Skip to main content
DIABASTE DWREAN SEC CYP 08
DIGITAL TV 181
25 Απριλίου 2023 10:25

Η ESET ανακαλύπτει εταιρικά μυστικά και δεδομένα σε εταιρικούς routers που είχαν αποσυρθεί

eset 2 7e841f5a

Η ESET, παγκόσμιος ηγέτης στην ψηφιακή ασφάλεια, παρουσίασε νέα έρευνα σχετικά με εταιρικές συσκευές δικτύων που αποσύρθηκαν και στη συνέχεια πουλήθηκαν σε δευτερογενή αγορά. Η ESET εξέτασε τα δεδομένα διαμόρφωσης από 16 διαφορετικούς εταιρικούς routers και διαπίστωσε ότι πάνω από το 56% – εννέα routers – περιείχαν ακόμα ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα. Σε λάθος χέρια, αυτά τα δεδομένα είναι αρκετά για να πυροδοτήσουν μια κυβερνοεπίθεση που θα οδηγούσε σε παραβίαση δεδομένων, βάζοντας σε κίνδυνο την εταιρεία, τους συνεργάτες και τους πελάτες της.

Από τις εννέα συσκευές:

 • Το 22% περιείχαν δεδομένα πελατών
 • Το 33% περιείχαν δεδομένα που επέτρεπαν συνδέσεις τρίτων στο δίκτυο.
 • Το 44% είχε διαπιστευτήρια για σύνδεση σε άλλα δίκτυα ως έμπιστο μέρος.
 • Το 89% περιείχε αναλυτικά στοιχεία σύνδεσης για συγκεκριμένες εφαρμογές
 • Το 89% περιείχε κλειδιά αυθεντικοποίησης router-to-router
 • Το 100% περιείχε ένα ή περισσότερα από τα διαπιστευτήρια IPsec ή VPN ή κωδικούς root.
 • Το 100% είχε επαρκή δεδομένα για την αξιόπιστη ταυτοποίηση του πρώην ιδιοκτήτη/διαχειριστή

Τα ευρήματα μας είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και θα πρέπει να μας αφυπνίσουν“, δήλωσε ο Cameron Camp, ερευνητής ασφαλείας της ESET που ηγήθηκε της έρευνας. “Θα περιμέναμε ότι οι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εταιρείες θα είχαν ένα αυστηρό σύνολο πρωτοβουλιών ασφαλείας για την απόσυρση συσκευών, αλλά διαπιστώσαμε το αντίθετο. Οι οργανισμοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί σχετικά με το τι παραμένει στις συσκευές που βγάζουν προς πώληση, καθώς η πλειονότητα των συσκευών που πήραμε από τη δευτερογενή αγορά περιείχε ένα ψηφιακό πλάνο της εμπλεκόμενης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, βασικών πληροφοριών δικτύου, δεδομένων εφαρμογών, εταιρικών διαπιστευτηρίων και πληροφοριών σχετικά με συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες”.

Οι οργανισμοί συχνά ανακυκλώνουν τις παλαιές συσκευές μέσω τρίτων εταιρειών που είναι επιφορτισμένες με την επαλήθευση της ασφαλούς καταστροφής ή ανακύκλωσης του ψηφιακού εξοπλισμού και της διάθεσης των δεδομένων που περιέχονται σε αυτόν.

Είτε λόγω σφάλματος της εταιρείας ανακύκλωσης είτε λόγω των διαδικασιών απόρριψης της εταιρείας, στους εταιρικούς routers βρέθηκε μια σειρά από δεδομένα, μεταξύ των οποίων:

 • Δεδομένα τρίτων: Όπως έχουμε δει σε κυβερνοεπιθέσεις, η παραβίαση του δικτύου μιας εταιρείας μπορεί να εξαπλωθεί στους πελάτες, τους συνεργάτες και άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες μπορεί να συνδέονται.
 • Αξιόπιστα μέρη: Τα έμπιστα μέρη (τα οποία θα μπορούσαν χρησιμοποιηθούν ως δευτερεύων φορέας επίθεσης) θα αποδέχονταν πιστοποιητικά και κρυπτογραφικά tokens που βρίσκονται σε αυτές τις συσκευές, επιτρέποντας μια πολύ πειστική επίθεση adversary in the middle (AitM) με έμπιστα διαπιστευτήρια, ικανή να αποσπάσει εταιρικά μυστικά, με τα θύματα να μην το γνωρίζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
 • Δεδομένα πελατών: Αυτό μπορεί να προκαλέσει πιθανά προβλήματα ασφάλειας στους πελάτες, εάν ένας αντίπαλος είναι σε θέση να αποκτήσει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτούς.
 • Ειδικές εφαρμογές: Οι συσκευές αυτές περιείχαν πληροφορίες των σημαντικότερων εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένους οργανισμούς, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στο νέφος. Οι εφαρμογές αυτές κυμαίνονται από το εταιρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως ασφαλείς συνδέσεις πελατών, πληροφορίες για τη φυσική ασφάλεια κτιρίων, όπως προμηθευτές και τοπολογίες για κάρτες πρόσβασης και δίκτυα με κάμερες παρακολούθησης, καθώς και προμηθευτές και πλατφόρμες πωλήσεων και πελατών. Επιπλέον, οι ερευνητές της ESET μπόρεσαν να προσδιορίσουν σε ποιες θύρες και από ποιους κεντρικούς υπολογιστές επικοινωνούν αυτές οι εφαρμογές. Λόγω της λεπτομέρειας των εφαρμογών και των συγκεκριμένων εκδόσεων που χρησιμοποιήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν γνωστές ευπάθειες σε όλη την τοπολογία του δικτύου που ένας εισβολέας θα είχε ήδη χαρτογραφήσει.
 • Εκτεταμένες πληροφορίες δρομολόγησης: Η ESET βρήκε πλήρεις διατάξεις των εσωτερικών λειτουργιών διαφόρων οργανισμών, οι οποίες θα παρείχαν εκτεταμένες πληροφορίες τοπολογίας δικτύου για εκμετάλλευση, εάν οι συσκευές έπεφταν στα χέρια ενός αντιπάλου. Οι διαμορφώσεις που ανακτήθηκαν περιείχαν επίσης τοπικές και διεθνείς τοποθεσίες απομακρυσμένων γραφείων και χειριστών, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης τους με τα κεντρικά γραφεία – περισσότερα δεδομένα που θα ήταν εξαιρετικά πολύτιμα για πιθανούς αντιπάλους. Η σήραγγα IPsec μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση αξιόπιστων δρομολογητών μεταξύ τους, η οποία μπορεί να αποτελεί συστατικό στοιχείο ρυθμίσεων ομότιμων WAN router.
 • Έμπιστοι χειριστές: Οι συσκευές ήταν γεμάτες με δυνητικά ανακτήσιμα ή άμεσα επαναχρησιμοποιήσιμα εταιρικά διαπιστευτήρια – συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων διαχειριστή, των στοιχείων VPN και των κρυπτογραφικών κλειδιών – που θα επέτρεπαν στους κακόβουλους φορείς να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλο το δίκτυο.

“Υπάρχουν καλά δομημένες διαδικασίες για τη σωστή απόσυρση του υλικού και η έρευνα αυτή δείχνει ότι πολλές εταιρείες δεν τις ακολουθούν αυστηρά όταν προετοιμάζουν συσκευές για τη δευτερογενή αγορά υλικού”, δήλωσε ο Tony Anscombe, Chief Security Evangelist της ESET. “Η εκμετάλλευση μιας ευπάθειας ή το spearphishing για διαπιστευτήρια είναι δυνητικά σκληρή δουλειά. Όμως η έρευνά μας δείχνει ότι υπάρχει ένας πολύ πιο εύκολος τρόπος για να αποκτήσει κανείς αυτά τα δεδομένα, και όχι μόνο. Προτρέπουμε τους οργανισμούς που ασχολούνται με την απόρριψη συσκευών, την καταστροφή δεδομένων και τη μεταπώληση συσκευών να εξετάσουν προσεκτικά τις διαδικασίες τους και να διασφαλίσουν ότι συμμορφώνονται με τα τελευταία πρότυπα NIST για την απόσυρση των μέσων”.

Οι routers της έρευνας προέρχονταν από μεσαίες επιχειρήσεις έως μεγάλες πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους (κέντρα δεδομένων, δικηγορικά γραφεία, πάροχοι τεχνολογίας, κατασκευαστικές εταιρίες, εταιρείες τεχνολογίας, δημιουργικά γραφεία και εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η ESET, όπου ήταν δυνατόν, γνωστοποίησε τα ευρήματα σε κάθε οργανισμό – αρκετοί από αυτούς ήταν γνωστές εταιρείες – για να διασφαλίσει ότι είχαν επίγνωση των λεπτομερειών που ενδεχομένως διακυβεύονταν από άλλους στην αλυσίδα φύλαξης των συσκευών.

