Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 190
ilka aggelia
securityreport e mag odhgos 2021
9 Νοεμβρίου 2015 18:08

Σεμινάριο για τις εξαγωγές ελεγχόμενων ειδών

b96b0675996074d026b87e19f230d72d XL 7d44fcbc

Η ισορροπία που θα πρέπει να αναζητηθεί ανάμεσα στην ασφάλεια αφενός και στην ανταγωνιστικότητα και το νόμιμο εμπόριο αφετέρου σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον από την άποψη της ασφάλειας, της τεχνολογίας και της οικονομίας είναι το ζητούμενο στην επανεξέταση της πολιτικής ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης..Η ισορροπία που θα πρέπει να αναζητηθεί ανάμεσα στην ασφάλεια αφενός και στην ανταγωνιστικότητα και το νόμιμο εμπόριο αφετέρου σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον από την άποψη της ασφάλειας, της τεχνολογίας και της οικονομίας είναι το ζητούμενο στην επανεξέταση της πολιτικής ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Σημαντική για τους εξαγωγείς είναι η έγκυρη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση για τις εξαγωγές ελεγχόμενων ειδών, ενώ το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού δημιουργεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ελέγχου και αδειοδότησης επιχειρήσεων για ελεγχόμενα αγαθά.

Τα παραπάνω αναφέρθηκαν από την κα Ουρανία Παπαγεωργίου, Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ της Διεύθυνσης Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο 5o Εργαστήριο-σεμινάριο με τίτλο «Η λύση του γρίφου των εξαγωγών ελεγχόμενων προϊόντων» που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη στις 04.11.15 από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) στο πλαίσιο του έργου Skills Balancing: “Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area” που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013». Το εργαστήριο – σεμινάριο είχε πρακτικό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους εξαγωγείς των σχετικών προϊόντων και τους λοιπούς εμπλεκόμενους στην εξαγωγή.

Στα ελεγχόμενα προϊόντα περιλαμβάνονται τα «είδη διπλής χρήσης», τα είδη, δηλαδή, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και της τεχνολογίας, τα οποία δύνανται να χρησιμοποιούνται τόσο για πολιτική όσο και για στρατιωτική χρήση καθώς και τα προϊόντα συνδεόμενα με την άμυνα. Εκτιμάται ότι οι ελεγχόμενες εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ αντιπροσωπεύουν περίπου το 2,5% των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ.

Το νομικό πλαίσιο ειδών διπλής χρήσης καθορίζει ένα ενιαίο σύστημα στην ΕΕ ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης και θεσπίζει έναν ενιαίο κατάλογο ελέγχου για την ΕΕ και κανόνες για την εφαρμογή του. Η άδεια εξαγωγής είναι απαραίτητη προκειμένου να εξαχθεί ένα είδος διπλής χρήσης από την ΕΕ σε μια Τρίτη χώρα και μόνο σε πολύ συγκεκριμένα αγαθά σε κοινοτικές χώρες.

Κριτήριο για τον έλεγχο της εξαγωγής ενός αγαθού αποτελεί και ο προορισμός του, δηλαδή η χώρα προορισμού ή/και ο τελικός χρήστης, οπότε ανάλογα μπορεί να υπάρχει εμπάργκο ή διαφορετική μεταχείριση του αγαθού.

Η ευθύνη της διαπίστωσης για το εάν τα προς εξαγωγή είδη διπλής χρήσης συγκαταλέγονται στα περιγραφόμενα προϊόντα του σχετικού Κανονισμού 428/2009 (για το εθνικό πλαίσιο ΥΑ 121837/Ε3/21837 «Έλεγχος των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης»), οπότε τίθενται αυτόματα σε καθεστώς χορήγησης άδειας εξαγωγής, ανήκει στους εξαγωγείς, που μπορούν να αντλούν σχετική καταρχήν πληροφόρηση στο http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=el και στο http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/153050.htm (κατάλογος συσχέτισης). Αυτονόητη όμως είναι η ενημέρωση και εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων για το θέμα αυτό τόσο και κυρίως από το κατεξοχήν αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού όσο και από το Υπουργείο Οικονομικών.

