Skip to main content
DIGITAL TV 181
securityreport e mag odhgos 2021
20 Ιανουαρίου 2016 16:13

Αυξημένη ζήτηση για τεχνολογίες περιμετρικής ασφάλειας

5 παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας

Γράφει: Δημήτρης Σταμούλης
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252Fc4fecaa262b98f9bb0866d705f15b717 XL

Τη μεγάλη ζήτηση για τεχνολογίες και προϊόντα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας συνόρων, καθώς και περιμετρικής προστασίας, πιστοποίησε η πρόσφατη διεθνής έκθεση ασφαλείας IFSEC που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο εκθεσιακό κέντρο Excel του Λονδίνου.

Τη μεγάλη ζήτηση για τεχνολογίες και προϊόντα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας συνόρων, καθώς και περιμετρικής προστασίας, πιστοποίησε η πρόσφατη διεθνής έκθεση ασφαλείας IFSEC που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο εκθεσιακό κέντρο Excel του Λονδίνου.

Στην αγορά διατίθενται μια μεγάλη γκάμα από τεχνολογίες ανίχνευσης και εντοπισμού ατόμων ή οχημάτων που διαπερνούν τα προστατευόμενα περιμετρικά όρια κτιριακών εγκαταστάσεων. Ωστόσο, δεν υπάρχει μια ενιαία βέλτιστη λύση για όλες τις εφαρμογές ασφαλείας, και κάθε τεχνολογία έχει τη δική της θέση στην αγορά, η οποία καθορίζεται κυρίως από το χώρο και την τοποθεσία φύλαξης, καθώς και από τον οργανισμό ή την επιχείρηση που καλείται να προστατεύσει.

Πέντε παράγοντες

Πέντε σημαντικοί παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή της τεχνολογίας, όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο εφαρμογής ενός συστήματος περιμετρικής φύλαξης: ο κίνδυνος, η τοποθεσία, η μορφολογία του εδάφους, η κατασκευή και τα υφιστάμενα πρότυπα.

Πρωτίστως, η τεχνολογία πρέπει να είναι ανάλογη τόσο με τον κίνδυνο για τον οποίο απαιτείται η λήψη μέτρων προστασίας, όσο και με την επιτήδευση και την ικανότητα του πιθανού δράστη/δραστών, αλλά και την πιθανή μέθοδο διείσδυσής του/τους. Η επιλεγόμενη τεχνολογία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τη γεωγραφική θέση, τον περιβάλλοντα χώρο, το κλίμα (ανάλογα με το αν είναι βροχερό, ξηρό κλπ), το έδαφος και την τοπογραφία (λοφώδης, βαλτώδης, επίπεδη κ.ά.).

Θα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλη για την δομή πάνω στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί. Τέλος, θα πρέπει να εναρμονίζεται με τα ισχύοντα εθνικά ή τοπικά πρότυπα ή τους ισχύοντες πολεοδομικούς κανόνες. Επίσης, ανάλογα με τον υπό φύλαξη οργανισμό ή επιχείρηση ή τον κίνδυνο που μπορεί να αντιμετωπίσει, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί η χρήση συμπληρωματικών τεχνολογιών προκειμένου είτε να αυξηθεί το ποσοστό ανίχνευσης (άρα και το ποσοστό ασφάλειας), είτε να μειωθεί η ενόχληση και τα ποσοστά ψευδών συναγερμών.

Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου

Εξίσου σημαντικό με την τεχνολογία περιμετρικής ασφάλειας είναι και η καλή συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου του φυλασσόμενου κτιρίου. Η διατήρηση των διαφόρων κατασκευών ή δομών περιμετρικά του κτιρίου σε καλή κατάσταση είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή ορατότητα και η αποτελεσματική επιτήρηση του περιβάλλοντος χώρου. Το έδαφος θα πρέπει να είναι καθαρό, οι θάμνοι κομμένοι και περιορισμένοι στο κατάλληλο μέγεθος, και κάθε είδος απορρίμματα να είναι απομακρυσμένα από το χώρο γύρω από τους αισθητήρες των οργάνων επιτήρησης.

Όπου απαιτείται υψηλό αλλά διακριτό επίπεδο ασφάλειας – όπως είναι για παράδειγμα τα υψηλής σπουδαιότητας εθνικά μνημεία ή κτίρια – ή όπου δεν υπάρχει κάποιο φυσικό περιμετρικό εμπόδιο και η ευρύτερη περιοχή είναι «ανοιχτή», άρα και πιο εύκολα προσπελάσιμη, μπορεί να γίνει χρήση ενός υπόγειου συστήματος καλωδίων.

