Ειδήσεις . Security News
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015 | 18:06

Οι απάτες στο διαδίκτυο φέρνουν πιο… κοντά τις τράπεζες

Οι απάτες στο διαδίκτυο φέρνουν πιο κοντά τις τράπεζες και τις αναγκάζουν να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των χάκερ και των ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών, των νέων κανόνων και των αλλαγών που έρχονται. Οι τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι στην πρώτη γραμμή του κυβερνοπολέμου...
Οι απάτες στο διαδίκτυο φέρνουν πιο κοντά τις τράπεζες και τις αναγκάζουν να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των χάκερ και των ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών, των νέων κανόνων και των αλλαγών που έρχονται.

Οι τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι στην πρώτη γραμμή του κυβερνοπολέμου.

Δέχονται διαρκή επίθεση από χάκερ, απατεώνες του διαδικτύου, οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις και εχθρικές ξένες κυβερνήσεις, ενώ έχουν δεχθεί αρκετές παραβάσεις ασφαλείας, περιστατικά denial of service, κλοπές δεδομένων και χρηματοοικονομικές απώλειες.

Τα αμυντικά μέτρα των τραπεζών γίνονται όλο και πιο περίπλοκα. Τα ιδρύματα δουλεύουν σε πολύ στενή συνεργασία το ένα με το άλλο μέσω τραπεζικών ενώσεων όχι μόνο στον εντοπισμό των απειλών, αλλά και για να ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες των επιτυχών επιθέσεων.

Στις διεργασίες έχουν ρόλο ακόμη και οι αρχές που εποπτεύουν τις τράπεζες, όπως και άλλα θεσμικά όργανα του δημόσιου τομέα. Θέλουν να διασφαλίσουν ότι η κυβερνοασφάλεια στο τραπεζικό σύστημα είναι αποτελεσματική - όχι μόνο εντός των τραπεζών αλλά κι εντός της υποδομής που οι τράπεζες χρησιμοποιούν.

Μέρη αυτής της υποδομής είναι οι εκκαθαρίσεις πληρωμών, τα συστήματα διακανονισμού, τα δίκτυα καρτών, τα χρηματιστήρια, τα κεντρικά αποθετήρια, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και άλλες σημαντικές υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους.

Οι επιβλέποντες θέλουν να ξέρουν ότι οι τράπεζες έχουν επαρκή ασφάλεια και εν όψει επιθέσεων μπορούν να επιδείξουν υψηλά επίπεδα αντοχής, γιατί οι όποιες παραλείψεις θα μπορούσαν να θέσουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε κίνδυνο και να απειλήσουν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Αναφορά για τρωτά σημεία

Οι τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές -η European Banking Authority, η European Insurance and Occupational Pensions και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (EMEA)- είχαν επίσης ενεργό ρόλο.

Τον Απρίλιο δημοσίευσαν μια κοινή αναφορά με τίτλο «Κίνδυνοι και τρωτά σημεία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ε.Ε.». Στο τμήμα που ασχολείται με τον «λειτουργικό κίνδυνο του IT» σημειώνεται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χτυπιούνται από κυβερνοπεριστατικά πιο συχνά.

Η EBA συνεργάζεται ακόμη με την ΕΚΤ για να κάνει τις λιανικές πωλήσεις πιο ασφαλείς μέσω εργασιών του European Forum για την ασφάλεια των λιανικών πληρωμών.

Οι κυβερνοεγκληματίες δεν εστιάζουν πλέον μόνο σε επιθέσεις κατά χρηστών για να κερδίσουν περισσότερη πρόσβαση σε προσωπική πληροφορία, αλλά όλο και περισσότερο βάρος δίνεται στους παρόχους υπηρεσιών» σημειώνει η μελέτη. «Ο αυξημένος αριθμός περιστατικών ασφαλείας δημιουργεί προβλήματα για τις πληρωμές ιδρυμάτων, τους καταναλωτές, τους εμπόρους και τις ρυθμιστικές αρχές», προσθέτει.

Ο Dirk Haubrich, επικεφαλής καταναλωτικής προστασίας και χρηματοπιστωτικής καινοτομίας στην EBA τονίζει πως η EBA συνεργάζεται στενά με την ΕΚΤ σε θέματα ασφάλειας πληρωμών, όχι στη βάση μιας συγκεκριμένης παρελθούσας ή επικείμενης απειλής, αλλά λόγω μιας συνεχιζόμενης και καλά τεκμηριωμένης αύξησης στις απάτες πληρωμών τα τελευταία χρόνια.

