SECURITY REPORT 138

6 | SECURITY REPORT Μάιος 2023 EDITORIAL M ία νέα έρευνα της Marketsandmarkets φέρνει ευχάριστα νέα για την παγκόσμια αγορά ελέγχου πρόσβασης. Πιο συγ- κεκριμένα, ειδικοί προβλέπουν πως η αξία του εν λόγω κλάδου θα αυξηθεί από 9,9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ που σημείωσε το 2023, σε 14,9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2028, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 8,4%. Παράγοντες όπως η υιοθέτηση των συστημάτων ασφαλείας που βασίζονται στο Internet of Things, οι Cloud Computing πλατφόρμες, ο αυξανόμενος αριθμός των έξυ- πνων έργων υποδομής και γενικότερα η άνοδος των έξυπνων πόλεων, συμ- βάλλουν στην ανάπτυξη της αγοράς, σύμφωνα με τους ερευνητές της Mar- ketsandmarkets. Σε ότι αφορά τα προϊόντα και γενικότερα το hardware, οι καρταναγνώστες εί- ναι οι συσκευές που θα σημειώσουν την καλύτερη απόδοση. Οι έξυπνες κάρ- τες είναι πιο αξιόπιστες από τις κάρτες με τις μαγνητικές ταινίες και τις κάρτες εγγύτητας. Επίσης, η αυξανόμενη χρήση των έξυπνων καρτών για την παρα- κολούθηση και την καταγραφή των δραστηριοτήτων των εργαζομένων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παρά- γοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αγοράς του ελέγχου πρόσβασης. Επιπρόσθετα, η ευρεία υιοθέτηση του ελέγχου πρόσβασης ως υπηρεσία- ACaaS, φαίνεται πως θα πρωταγωνιστήσει ακόμα περισσότερο κατά την πε- ρίοδο πρόβλεψης. O έλεγχος πρόσβασης ως υπηρεσία συνδυάζει τα πλεονε- κτήματα του λογισμικού ως υπηρεσίας (SaaS) και τις συσκευές ελέγχου πρό- σβασης που έχουν εγκατασταθεί σε ένα χώρο. Το ACaaS επιτρέπει τον έλεγχο της πρόσβασης εξ’ αποστάσεως, την αποθήκευση δεδομένων με ασφάλεια και τη δημιουργία αντίγραφων ασφαλείας, παρέχοντας αρχεία για το ποιος έχει πρόσβαση σε ελεγχόμενες περιοχές, πόρτες ή συστήματα. Από αποθή- κες, χώρους στάθμευσης, γκαράζ, ξενοδοχεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι και επιχειρηματικά κέντρα, όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις διαθέτουν από ένα σύστημα για τον έλεγχο πρόσβασης. Turnstiles, κάρτες swipe, ενδοεπι- κοινωνία video και συστήματα συναγερμού αποτελούν μέρος ενός τέτοιου συστήματος και καθώς η ψηφιακή τεχνολογία εξελίσσεται, το AcaaS πάει την ασφάλεια σε ένα νέο επίπεδο. Η αυξανόμενη υιοθέτηση λύσεων ελέγχου πρόσβασης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης που βασίζεται σε cloud, θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αυξήσουν την κερδοφορία τους και να μειώσουν παράλληλα τα κόστη που προκύπτουν από την αγορά extra εξοπλισμού. Τα ευρήματα της έκθεσης αποκαλύπτουν πως οι χώρες της Ασίας και του Ει- ρηνικού θα παρουσιάσουν τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Οι αυξανόμε- νοι κίνδυνοι τρομοκρατικών απειλών και το αυξανόμενο ποσοστό της εγκλη- ματικότητας, αναμένεται να δημιουργήσουν υψηλή ζήτηση για συστήματα ελέγχου πρόσβασης στις περιοχές αυτές. Μερικές από τις εταιρίες που ανα- φέρονται στην εν λόγω έρευνα και δραστηριοποιούνται στην αγορά ελέγχου πρόσβασης είναι η Assa Abloy, η Johnson Controls, η Dormakaba, η Allegion, η Honeywell, η Identic, η Nedap, η Suprema, η Bosch και η Thales. Παναγιώτης Αποστολόπουλος www.securityreport.gr Εκδότης Αργύρης Νομικός arnomikos@securityreport.gr Ιδρυτικό Μέλος Μαίρη Βαγενά Σύμβουλος Έκδοσης Νίκος Σαράφογλου sales@securityreport.gr Διευθύντρια Έκδοσης Βασιλική Χονδροδήμου v.chondrodimou@librapress.gr Διευθυντής Σύνταξης Σωτήρης Χατζηστρατής Αρχισυντάκτης Παναγιώτης Αποστολόπουλος p.apostolopoulos@securityreport.gr Marketing & Sales Manager Αφροδίτη Μπαλίδου a.balidou@librapress.gr Σύνταξη Χρίστος Κρανάκης Χάρης Ματθαίου Συνεργάτες Παύλος Κερασίδης Καλλιτεχνική Επιμέλεια Σωτήρης Ανδρίτσος Web Developer Λευτέρης Χαμακιώτης Videographer Αντώνης Παπαθανασίου Νομική Υποστήριξη Βασιλική Κέντογλου Λογιστήριο Χρύσα Τσιαντούλα fin@digitaltvinfo.gr ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Libra Press Καυκάσου 145,113 64, Αθήνα, Τηλ.: 210-8815417, Fax: 210-8815416 e-mail: info@securityreport.gr ΤΕΥΧΟΣ #138 Αγγίζει τα 14,9 δισεκατομμύρια δολάρια ο κλάδος του Access Control!

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE3Njcz