεν διασφαλίζεται μόνο με την κατοχή της άδειας λειτουργίας ΙΕΠΥΑ. Θα πρέπει – επιπλέον – ο τεχνικός (ή οι τεχνικοί) που θα εισέλθουν στον προσωπικό σας χώρο και θα εμπλακούν στο έργο της εγκατάστασης, δηλαδή οι εγκαταστάτες – να έχουν τη λεγόμενη Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Κατηγορίας Β. (Σημείωση: Η Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Κατηγορίας Α αφορά στατικές φυλάξεις – security).

Η Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Κατηγορίας Β είναι εξίσου σημαντική με την Άδεια Λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α., καθώς τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του εγκαταστάτη. Όπως η άδεια ΙΕΠΥΑ, έτσι και η άδεια αυτή, ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια. Προαπαιτούμενα για την Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Κατηγορίας Β είναι όλα τα προαναφερθέντα προαπαιτούμενα της Άδειας Λειτουργίας ΙΕΠΥΑ συν την ολοκλήρωση σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηλεκτρονικού ή συναφούς αντικειμένου – και όχι Ηλεκτρολόγου, καθώς οι γνώσεις ενός Ηλεκτρολόγου δεν επαρκούν για ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις. Συμβαίνει συχνά στην αγορά, μία επιχείρηση να διαθέτει Άδεια Λειτουργίας ΙΕΠΥΑ, αλλά οι εγκαταστάτες της να μην διαθέτουν την άδεια εργασίας προσωπικού κατηγορίας Β.

 

Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν

Η έλλειψη έστω και μίας από τις δύο από τις υποχρεωτικές εκ του Νόμου άδειες, δημιουργούν μια σειρά κινδύνων, τους οποίους αρκετές φορές, αγνοεί ή αμελεί ο καταναλωτής.

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν μπορεί να σχετίζονται από τα πιο συνήθη σενάρια έλλειψης τεχνικής επάρκειας ή επαγγελματισμού (άρα και έλλειψης ολοκληρωμένης προστασίας), μέχρι πιο ακραία σενάρια, που όλοι μας λίγο πολύ, μπορούμε να φανταστούμε.

Ως προς την πιθανή έλλειψη τεχνικής επάρκειας, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε πως η δουλειά του πραγματικού επαγγελματία εγκαταστάτη, είναι – αφού μελετήσει ενδελεχώς τον χώρο – να εντοπίσει και να προστατέψει – με τον κατάλληλο εξοπλισμό, την ορθή εγκατάσταση και αναγκαίες ρυθμίσεις – από κάθε πιθανή διέλευση ενός διαρρήκτη. Συνεπώς, απαιτείται εμπειρία, τεχνική επάρκεια και υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.

Μπορεί για παράδειγμα, η σύνδεση και ο προγραμματισμός του συστήματος ασφαλείας να έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, που να είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε επιθέσεις, δηλαδή να μπορεί εύκολα ο διαρρήκτης να το απενεργοποιήσει. Ή μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημα ένα εξάρτημα GSM παλαιάς γενιάς, που είναι επίσης εύκολα προσπελάσιμο από τον διαρρήκτη.

Συνεπώς, η άδεια λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α. σε συνδυασμό με την Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Κατηγορίας Β του τεχνικού εγκαταστάτη, διασφαλίζουν σε υψηλό βαθμό την πραγματική προστασία του καταναλωτή.

 

Σύνδεσμος Αδειοδοτημένων Επιχειρήσεων Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας Ελλάδος

Τον Ιούνιο του 2018, ιδρύθηκε στην Ελλάδα ο Σύνδεσμος Αδειοδοτημένων Επιχειρήσεων Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας Ελλάδος (Σ.Α.Ε.Ε.Σ.Α.Ε.).

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του Συνδέσμου είναι η διαφύλαξη της αξιοπιστίας του κλάδου της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και η διαφύλαξη των καταναλωτών από τους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά εξοπλισμού και υπηρεσιών από μη πιστοποιημένους ή ερασιτέχνες εγκαταστάτες, οι οποίοι – δυστυχώς – έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η πλειοψηφία των εγκαταστατών συστημάτων ασφαλείας στην αγορά σήμερα, δεν διαθέτουν τις υποχρεωτικές από το Νόμο άδειες και πιστοποιήσεις! Για να εγγραφεί μία Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ως μέλος στον ως άνω Σύνδεσμο, θα πρέπει να διαθέτει όλες τις υποχρεωτικές από το Νόμο αδειοδοτήσεις.

Συνεπώς, η αν κάποια από τις εταιρίες εγκατάστασης της αγοράς είναι μέλος του συλλόγου, αυτόματα εξασφαλίζεται στον καταναλωτή, ότι έχει να κάνει με νόμιμο επαγγελματία. Επιπλέον όμως, η λειτουργία του Συνδέσμου προασπίζει τις πρακτικές υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επαγγελματιών, προς όφελος πάντα του τελικού καταναλωτή. Ίσως, το πιο σύνηθες παράδειγμα πρακτικής μη υγιούς ανταγωνισμού, είναι η προσφορά εξοπλισμού σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, με αποτέλεσμα οι συμπληρωματικές και άκρως απαραίτητες υπηρεσίες της μελέτης, της ορθής εγκατάστασης και λειτουργίας, να μην παρέχονται με τον αναγκαίο επαγγελματισμό, αφήνοντας εκτεθειμένο τον τελικό καταναλωτή.

 

Τι πρέπει να ζητά ο καταναλωτής από την Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Ανεξάρτητα αν ο προμηθευτής σας ανήκει ή όχι στον σύνδεσμο, θα πρέπει οπωσδήποτε – πριν την αποδοχή της προσφοράς από την Εταιρία Εγκατάστασης, να ζητήσετε και να δείτε:

  • Την Άδεια Λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
  • Τα ονόματα των τεχνικών εγκαταστατών που θα εισέλθουν στον χώρο σας ή θα εμπλακούν στο έργο και τις αντίστοιχες άδειες Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Κατηγορίας Β

Μην διστάσετε να το κάνετε αυτό, καθώς ο νόμιμος επαγγελματίας θα δείξει σίγουρα την προθυμία να σας δείξει τις σχετικές άδειες και επιπλέον, θα εκτιμήσει το ενδιαφέρον σας, αφού θα καταλάβει πως έχει απέναντί του έναν συνειδητοποιημένο και ενημερωμένο πελάτη. Πολλές εταιρίες εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας επισυνάπτουν την Άδεια Λειτουργία ΙΕΠΥΑ, μαζί με την προσφορά τους. Ωστόσο, καλό είναι να έχετε υπόψη σας ότι οι Άδειες Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Κατηγορίας Β, δεν μπορούν να σταλούν λόγω την αναγκαιότητας για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό φυσικά, δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση το δικαίωμά σας να ζητήσετε και να δείτε τις άδειες αυτές, χωρίς όμως να κρατήσετε το σχετικό αρχείο.

INFO
  • iSecurity
  • Λεωφόρος Ειρήνης 1, Πεύκη Αττική 15121
  • τηλ: 210 5239 119 | fax: 211 0130 102
  • e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | site: isecurity.gr
Κατηγορία Τεύχος 94, Αφιέρωμα

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο των συστημάτων ασφαλείας.