DIABASTE DWREAN SEC 132
techmail
DIGITAL TV 171
securityreport e mag odhgos 2021
21 Αυγούστου 2017 06:02

Κατηγορίες συστημάτων ελέγχου πρόσβασης

Γράφει: Παναγιώτης Αποστολόπουλος
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=WyJ3cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wNS80ZTM2YWQzYjZmZjkxMTAxYzIzNWI2MjI5YjJkZDgzM19YTC5qcGciLFtbImRvUmVzaXplIixbMTIwMCwxMjAwLDEyMDAsMTIwMF1dLFsiZG9Dcm9wIixbMTIwMCw2MDAsMCwzMDBdXV0sMTY1MjI3OTI1MV0%3D&file=2f%2F4e36ad3b6ff91101c235b6229b2dd833 XL 2feea88a

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης, είναι στην ουσία συσκευές οι οποίες επιτρέπουν τη πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Αυτού του είδους τα συστήματα χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες, ανάλογα με το τύπο της εγκατάστασης, ενώ η πρόσβαση μέσω αυτών σε κάποιο προστατευμένο χώρο, μπορεί να επιτευχθεί μέσω κωδικού, καρτών προσέγγισης, δαχτυλικών αποτυπωμάτων, αναγνώριση προσώπου, ακόμα και μέσω της ίριδας του ματιού.

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης, είναι στην ουσία συσκευές οι οποίες επιτρέπουν τη πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Αυτού του είδους τα συστήματα χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες, ανάλογα με το τύπο της εγκατάστασης, ενώ η πρόσβαση μέσω αυτών σε κάποιο προστατευμένο χώρο, μπορεί να επιτευχθεί μέσω κωδικού, καρτών προσέγγισης, δαχτυλικών αποτυπωμάτων, αναγνώριση προσώπου, ακόμα και μέσω της ίριδας του ματιού.

Στη σύγχρονη εποχή, η εγκατάσταση ενός “access control” σε μεγάλα συγκροτήματα όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες και επιχειρήσεις είναι επιτακτική. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης, καθιστά ένα χώρο λιγότερο ευάλωτο, παρέχει ασφάλεια σε χώρους υψίστης σημασίας βοηθώντας στην προστασία των φυσικών και εικονικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης ένα τέτοιο σύστημα βελτιώνει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα προσφέροντας ευελιξία στους χρήστες ή το προσωπικό κατά την είσοδο/έξοδό τους από το χώρο. Οι υπεύθυνοι των χώρων παρακολούθησης, είναι σε θέση να καταγράφουν μ{gallery}4553{/gallery}ε ακρίβεια, τα άτομα που εισέρχονται σε ένα χώρο, το χρόνο παραμονής τους, αλλά και να δώσουν δικαιώματα πρόσβασης σε συγκεκριμένα άτομα τις ώρες και τις μέρες που επιθυμούν. Αναμφίβολα οι τομείς που μπορούν να επωφεληθούν από τον έλεγχο πρόσβασης είναι υγειονομική περίθαλψη, δεδομένου ότι πρέπει να προστατευθεί ο νοσοκομειακός εξοπλισμός και οι πληροφορίες των ασθενών, η εκπαίδευση, επιχειρήσεις και εμπορικά κτίρια, αλλά και κυβερνητικά γραφεία τα οποία επίσης υπόκεινται σε τρομοκρατικές επιθέσεις.

 

Τύποι ελέγχου πρόσβασης

Ο έλεγχος πρόσβασης είναι αναμφίβολα σημαντικό μέρος της φυσικής ασφάλειας και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, δηλαδή τον έλεγχο πρόσβασης μέσω κωδικού, τον έλεγχο πρόσβασης μέσω κάρτας ή κινητού, καθώς και τον έλεγχο πρόσβασης με βάση τα βιομετρικά στοιχεία.

Ο έλεγχος πρόσβασης με βάση τον κωδικό (εικόνα 1), απαιτεί μόνο την εισαγωγή των διαπιστευτηρίων του χρήστη (password) για να επιτρέψει την πρόσβαση. Το πλεονέκτημα σε αυτή τη μορφή εισόδου είναι ότι το σύστημα δεν απαιτεί κλειδιά ή κάρτες. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος παρέχει χαμηλό επίπεδο ασφάλειας, καθώς ένας κωδικός πρόσβασης μπορεί πολύ εύκολα να υποκλαπεί και για αυτό το λόγο τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης που βασίζονται σε κωδικούς πρόσβασης έχουν γίνει λιγότερο δημοφιλή.

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης που βασίζονται σε κάρτες μπορούν να χωριστούν σε δύο υποκατηγορίες. Αρχικά, εκείνα που χρησιμοποιούν κάρτες επαφής και εκείνα που χρησιμοποιούν κάρτες χωρίς επαφή. Η πρόσβαση στο χώρο μέσω κάρτας (εικόνα 2), θεωρείται ο πιο διαδεδομένη μορφή ελέγχου πρόσβασης και τη συναντάμε σε πληθώρα εγκαταστάσεων όπως σε γραφεία, ξενοδοχεία ακόμα και σε οικίες.

