Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 190
ilka aggelia
securityreport e mag odhgos 2021
21 Αυγούστου 2017 06:02

Κατηγορίες συστημάτων ελέγχου πρόσβασης

Γράφει: Παναγιώτης Αποστολόπουλος
4e36ad3b6ff91101c235b6229b2dd833 XL e60588c4

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης, είναι στην ουσία συσκευές οι οποίες επιτρέπουν τη πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Αυτού του είδους τα συστήματα χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες, ανάλογα με το τύπο της εγκατάστασης, ενώ η πρόσβαση μέσω αυτών σε κάποιο προστατευμένο χώρο, μπορεί να επιτευχθεί μέσω κωδικού, καρτών προσέγγισης, δαχτυλικών αποτυπωμάτων, αναγνώριση προσώπου, ακόμα και μέσω της ίριδας του ματιού.

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης, είναι στην ουσία συσκευές οι οποίες επιτρέπουν τη πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Αυτού του είδους τα συστήματα χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες, ανάλογα με το τύπο της εγκατάστασης, ενώ η πρόσβαση μέσω αυτών σε κάποιο προστατευμένο χώρο, μπορεί να επιτευχθεί μέσω κωδικού, καρτών προσέγγισης, δαχτυλικών αποτυπωμάτων, αναγνώριση προσώπου, ακόμα και μέσω της ίριδας του ματιού.

Στη σύγχρονη εποχή, η εγκατάσταση ενός “access control” σε μεγάλα συγκροτήματα όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες και επιχειρήσεις είναι επιτακτική. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης, καθιστά ένα χώρο λιγότερο ευάλωτο, παρέχει ασφάλεια σε χώρους υψίστης σημασίας βοηθώντας στην προστασία των φυσικών και εικονικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης ένα τέτοιο σύστημα βελτιώνει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα προσφέροντας ευελιξία στους χρήστες ή το προσωπικό κατά την είσοδο/έξοδό τους από το χώρο. Οι υπεύθυνοι των χώρων παρακολούθησης, είναι σε θέση να καταγράφουν μ{gallery}4553{/gallery}ε ακρίβεια, τα άτομα που εισέρχονται σε ένα χώρο, το χρόνο παραμονής τους, αλλά και να δώσουν δικαιώματα πρόσβασης σε συγκεκριμένα άτομα τις ώρες και τις μέρες που επιθυμούν. Αναμφίβολα οι τομείς που μπορούν να επωφεληθούν από τον έλεγχο πρόσβασης είναι υγειονομική περίθαλψη, δεδομένου ότι πρέπει να προστατευθεί ο νοσοκομειακός εξοπλισμός και οι πληροφορίες των ασθενών, η εκπαίδευση, επιχειρήσεις και εμπορικά κτίρια, αλλά και κυβερνητικά γραφεία τα οποία επίσης υπόκεινται σε τρομοκρατικές επιθέσεις.

 

Τύποι ελέγχου πρόσβασης

Ο έλεγχος πρόσβασης είναι αναμφίβολα σημαντικό μέρος της φυσικής ασφάλειας και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, δηλαδή τον έλεγχο πρόσβασης μέσω κωδικού, τον έλεγχο πρόσβασης μέσω κάρτας ή κινητού, καθώς και τον έλεγχο πρόσβασης με βάση τα βιομετρικά στοιχεία.

Ο έλεγχος πρόσβασης με βάση τον κωδικό (εικόνα 1), απαιτεί μόνο την εισαγωγή των διαπιστευτηρίων του χρήστη (password) για να επιτρέψει την πρόσβαση. Το πλεονέκτημα σε αυτή τη μορφή εισόδου είναι ότι το σύστημα δεν απαιτεί κλειδιά ή κάρτες. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος παρέχει χαμηλό επίπεδο ασφάλειας, καθώς ένας κωδικός πρόσβασης μπορεί πολύ εύκολα να υποκλαπεί και για αυτό το λόγο τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης που βασίζονται σε κωδικούς πρόσβασης έχουν γίνει λιγότερο δημοφιλή.

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης που βασίζονται σε κάρτες μπορούν να χωριστούν σε δύο υποκατηγορίες. Αρχικά, εκείνα που χρησιμοποιούν κάρτες επαφής και εκείνα που χρησιμοποιούν κάρτες χωρίς επαφή. Η πρόσβαση στο χώρο μέσω κάρτας (εικόνα 2), θεωρείται ο πιο διαδεδομένη μορφή ελέγχου πρόσβασης και τη συναντάμε σε πληθώρα εγκαταστάσεων όπως σε γραφεία, ξενοδοχεία ακόμα και σε οικίες.