Ανάλογα με το τι θέλουμε να ανιχνεύσουμε, τη μέθοδο της επίθεσης, το γεωγραφικό τόπο και τη σύσταση του εδάφους χρειάζεται να εξετάσουμε και τον πιο κατάλληλο τύπο καλωδίων που μπορούμε να θάψουμε και να υπογειοποιήσουμε κατάλληλα.

Όπου υπάρχει ήδη κατάλληλη περίφραξη, ένα καλώδιο-αισθητήρας μπορεί να ενσωματωθεί απευθείας πάνω στο φράχτη χρησιμοποιώντας ανθεκτικούς στη UV ακτινοβολία συνδετήρες. Ο τύπος του αισθητήρα είτε ανιχνεύει τις δονήσεις και χρησιμοποιεί την προηγμένη ψηφιακή επεξεργασία προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάποιος σκαρφαλώνει, κόβει ή «σηκώνει» την περίφραξη, είτε χρησιμοποιεί μικροφωνικό καλώδιο.

Εναλλακτικά, αν δεν υφίσταται εμπόδιο, αλλά υπάρχει κάποιας μορφής φυσικός φραγμός, είναι κατάλληλη η χρήση ακόμα και ενός τεντωμένου συστήματος καλωδίων.

D-TECT Inovonics

Μια από τις καινοτομίες που παρουσιάστηκαν στην IFSEC ήταν ο ασύρματος ανιχνευτής D-TECT Inovonics από την εταιρεία GJD.

Ο D-Τect Inovonics χρησιμοποιεί έναν quad pyro ανιχνευτή, όπου και οι δύο αισθητήρες πρέπει να ενεργοποιηθούν για να προκαλέσουν τον ανιχνευτή να σηματοδοτήσει το συναγερμό, εξασφαλίζοντας ακριβή και αξιόπιστη ανίχνευση παρουσίας. Οι προγραμματιζόμενες επιλογές περιλαμβάνουν ένα μεταβλητό αριθμό παλμών και μια επιλογή ανίχνευσης σε απόσταση που κυμαίνεται έως 40 μέτρα..

Ο αισθητήρας κλίσης δύο αξόνων επιτρέπει ανιχνεύσεις πανοραμικές 180ο και 90ο, και αυτό αυξάνει την ταχύτητα της εξωτερικής εγκατάστασης και παρέχει ακριβή στόχευση του ανιχνευόμενου ατόμου ή αντικειμένου.

Ένας ηλεκτρομηχανικός αισθητήρας ακριβείας ανιχνεύει μία προκαθορισμένη ποσότητα εκτροπής στο καλώδιο ώστε να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Σαφώς, η τοπογραφία πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς και η σύνθεση του εδάφους, κατά τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, για την πρόληψη όρυξης ή συρσίματος του ύποπτου ατόμου κάτω από το φράχτη.

Υπέρυθροι αισθητήρες

Για μεσαίου μεγέθους εφαρμογές, θα πρέπει να εξετάζεται η χρήση ενεργών υπέρυθρων αισθητήρων (δοκοί) ή διπλούς αισθητήρες, οι οποίοι είναι πολύ οικονομικότεροι από τα υπόγεια καλώδια και τις λύσεις που βασίζονται στην κατασκευή περιφράξεων. Ωστόσο, αυτά τα συστήματα απαιτούν οπτική επαφή και μπορεί να είναι επιρρεπή σε κακές καιρικές συνθήκες ή σε αντικείμενα που μεταφέρονται με τον αέρα.

Για χρήση σε περιπτώσεις χαμηλού κινδύνου, οι εξωτερικοί παθητικοί υπέρυθροι ανιχνευτές ή αισθητήρες μικροκυμάτων, οι οποίοι είναι οι πλέον κατάλληλοι για προστασία εξωτερικών χώρων ή ως συμπληρωματική λειτουργία μαζί με άλλες μεθόδους ανίχνευσης, μπορεί να αποδειχθούν μια οικονομικώς αποδοτική λύση για χαμηλού επιπέδου, απλές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, αν και είναι φθηνοί και εύκολοι στην εγκατάσταση, είναι επιρρεπείς σε ψευδείς συναγερμούς και σχετικά εύκολο να εξουδετερωθούν.

Ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα ανίχνευσης περιμέτρου είναι ο ηλεκτρικός φράκτης, ο οποίος απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια την παραβίασή του. Η κύρια ανησυχία εδώ είναι ο κίνδυνος ατυχήματος μέσω ηλεκτροπληξίας αθώων ανθρώπων. Αυτό το πρόβλημα έχει καταστήσει πιο περιορισμένη τη χρήση του κυρίως στα υψηλότερα τμήματα τοίχων ή πίσω από ένα πρώτο φυσικό εμπόδιο σε μια ελεγχόμενη περίμετρο.