Η τελευταία κατηγορία είναι η βιομετρική τεχνολογία, η οποία προσδιορίζει τα άτομα βάσει των ιδιαίτερων φυσικών χαρακτηριστικών τους. Οι κοινές βιομετρικές τεχνολογίες περιλαμβάνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα (εικόνα 3) τη γεωμετρία της παλάμης, την ίριδα του ματιού (εικόνα 4), ακόμα και την αναγνώριση της φωνής και βρίσκονται σήμερα σε πολλές από τις συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Βασικό πλεονέκτημα της βιομετρικής τεχνολογίας, είναι ότι δεν απαιτούνται κάρτες ή κωδικοί για το άνοιγμα των θυρών και ότι προσδίδουν υψηλή ασφάλεια. Μειονέκτημα των βιομετρικών λύσεων είναι το υψηλό κόστος τους και ότι μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, οι διαφορές στην υγρασία μπορεί να προκαλέσουν μικρές αλλαγές στα δακτυλικά αποτυπώματα. Ωστόσο, η ακρίβεια των βιομετρικών συστημάτων έχει βελτιωθεί, το κόστος έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα αυτή η τεχνολογία να γνωρίσει αυξημένη ανάπτυξη.

 

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε νοσοκομεία

Τα νοσοκομεία, αποτελούν μία μοναδική πρόκληση στο κλάδο των συστημάτων ασφαλείας και συγκεκριμένα, όταν πρόκειται για την παροχή ασφαλή ελέγχου πρόσβασης. Τόσο οι πολυάριθμοι ασθενείς και υπάλληλοι των νοσοκομείων, όσο και ο εξοπλισμός, τα φάρμακα και οι ευαίσθητες πληροφορίες των ασθενών, πρέπει να προστατεύονται από συστήματα ασφαλείας όπως αυτά της βιντεοεπιτήρησης, του συναγερμού, αλλά και συστήματα ελέγχου πρόσβασης.

Ο έλεγχος πρόσβασης στο χώρο της υγείας και ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, απαιτεί μια μοναδική προσέγγιση, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο τις κύριες πόρτες εισόδου, όσο και τις εσωτερικές εισόδους και εξόδους (εικόνα 5). Αυτού του τύπου οι εγκαταστάσεις, θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση εξ αποστάσεως μέσω κινητών εφαρμογών, να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα γρήγορα και εύκολα και να προγραμματίζουν διάφορα επίπεδα πρόσβασης για τους επισκέπτες, τους ασθενείς, τους γιατρούς και το προσωπικό. Αυτές οι εγκαταστάσεις απαιτούν επίσης εποπτεία 24 ωρών την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Οι διαχειριστές και οι υπεύθυνοι ασφαλείας, μπορούν να συνεργαστούν για να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις, συνδυάζοντας πληθώρα συστημάτων ασφαλείας. Για παράδειγμα, ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης που είναι τοποθετημένο σε μία πόρτα, μπορεί να προγραμματιστεί με κανόνες ώστε να είναι προσβάσιμο συγκεκριμένες ώρες και ημέρες από συγκεκριμένα άτομα.

 

Έλεγχος πρόσβασης και έξυπνα κτίρια

Ο έλεγχος πρόσβασης εκτός από ασφάλεια, μπορεί να προσφέρει και άλλα προτερήματα σε μία εγκατάσταση, όταν συνδυαστεί μαζί με άλλα συστήματα. Ένα κτίριο που διαθέτει αυτοματισμούς, μπορεί να δώσει πολλά οφέλη όταν συνδυαστεί με ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Για παράδειγμα, αν συνδέσουμε το θερμοστάτη ή το φως με το διακόπτη μίας συσκευής (ελέγχου πρόσβασης) μπορούμε να επιτύχουμε έως και 30%  καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Με άλλα λόγια ο διακόπτης μίας συσκευής μπορεί να προγραμματιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζει το χρήστη ή το προσωπικό μέσω κάρτας ή μέσω άλλου βιομετρικού συστήματος (δακτυλικό αποτύπωμα, αναγνώριση προσώπου κ.ά.) και στη συνέχεια να ρυθμίσει τον φωτισμό, το κλιματισμό ή τη θέρμανση  ανάλογα.

