19/10/2017

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ναι στις κάμερες εισόδου των διαμερισμάτων υπό όρους

Γράφτηκε από: Αποστολόπουλος Παναγιώτης
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ' αριθμό. 5/2017 γνωμοδότησή της, έδωσε το πράσινο φως για την τοποθέτηση καμερών σε εισόδους διαμερισμάτων πολυκατοικιών, θέτοντας ωστόσο κάποιους όρους προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ' αριθμό. 5/2017 γνωμοδότησή της, έδωσε το πράσινο φως για την τοποθέτηση καμερών σε εισόδους διαμερισμάτων πολυκατοικιών, θέτοντας ωστόσο κάποιους όρους προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό.


Η γνωμοδότηση της Αρχής έγινε μετά από ερωτήματα, γνωστοποιήσεις και καταγγελίες που έγιναν από ενοίκους πολυκατοικιών στις οποίες τοποθετήθηκαν κάμερες και συγκεκριμένα στις εισόδους των διαμερισμάτων και όχι στην κεντρική είσοδο.
Μία καταγγελία που αναφέρθηκε, είναι πως ένας ένοικος αντέδρασε στην τοποθέτηση κάμερας του άλλου (ενοίκου), εξηγώντας πως η κάμερα θα πρέπει να είναι στραμμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτηρεί το πρόσωπο που βρίσκεται μπροστά από το διαμέρισμα (εικόνα 1) και όχι ολόκληρο το κοινόχρηστο χώρο, όπως η σκάλα, το απέναντι διαμέρισμα, το ασανσέρ, κλπ. Σε απάντηση ο καταγγελλόμενος αναφέρει ότι η κάµερα έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε να λαµβάνει εικόνα µόνο από το χώρο μπροστά από την είσοδό της και επισημαίνει τα πολλά περιστατικά κλοπής και διαρρήξεων που έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή και την πολυκατοικία. Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο περιστατικό όπου σε όροφο πολυκατοικίας υπάρχουν μόνο δύο διαμερίσματα και οι δύο ένοικοι των διαμερισμάτων έχουν τοποθετήσει κάμερες, αλλά ο ένας δεν ήθελε την κάμερα του άλλου.

Γνωμοδότηση
Αρχικά μετά από εξέταση όλων των στοιχείων και των περιστατικών, η Αρχή επισημαίνει ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει κάμερα στο χώρο εισόδου ενός διαμερίσματος το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία ή ως επαγγελματικός χώρος, θα πρέπει να περιορίζεται το πεδίο εμβέλειας μπροστά από τη πόρτα εισόδου του διαμερίσματος. Αυτό γίνεται με σκοπό να επιτηρείται αποκλειστικά και µόνο η πόρτα αυτή και ο εκάστοτε ευρισκόμενος μπροστά της, χωρίς να λαμβάνεται εικόνα από λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, όπως η σκάλα ή ο ανελκυστήρας, αλλά ούτε από πόρτες ή χώρο εισόδου γειτονικών διαμερισμάτων (προς κάθε κατεύθυνση) (εικόνα 2). Ωστόσο, σε περίπτωση που τοποθέτηση της κάμερας λόγω της χωροθέτησης των εισόδων των διαμερισμάτων και του ανελκυστήρα του ορόφου, αναγκαστικά έχει μεγαλύτερη εμβέλεια καταγραφής, τότε απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 2/3 των ενοίκων του ορόφου. Ακόμη, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση λήψη ή καταγραφή δεδομένων ήχου, ενέργεια η οποία θεωρείται ως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα που καταγράφονται θα διατηρούνται το πολύ έως 48 ώρες. Επιπλέον, η Αρχή αναφέρει ότι για την τοποθέτηση κάμερας στους κοινόχρηστους χώρους, απαιτείται η λήψη απόφασης από την γενική συνέλευση των ενοίκων.
Τέλος, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τονίζει ότι οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων εικόνας προερχόμενων από σύστηµα βιντεοεπιτήρησης σε τρίτους (εκτός διωκτικών αρχών ή δικαστηρίων) καθιστά τη χρήση µη οικιακή.

Κατηγορία Τεύχος 72, Security News

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο των συστημάτων ασφαλείας.