SECURITY REPORT 97

Δεκέμβριος 2019 | SECURITY Report 73 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Έξυπνος Φωτισμός εάν οι λωρίδες πρέπει να αλλάξουν για να βελτιωθεί η ροή της κυκλοφορίας. Από την άλλη οχήματα όπως πυροσβεστικά και ασθενοφόρα, θα έχουν ασφαλώς προτεραιότητα στην περί- πτωση κάποιου αναπάντεχου συμβάντος. Έλεγχος Στάθμευσης: Οι οδικοί αισθητήρες και οι κάμερες μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το διαθέσι- μο παρκινγκ σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ενώ ταυτόχρο- να θα παρακολουθούν τα οχήματα που παραβιάζουν τους κανόνες της στάθμευσης χωρίς να στέλνουν προσωπικό στο δρόμο. Ανίχνευση και πρόληψη εγκλημάτων: Τα φώτα του δρόμου που ενσωματώνουν κάμερες ασφαλείας μπορούν να βοηθή- σουν την αστυνομία στην επίλυση των εγκλημάτων, καθώς και να αποτρέψουν την εμφάνιση νέων. Με αισθητήρες ήχου, η αστυνομία μπορεί να εντοπίσει συγκεκριμένες πληροφο- ρίες, όπως π.χ. πυροβολισμούς, και στη συνέχεια να «ασφα- λίσει» γρήγορα μια περιοχή. Πολλές πολιτείες της Αμερικής έχουν εφαρμόσει αυτή τη λύση μειώνοντας τα εγκλήματα έως και κατά 28%. Άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης: Οι άνθρωποι που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο αυτού του εξοπλισμού, θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν τα φώτα του δρόμου για να βοηθήσουν π.χ. διάφορους εργαζομέ- νους ή πολίτες που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Τα φώτα μπορούν επίσης να αναβοσβήνουν διαδοχικά, ή να αλλάξουν χρωματισμό για να υποδηλώσουν μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης π.χ. ανεμοστρόβιλοι, πλημμύρες κ.λπ. εκ- κενώνοντας με αυτό τον τρόπο μία συγκεκριμένη περιοχή. Παρόμοια χρήση θα είχαν και οι αισθητήρες που εντοπίζουν τοξικές χημικές ουσίες ή αισθητήρες που μετράνε τα επίπεδα ρύπανσης. Για να ειδοποιηθούν φυσικά οι πολίτες για ένα άμεσο κίνδυνο, οι πυλώνες θα ενσωματώνουν ένα ηχείο το οποίο θα στέλνει τις κατάλληλες ηχητικές ειδοποιήσεις. Έσοδα: Με πρόσθετο εξοπλισμό όπως ψηφιακές σημάνσεις, hotspots /Wi-Fi κ.λπ ., κάθε τοπική κυβέρνηση θα δει αναμφί- βολα τεράστια αύξηση στα έσοδα της. Η ψηφιακή σήμανση για παράδειγμα, είναι ένας τρόπος προώθησης που έχει κα- τακτήσει όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια διαφημιστική και ενημερωτική μέθοδο που χρησιμοποιεί από απλές τηλεορά- σεις μέχρι και πολλαπλές οθόνες υψηλής ευκρίνειας σε διά- φορους σχηματισμούς και μεγέθη (video wall). Οι οθόνες αυ- τές αναπαράγουν οπτικοακουστικό υλικό που είτε διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες, είτε ενημερώνει τους πελάτες για προσφορές και εταιρικά νέα. Video Analytics: Οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, μπο- ρούν να ειδοποιήσουν το προσωπικό ασφαλείας ή τις αρχές επιβολής του νόμου, ώστε να ανταποκριθούν ταχύτερα. Μια IP κάμερα μπορεί να μεταδώσει σε ζωντανή ροή ένα ατυχές συμ- βάν, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να σώζονται αν- θρώπινες ζωές. Το θετικό σε κάθε περίπτωση, είναι πως η υλοποίηση μπορεί να γίνει με τη χρήση της υπάρχουσας υποδομής. Τα έξυπνα φώτα, οι αισθητήρες και γενικότερα κάθε τύπου εξοπλισμός μπορεί να τοποθετηθεί στους πυλώνες που υπάρχουν είδη στο έδαφος, χωρίς να απαιτούνται νέες επενδύσεις σε υποδομές. Η βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας, τα ασφαλέστερα πεζο- δρόμια, η παρακολούθηση του περιβάλλοντος και η πληθώ- ρα ειδοποιήσεων-προειδοποιήσεων μετατρέπουν μία πόλη σε «έξυπνη πόλη» και οι πολίτες αυτής της πόλης, είναι ασφαλέ- στεροι και πιο ευτυχισμένοι. Η μετάβαση από λάμπες αλογόνου σε φωτιστικά LED παρέχουν έως και 80% περισσότερη εξοικονόμηση. 1 Οι οδικοί αισθητήρες και οι κάμερες μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το διαθέσιμο παρκινγκ σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. 3 Κάμερες, ανιχνευτές αεριών-νερού, σεισμικοί αισθητήρες, Wi-Fi, είναι μόνο μερικά χαρακτηριστικά που θα συναντήσουμε σε αυτού του τύπου τους πυλώνες. 2 Με πρόσθετο εξοπλισμό όπως ψηφιακές σημάνσεις, hotspots /Wi-Fi κ.λπ ., κάθε τοπική κυβέρνηση θα δει αναμφίβολα τεράστια αύξηση στα έσοδα της. 4 Αισθητήρας φωτός Αισθητήρας εικόνας ΙΡ Κάμερα Αισθητήρας ήχου Ανιχνευτής νερού Αισθητήρας δονήσεων Ηχείο Digital Signage Αναμεταδότης Wifi

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE3Njcz