Security Report Cyprus - 06

EDITORIAL 6 | SECURITY REPORT Cyprus Summer Edition 2022 Μ έρα με τη μέρα, ολοένα και περισσότεροι πολίτες μετακινούν- ται στο διαδίκτυο. Η απομακρυσμένη εργασία, οι αγορές μέσω διαδικτύου και η κοινωνικοποίηση μέσω μιας οθόνης, έγιναν ξαφνικά η νέα πραγματικότητα. Εκτός από τον Covid-19, η αυ- ξανόμενη διασύνδεση και η εμφάνιση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, έχουν προκαλέσει αύξηση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Σύμφωνα με την ENISA, η άνοδος των εν λόγω τεχνολογιών έχει κάνει ακόμα πιο πολύπλοκες τις κυβερνοεπιθέσεις και τον αρνητικό αντίκτυπο στους ορ- γανισμούς και τις επιχειρήσεις ακόμα μεγαλύτερο. Η έρευνα του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφο- ριών, έφερε νέα στοιχεία. Η ENISA προειδοποίησε ότι αυτή η τάση, του επιτα- χυνόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού, έχει αυξήσει τον κίνδυνο επιθέσεων και, ως εκ τούτου, έχει αυξηθεί και ο αριθμός των επιθέσεων στις μικρομεσαί- ες επιχειρήσεις. Όμως οι κρίσιμες υποδομές και ο βιομηχανικός τομέας έχουν υποστεί εξίσου μεγάλη ζημιά το τελευταίο διάστημα, ειδικά στην Ευρώπη. Οι ευαίσθητες πληροφορίες που διακινούνται μεταξύ αυτών των οργανισμών, αποτελούν έναν ελκυστικό στόχο για τους κυβερνοεγκληματίες. Ως εκ τού- του, η διεξαγωγή τακτικών ελέγχων ασφαλείας για τον εντοπισμό και την εξά- λειψη πιθανών τρωτών σημείων, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξαλει- φθούν οι υλικές απώλειες και ο κύκλος παραγωγής να συνεχίσει αδιάκοπα. Η Ελλάδα τη φετινή χρόνια φαίνεται πως βρέθηκε στο στόχαστρο των κυβε- ροεγκληματιών, καθώς ανέβηκε σε μια από τις υψηλότερες θέσεις της λίστας (5) ως προς τον αριθμό των επιθέσεων σε βιομηχανικά συστήματα. Πιο συγ- κεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας κυβερνοασφάλει- ας Kaspersky, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 5η θέση, με το 32% των βιομηχα- νικών συστημάτων να έχουν υποστεί κάποιου είδους επίθεση. Δεν είναι όμως μόνο τα βιομηχανικά συστήματα αυτά που «υποφέρουν» από τις εν λόγω επι- θέσεις. Πολλές μεγάλες εταιρίες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν δε- χτεί πλήγματα από κυβερνοεπιθέσεις. Ένα παράδειγμα είναι αυτό των ΕΛΤΑ. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αντιμετώπισαν τον περασμένο μήνα κυβερνοεπί- θεση στα πληροφοριακά τους συστήματα μέσω κακόβουλου λογισμικού. Καθώς η παγκόσμια κοινότητα εξαρτάται όλο και περισσότερο από την τε- χνολογία, οι κακόβουλοι παράγοντες αυξάνουν τις προσπάθειές τους να επι- τεθούν τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ως απάντηση, η άσκηση Locked Shields, που πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας, αποτελεί ίσως την μεγαλύτερη διεθνής άσκηση κυβερνοάμυνας. Χρησιμοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες για την εκπαίδευση εθνικών ομάδων σε ένα περιβάλλον που βασίζεται σε ρεαλιστικά σενάρια. Για την προετοιμα- σία αυτής της άσκησης χρειάστηκαν περισσότεροι από έξι μήνες. Στόχος της ήταν να ενισχύσει τη συλλογική πολιτική κυβερνοάμυνας της Συμμαχίας και να δοκιμάσει τις δεξιότητες των Συμμάχων. Οι συμμετέχοντες είχαν μια μονα- δική ευκαιρία να αποδείξουν την ικανότητά τους να προστατεύουν τα εθνικά πολιτικά και στρατιωτικά συστήματα πληροφορικής και κρίσιμες υποδομές. Η άσκηση Locked Shields 2022 υπέβαλε περίπου 5.500 εικονικά συστήματα σε περισσότερες από 8.000 επιθέσεις. Ωστόσο, η άσκηση θεωρείται σημαντι- κή όχι τόσο για το μέγεθός της όσο για την πολυπλοκότητά της. Οι εμπλεκό- μενες ομάδες έπρεπε όχι μόνο να αποδείξουν την ικανότητά τους να προστα- τεύουν τις κρίσιμες υποδομές μιας φανταστικής χώρας, αλλά και την αποτελε- σματικότητά τους στην αναφορά λεπτομερειών σχετικά με την κατάσταση στο ψηφιακό πεδίο μάχης, στην εκτέλεση στρατηγικών αποφάσεων και στην επίλυση νομικών και πληροφοριακών επιχειρησιακών προκλήσεων Παναγιώτης Αποστολόπουλος Η άνοδος των κυβερνοεπιθέσεων στην Ευρώπη και το αρνητικό ρεκόρ της Ελλάδας www.securityreport.gr Εκδότης Νίκος Σαράφογλου n.sarafoglou@securityreport.gr Σύμβουλος Έκδοσης Αργύρης Νομικός arnomikos@securityreport.gr Διευθυντής Σύνταξης Σωτήρης Χατζηστρατής Αρχισυντάκτης Παναγιώτης Αποστολόπουλος p.apostolopoulos@securityreport.gr Σύνταξη Χάρης Ματθαίου Συνεργάτες Παύλος Κερασίδης Νομικά Θέματα Αλέξανδρος Τρυφωνίδης Καλλιτεχνική Επιμέλεια Σωτήρης Ανδρίτσος Web Developer Λευτέρης Χαμακιώτης Λογιστήριο Χρύσα Τσιαντούλα fin@digitaltvinfo.gr ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Libra Press Καυκάσου 145,113 64, Αθήνα, Τηλ.: 210-8815417, Fax: 210-8815416 e-mail: info@securityreport.gr ΤΕΥΧΟΣ #6

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE3Njcz