16/11/2021

Ευρωπαϊκή Ένωση: H Ελλάδα θα είναι “εξ ορισμού ψηφιακή” έως το 2023

Ένα ψηφιακό άλμα έχει κάνει τον τελευταίο χρόνο η ελληνική δημόσια διοίκηση, με τις επιδόσεις της στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών να υπερβαίνουν τον μέσο όρο της Ε.Ε. Για παράδειγμα, στον αριθμό των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο της Ε.Ε.
Ένα ψηφιακό άλμα έχει κάνει τον τελευταίο χρόνο η ελληνική δημόσια διοίκηση, με τις επιδόσεις της στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών να υπερβαίνουν τον μέσο όρο της Ε.Ε. Για παράδειγμα, στον αριθμό των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Την ίδια στιγμή, οι ελληνικές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται στις πρωτοπόρες ως προς τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (34%), πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (25 %). Επιπλέον, η Ελλάδα βελτίωσε σε έναν χρόνο τις επιδόσεις στη συνδεσιμότητα και άρχισε να αναπτύσσει δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας. Η χώρα συγκεντρώνει 99% στον δείκτη ετοιμότητας 5G, που σημαίνει ότι έχει εκχωρηθεί το σύνολο σχεδόν των καινοτόμων ζωνών του εναρμονισμένου φάσματος 5G.

Πρόκειται για μερικές από τις θετικές επιδόσεις, που σημειώνει η Ελλάδα στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για το 2021, που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και καταγράφει την πρόοδο κάθε κράτους - μέλους στην ψηφιακή ανταγωνιστικότητα. Η Ελλάδα, πάντως, κατατάσσεται χαμηλά και συγκεκριμένα 25η μεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε. στην έκδοση του DESI για το 2021.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον DESI 2021, “συνεχίζει να βελτιώνει τις επιδόσεις της σε όλες σχεδόν τις παραμέτρους του δείκτη DESI, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η βαθμολογία της εξακολουθεί να είναι κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.”. Πάντως, η έκθεση του DESI 2021, όπως τονίζει η Επιτροπή, παρουσιάζει στοιχεία από το 1ο ή το 2ο τρίμηνο του 2020, ενώ “τα αποτελέσματα των πολιτικών, που εφαρμόστηκαν έκτοτε, δεν αποτυπώνονται στα δεδομένα και θα είναι πιο φανερές στην έκδοση του 2022”.

Δυνατά σημεία

Ο DESI 2021 εξετάζει την ψηφιακή πρόοδο κάθε χώρας στους τομείς του ανθρώπινου κεφαλαίου, της ευρυζωνικής συνδεσιμότητας, της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις και των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Η Ελλάδα έχει την καλύτερη επίδοση στον τομέα ανθρώπινο κεφάλαιο, όπου κατατάσσεται 21η στα 27 κράτη - μέλη.

Καλή κατάταξη έχει και στον τομέα ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, όπου βρίσκεται στην 22η θέση, ενώ στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες είναι 26η στα 27 κράτη - μέλη. Στο πεδίο ευρυζωνική συνδεσιμότητα, η χώρα καταλαμβάνει, πάντως, ασθμαίνουσα την 27η και τελευταία θέση της ευρωπαϊκής κατάταξηςΑνθρώπινο κεφάλαιο

Το δυνατό σημείο της Ελλάδας, όπως επιβεβαιώνεται από τον DESI 2021, είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, όπου η Ελλάδα κατατάσσεται 21η μεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε. Μπορεί η χώρα σε αυτό το πεδίο να παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., καθώς για παράδειγμα το ποσοστό των ατόμων που έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες είναι χαμηλό (51%), ενώ και το ποσοστό των απασχολούμενων ειδικών ΤΠΕ παραμένει χαμηλό 2% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. 4,3%).

Ωστόσο, μεταξύ των ειδικών ΤΠΕ της χώρας, το ποσοστό των γυναικών ειδικών ΤΠΕ παρουσιάζει ραγδαία αύξηση (από 20% το 2019 σε 27% το 2020) και είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (19 %), καθιστώντας την Ελλάδα πρωτοπόρο σε αυτόν τον τομέα.

