SECURITY REPORT 138

46 | SECURITY REPORT Μάιος 2023 NEWS Η Γλυφάδα κάνει τον Υμηττό φρού- ριο! Προηγμένο σύστημα εντοπι- σμού και άμεσης κατάσβεσης πυρ- καγιάς θέτει για πρώτη φορά σε εφαρμογή ο Δήμος Γλυφάδας, αξιο- ποιώντας στο έπακρο της δυνατό- τητες της τεχνητής νοημοσύνης. Στους πρόποδες του βουνού το- ποθετήθηκαν ήδη θερμικές τεχνητής νοημοσύνης με αυτόματη ενεργοποίηση σε ανίχνευση φωτιάς υδροβόλων κατάσβεσης! Για πρώτη φορά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, θα χρησιμοποιήσουμε ένα προηγμένο σύστημα, για να μαθαίνουμε ότι έπιασε μια φωτιά μέσα στο πρώτο κιόλας λεπτό από την εκδήλωση της πυρκαγιάς και να την σβήνουμε άμεσα», τονίζει ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Και προσθέτει: «Πρώτος και κύριος στόχος όλων μας βέβαια παραμένει πάντοτε η πρόληψη, αλλά πλέον έχουμε ένα νέο, καινοτόμο εργαλείο και για την καταστολή. Οι κάμερες αυτές συνοδεύονται μάλιστα από σύστημα με αυτόματη ενεργοποίηση υδροβόλων κατάσβεσης σε περίπτωση ανίχνευσης φωτιάς. Επαναλαμβάνω, δεν είναι επιστη- μονική φαντασία, είναι πραγματικότητα! Τα υπερσύγχρονα αυτά συστήματα τα έχουμε ήδη εγκα- ταστήσει στον Υμηττό, σε συγκε- κριμένα σημεία και σύντομα θα τοποθετήσουμε και σε άλλα, για να καλύψουμε πλήρως την περιο- χή. Το σύστημα διαθέτει αλγόριθ- μους τεχνητής νοημοσύνης (AI) που βασίζονται στο λεγόμενο deep learning analysis και μπορούν να ανιχνεύσουν είτε καπνό είτε φωτιά με ακρίβεια 98%, σε ύψος 40 εκατοστών». Μόλις λοιπόν ανιχνευτεί φωτιά, ειδικά υδροβόλα που είναι συνδε- δεμένα με το σύστημα, αυτόματα και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, εκτοξεύουν νερό για άμεση κατάσβεση της περιοχής ενώ ταυτόχρονα δίνουν ικανό χρόνο στην Πυροσβεστική και στην Πολιτική μας Προστασία για να παρέμβουν. Το έργο προφύλαξης του Υμηττού μελετήθηκε και σχεδιάστηκε επί των ημερών της νυν Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύ- κλωσης, πρώην υπεύθυνης Πολιτικής Προστασίας, Άννυς Καυκά και ολοκληρώθηκε τώρα, με τη συνδρομή του Εντεταλμένου Δη- μοτικού Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικής Αστυνομίας και Σταθμού Μεταφόρτωσης, Δημήτρη Τσαμπίρα. ΑΙ Θερμικές Κάμερες στο Δήμο Γλυφάδας! Η CPI παρουσίασε στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, στην Αίθουσα Ερμής του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα οικονομικά της αποτελέσματα καθώς και τις προοπτικές για το 2023. Η παρου- σίαση αυτή αποτελεί μέρος ενός πιο εντατικού πλάνου εξωστρέφειας της εταιρείας προς το Επενδυτικό κοινό. Η παρουσίαση πραγματοποι- ήθηκε από τονΆρη Παπαθάνο, Διευθύνων Σύμ- βουλο της CPI ενώ συμμετείχαν οι Άλκης Ρουγ- γέρης, Εμπορικός Διευθυντής, Γιώργος Αντύπας Οικονομικός Διευ- θυντής και Θεόδωρος Κρίντας, Σύμβουλος Επενδυτικών Σχέσεων από την Koubaras Ltd. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο περιβάλλον της αγοράς, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα σε αυτό και τις ενέργειες που κάνει η CPI για να εκμεταλλευτεί τα δυνατά της σημεία και να αναπτυχθεί. Όπως αναφέρθηκε, η εταιρεία στοχεύει σε οργανική ανάπτυξη ενώ παράλληλα διερευνά ενεργά και την ανόργανη ανάπτυξη ώστε να βελτιωθούν περαιτέρω τα μεγέθη της σε επίπεδο εσόδων και κερδοφορίας. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι στό- χοι βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν τεθεί για την τρέχουσα χρονιά σε τρεις καθοριστικής σημασίας άξονες για τη CPI, τους Ανθρώπους, την Κοινωνία και το Περιβάλλον. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων & Προοπτικών από την CPI A.E. Το 2oJobFair είναι εδώ και είναι έτοιμο να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους φοιτητές και τον εταιρικό κόσμο! Το JobFair είναι μια διημερίδα επαγγελματικού προ- σανατολισμού που απευθύνεται σε φοιτητές πολυτεχνικών σχολών. Διοργανώνεται από την EESTEC LC Xanthi σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη- χανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ. Το όραμα του Event είναι να δημιουργήσει μια πρώτη επαφή ανάμεσα στους φοιτητές και την αγορά εργασίας και να τους δώσει την δυ- νατότητα να πάρουν μια γεύση του επιχειρηματικού κόσμου. Θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 6-7 Μαΐου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη- χανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ στην Ξάνθη. Η εκδήλωση θα πε- ριέχει παρουσιάσεις εταιρειών, mock interviews, σεμινάριο δημιουργίας βιογραφικού, workshops και πολλές άλλες δράσεις, ειδικά σχεδιασμένες για να προετοιμάσουν τους φοιτητές για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Δήλωσε συμμετοχή στην παρακάτωφόρμα έως 29 Απρι- λίου 2023 στις 23:59: https://forms.gle/xBvhnyH9dKRf7Ubx6 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε τους επίσημους λογαριασμούς του JobFair Xanthi σε Facebook, Instagram. Πρόσκληση συμμετοχής στο JobFair-Xanthi 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE3Njcz