Πάντως τα τελευταία χρόνια ολοένα και πιο δημοφιλής γίνεται η χρήση των θερμικών καμερών. Αυτές οι συσκευές δεν επηρεάζονται από τις ακραίες καιρικές επιδράσεις και καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, μπορούν να ενσωματώνουν είτε analytics ή να λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλες συσκευές.

Εν κατακλείδι, είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν προσεκτικά η απειλή, η δομή, το έδαφος και η τοποθεσία του υπό προστασία κτιρίου ή υποδομής, αλλά και να προηγηθεί ενδελεχής μελέτη της βιβλιογραφίας των κατασκευαστών λύσεων περιμετρικής προστασίας για να διακριβωθεί η πλέον ενδεδειγμένη λύση ή ο κατάλληλος συνδυασμός τεχνολογιών για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, συνυπολογίζοντας βέβαια και την οικονομική παράμετρο.

{gallery}2465{/gallery}

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος 143

  Security Report, τεύχος 143

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Οκτωβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές ...
 • Ιατρική βοήθεια στα συστήματα συναγερμού

  Ιατρική βοήθεια στα συστήματα συναγερμού

  Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει φέρει επανάσταση στον κλάδο της οικιακής ασφάλειας, που σήμερα έχει υιοθετήσει πιο ολοκληρωμένες και «σωτήριες» λύσεις, ξεπερνώντας ακόμα και τις προσδοκίες των τελι...
 • Wi-Fi Sensing

  Wi-Fi Sensing

  Οι εφαρμογές του Wi-Fi και της ασύρματης τεχνολογίας εξελίσσονται ραγδαία, και σήμερα η εν λόγω τεχνολογία δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Ερευνητές και επιστήμονες από τον κλάδο της τεχνολογίας έχουν ...
 • Αναγνώριση πινακίδων οχημάτων

  Αναγνώριση πινακίδων οχημάτων

   Έντονες είναι οι εξελίξεις στην τεχνολογία αναγνώρισης οχημάτων και συμπεριφοράς οδηγών τα τελευταία χρόνια. Από την ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι τη μηχανική μάθηση, όλα σ...
 • Video Analytics

  Video Analytics

  Με την πληθώρα τεχνολογικών λύσεων που συναντούμε σήμερα είναι σίγουρο πως οι επιχειρήσεις και οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν την τύχη, αλλά και την ελευθερία, να επιλέξουν - μέσα από μια μεγάλη γκάμ...
 • Τεχνητή νοημοσύνη στις σύγχρονες κάμερες

  Τεχνητή νοημοσύνη στις σύγχρονες κάμερες

  Οι εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες και αυτός είναι ίσως ένας από τους κυριότερους λόγους που για κάποιους η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι συναρπαστικό, ενώ για άλλους δυνητι...
 • ONVIF

  ONVIF

  Το ONVIF (Open Network Video Interface Forum), το παγκόσμιο ανοικτό πρότυπο διασύνδεσης φυσικών προϊόντων ασφαλείας IP, παρουσίασε το πρόσθετο διαμόρφωσης TLS, που θα επιτρέψει ταχύτερες και ασφαλ...
 • Προϊόντα CCTV της HOLOWITS

  Προϊόντα CCTV της HOLOWITS

  Η Oktabit Α.Ε., διακεκριμένη εταιρεία στον χώρο της διανομής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας με 30 και πλέον έτη επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά, ανακοίνωσε πρόσφατα τη νέα στρατηγική συνε...
 • Uniview F & Q3 Series

  Uniview F & Q3 Series

  H Uniview είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων CCTV, με έδρα την Hangzhou της Κίνας, 4 κέντρα R&D, παραρτήματα ανά την υφήλιο και παρουσία σε 145 χώρες. Μέσα σε 15 μόνο χρόν...
 • IP κάμερες της Tiandy

  IP κάμερες της Tiandy

  Σήμερα, η βιντεοεπιτήρηση δεν αφορά μόνο στην παρακολούθηση, αφορά στη λήψη και στην επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Στην εποχή του ψηφιακού μετασχημ...
 • Comelit Integration System

  Comelit Integration System

  Η εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού βελτιώνει την ποιότητα της καθημερινότητας, μεγιστοποιεί την ασφάλεια του χώρου και συμβάλλει στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας έως και στο ένα τρίτο (-30%...