19/10/2021

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών της ΕΡΜΗΣ

Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα τον ΕΡΜΗ. Για το λόγο αυτό, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε. συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο ISO/IEC 27001 και έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ώστε να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών...

Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα τον ΕΡΜΗ. Για το λόγο αυτό, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε. συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο ISO/IEC 27001 και έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ώστε να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που επεξεργάζεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της. Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συνεργάζονται με αυτή. Να διατηρήσει και μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της. Να πετύχει τους επιχειρησιακούς στόχους που έχει θέσει με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Για την ορθή λειτουργία και έλεγχο του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών έχουν οριστεί διακριτοί ρόλοι και αρμοδιότητες, με βασικότερο εκείνο του Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών. Σκοπός όλων των μέτρων που έχουν ληφθεί, καθώς και αυτών που θα ληφθούν στο μέλλον, με βάση τις ανάγκες της εταιρείας, είναι η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις ασφάλειας. Το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που αφορούν την Ασφάλεια Πληροφοριών έχει την ευθύνη να εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ανάλογα με την εργασία του. Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι του ΕΡΜΗ δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας και στην τήρηση των αρχών σε σχέση με την Ασφάλεια Πληροφοριών.

ΕΡΜΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε., τηλ.: 210-3425002.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο των συστημάτων ασφαλείας.