Η τελευταία κατηγορία είναι η βιομετρική τεχνολογία, η οποία προσδιορίζει τα άτομα βάσει των ιδιαίτερων φυσικών χαρακτηριστικών τους. Οι κοινές βιομετρικές τεχνολογίες περιλαμβάνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα (εικόνα 3) τη γεωμετρία της παλάμης, την ίριδα του ματιού (εικόνα 4), ακόμα και την αναγνώριση της φωνής και βρίσκονται σήμερα σε πολλές από τις συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Βασικό πλεονέκτημα της βιομετρικής τεχνολογίας, είναι ότι δεν απαιτούνται κάρτες ή κωδικοί για το άνοιγμα των θυρών και ότι προσδίδουν υψηλή ασφάλεια. Μειονέκτημα των βιομετρικών λύσεων είναι το υψηλό κόστος τους και ότι μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, οι διαφορές στην υγρασία μπορεί να προκαλέσουν μικρές αλλαγές στα δακτυλικά αποτυπώματα. Ωστόσο, η ακρίβεια των βιομετρικών συστημάτων έχει βελτιωθεί, το κόστος έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα αυτή η τεχνολογία να γνωρίσει αυξημένη ανάπτυξη.

 

Συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε νοσοκομεία

Τα νοσοκομεία, αποτελούν μία μοναδική πρόκληση στο κλάδο των συστημάτων ασφαλείας και συγκεκριμένα, όταν πρόκειται για την παροχή ασφαλή ελέγχου πρόσβασης. Τόσο οι πολυάριθμοι ασθενείς και υπάλληλοι των νοσοκομείων, όσο και ο εξοπλισμός, τα φάρμακα και οι ευαίσθητες πληροφορίες των ασθενών, πρέπει να προστατεύονται από συστήματα ασφαλείας όπως αυτά της βιντεοεπιτήρησης, του συναγερμού, αλλά και συστήματα ελέγχου πρόσβασης.

Ο έλεγχος πρόσβασης στο χώρο της υγείας και ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, απαιτεί μια μοναδική προσέγγιση, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο τις κύριες πόρτες εισόδου, όσο και τις εσωτερικές εισόδους και εξόδους (εικόνα 5). Αυτού του τύπου οι εγκαταστάσεις, θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση εξ αποστάσεως μέσω κινητών εφαρμογών, να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα γρήγορα και εύκολα και να προγραμματίζουν διάφορα επίπεδα πρόσβασης για τους επισκέπτες, τους ασθενείς, τους γιατρούς και το προσωπικό. Αυτές οι εγκαταστάσεις απαιτούν επίσης εποπτεία 24 ωρών την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Οι διαχειριστές και οι υπεύθυνοι ασφαλείας, μπορούν να συνεργαστούν για να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις, συνδυάζοντας πληθώρα συστημάτων ασφαλείας. Για παράδειγμα, ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης που είναι τοποθετημένο σε μία πόρτα, μπορεί να προγραμματιστεί με κανόνες ώστε να είναι προσβάσιμο συγκεκριμένες ώρες και ημέρες από συγκεκριμένα άτομα.

 

Έλεγχος πρόσβασης και έξυπνα κτίρια

Ο έλεγχος πρόσβασης εκτός από ασφάλεια, μπορεί να προσφέρει και άλλα προτερήματα σε μία εγκατάσταση, όταν συνδυαστεί μαζί με άλλα συστήματα. Ένα κτίριο που διαθέτει αυτοματισμούς, μπορεί να δώσει πολλά οφέλη όταν συνδυαστεί με ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Για παράδειγμα, αν συνδέσουμε το θερμοστάτη ή το φως με το διακόπτη μίας συσκευής (ελέγχου πρόσβασης) μπορούμε να επιτύχουμε έως και 30%  καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Με άλλα λόγια ο διακόπτης μίας συσκευής μπορεί να προγραμματιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζει το χρήστη ή το προσωπικό μέσω κάρτας ή μέσω άλλου βιομετρικού συστήματος (δακτυλικό αποτύπωμα, αναγνώριση προσώπου κ.ά.) και στη συνέχεια να ρυθμίσει τον φωτισμό, το κλιματισμό ή τη θέρμανση  ανάλογα.

