28/07/2020

Έως τα τέλη του 2020, η Ε.Ε. αναθεωρεί τη νομοθεσία για την κυβερνοασφάλεια

Την Οδηγία για τα συστήματα δικτύου και πληροφοριών, ήτοι της κύριας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την κυβερνοασφάλεια, θα αναθεωρήσει, μέχρι τα τέλη του 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γνωστοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζοντας τη νέα στρατηγική της Ε.Ε. για την “Ένωση Ασφάλειας” της περιόδου 2020-2025.

Την Οδηγία για τα συστήματα δικτύου και πληροφοριών, ήτοι της κύριας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την κυβερνοασφάλεια, θα αναθεωρήσει, μέχρι τα τέλη του 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γνωστοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζοντας τη νέα στρατηγική της Ε.Ε. για την “Ένωση Ασφάλειας” της περιόδου 2020-2025.


Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν καταστεί συχνότερες και πολυπλοκότερες. Με αυτό το δεδομένο, δεσμεύεται μέχρι τα τέλη του έτους να καθορίσει στρατηγικές προτεραιότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ε.Ε. μπορεί να προβλέπει και να αντιμετωπίζει εξελισσόμενες απειλές.

Η Επιτροπή έχει ήδη επισημάνει την ανάγκη δημιουργίας Κοινής Μονάδας Κυβερνοχώρου ως πλατφόρμας διαρθρωμένης και συντονισμένης συνεργασίας. “Η Ε.Ε. θα πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσει και να διατηρεί ισχυρές διεθνείς εταιρικές σχέσεις για την περαιτέρω πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και για την προώθηση ενωσιακών προτύπων για την αύξηση της κυβερνοασφάλειας των χωρών - εταίρων”. τονίζει η Επιτροπή.

Η στρατηγική της Επιτροπής για την “Ένωση Ασφάλειας” επικεντρώνεται σε τομείς προτεραιότητας, στους οποίους η Ε.Ε. μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία για τη στήριξη των κρατών - μελών στην ενίσχυση της ασφάλειας, για όλους όσοι ζουν στην Ευρώπη. Από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την πρόληψη υβριδικών απειλών ως την προώθηση της κυβερνοασφάλειας και την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, η στρατηγική καθορίζει τα εργαλεία και τα μέτρα, που πρέπει να αναπτυχθούν τα επόμενα 5 έτη.

Αντιμετώπιση απειλών
“Οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται όλο και περισσότερο τις τεχνολογικές εξελίξεις για τους σκοπούς τους, με το κακόβουλο λογισμικό και την κλοπή δεδομένων να αυξάνονται. Η Επιτροπή θα μεριμνήσει, ώστε οι ισχύοντες κανόνες της Ε.Ε. για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος να είναι κατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και να εφαρμόζονται σωστά, ενώ θα εξετάσει μέτρα για την καταπολέμηση της κλοπής ταυτότητας”, αναφέρει η Επιτροπή.

Σημειώνει, επίσης, ότι θα εξετάσει μέτρα για την ενίσχυση των ικανοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου στις ψηφιακές έρευνες, διασφαλίζοντας ότι διαθέτουν κατάλληλα εργαλεία, τεχνικές και δεξιότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η τεχνητή νοημοσύνη, τα μαζικά δεδομένα και η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων στην πολιτική ασφάλειας.

Οικοσύστημα ασφάλειας
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Επιτροπή στο κείμενο της στρατηγικής της, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την αντιμετώπιση απειλών και την πρόβλεψη κινδύνων και ευκαιριών. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης της εντολής της Ευρωπόλ, η Επιτροπή θα εξετάσει τη δημιουργία ευρωπαϊκού κόμβου καινοτομίας για την εσωτερική ασφάλεια.

“Οι δεξιότητες και η αύξηση της ευαισθητοποίησης μπορούν να ωφελήσουν εξίσου τόσο τις αρχές επιβολής του νόμου, όσο και τους πολίτες. Ακόμη και βασικές γνώσεις σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας και τον τρόπο αντιμετώπισης τους, μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην ανθεκτικότητα της κοινωνίας”, σημειώνει η Επιτροπή.

Και προσθέτει ότι “η επίγνωση των κινδύνων του κυβερνοεγκλήματος και βασικές δεξιότητες για την προστασία απ' αυτό, μπορούν να λειτουργήσουν σε συνδυασμό με την προστασία από παρόχους υπηρεσιών για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων”.

Θυμίζουμε ότι το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων, που εγκρίθηκε την 1η Ιουλίου 2020, στηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε όλη τη διάρκεια της ζωής, μεταξύ άλλων στον τομέα της ασφάλειας.

Πηγή: http://www.sepe.gr/

Κατηγορία Security News

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο των συστημάτων ασφαλείας.