Ορισμένοι από τους οργανισμούς ήταν εξαιρετικά απρόθυμοι στις επανειλημμένες προσπάθειες της ESET να επικοινωνήσει μαζί τους, ενώ άλλοι έδειξαν την απαιτούμενη προσοχή αντιμετωπίζοντας το συμβάν ως μια ολοκληρωμένη παραβίαση της ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι οι οργανισμοί πρέπει να χρησιμοποιούν ένα αξιόπιστο, αρμόδιο τρίτο μέρος για την απόρριψη των συσκευών ή να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις εάν χειρίζονται οι ίδιοι την απόσυρση. Αυτό θα πρέπει να επεκτείνεται πέρα από τους routers και τους σκληρούς δίσκους σε κάθε συσκευή που αποτελεί μέρος του δικτύου.

Πολλοί οργανισμοί που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή πιθανόν να αισθάνθηκαν ότι είχαν συνάψει συμβόλαια με αξιόπιστους προμηθευτές, αλλά τα δεδομένα τους εξακολουθούσαν να διαρρέουν. Έχοντας αυτό κατά νου, συνιστάται στους οργανισμούς να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή για την αφαίρεση όλων των δεδομένων από μια συσκευή προτού αυτή εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις τους, ένα απλό βήμα το οποίο μπορούν να χειριστούν πολλά στελέχη του τμήματος πληροφορικής.

Υπενθυμίζεται ότι οι οργανισμοί πρέπει να αντιμετωπίζουν σοβαρά τις κοινοποιήσεις δημοσιοποίησης. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να είναι ευάλωτοι σε μια δαπανηρή παραβίαση δεδομένων και σε σημαντική ζημία της φήμης τους.

Για να διαβάσετε τη λευκή βίβλο, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή απόρριψη συσκευών, επισκεφθείτε τη νέα δημοσίευση “Discarded, not destroyed: Old routers reveal corporate secrets” στο WeLiveSecurity.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος 143

  Security Report, τεύχος 143

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Οκτωβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές ...
 • Ιατρική βοήθεια στα συστήματα συναγερμού

  Ιατρική βοήθεια στα συστήματα συναγερμού

  Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει φέρει επανάσταση στον κλάδο της οικιακής ασφάλειας, που σήμερα έχει υιοθετήσει πιο ολοκληρωμένες και «σωτήριες» λύσεις, ξεπερνώντας ακόμα και τις προσδοκίες των τελι...
 • Wi-Fi Sensing

  Wi-Fi Sensing

  Οι εφαρμογές του Wi-Fi και της ασύρματης τεχνολογίας εξελίσσονται ραγδαία, και σήμερα η εν λόγω τεχνολογία δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Ερευνητές και επιστήμονες από τον κλάδο της τεχνολογίας έχουν ...
 • Αναγνώριση πινακίδων οχημάτων

  Αναγνώριση πινακίδων οχημάτων

   Έντονες είναι οι εξελίξεις στην τεχνολογία αναγνώρισης οχημάτων και συμπεριφοράς οδηγών τα τελευταία χρόνια. Από την ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι τη μηχανική μάθηση, όλα σ...
 • Video Analytics

  Video Analytics

  Με την πληθώρα τεχνολογικών λύσεων που συναντούμε σήμερα είναι σίγουρο πως οι επιχειρήσεις και οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν την τύχη, αλλά και την ελευθερία, να επιλέξουν - μέσα από μια μεγάλη γκάμ...
 • Τεχνητή νοημοσύνη στις σύγχρονες κάμερες

  Τεχνητή νοημοσύνη στις σύγχρονες κάμερες

  Οι εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες και αυτός είναι ίσως ένας από τους κυριότερους λόγους που για κάποιους η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι συναρπαστικό, ενώ για άλλους δυνητι...
 • ONVIF

  ONVIF

  Το ONVIF (Open Network Video Interface Forum), το παγκόσμιο ανοικτό πρότυπο διασύνδεσης φυσικών προϊόντων ασφαλείας IP, παρουσίασε το πρόσθετο διαμόρφωσης TLS, που θα επιτρέψει ταχύτερες και ασφαλ...
 • Προϊόντα CCTV της HOLOWITS

