24/09/2021

Video Analytics - Η Εμπορική Οπτική!

Γράφτηκε από: Παναγιώτης Καπινιάρης
Η είσοδος τηςΤεχνητής Νοημοσύνης στα συστήματα παρακολούθησης έφερε ένα τσουνάμι πληροφοριών και τεχνικών όρων το οποίο κατέκλυσε την αγορά των Συστημάτων Παρακολούθησης.

Η είσοδος τηςΤεχνητής Νοημοσύνης στα συστήματα παρακολούθησης έφερε ένα τσουνάμι πληροφοριών και τεχνικών όρων το οποίο κατέκλυσε την αγορά των Συστημάτων Παρακολούθησης.

Καθημερινά ακούμε και διαβάζουμε για τα πλεονεκτήματα που έρχεται να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη και την αναβάθμιση των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης στον Μεγάλο Παίκτη της ασφάλειας. Όροι όπως Machine Learning, Deep Learning, AI, Neural Networks έρχονται να κατακλείσουν την αρθογραφία, η οποία κυρίως εστιάζει στο τεχνολογικό κομμάτι το οποίο θα το χαρακτήριζα και ως το πιο‘φανταζί’… Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ακόμα μεγαλύτερο πονοκέφαλο στον εγκαταστάτη με άλλο ένα τεχνολογικό άρθρο και ακόμα περισσότερους όρους... Heuristics, Haar vs HOG, CNNs και η λίστα δεν έχει τέλος. Όλα τα παραπάνω είναι καλά και χρήσιμα για το Τεχνικό Σκέλος της οποιαδήποτε λύσης. Τί γίνεται όμως με το Εμπορικό κομμάτι;

  • Ποιά όπλα έχει ο Πωλητής για να πουλήσει;
  • Ποιά είναι η πληροφορία που χρειάζεται ο Διευθυντής Πωλήσεων για να διαμορφώσει την στρατηγική του;
  • Και εν τέλη τι συγκριτικά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά έχει η λύση και σε ποια αγορά απευθύνεται; Είναι αυτή η αγορά προσβάσιμη; Είναι κορεσμένη;
  • Ταιριάζει με το προφίλ της εταιρείας; Συγκρούεται με τα υπόλοιπα προϊόντα της;

Αυτά είναι ερωτήματα/παράμετροι τα οποία μένουν συνήθως στο παρασκήνιο και τα οποία αν δεν διαπιστωθούν, ερευνηθούν & απαντηθούν μπορεί να οδηγήσουν στην αποτυχία να πουληθεί ακόμα και ένα σωστό προϊόν.

Η εξέλιξη: Motion Detection vs Τεχνητή Νοημοσύνη

Για να απαντηθούν τα παραπάνω το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η διαβάθμιση των Video Analytics με κριτήριο την πολυπλοκότητα της μεθόδου ανάλυσής τους ξεκινώντας από την απλούστερη σε πιο σύνθετες.

  • VMD (Video Motion Detection) – Εντοπισμός απλών αλλαγών στα Pixels.
  • Heuristics – Εισαγωγή από το χρήστη προϋποθέσεων επάνω στο VMD όπως ‘αγνόησε την αλλαγή αν είναι συντομότερη των 3”ή αν είναι μικρότερη από Χ pixels’.
  • Conventional Object Detection – Χρήση προϋποθέσεων κατασκευασμένων από τον χρήστη πάνω σε βασική τεχνολογία Machine Learning.
  • Deep Learning Object Detection – Χρήση μοντέλων προϋποθέσεων / αλγόριθμων ανεπτυγμένων από υπολογιστή και όχι από τον χρήστη βασισμένα σε images/data training από τεράστιες βάσεις δεδομένων.

Από την παραπάνω κατηγοριοποίηση, η εμπορική μετάφραση είναι ότι όσο προχωράμε σε πολυπλοκότερες μεθόδους αφενός η αποτελεσματικότητα βελτιώνεται, αφετέρου απαιτούνται πόροι επεξεργασίας, συνεπώς μεγαλύτερο κόστος υλικών.

