22/01/2021

Πιστοποίηση από την EVPU για τους ανιχνευτές BS-655/A, BSR-6157, BS-657/A της OLYMPIA ELECTRONICS A.E.

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. στοχεύοντας στην υψηλή ποιότητα έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη διάθεση στην αγορά προϊόντων απόλυτα συμβατών με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα εναρμόνισης (ΕΝ). Οι πιστοποιήσεις ότι τα προϊόντα μίας κατασκευάστριας εταιρείας πληρούν τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων και είναι ασφαλή προς χρήση, αποτελούν το «διαβατήριο» για την ελεύθερη κυκλοφορία τους στην παγκόσμια αγορά ( πρωτίστως στην ελληνική )    και είναι υποχρεωτικές για πολλές κατηγορίες προϊόντων, όπως στα δομικά υλικά, στο ηλεκτρολογικό υλικό, στις οικιακές μηχανές κ.ά. Επίσης οι πιστοποιήσεις εξασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό και τη διαφάνεια στις εμπορικές συναλλαγές.

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. στοχεύοντας στην υψηλή ποιότητα έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη διάθεση στην αγορά προϊόντων απόλυτα συμβατών με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα εναρμόνισης (ΕΝ). Οι πιστοποιήσεις ότι τα προϊόντα μίας κατασκευάστριας εταιρείας πληρούν τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων και είναι ασφαλή προς χρήση, αποτελούν το «διαβατήριο» για την ελεύθερη κυκλοφορία τους στην παγκόσμια αγορά ( πρωτίστως στην ελληνική )    και είναι υποχρεωτικές για πολλές κατηγορίες προϊόντων, όπως στα δομικά υλικά, στο ηλεκτρολογικό υλικό, στις οικιακές μηχανές κ.ά. Επίσης οι πιστοποιήσεις εξασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό και τη διαφάνεια στις εμπορικές συναλλαγές.

     Πρόσφατα η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. απέκτησε πιστοποιητικά από το Ευρωπαϊκό έγκριτο εργαστήριο πιστοποίησης ποιότητας EVPU για τα προϊόντα BS-655/A Ανιχνευτής ορατού καπνού, BSR-6157 Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής ορατού καπνού και BS-657/A Ανιχνευτής ορατού καπνού & θερμοδιαφορικός. Πρόκειται για  τρεις ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται κατά κόρον και δίνουν άμεση λύση στους ηλεκτρολόγους και εγκαταστάτες. Το σημαντικό πλεονέκτημα των συμβατικών ανιχνευτών είναι ότι διαθέτουν ενσωματωμένη αντιστάθμιση, ενώ ο διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής διαθέτει επιπλέον και απομονωτή γραμμής.

     Για την OLYMPIA ELECTRONICS A.E. οι πιστοποιήσεις αποτελούν το πιο αξιόπιστο εργαλείο της τεκμηρίωσης της ποιότητας των προϊόντων της, ενώ παράλληλα αποτελούν ένα επιπλέον κίνητρο στον καταναλωτή για  την τελική επιλογή του.

Κατηγορία Security News

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο των συστημάτων ασφαλείας.