  Προϊόντα CCTV της HOLOWITS

  Η Oktabit Α.Ε., διακεκριμένη εταιρεία στον χώρο της διανομής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας με 30 και πλέον έτη επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά, ανακοίνωσε πρόσφατα τη νέα στρατηγική συνε...
 • Uniview F & Q3 Series

  Uniview F & Q3 Series

  H Uniview είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων CCTV, με έδρα την Hangzhou της Κίνας, 4 κέντρα R&D, παραρτήματα ανά την υφήλιο και παρουσία σε 145 χώρες. Μέσα σε 15 μόνο χρόν...
 • IP κάμερες της Tiandy

  IP κάμερες της Tiandy

  Σήμερα, η βιντεοεπιτήρηση δεν αφορά μόνο στην παρακολούθηση, αφορά στη λήψη και στην επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Στην εποχή του ψηφιακού μετασχημ...
 • Comelit Integration System

  Comelit Integration System

  Η εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού βελτιώνει την ποιότητα της καθημερινότητας, μεγιστοποιεί την ασφάλεια του χώρου και συμβάλλει στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας έως και στο ένα τρίτο (-30%...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report Cyprus, τεύχος 09

  Security Report Cyprus, τεύχος 09

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σε κάθε τεχνικό, ηλεκτρονικό ή ...
 • IFSEC International 2023

  IFSEC International 2023

  Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την 50ή επέτειο της IFSEC και το περιοδικό Security Report ταξίδεψε στο Λονδίνο για να σας μεταφέρει πλούσιο ρεπορτάζ από τη διεθνή έκθεση! Η δημοσιογραφική ομάδα της L...
 • Κωνσταντίνος Ραβάνης, CEO Rakson

  Κωνσταντίνος Ραβάνης, CEO Rakson

  Το 2023 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την Rakson A.E., καθώς η εταιρεία γιορτάζει 35 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και λειτουργίας στην ελληνική αγορά. Σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται και αντ...
 • Η τεχνολογία Ultra-Wideband θα αναδιαμορφώσει τον κλάδο του Access Control

  Η τεχνολογία Ultra-Wideband θα αναδιαμορφώσει τον κλάδο του Access Control

  Από τις αρχές του 2020, τα smartphones της Apple, της Samsung και της Xiaomi είναι εξοπλισμένα με την τεχνολογία υπερευρείας ζώνης Ultra-Wideband (UWB). Η Apple χρησιμοποιεί το UWB για κοινή χρήση...
 • Ολυμπιακοί Αγώνες 2024

  Ολυμπιακοί Αγώνες 2024

  Τόσο η Εθνοσυνέλευση όσο και η Γερουσία της Γαλλίας, έχουν εγκρίνει νέο νόμο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι. Το άρθρο 7, που μέχρι τώρα φαίνεται να αποτελεί την πιο αμφιλεγόμενη ...
 • Ο ήχος στα συστήματα ασφαλείας και η απόδοση της επένδυσης

  Ο ήχος στα συστήματα ασφαλείας και η απόδοση της επένδυσης

  Σε όλο τον κόσμο, οι ομάδες και οι υπεύθυνοι ασφαλείας βρίσκονται «υπό πίεση», όταν πρέπει να δικαιολογήσουν τι κάνουν και πώς το κάνουν, αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για τον κλάδο της ασφάλειας. Σε ...
 • Ανάλυση IP καμερών

  Ανάλυση IP καμερών

  Σήμερα, η ανάλυση των IP καμερών ποικίλει ανάλογα με τις προτιμήσεις, την τιμή και τις απαιτήσεις της ίδιας της εγκατάστασης. Από 720p έως 4K και ακόμα παραπάνω, η ανάλυση μίας κάμερας αποτελεί, α...
 • Η παγκόσμια αγορά των λογισμικών διαχείρισης βίντεο θα αγγίξει τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027

  Η παγκόσμια αγορά των λογισμικών διαχείρισης βίντεο θα αγγίξει τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027

  Τα λογισμικά διαχείρισης βίντεο, αποτελούν σήμερα θεμέλιους λίθους κάθε συστήματος βιντεοεπιτήρησης, επιτρέποντας στους χειριστές να διαχειριστούν τον εξοπλισμό ασφαλείας εξ’ αποστάσεως, αλλά και ...