Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017 | 17:41

Πρωτόκολλο ONVIF

Το ONVIF (Open Network Video Interface Forum) είναι ένα παγκόσμιο και ανοιχτό βιομηχανικό φόρουμ που δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την ανάπτυξη και τη χρήση ενός παγκόσμιου ανοικτού προτύπου διασύνδεσης για φυσικά προϊόντα όπως κάμερες ασφάλειας, συστήματα διαχείρισης βίντεο και συστήματα ελέγχου πρόσβασης μέσω IP. Η οργάνωση ξεκίνησε το 2008 από την Axis Communications, τη Bosch Security Systems και τη Sony Corporation με ανοιχτή συμμετοχή για κατασκευαστές, προγραμματιστές λογισμικού, συμβούλους, ολοκληρωτές συστημάτων, τελικούς χρήστες και άλλες ομάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ONVIF.

Το ONVIF (Open Network Video Interface Forum) είναι ένα παγκόσμιο και ανοιχτό βιομηχανικό φόρουμ που δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την ανάπτυξη και τη χρήση ενός παγκόσμιου ανοικτού προτύπου διασύνδεσης για φυσικά προϊόντα όπως κάμερες ασφάλειας, συστήματα διαχείρισης βίντεο και συστήματα ελέγχου πρόσβασης μέσω IP. Η οργάνωση ξεκίνησε το 2008 από την Axis Communications, τη Bosch Security Systems και τη Sony Corporation με ανοιχτή συμμετοχή για κατασκευαστές, προγραμματιστές λογισμικού, συμβούλους, ολοκληρωτές συστημάτων, τελικούς χρήστες και άλλες ομάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ONVIF.

Οι βασικές αρχές του προτύπου ONVIF είναι η επικοινωνία μεταξύ των δικτυακών προϊόντων βίντεο, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο κατασκευαστής, ώστε το πρότυπο να είναι ανοικτό σε όλες τις εταιρείες και τους οργανισμούς. Το ONVIF στοχεύει στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων παρακολούθησης IP μεταξύ των προϊόντων, ανεξάρτητα από τους κατασκευαστές, επιτρέποντας ελευθερία επιλογών τόσο στον εγκαταστάτη όσο και στο τελικό χρήστη.

Ωστόσο στην αρχή το πρότυπο ONVIF, αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα συμβατότητας, με αποτέλεσμα η οργάνωση, να εισάγει τα προφίλ (εικόνα 1). Τα προφίλ ONVIF διευκολύνουν την αναγνώριση της συμβατότητας των συσκευών μεταξύ τους. Ένα προφίλ ONVIF έχει ένα σταθερό σύνολο λειτουργιών που πρέπει να υποστηρίζονται από μια συσκευή ή ένα τερματικό. Εξασφαλίζει ότι ένα τερματικό ή άλλη συσκευή που συμμορφώνεται με το προφίλ S, για παράδειγμα, θα λειτουργεί με μια συσκευή που επίσης συμμορφώνεται με το προφίλ S.

 

Profile S

Το προφίλ S έχει σχεδιαστεί για συστήματα βίντεο βασισμένα σε IP. Μια συσκευή προφίλ S (π.χ. κάμερα δικτύου IP ή κωδικοποιητής βίντεο) είναι αυτή που μπορεί να στέλνει δεδομένα βίντεο μέσω ενός δικτύου IP σε μία άλλη συσκευή ή λογισμικό με προφίλ S. Μία συσκευή με profile S (π.χ. ένα λογισμικό διαχείρισης βίντεο) μπορεί να ρυθμίσει, να ζητήσει και να ελέγξει τη ροή βίντεο μέσω ενός δικτύου IP από μια συσκευή με προφίλ S. Οι συσκευές που ενσωματώνουν το προφίλ S μπορούν επίσης να υποστηρίζουν τον έλεγχο PTZ, τον ήχο, metadata ακόμα και τις εισόδους συναγερμών.