 

Έλεγχος και ασφάλεια συνόρων

Η εφαρμογή της βιομετρικής τεχνολογίας για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των συνόρων βοηθά την ασφάλεια και δυσχεραίνει την παράνομη μετανάστευση. Πολλές χώρες στον κόσμο έχουν αναπτύξει ήδη βιομετρικά συστήματα ασφαλείας στα σύνορα, για την ταχεία και ακριβή ταυτοποίηση των ιθαγενών, αλλά και των ξένων ταξιδιωτών (εικόνα 6). Τα συστήματα διαχείρισης της βιομετρικής αναγνώρισης που αναπτύσσονται στα σύνορα περιλαμβάνουν εθνικές βάσεις δεδομένων, μετανάστευσης και ηλεκτρονικά διαβατήρια. Τα βιομετρικά συστήματα ελέγχου των συνόρων εξασφαλίζουν ότι ένα ανεπιθύμητο πρόσωπο δεν θα έχει τη δυνατότητα να περάσει χωρίς να ταυτοποιηθεί από τον έλεγχο μετανάστευσης στα αεροδρόμια, στα λιμάνια και άλλα σημεία ελέγχου των συνόρων. Η εφαρμογή των βιομετρικών τεχνολογιών ελέγχου σε αεροδρόμια και άλλα σημεία εισόδου σε μία χώρα κλείνει με επιτυχία πολλές τρύπες στην διασφάλιση των συνόρων. Η βιομετρική διαχείριση της ταυτοποίησης στον συνοριακό έλεγχο αυξάνει την ασφάλεια και προστατεύει τα άτομα και τα κράτη.

{gallery}4553{/gallery}

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Ιούλιος 2024
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουλίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
Έλεγχος πρόσβασης με Akuvox
Η PartnerNET με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον ICT κλάδο, είναι ο επίσημος διανομέας της Akuvox Company και παρουσιάζει τις έξυπνες λύσεις πρόσβασης και ενδοεπικοινωνίας σε σπίτια, κτίρι...
Η αποθήκευση δεδομένων παρακολούθησης «γίνεται» έξυπνη!
Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση στον τρόπο αποθήκευσης και διαχείρισης των όλο αυξανόμενων δεδομένων παρακολούθησης. Οι μέρες της απλής εγγραφής και αναθεώρησης των πλάνων βίντεο που παράγου...
Κάμερες αντιεκρηκτικού τύπου
Πυρηνικά και πετροχημικά εργοστάσια, τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί και αποθήκες εκρηκτικών είναι μόνο μερικοί από τους βιομηχανικούς χώρους και τις κρίσιμες υποδομές που ενέχουν πολλές προκλήσεις, ακό...
Red Dot για την Ajax Systems
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ajax Systems κατακτά τα πρώτα βραβεία Red Dot σε Ασφάλεια και Οικιακό Αυτοματισμό! Φέτος, τα προϊόντα συναγερμού και έξυπνου αυτοματισμού της εταιρείας έλαβαν...
Οι μεγαλύτερες τάσεις CCTV για το 2024
Στον κόσμο της βιντεοεπιτήρησης παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη την τελευταία δεκαετία, με τις καινοτομίες στην τεχνολογία να έχουν διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην εν λόγω ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, ο το...
Μέτρα προστασίας για τα Data Centers
Τα κέντρα δεδομένων ή αλλιώς Data Centers, όπου φιλοξενείται εξοπλισμός υψηλής αξίας, όπως υπολογιστές, servers, αποθηκευτικά μέσα και άλλες δικτυακές συσκευές, πλέον θεωρούνται κινητήριος μοχλός ...
Hikvision 2-wire HD Apartment
Η λύση 2-wire HD Apartment αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ένα υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο σύστημα θυροτηλεφώνου για αντικατάσταση ενός παλαιού συστήματος με χρήση των υπαρχ...
Πρωτοποριακή υπεροχή στα συστήματα επικοινωνίας Rakson A.E.
Έχοντας ιδρυθεί πριν από 70 χρόνια, η Golmar είναι πρωτοπόρα στην παγκόσμια αγορά, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στο τοπίο των συστημάτων ενδοεπικοινωνίας. O αποκλειστικός συνεργάτης στην Ελλάδα ...
TP-Link Omada EAP215-Bridge
Το TP-Link Omada EAP215-Bridge kit αποτελεί την ιδανική λύση για την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση με μεγάλη εμβέλεια πο...