Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 190
ilka aggelia
securityreport e mag odhgos 2021
18 Δεκεμβρίου 2015 17:35

Ζητά λύσεις για αυτοματοποίηση συστημάτων το ΚΕΜΕΑ

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F1293e782eceafb991a10b4a0b2604bc6 XL

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη λύσεων βελτίωσης και αυτοματοποίησης των συστημάτων και διαδικασιών του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας». Το Kέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚE.ME.A) ,Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα..Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη λύσεων βελτίωσης και αυτοματοποίησης των συστημάτων και διαδικασιών του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας»

Το Kέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚE.ME.A) ,Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα, Λεωφ. Π. Κανελλόπουλου αρ. 4, στο πλαίσιο της αναζήτησης λύσεων για τη βελτίωση και αυτοματοποίηση των συστημάτων και διαδικασιών του και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 254/16-11-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη λύσεων για τη βελτίωση και αυτοματοποίηση των συστημάτων και διαδικασιών του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας», που θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του, συνολικού προϋπολογισμού 20.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή και τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19).

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής πακέτα εργασιών (ΠΕ):

ΠΕ1: Βελτίωση και αυτοματοποίηση διαδικασιών που αναφέρονται στη βάση δεδομένων των εξετάσεων πιστοποίησης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας, που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λύσεων για τον εκσυγχρονισμό της βάσης, όπως ενδεικτικά την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

ΠΕ2: Ανάπτυξη εργαλείου παραγωγής αναφορών στη βάση δεδομένων των εξετάσεων πιστοποίησης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας, που περιλαμβάνει τον καθορισμό των απαιτήσεων και την ανάπτυξη συστήματος που θα εξάγει τις καθορισθείσες αναφορές.

ΠΕ3: Οργάνωση και αυτοματοποίηση διαδικασιών που αναφέρονται στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο (FP7) και το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), που περιλαμβάνει τη δημιουργία νέας βάσης δεδομένων που θα φιλοξενεί και εξυπηρετεί τα δεδομένα που σχετίζονται με τα ανωτέρω προγράμματα, τον καθορισμό απαιτήσεων, την χαρτογράφηση και ανάπτυξη της βάσης, τη δημιουργία συστήματος εισαγωγής δεδομένων και την ανάπυξη συστήματος παραγωγής αναφορών.

ΠΕ4: Οργάνωση και αυτοματοποίηση διαδικασιών που αναφέρονται στα δεδομένα λογιστηρίου, που περιλαμβάνει τη δημιουργία βάσης που θα συλλέγει από τις ήδη υπάρχουσες βάσεις το σύνολο πληροφοριών του λογιστηρίου, τον καθορισμό απαιτήσεων, την χαρτογράφηση και ανάπτυξη της βάσης, τη δημιουργία συστήματος αυτόματης ενημέρωσης και την ανάπτυξη συστήματος εξαγωγής.

ΠΕ5: Εκσυγχρονισμός ιστοσελίδας ΚΕΜΕΑ, που περιλαμβάνει τον καθορισμό των απαιτήσεων του ΚΕΜΕΑ και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας.

ΠΕ6: Συντονισμός εργασιών, που περιλαμβάνει τον συντονισμό των παραπάνω πακέτων εργασίας με σκοπό την πληρέστερη και πιο οργανωμένη εκτέλεση τους.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής εντός δεκαπέντε (15) ημερών ήτοι μέχρι τις 30-12-2015 και ώρα 13.00 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείουkemea@kemea.gr.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (σε ηλεκτρονική μορφή):

• Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπογεγραμμένη από το φυσικό πρόσωπο και προκειμένου για νομικό πρόσωπο από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και προκειμένου για νομικό πρόσωπο συνοπτικό προφίλ, αντίγραφο καταστατικού και τελευταία σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη δραστηριότητα.

• Κατάλογος των συνεργαζομένων που θα πραγματοποιήσουν το έργο με αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα αυτών.

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες με τους: κ. Βασίλειο Θεοφιλόπουλο, κ. Παναγιώτη Αρναουτίδη και κα Νεκταρία Ράββα στο τηλέφωνο 210 7481347 (εσωτ. 47) και ώρες 10.00-14.00 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: p.arnaoutidis@kemea.gr.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Ιούλιος 2024
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουλίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
Έλεγχος πρόσβασης με Akuvox
Η PartnerNET με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον ICT κλάδο, είναι ο επίσημος διανομέας της Akuvox Company και παρουσιάζει τις έξυπνες λύσεις πρόσβασης και ενδοεπικοινωνίας σε σπίτια, κτίρι...
Η αποθήκευση δεδομένων παρακολούθησης «γίνεται» έξυπνη!
Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση στον τρόπο αποθήκευσης και διαχείρισης των όλο αυξανόμενων δεδομένων παρακολούθησης. Οι μέρες της απλής εγγραφής και αναθεώρησης των πλάνων βίντεο που παράγου...
Κάμερες αντιεκρηκτικού τύπου
Πυρηνικά και πετροχημικά εργοστάσια, τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί και αποθήκες εκρηκτικών είναι μόνο μερικοί από τους βιομηχανικούς χώρους και τις κρίσιμες υποδομές που ενέχουν πολλές προκλήσεις, ακό...
Red Dot για την Ajax Systems
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ajax Systems κατακτά τα πρώτα βραβεία Red Dot σε Ασφάλεια και Οικιακό Αυτοματισμό! Φέτος, τα προϊόντα συναγερμού και έξυπνου αυτοματισμού της εταιρείας έλαβαν...
Οι μεγαλύτερες τάσεις CCTV για το 2024
Στον κόσμο της βιντεοεπιτήρησης παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη την τελευταία δεκαετία, με τις καινοτομίες στην τεχνολογία να έχουν διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην εν λόγω ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, ο το...
Μέτρα προστασίας για τα Data Centers
Τα κέντρα δεδομένων ή αλλιώς Data Centers, όπου φιλοξενείται εξοπλισμός υψηλής αξίας, όπως υπολογιστές, servers, αποθηκευτικά μέσα και άλλες δικτυακές συσκευές, πλέον θεωρούνται κινητήριος μοχλός ...
Hikvision 2-wire HD Apartment
Η λύση 2-wire HD Apartment αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ένα υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο σύστημα θυροτηλεφώνου για αντικατάσταση ενός παλαιού συστήματος με χρήση των υπαρχ...
Πρωτοποριακή υπεροχή στα συστήματα επικοινωνίας Rakson A.E.
Έχοντας ιδρυθεί πριν από 70 χρόνια, η Golmar είναι πρωτοπόρα στην παγκόσμια αγορά, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στο τοπίο των συστημάτων ενδοεπικοινωνίας. O αποκλειστικός συνεργάτης στην Ελλάδα ...
TP-Link Omada EAP215-Bridge
Το TP-Link Omada EAP215-Bridge kit αποτελεί την ιδανική λύση για την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση με μεγάλη εμβέλεια πο...