Στα μελανά σημεία είναι ότι μόνο το 12 % των επιχειρήσεων παρείχαν κατάρτιση ΤΠΕ στο προσωπικό τους το 2020, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 20% στην Ε.Ε.. “Η Ελλάδα έθεσε την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους στον πυρήνα της νέας της στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό με στόχο τη διευκόλυνση της χρήσης των δημόσιων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της επανειδίκευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού”, αναφέρει η ΕΕ.

“Η Ελλάδα πρέπει να προωθήσει ευρέως την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση του εργατικού δυναμικού και να εκπαιδεύσει τις μελλοντικές γενιές εργαζομένων. Σημαντική πρόκληση αποτελεί η έλλειψη ικανοτήτων σε εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι κβαντικές τεχνολογίες και η κυβερνοασφάλεια. Θα ήταν ευπρόσδεκτη η ανάληψη επιπρόσθετης δράσης, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, με στόχο την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης και την αύξηση του αριθμού των ψηφιακών εμπειρογνωμόνων, που απαιτούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας”, αναφέρει η Επιτροπή.

Ευρυζωνική συνδεσιμότητα

Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, με συνολική βαθμολογία 37,7 (σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 50,2 στην Ε.Ε.), η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση στην Ε.Ε. Η χώρα συνεχίζει να σημειώνει ταχύτατη πρόοδο όσον αφορά τη κάλυψη ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας (NGA). Η κάλυψη αυτή αυξήθηκε το 2020 κατά 6 εκατοστιαίες μονάδες φτάνοντας στο 87 %, ποσοστό που συμπίπτει με τον μέσο όρο της Ε.Ε.

“Η αύξηση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στη βαθμιαία ανάπτυξη των δικτύων μέσω του σχεδίου διανυσμάτωσης (vectoring). Η χώρα άρχισε, επίσης, επιτέλους να αναπτύσσει δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN)”, τονίζει η έκθεση DESI 2021. Η κάλυψη σταθερών δικτύων VHCN έφτασε το 10 % από 7% το προηγούμενο έτος, αν και το ποσοστό αυτό εξακολουθεί να είναι πολύ κάτω από τον μέσο όρο του 59% στην Ε.Ε.

Ωστόσο, η διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps παραμένει πολύ χαμηλή (φτάνοντας στο 3 % από 1 % το 2019) σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. (34 %). Η συνολική διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών εξακολουθεί να προχωρά με αργούς ρυθμούς, φτάνοντας στο 77% το 2020 από 76% το 2019 (συμβαδίζοντας με τον μέσο όρο της Ε.Ε.).

Τέλος, η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο στον δείκτη τιμών ευρυζωνικών συνδέσεων, με βαθμολογία 53 το 2020, έναντι 49 το 2019. Η διείσδυση κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών (60% το 2019) παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (71 % το 2019). Οι επιδόσεις της Ελλάδας ως προς την τεχνολογία 4G είναι καλύτερες, με κάλυψη 99,2 %.

“Ενώ η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόσφατα πρόοδο, όσον αφορά την αντιμετώπιση μακροχρόνιων εμποδίων στις επενδύσεις σε δίκτυα, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες, ιδίως για την αναβάθμιση του μητρώου υποδομών και τη δημιουργία λειτουργιών υπηρεσίας μίας στάσης (one-stop-shop) για τη χορήγηση αδειών, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων”, τονίζει η Επιτροπή. Σημειώνει, πάντως, ότι η χώρα συγκεντρώνει 99% στον δείκτη ετοιμότητας 5G, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι έχει εκχωρηθεί το σύνολο σχεδόν των καινοτόμων ζωνών του εναρμονισμένου σε επίπεδο Ε.Ε. φάσματος 5G.

Πηγή: http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/19057627/europaiki-enosi-h-ellada-tha-einai-ex-orismou-psifiaki-eos-to-2023/
Κατηγορία Security News

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο των συστημάτων ασφαλείας.