Η Αρχιτεκτονική

Το δεύτερο βήμα είναι να κατηγοριοποιηθούν οι λύσεις με κριτήριο την αρχιτεκτονική τους.Οι βασικές κατηγορίες που θα μπορούσαμε απλοποιημένα να έχουμε καθώς υπάρχουν και ενδιάμεσες κατηγορίες είναι:

Επεξεργασία εξ’ολοκλήρου στην κάμερα: Η συγκεκριμένη κατηγορία απαιτεί λιγότερο bandwidth και είναι απόλυτα συμβατή με τα προϊόντα του ίδιου κατασκευαστή, ωστόσο απαιτεί την αντικατάσταση των καμερών και το κόστος της κάμερας είναι μεγαλύτερο λόγω ανάγκης process power, άρα και ακριβότερου hardware. Το κόστος των αυξημένων απαιτήσεων είναι αυτό που έχει σαν αποτέλεσμα οι κοινές κάμερες που υπόσχονται ότι είναι Smart να προσφέρουν στην ουσία απλά Video Motion Detection & Heuristics και όχι πολυπλοκότερη Α.Ι., άρα αναξιόπιστο αποτέλεσμα. Οι κάμερες που πραγματικά θα δώσουν το μέγιστο που επιτρέπει η τεχνολογία με κάποιο SoC, θα είναι σαφέστατα ακριβότερες και πάλι θα έχουν περιορισμούς οι οποίοι προκύπτουν από το SoC.

Επεξεργασία στον καταγραφέα ή σε Server: Σε γενικές γραμμές το κόστος ανά κάμερα είναι μικρότερο συγκριτικά με την προηγούμενη κατηγορία. Επίσης δε χρειάζεται η αλλαγή των καμερών. Ωστόσο για τους ίδιους λόγους – process power – το κόστος του καταγραφέα αυξάνεται, οπότε συνήθως υπάρχουν περιορισμοί στα διαθέσιμα‘έξυπνα’κανάλια και στις κατηγορίες αναγνώρισης. Στο θέμα των δυνατοτήτων επεξεργασίας έρχονται να απαντήσουν οι ισχυροί servers με αποτέλεσμα και πάλι το αυξημένο κόστος.

Cloud: Η δυνατότητα υψηλών ταχυτήτων Ιντερνέτ κάνουν πλέον τη διάδοση λύσεων Cloud Based να αποτελεί τη νέα μόδα. Η ανάγκη πλέον για Hardware εξαλείφεται και το αρχικό κόστος είναι σχεδόν μηδενικό. Ωστόσο τα μειονεκτήματα κάνουν και εδώ την εμφάνισή τους. Οι υψηλές ταχύτητες είναι συνήθως απαραίτητες, άρα αν δεν είναι εφικτές, τότε δεν μπορεί το Cloud να δουλέψει σωστά. Επιπλέον, οι συνδέσεις αυτές είναι ακριβότερες και έρχονται να προστεθούν και στο κόστος συνδρομής στο Cloud, το οποίο είναι συνεχές και δεν προσφέρει ποτέ ιδιοκτησία. Κερασάκι στην τούρτα αποτελεί η κατακόρυφη άνοδος του Cyber Terrorism και τα συνεχόμενα breach, τα οποία διέρρευσαν ευαίσθητες πληροφορίες, και έχουν κάνει τον τελικό χρήστη να αποφεύγει αυτές τις λύσεις αλλά και πολλούς εγκαταστάτες να μην αφήνουν την ασφάλεια άρα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών τους σε άλλους.

3rdParty Solutions: Η διατήρηση πολλών διαφορετικών προϊόντων από τον διανομέα, αλλά και η χρήση σταθερής γραμμής προϊόντων από τον εγκαταστάτη, σε συνδυασμό με την ανάγκη χαμηλού κόστους προϊόντων (ακόμα και διατήρησης των ήδη εγκατεστημένων) γέννησε την δημιουργία των 3rd Party Solutions. Αυτές οι λύσεις κάνουν συνδυασμό των πλεονεκτημάτων, μιας και προσφέρουν αλλά και απαιτείται να έχουν ευρεία συμβατότητα, να είναι αποτελεσματικές, αλλά και να μην αυξάνουν ιδιαίτερα το κόστος και να προσφέρουν ασφάλεια δεδομένων. Εδώ οι λύσεις ποικίλουν, με κατασκευαστές που εξακολουθούν να κάνουν χρήση Cloud, ενώ οι πλήρως ανεξάρτητες Bolt On λύσεις υπάρχουν αλλά προς το παρόν είναι περιορισμένες.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αγοράς...