«Οι επιβλέπουσες τις πληρωμές ευρωπαϊκές αρχές συμφώνησαν ότι για να διευθετηθεί το θέμα χρειάζεται αυστηροποίηση του πλαισίου απαιτήσεων και ότι οι οδηγίες της EBA θα διασφαλίσουν μια συνεπή εφαρμογή αυτών των οδηγιών σε όλη την Ευρώπη έως την 1η Αυγούστου 2015. Οι οδηγίες της EBA επί των διαδικτυακών πληρωμών είναι μόνο το πρώτο βήμα και οι EBA και ΕΚΤ δουλεύουν στις απαιτήσεις πρόσθετης ασφάλειας για άλλες μεθόδους πληρωμών. Το πόρισμα αυτό θα δοθεί στη δημοσιότητα για διαβούλευση».

Η στρατηγική της Ε.Ε.

Η κυβερνοασφάλεια είναι μία από τις πολλές προτεραιότητες της Ψηφιακής Ατζέντας της Κομισιόν για την Ευρώπη.

Η δράση υπ' αριθμόν 124 δημιούργησε τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε., ενώ οι δράσεις 28 και 123 είχαν ως αποτέλεσμα την οδηγία για τις Πληροφορίες Ασφαλείας Δικτύου που θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2015.

Η οδηγία θα απαιτεί σημαντικούς operators υποδομών, όπως είναι oι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, οι εταιρίες ενέργειας και οι τράπεζες, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν ασφαλή και αξιόπιστα ψηφιακά περιβάλλοντα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό περιλαμβάνει την υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης κινδύνου και αναφοράς περιστατικών ασφαλείας σε πελάτες και αρχές.

Η Επιτροπή έχει επίσης προτείνει τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα οδηγία εντός του τρέχοντος έτους. Ο κύριος σκοπός του είναι να καθιερώσει έναν νόμο προστασίας δεδομένων σε όλη την Ευρώπη αντικαθιστώντας το μωσαϊκό εθνικών νόμων. Η διάσταση κυβερνοασφάλειας είναι ότι θα απαιτεί εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, να αναφέρουν παραβάσεις ασφαλείας στις αρχές, συμπληρώνοντας τις απαιτήσεις της οδηγίας NIS.

Ένας από τους επίσημους οργανισμούς που βοηθούν τις τράπεζες να κατανοήσουν το πώς η οδηγία, ο κανονισμός και άλλα μέτρα θα τους επηρεάσουν είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (Enisa). «Συνεργαζόμαστε στενά με τον ιδιωτικό κλάδο για να βοηθήσουμε να αλλάξει η στρατηγική της Ε.Ε. σε αυτή την περιοχή σε κάτι που λειτουργεί στον πραγματικό κόσμο και κοστίζει ένα λογικό ποσό χρημάτων και κάποιες βασικές πηγές», λέει ο Steve Purser, επικεφαλής των βασικών δραστηριοτήτων της υπηρεσίας.

Τον Οκτώβριο, η Enisa έκανε μια ημερήσια άσκηση σε 29 χώρες για περισσότερους από 200 οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, για να ελέγξουν την ετοιμότητα αντίδρασης σε κυβερνοεπιθέσεις. Με ονομασία Cyber Europe 2014 ήταν η μεγαλύτερη και πιο περίπλοκη τέτοια άσκηση που οργανώθηκε ποτέ στην Ευρώπη και η οποία εξομοίωνε περισσότερες από 2.000 κυβερνοεπιθέσεις.

Πηγή: euro2day.gr

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Τεύχος 96

Τεύχος 96

23-10-2019

Security Report, Τεύχος 96

Κυκλοφορεί στα περίπτερα και σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Νοεμβρίου , πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση και το νέο περιοδικό «NOW». Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή επαγγελματία της αγοράς, στους υπεύθυνους ασφαλείας και εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας και πλέον και σε ιδιώτες. Παράλληλα, κάθε μήνα μέσα από την ιστοσελίδα www.securityreport.gr, μπορείτε να διαβάζετε εντελώς δωρεάν όλο το περιοδικό ηλεκτρονικά. Επιλέγοντας την ιδανική εταιρία Security. Όταν έρχεται η ώρα και η ανάγκη για την αγορά ενός συστήματος συναγερμού, θα πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση πολλές άγνωστες/γνωστές μεταβλητές και να εξετάσουμε διάφορους παράγοντες πριν την δέσμευση μας με μία εταιρία που παρέχει συστήματα ασφαλείας. Διαβάστε μερικά από τα βασικότερα κριτήρια επιλογής στο αφιέρωμα του περιοδικού μας. Συνέντευξη με τον Mark Cosgrave Divisional Manager της «OPTEX» Αυτό το μήνα το...

digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο των συστημάτων ασφαλείας.