Στις απαγορεύσεις και περιορισμούς κατά την εισαγωγή και εξαγωγή ελεγχόμενων προϊόντων και στον ρόλο των τελωνειακών υπηρεσιών στις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές, αφενός, ως προς την είσπραξη δασμών και φόρων και, αφετέρου, στην ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος και του ενωσιακού εμπορίου αναφέρθηκε ο κ. Δημήτρης Τσαγκαλάκης, Στέλεχος του Τμήματος Γ’ της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ του Υπουργείου Οικονομικών. Ως πιο πρόσφατες εξελίξεις στις τελωνειακές διαδικασίες ανέφερε την καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων και την ηλεκτρονική πλέον αποστολή του Δελτίου Χημικής Ανάλυσης κατόπιν αιτήματος των τελωνειακών Αρχών.

Στον ρόλο του Γενικού Χημείου του Κράτους στις εξαγωγές, με την έκδοση, μεταξύ άλλων, πιστοποιητικών ελέγχου ή εξαγωγής και πιστοποιητικών ελεύθερης κυκλοφορίας/πώλησης και βεβαιώσεων συμμόρφωσης και στους κανόνες εξαγωγής επικίνδυνων χημικών προϊόντων αναφέρθηκε η κα. Χριστίνα Αποστολίδου, Διευθύντρια της Χημικής Υπηρεσίας Μακεδονίας-Θράκης του Υπουργείου Οικονομικών.

Προλογίζοντας το εργαστήριο, η Εντεταλμένη Σύμβουλος του ΣΕΒΕ κα. Βασιλική Λούντζη αναφέρθηκε στη διαχρονική προσπάθεια του ΣΕΒΕ να προσφέρει στα μέλη του και γενικότερα στην εξωστρεφή επιχειρηματική κοινότητα έγκυρη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση για εξειδικευμένα θέματα εξαγωγών, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εξαγωγής. Τόνισε δε την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης των επιχειρήσεων αλλά και απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης που συνεχίζουν να έχουν αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι καθυστερήσεις και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις ανταγωνισμού

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Ιούλιος 2024
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουλίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
Έλεγχος πρόσβασης με Akuvox
Η PartnerNET με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον ICT κλάδο, είναι ο επίσημος διανομέας της Akuvox Company και παρουσιάζει τις έξυπνες λύσεις πρόσβασης και ενδοεπικοινωνίας σε σπίτια, κτίρι...
Η αποθήκευση δεδομένων παρακολούθησης «γίνεται» έξυπνη!
Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση στον τρόπο αποθήκευσης και διαχείρισης των όλο αυξανόμενων δεδομένων παρακολούθησης. Οι μέρες της απλής εγγραφής και αναθεώρησης των πλάνων βίντεο που παράγου...
Κάμερες αντιεκρηκτικού τύπου
Πυρηνικά και πετροχημικά εργοστάσια, τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί και αποθήκες εκρηκτικών είναι μόνο μερικοί από τους βιομηχανικούς χώρους και τις κρίσιμες υποδομές που ενέχουν πολλές προκλήσεις, ακό...
Red Dot για την Ajax Systems
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ajax Systems κατακτά τα πρώτα βραβεία Red Dot σε Ασφάλεια και Οικιακό Αυτοματισμό! Φέτος, τα προϊόντα συναγερμού και έξυπνου αυτοματισμού της εταιρείας έλαβαν...
Οι μεγαλύτερες τάσεις CCTV για το 2024
Στον κόσμο της βιντεοεπιτήρησης παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη την τελευταία δεκαετία, με τις καινοτομίες στην τεχνολογία να έχουν διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην εν λόγω ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, ο το...
Μέτρα προστασίας για τα Data Centers
Τα κέντρα δεδομένων ή αλλιώς Data Centers, όπου φιλοξενείται εξοπλισμός υψηλής αξίας, όπως υπολογιστές, servers, αποθηκευτικά μέσα και άλλες δικτυακές συσκευές, πλέον θεωρούνται κινητήριος μοχλός ...
Hikvision 2-wire HD Apartment
Η λύση 2-wire HD Apartment αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ένα υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο σύστημα θυροτηλεφώνου για αντικατάσταση ενός παλαιού συστήματος με χρήση των υπαρχ...
Πρωτοποριακή υπεροχή στα συστήματα επικοινωνίας Rakson A.E.
Έχοντας ιδρυθεί πριν από 70 χρόνια, η Golmar είναι πρωτοπόρα στην παγκόσμια αγορά, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στο τοπίο των συστημάτων ενδοεπικοινωνίας. O αποκλειστικός συνεργάτης στην Ελλάδα ...
TP-Link Omada EAP215-Bridge
Το TP-Link Omada EAP215-Bridge kit αποτελεί την ιδανική λύση για την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση με μεγάλη εμβέλεια πο...