Τέλος, το σημαντικότερο κομμάτι το οποίο οφείλουν να λάβουν υπόψη οι επαγγελματίες για να επιλέξουν τη λύση ή τις λύσεις που θα προσφέρουν, είναι οι κατηγορίες της αγοράς, τα αριθμητικά τους δεδομένα και τα ανταγωνιστικά προϊόντα κάθε μιας, ώστε να κρίνουν σε ποιά αγορά μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα, αν ήδη την γνωρίζουν ή αν ακόμα καλύτερα δεν την έχουν και τους δίνεται η ευκαιρία με κάποια λύση να εισχωρήσουν και να αναπτύξουν το δίκτυο τους και φυσικά τα έσοδα τους. Σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Grand View Research, το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς αναφορικά με το είδος χρήσης αφορά τον εντοπισμό παράνομης εισόδου στον χώρο επιτήρησης. Ένα επιπλέον αριθμητικό δεδομένο, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία μιας και έρχεται να μας δώσει εκτίμηση για την μελλοντική ανάπτυξη της αγοράς CCTV μέχρι το 2029 έρχεται από την Future Market Insights, η οποία προβλέπει μια τεράστια αύξηση της ζήτησης για Οικιακή & Εμπορική χρήση. Η τεράστια αυτή αύξηση γίνεται ακόμα σημαντική αν αναλογιστούμε ότι ο τομέας των Κυβερνητικών & Βιομηχανικών πρότζεκτ προβλέπεται να παρουσιάσει μείωση.Ηεν λόγωέρευνα μάλιστα δείχνει ότι πέραν του αρνητικού προσήμου ανάπτυξης των κατηγοριών αυτών, το κομμάτι της Οικιακής & Εμπορικής αγοράς φαίνεται ότι θα είναι μεγαλύτερο και σαν μέγεθος.

Σε παρόμοια συμπεράσματα φαίνεται ότι οδηγείται και η IDC η οποία προβλέπει σταθερή αύξηση στην μελέτη της μέχρι το 2025 στις κατηγορίες Retail & Consumers

Οι ευκαιρίες…

Στο οπλοστάσιο των Video Analytics υπάρχουν πλέον πολλές και αξιόλογες λύσεις για δύσκολα και απαιτητικά έργα. Λύσεις όμως οι οποίες απαιτούν πόρους, πολλές φορές απαιτούν ειδικά κέντρα παρακολούθησης και φυσικά κοστίζουν. Ταυτόχρονα, η προσφορά λύσεων για αυτές τις δύσκολες κατηγορίες έργων από επαγγελματίες είναι ευρύτερη και όλο και περισσότεροι έχουν και εμπειρία και πρόσβαση σε αυτές κατά συνέπεια ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Η διαφαινόμενη τάση της αγοράς είναι η αύξηση της ζήτησης από πελάτες, οι οποίοι θέλουν να προστατέψουν την επιχείρησή τους, το εξοχικό τους, το γραφείο τους… Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία αναγκών νέων ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών. Ο τελικός πελάτης πλέον χρειάζεται κάτι φιλικό στη χρήση, το οποίο δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις, αξιόπιστο ώστε να μην είναι ενοχλητικό, ιδιωτικότητα και φυσικά χαμηλό κόστος. Οι λύσεις που πληρούν τα παραπάνω, δηλαδή για παράδειγμα δεν απαιτούν αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού ή προσφορά ακριβών σύγχρονων συστημάτων, δεν χρειάζονται cloud, είναι απλές και αξιόπιστες, ευτυχώς πλέον υπάρχουν και είναι εδώ. Μπορεί να μην υπάρχει πληθώρα λύσεων, αλλά αυτό είναι αλληλένδετο με την παρθένα αγορά που έχει ο επαγγελματίας μπροστά του.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο των συστημάτων ασφαλείας.