10/09/2020

Αλλάζουν τα δεδομένα με τις κρατικές ενισχύσεις για τα ευρυζωνικά δίκτυα

Την επικαιροποίηση των κανόνων, που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, οι οποίοι ισχύουν από το 2014, εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, όσον αφορά στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων.

Την επικαιροποίηση των κανόνων, που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, οι οποίοι ισχύουν από το 2014, εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, όσον αφορά στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη - μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις απόψεις και τα σχόλια τους σχετικά με τους ισχύοντες Κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, όσον αφορά τη δημόσια στήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων.

Η δημόσια διαβούλευση εντάσσεται σε μια συνολική αξιολόγηση των σχετικών κανόνων από την Επιτροπή, με σκοπό να αξιολογηθεί κατά πόσον συνεχίζουν να εξυπηρετούν τον επιδιωκόμενο στόχο ή πρέπει να επικαιροποιηθούν υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων στην τεχνολογία και στην αγορά.

Μέσα από τη δημόσια διαβούλευση θα προκύψει το κατά πόσον οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τα ευρυζωνικά δίκτυα και οι σχετικές διατάξεις έχουν επιτύχει τους στόχους τους.

Επίσης, στόχος είναι να εξακριβωθεί τι επιπτώσεις είχαν στην αγορά και τον ανταγωνισμό και κατά πόσον πρέπει να επικαιροποιηθούν ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων στην τεχνολογία και στην αγορά και τους νέους στόχους της ψηφιακής πολιτικής της Ε.Ε.

Μέσω της διαβούλευσης, η Επιτροπή θέλει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή, τη συνάφεια και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία των ισχυόντων κανόνων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Από το 2014
“Από τότε που εκδόθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα το 2013 και ο γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ) το 2014, οι ευρυζωνικές τεχνολογίες έχουν βελτιωθεί σημαντικά και οι ανάγκες των χρηστών έχουν αυξηθεί. Οι νέες διευρυμένες ανάγκες απαιτούν την αύξηση του εύρους ζώνης και τη βελτίωση άλλων παραμέτρων των δικτύων, όπως ο χρόνος αναμονής, η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία”, αναφέρει η Επιτροπή.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού δήλωσε σχετικά: “Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ευρώπης βασίζεται σε δίκτυα υψηλής ποιότητας. Τα δίκτυα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για τη σύνδεση των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλουν σε μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη κοινωνική οικονομία της αγοράς.

Μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον οι ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τη δημόσια στήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων εξακολουθούν να εξυπηρετούν τον επιδιωκόμενο σκοπό και αν είναι κατάλληλοι για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης”.

Να σημειωθεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση έως τις 5 Ιανουαρίου 2021.

 

Πηγή: http://www.sepe.gr/

Κατηγορία Security News

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο των συστημάτων ασφαλείας.