 

Profile G

Το προφίλ G έχει σχεδιαστεί για συστήματα βίντεο που βασίζονται σε IP. Μια συσκευή Προφίλ G (π.χ. μια κάμερα δικτύου IP ή ένας κωδικοποιητής βίντεο) είναι αυτή που μπορεί να καταγράφει δεδομένα βίντεο μέσω ενός δικτύου ΙΡ ή της ίδιας της συσκευής. Το προφίλ G περιλαμβάνει επίσης υποστήριξη για τη λήψη ροής ήχου και metadata, εάν η συσκευή υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

Profile C

Το προφίλ C αφορά τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα ελέγχου φυσικής πρόσβασης (PACS). Οι προσαρμοζόμενες συσκευές του προφίλ C υποστηρίζουν πληροφορίες ιστότοπου, έλεγχο πρόσβασης θυρών (εικόνα 2) και διαχείριση συμβάντων και συναγερμών. Όταν συνδυάζονται με άλλα προφίλ, όπως το προφίλ S για ροή βίντεο και ήχου, οι χρήστες μπορούν να ομαδοποιούν μεταξύ τους σχετικούς μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης και βίντεο. Το προφίλ C και το προφίλ S μοιράζονται επίσης τις ίδιες λειτουργίες διαχείρισης συσκευών, όπως ρυθμίσεις παραμέτρων δικτύου και ρυθμίσεις συστήματος.

Profile Q

Οι συσκευές που είναι συμβατές με το προφίλ Q παρέχουν ασφάλεια, εντοπίζονται εύκολα και επιτρέπουν στον εγκαταστάτη τη παραμετροποίηση διάφορων ρυθμίσεων, όπως την αλλαγή της διεύθυνσης IP. Κατά την αντικατάσταση μιας κάμερας σε ένα υπάρχον σύστημα μία συσκευή που ενσωματώνει προφίλ Q, μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα και γρήγορα χρησιμοποιώντας αντίγραφα ασφαλείας. Το προφίλ διαθέτει λειτουργία επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων, για την επαναφορά μιας συσκευής στην αρχική της κατάσταση και τη συμβατότητά της με άλλες συσκευές. Επίσης προβλήματα όπως αποτυχία αποθήκευσης δεδομένων και υψηλή θερμοκρασία μπορούν να αντιμετωπιστούν από συσκευές που ενσωματώνουν το προφίλ αυτό. Τέλος σημαντικό πλεονέκτημα του προφίλ Q, είναι ότι υποστηρίζει το πρωτόκολλο “TLS”(εικόνα 3). Το TLS, είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο κρυπτογραφικό πρωτόκολλο, το οποίο είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει ασφαλή σύνδεση μεταξύ των συσκευών χρησιμοποιώντας πιστοποιητικά και ασύμμετρη κρυπτογραφία για την εξακρίβωση των δεδομένων που μεταφέρονται από συσκευή σε συσκευή.

 

Profile A

Το προφίλ A είναι στην ουσία μια επέκταση του προφίλ C, που περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης. Μία συσκευή που είναι συμβατή με το προφίλ αυτό, παρέχει διαμορφώσεις κανόνων πρόσβασης, διαπιστευτήρια και χρονοδιαγράμματα πρόσβασης στα συστήματα διαχείρισης βίντεο. Το προφίλ Α βρίσκεται στα τελικά στάδια ανάπτυξης και έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι.

 

Έλεγχος στη πράξη

Το ODP (ONVIF Developers Plugfest) που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Μαΐου στο Quebec ήταν μια πρωτοβουλία των προγραμματιστών του ONVIF και αποτέλεσε ένα πεδίο δοκιμών ώστε να διαπιστώσουν ότι τα προϊόντα τους είναι συμβατά και διαλειτουργικά με άλλα προϊόντα που συμμορφώνονται με το πρωτόκολλο ONVIF προτού κυκλοφορήσουν στην αγορά. Το Plugfest των προγραμματιστών ONVIF στην πόλη Québéc συγκέντρωσε 32 συμμετέχοντες από 17 εταιρείες-μέλη και 13 διαφορετικές χώρες. Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν δοκιμές που άγγιξαν τις 177 ώρες κατά τη διάρκεια του τριήμερου δοκιμάζοντας και τα πέντε προφίλ.

PSIA

Εκτός από το ONVIF, υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί που έχουν αναπτύξει παρόμοια πρότυπα όπως το PSIA (εικόνα 4). Το PSIA (Physical Security Interoperability Alliance) είναι μια κοινοπραξία με περισσότερους από 65 κατασκευαστές συστημάτων ασφαλείας (Cisco, GE, Hikvision, IBM, NICE, Pelco, Milestone, Genetec κ.ά.) που έχουν αναπτύξει ένα σύνολο προδιαγραφών που επιτρέπει στα συστήματα και τις συσκευές να συνεργάζονται και να ανταλλάσουν δεδομένα και πληροφορίες. Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν τον έλεγχο πρόσβασης, την αποθήκευση σε τοπικό επίπεδο ή cloud, την εγγραφή και τη διαχείριση περιεχομένου, τα video analytics κ.ά.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο των συστημάτων ασφαλείας.