18/05/2021

Αστυνομία και φορητές κάμερες: Καταγγελίες για τουλάχιστον 64 παραβάσεις της νομοθεσίας σε 7 μήνες

Οι οργανώσεις Ηοmo Digitalis, Reporters United και The Press Project καταγγέλλουν την Ελληνική Αστυνομία για παράβαση της νομοθεσίας για τη χρήση φορητών καμερών. Κατατέθηκε σήμερα ενώπιον του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), κ. Μενουδάκου, αναφορά των οργανώσεων Homo Digitalis, Reporters United και The Press Project με την οποία καταγγέλλονται τουλάχιστον εξήντα τέσσερις (64) παραβάσεις από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορά τη χρήση φορητών καμερών σε δημόσιους χώρους.

Οι οργανώσεις Ηοmo Digitalis, Reporters United και The Press Project καταγγέλλουν την Ελληνική Αστυνομία για παράβαση της νομοθεσίας για τη χρήση φορητών καμερών

Κατατέθηκε σήμερα ενώπιον του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), κ. Μενουδάκου, αναφορά των οργανώσεων Homo Digitalis, Reporters United και The Press Project με την οποία καταγγέλλονται τουλάχιστον εξήντα τέσσερις (64) παραβάσεις από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορά τη χρήση φορητών καμερών σε δημόσιους χώρους. Παράλληλα, οι οργανώσεις αιτούνται από την ΑΠΔΠΧ την άσκηση των σχετικών ερευνητικών, διορθωτικών και συμβουλευτικών της εξουσιών επί του σημαντικού αυτού ζητήματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Π.Δ. 75/2020, η ΕΛ.ΑΣ., ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει κάθε φορά πριν την λειτουργία συστήματος επιτήρησης σε δημόσιο χώρο να εκδίδει και να κοινοποιεί την απόφαση λειτουργίας του συστήματος αυτού τουλάχιστον στην ιστοσελίδα της προσδιορίζοντας υποχρεωτικά: α) τον χρόνο ενεργοποίησης, β) τη διάρκεια λειτουργίας του, γ) την εμβέλεια λειτουργίας του, δ) τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του, και ε) την αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της χρήσης του.Ωστόσο, Η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση κοινοποίησης στην ιστοσελίδα της των αποφάσεων λειτουργίας των συστημάτων επιτήρησης που χρησιμοποιεί σε δημόσιους χώρους. Αντιθέτως, παραβιάζοντας τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της, η ΕΛ.ΑΣ. αρκείται κατ’ εξακολούθηση στη δημοσίευση μίας απλής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, η οποία ενδεικτικά αναφέρει μόνο τον αριθμό της κάθε απόφασης λειτουργίας, τη διάρκεια λειτουργίας των συστημάτων επιτήρησης και τον τόπο λειτουργίας τους κατά γενικό και αόριστο τρόπο.

Στην ανακοίνωση αυτή δηλαδή, δεν κοινοποιείται το περιεχόμενο της απόφασης λειτουργίας, ενώ επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά στις παραπάνω απαιτήσεις που ορίζει το άρθρο 12 παρ. 2 του Π.Δ. 75/2020 και ιδιαίτερα στην αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της χρήσης του συστήματος. Το τελευταίο αυτό στοιχείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας της επεξεργασίας, καθώς όπως ορίζει το άρθρο 5 του Π.Δ. 75/2020, απαιτείται να συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελούνται ή πρόκειται να τελεσθούν στον συγκεκριμένο δημόσιο χώρο συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα και να σχηματίζεται η εύλογη πεποίθηση σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια.Επιπλέον, η ΕΛ.ΑΣ. αρνείται την πρόσβαση στις εν λόγω αποφάσεις λειτουργίας ακόμη και μετά από κατάθεση αιτημάτων πρόσβασης σε έγγραφα στα οποία είχαν προχωρήσει πολίτες και μέλη των οργανώσεων Homo Digitalis, Reporters United και The Press Project ενώπιον της τον Δεκέμβριο του 2020.

Άρα, είναι προφανές ότι η ΕΛ.ΑΣ. διαχειρίζεται τις εν λόγω αποφάσεις λειτουργίας ως έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα τα οποία δεν δημοσιεύει και στα οποία δεν επιτρέπει την πρόσβαση, παραβιάζοντας τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Π.Δ. 75/2020.Οι εν λόγω πρακτικές θεωρούμε ότι είναι παράνομες, ενώ υπονομεύουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις σχετικές διασφαλίσεις που προβλέπει το Π.Δ. 75/2020 μέσα μόλις σε λίγους μήνες από τη θέση του σε ισχύ (Σεπτέμβριος 2020). Για τον λόγο αυτό καταγγέλλουμε τις παραβάσεις ενώπιον της ΑΠΔΠΧ, και αιτούμαστε από την τελευταία την πλήρη άσκηση των ερευνητικών, διορθωτικών και συμβουλευτικών της εξουσιών της.


Πηγή: https://www.lawspot.gr/

Κατηγορία Security News

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο των συστημάτων ασφαλείας.