 

Έλεγχος και ασφάλεια συνόρων

Η εφαρμογή της βιομετρικής τεχνολογίας για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των συνόρων βοηθά την ασφάλεια και δυσχεραίνει την παράνομη μετανάστευση. Πολλές χώρες στον κόσμο έχουν αναπτύξει ήδη βιομετρικά συστήματα ασφαλείας στα σύνορα, για την ταχεία και ακριβή ταυτοποίηση των ιθαγενών, αλλά και των ξένων ταξιδιωτών (εικόνα 6). Τα συστήματα διαχείρισης της βιομετρικής αναγνώρισης που αναπτύσσονται στα σύνορα περιλαμβάνουν εθνικές βάσεις δεδομένων, μετανάστευσης και ηλεκτρονικά διαβατήρια. Τα βιομετρικά συστήματα ελέγχου των συνόρων εξασφαλίζουν ότι ένα ανεπιθύμητο πρόσωπο δεν θα έχει τη δυνατότητα να περάσει χωρίς να ταυτοποιηθεί από τον έλεγχο μετανάστευσης στα αεροδρόμια, στα λιμάνια και άλλα σημεία ελέγχου των συνόρων. Η εφαρμογή των βιομετρικών τεχνολογιών ελέγχου σε αεροδρόμια και άλλα σημεία εισόδου σε μία χώρα κλείνει με επιτυχία πολλές τρύπες στην διασφάλιση των συνόρων. Η βιομετρική διαχείριση της ταυτοποίησης στον συνοριακό έλεγχο αυξάνει την ασφάλεια και προστατεύει τα άτομα και τα κράτη.

{gallery}4553{/gallery}

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος 133

  Security Report, τεύχος 133

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Δεκεμβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές...
 • <strong>4η Διεθνής Έκθεση ENERGIA.TEC</strong>

  4η Διεθνής Έκθεση ENERGIA.TEC

  Η εξειδικευμένη έκθεση στην Ελλάδα για το ηλεκτρολογικό υλικό, το φωτισμό, τα συστήματα ασφαλείας και την ηλεκτροκίνηση, έκλεισε με περισσότερες συμμετοχές από κάθε προηγούμενη φορά,  με κορυ...
 • ΗΛΚΑ Α.Ε. : Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα Τεχνολογίας της Dahua

  ΗΛΚΑ Α.Ε. : Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα Τεχνολογίας της Dahua

  Με μεγάλη μαζικότητα διεξήχθη η Ημερίδα Τεχνολογίας που διοργάνωσαν από κοινού οι ΗΛΚΑ Α.Ε. και η Dahua Technology. Ο συνολικός αριθμός των παρευρισκομένων έφτασε σε τριψήφιο αριθμό, ενώ ξεχώρισε ...
 • <strong>Επιλέγοντας φακούς σε ένα Κλειστό κύκλωμα Τηλεόρασης</strong>

  Επιλέγοντας φακούς σε ένα Κλειστό κύκλωμα Τηλεόρασης

  Στα μάτια των περισσοτέρων όλοι οι φακοί κάμερας είναι ίδιοι και κάθε φακός κρίνεται ικανοποιητικός αρκεί να παρέχει εικόνες υψηλής ευκρίνειας. Στον κόσμο των ειδικών όμως, τα πράγματα είναι αρκετ...
 • <strong>Καλώδια Ethernet σε συστήματα βιντεοεπιτήρησης</strong>

  Καλώδια Ethernet σε συστήματα βιντεοεπιτήρησης

  Ένα καλώδιο Ethernet είναι ένας κοινός τύπος καλωδίου δικτύου που χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα για την ενσύρματη σύνδεση πολλών συσκευών, όπως οι υπολογιστές, τα switches, οι κάμερες ασφαλείας, τ...
 • <strong>Πώς θα καταλάβετε ότι ένα σύστημα συναγερμού χρειάζεται αναβάθμιση;</strong>

  Πώς θα καταλάβετε ότι ένα σύστημα συναγερμού χρειάζεται αναβάθμιση;

  Αναπόφευκτα κάποια στιγμή, κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να αναρωτηθεί - ή θα απευθυνθεί σε έναν ειδικό - για το εάν πρέπει να προχωρήσει στην αναβάθμισή των συστημάτων ασφαλείας του. Παρακάτω, παρατί...
 • <strong>Internet of Things</strong>

  Internet of Things

  Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) αποτελείται από έξυπνες συσκευές που επικοινωνούν μεταξύ τους. Δίνει τη δυνατότητα σε αυτές τις συσκευές να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα. Εκτός αυτού, το...
 • <strong>U-PROX</strong>

  U-PROX

  Η PARADOX HELLAS S.A., αποκλειστικός αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των ασύρματων συναγερμών U-PROX, διαθέτει στην αγορά μερικά νέα KIT της εταιρίας που προσφέρουν μεγάλη ευελιξία κατά τη διάρκεια τη...
 • <strong>BRADY M211 mobile</strong>

  BRADY M211 mobile

  Η γνωστή εταιρία BRADY που ειδικεύεται σε υλικά και εκτυπωτές σήμανσης εγκαταστάσεων παρουσίασε το νεότερο μοντέλο εκτυπωτή που λειτουργεί μέσω εφαρμογής απο το κινητό τηλέφωνο. Γι’ αυτό το λόγο κ...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design