27/11/2017

Η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη ραδιολογική και πυρηνική ασφάλειά της

Ολοκληρώθηκε, σήμερα, με επιτυχία η επαναληπτική διεθνής αξιολόγηση (Integrated Regulatory Review Service-IRRS), που αφορά στον τομέα της ασφάλειας των ακτινοβολιών στη χώρα μας, όπως ανακοίνωσαν τόσο η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), όσο και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (International Atomic Energy Agency-ΙΑΕΑ).

Ολοκληρώθηκε, σήμερα, με επιτυχία η επαναληπτική διεθνής αξιολόγηση (Integrated Regulatory Review Service-IRRS), που αφορά στον τομέα της ασφάλειας των ακτινοβολιών στη χώρα μας, όπως ανακοίνωσαν τόσο η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), όσο και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (International Atomic Energy Agency-ΙΑΕΑ).

Η πενθήμερη αξιολόγηση από οκταμελή επιτροπή ειδικών από την Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Σουηδία, την Κούβα και τρία μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, αφορούσε στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο της Ελλάδας και στη λειτουργία της ΕΕΑΕ ως ρυθμιστικής Αρχής. Επίσης, αξιολογήθηκε η πρόοδος στην υλοποίηση των συστάσεων της αρχικής αξιολόγησης του 2012.Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει σημαντικά ενισχύσει το ρυθμιστικό πλαίσιό της για τη ραδιολογική και πυρηνική ασφάλειά της από το 2012 έως σήμερα. Πρότεινε, επίσης, τη νομοθέτηση ορισμένων ακόμη διατάξεων για την περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου αυτού.Ο επικεφαλής των αξιολογητών, Τομ Ράιαν, δήλωσε ότι «η Ελλάδα έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα για την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου της. Μετά τη νομοθέτηση σειράς διατάξεων, οι ελληνικοί κανονισμοί ασφαλείας για τις ακτινοβολίες είναι πλέον ευθυγραμμισμένοι με τις διεθνείς προδιαγραφές».Το διευθυντικό στέλεχος του ΙΕΑΑ, Πίτερ Τζόνστον, επεσήμανε ότι «το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ΕΕΑΕ μπόρεσαν να υλοποιήσουν τις περισσότερες συστάσεις και εισηγήσεις, είναι μια σαφής ένδειξη για τη δέσμευση της κυβέρνησης στο πεδίο της πυρηνικής και ραδιολογικής ασφάλειας, καθώς και της ΕΕΑΕ να πετύχει τη ρυθμιστική αριστεία».Σύμφωνα με τα ευρήματα της ομάδας των αξιολογητών, έχουν ικανοποιηθεί σχεδόν όλες οι συστάσεις και προτάσεις που είχαν γίνει το 2012. Η πρόοδος που διαπιστώθηκε, αφορά κυρίως στα ακόλουθα σημεία:αναθεωρήθηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα ασφάλειας,αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται στην ΕΕΑΕ ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης με έμφαση στην καλλιέργεια νοοτροπίας ασφάλειας,έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται μια κλιμακούμενη προσέγγιση στην άσκηση του ρυθμιστικού ελέγχου,έχει βελτιωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων,έχει αναπτυχθεί πρόγραμμα διασφάλισης για τις μεταφορές ραδιενεργών υλικών,εφαρμόζεται μονοαπευθυντική διαδικασία αδειοδότησης, στο πλαίσιο της οποίας παρακολουθείται η αιτιολόγηση των διαγνωστικών εξετάσεων και η βελτιστοποίηση των δόσεων ακτινοβολίας, με οφέλη για την προστασία των ασθενών.Η διεθνής ομάδα των αξιολογητών κατέληξε, επίσης, στον εντοπισμό μιας νέας καλής πρακτικής και στη διατύπωση μιας νέας σύστασης. Η καλή πρακτική αφορά σε ερευνητικές δράσεις που υλοποιεί η ΕΕΑΕ στο πεδίο της ακτινοπροστασίας ασθενών και η σύσταση στην τροποποίηση συγκεκριμένου τμήματος νομοθετικών διατάξεων για την επιβολή κυρώσεων.Στη συνάντηση για την παρουσίαση των ευρημάτων της αξιολόγησης, παρευρέθηκε η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ Πατρίτσια Κυπριανίδου, η οποία δήλωσε ότι «η αξιολόγηση της ΕΕΑΕ ως ρυθμιστικής αρχής ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συντελεστές. Η χώρα υιοθετεί, επικαιροποιεί συνεχώς και υλοποιεί ένα σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο στον τομέα της ασφάλειας των ακτινοβολιών στη χώρα. Σήμερα γίνεται ένα ακόμα σημαντικό βήμα, στη διαρκή προσπάθεια των δημόσιων φορέων, της Πολιτείας, για ένα σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο και επιστημονικά ενημερωμένο κράτος, το οποίο εγγυάται την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΕΑΕ Δρ Χρήστος Χουσιάδας δήλωσε ότι «το αποτέλεσμα της επαναληπτικής διεθνούς αξιολόγησης επιβεβαιώνει τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της ραδιολογικής ασφάλειας στη χώρα μας. Καλωσορίζουμε τα ευρήματα των αξιολογητών ως βάση για λήψη αποφάσεων που θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα έχει πολλαπλά οφέλη για το εθνικό και το παγκόσμιο σύστημα ασφάλειας».Η τελική λεπτομερής έκθεση των συμπερασμάτων θα παραδοθεί σε τρεις μήνες και θα δημοσιοποιηθεί από την ΕΕΑΕ. Για την εκάστοτε αξιολόγηση IRRS, ως βάση σύγκρισης, χρησιμοποιούνται τα πρότυπα ασφάλειας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και άλλες αναγνωρισμένες διεθνείς πρακτικές. Οι αξιολογήσεις αυτές διεξάγονται παγκοσμίως στο πλαίσιο της ενίσχυσης του διεθνούς συστήματος ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας.Μετά την ψήφιση των Οδηγιών 2009/71/Ευρατόμ και 2011/70/Ευρατόμ, αποτελούν και συμβατική υποχρέωση των κρατών μελών της ΕΕ. Η διαδικασία της ελληνικής αξιολόγησης ξεκίνησε το 2009 και το 2012 η Ελλάδα ήταν το πρώτο μη-πυρηνικό κράτος μέλος της ΕΕ που υποβλήθηκε σε αυτή την αξιολόγηση.Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι η αρμόδια ρυθμιστική Αρχή για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας, ραδιολογικής, πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας. Αποστολή της είναι η προστασία πληθυσμού, εργαζομένων και περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες και τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Πηγή: in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία Security News

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο των συστημάτων ασφαλείας.