Skip to main content
DIGITAL TV 183
securityreport e mag odhgos 2021
16 Ιουλίου 2014 04:32

Γιατί μια επιχείρηση επιβάλλεται να έχει σύμβουλο ασφαλείας

Καθοριστική η συμβολή του στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία ενός οργανισμού

Γράφει: Μελέτιος Κούρσος. Διευθυντής Εταιρικής Ασφάλειας Ok Anytime Markets S.A.

Featured | .

Ο σύμβουλος ασφαλείας είναι ο άνθρωπος που προφυλάσσει έναν οργανισμό από κάθε είδους εγκληματική ενέργεια, αφού δρα κυρίως προληπτικά αλλά και θεραπευτικά, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο. Βρίσκεται πάντα σε άμεση συνεργασία με την κεντρική διοίκηση, χωρίς όμως να υπάγεται σε κάποιον προϊστάμενο, διατηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αυτονομία και την ακεραιότητά του.

Στην περίπτωση απειλής εκ των έσω, λειτουργεί και πράττει τα δέοντα διακριτικά και με εχεμύθεια, ώστε να αποφευχθούν οι αναταράξεις στους κόλπους της εταιρείας. Χάρη στη συμβολή του, διασφαλίζεται η ομαλή και συνεπώς αποδοτική λειτουργία της επιχείρησής μας.

Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι την τελευταία δεκαετία τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί ραγδαία επηρεάζοντας τις οικονομικές κι επαγγελματικές δραστηριότητές μας. Μια επιχείρηση, οποιουδήποτε μεγέθους, κινδυνεύει στις μέρες μας πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, αφού οι καθημερινές απειλές αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι πρέπει εμείς οι ίδιοι να λάβουμε δραστικά μέτρα για την προστασία της επιχείρησής μας.

Ασφάλεια και προστασία της επιχείρησης

Ας δούμε, όμως, ποιος είναι ο ρόλος του συμβούλου ασφαλείας σε μια επιχείρηση. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι η μελέτη των εγκαταστάσεων και του χώρου και στη συνέχεια ο σχεδιασμός του πλάνου της επιτήρησης αυτών. Φροντίζει για τον έλεγχο της εταιρείας (εξωτερικό και εσωτερικό), οργανώνει τα συστήματα παρακολούθησης και επιτήρησης, και προτείνει λειτουργικά και αποτελεσματικά μέτρα. Εποπτεύει και φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας (συναγερμοί, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, συστήματα πυρασφάλειας, κ.ά.) και προσπαθεί να προβλέψει πιθανές απειλές και κινδύνους. Αποτελεί ουσιαστικά το δημιουργό και επόπτη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας και προστασίας.

Ο σύμβουλος διαθέτει την απαραίτητη θεωρητική κι εμπειρική γνώση και τεχνογνωσία, ώστε να εκπαιδεύσει το προσωπικό ασφαλείας, όπως και τους υπαλλήλους της εταιρείας. Εντοπίζει τα τρωτά και ελλιπή σημεία των εγκαταστάσεων και συμβουλεύει το προσωπικό, αλλά και τους προϊσταμένους των τμημάτων, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό του συστήματος ασφαλείας και για τη δημιουργία σχεδίου δράσης. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι αρκετό, διαθέτει εκ των προτέρων εναλλακτικά σχέδια δράσης και αντιμετώπισης των απειλών, σύμφωνα πάντα με την αλλαγή των δεδομένων και τη φύση των απρόβλεπτων καταστάσεων.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι μια επιχείρηση δεν κινδυνεύει μόνο από εξωτερικές απειλές, αλλά και από εσωτερικές, οι οποίες ορισμένες φορές μπορούν να αποβούν καταστροφικές και επικίνδυνες (διαρροή πληροφοριών, κλοπές πόρων και εμπορευμάτων, υλικές καταστροφές). Ο σύμβουλος ασφαλείας βρίσκεται πάντα σε συνεχή συνεργασία με τους ιθύνοντες μιας επιχείρησης τους οποίους κρατά ενήμερους. Φροντίζει για την πρόβλεψη, την αποτροπή, αλλά και την έγκαιρη αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες. Ένα τέτοιο σχέδιο δράσης πρέπει να στήνεται με γνώμονα την εχεμύθεια και τη διακριτικότητα, ώστε να μην προκύψουν επιπλοκές και δυσλειτουργικές καταστάσεις στο εσωτερικό του οργανισμού.

Ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τα θεμέλια και τους στυλοβάτες μιας επιχείρησης. Τα πάντα ξεκινούν και τελειώνουν στο προσωπικό. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να σταθεί, πόσο μάλλον να γευτεί την ευημερία, καμία επιχείρηση, καμία εταιρεία. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η προστασία και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδες, αν όχι το πρωταρχικό, μέλημα ενός επιχειρηματία. Ο ειδικός, που θα αναλάβει αυτό το δύσκολο και απαιτητικό κομμάτι είναι ο σύμβουλος ασφαλείας. Είναι ο υπεύθυνος πίσω από τη μέριμνα αλλά και την εφαρμογή οργανωτικών σχεδίων για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας του προσωπικού και των κτηριακών εγκαταστάσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένα κλίμα προστασίας, εμπιστοσύνης και ασφάλειας, ώστε οι υπάλληλοι να μπορούν να αποδίδουν τα μέγιστα χωρίς να νιώθουν φόβο και χωρίς να βιώνουν τον κίνδυνο.

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αναφέρουμε ένα περιστατικό που συνέβη το 2009 σε ένα υποκατάστημα γνωστής τράπεζας, κατά τη διάρκεια του οποίου τρεις υπάλληλοι, τρεις συνάνθρωποί μας, έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για μια εγκληματική ενέργεια που χαράχτηκε βαθιά στη μνήμη μας και η οποία άλλαξε ριζικά τις απόψεις μας για τον τομέα της ασφάλειας. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει πάντα, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες και οι περιστάσεις, ένα σχέδιο δράσης και αντιμετώπισης ατυχημάτων. Οι σωστές αποφάσεις τη σωστή στιγμή μπορούν να προλάβουν ατυχήματα, αλλά και να σώσουν ανθρώπινες ζωές.

Νομικό πλαίσιο

Ο σύμβουλος ασφαλείας γνωρίζει σε βάθος το νομικό πλαίσιο που σχετίζεται με τα συστήματα ασφάλειας (πυρασφάλεια, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, κανόνες υγιεινής, κ.ά.). Γνωρίζει τα νομικά ζητήματα που μπορούν να προκύψουν σε περίπτωση κινδύνου ή ατυχήματος και δρα αναλόγως. Διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και έχει εκπαιδεύσει εκ των προτέρων τους υπαλλήλους, ώστε να αντιδράσουν σωστά και να διαχειριστούν μια κρίση. Όταν, όμως, πρόκειται για ένα σοβαρό συμβάν, παίρνει ο ίδιος τα ηνία και φροντίζει για την επίλυση του προβλήματος. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο σωστός σύμβουλος ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις που εφαρμόζονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Μόνο έτσι μπορεί να είναι σίγουρος ότι δεν του διαφεύγει τίποτα, ώστε να μη βρεθεί προ εκπλήξεων.

Οικονομικά οφέλη

Για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης πρέπει να απουσιάζουν κάθε λογής εξωτερικοί και εσωτερικοί κίνδυνοι και απειλές. Από την άλλη μεριά, όταν ο εργασιακός χώρος εμπνέει και εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων του, επόμενο είναι ότι η «κεντρική μηχανή» δουλεύει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά.

Κατανοούμε ότι και τα δύο αυτά στοιχεία επιφέρουν οικονομικά και όχι μόνο οφέλη για τον επιχειρηματία. Φανταστείτε ένα περιβάλλον στο οποίο όλα λειτουργούν σωστά, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την προστασία εργαζόμενου αλλά και πελάτη, ένα χώρο από τον οποίο απουσιάζουν οι αντιπερισπασμοί και οι απειλές. Πίσω από αυτήν την εικόνα κρύβεται πάντα ο σύμβουλος ασφαλείας.

Ο ειδικός αυτός διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία, και είναι έτοιμος να εφαρμόσει ένα σχέδιο δράσης ακόμη και στις πιο κρίσιμες καταστάσεις. Σχεδιάζει αλλά και εποπτεύει τα συστήματα ασφάλειας, είναι ο υπεύθυνος για την προστασία του προσωπικού, των κτηριακών εγκαταστάσεων και των εμπορευμάτων. Φροντίζει για την αποτροπή των κλοπών και των κάθε είδους παράνομων δραστηριοτήτων από όπου κι αν προέρχονται (πελάτες, επισκέπτες, υπάλληλοι). Εν ολίγοις, είναι ο άνθρωπος στον οποίο εμπιστευόμαστε τη σωστή λειτουργία της επιχείρησής μας. Και όπως ξέρουμε, σωστή και ομαλή λειτουργία σημαίνει εξέλιξη, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.

Προστασία πελατών

Όπως καταλαβαίνουμε η προστασία των πελατών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα οικονομικά οφέλη που απολαμβάνει μια εταιρεία. Ας τολμήσουμε σε αυτό το σημείο μια σύγκριση. Φανταστείτε μια επιχείρηση που διαθέτει σωστή οργάνωση, συστήματα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, και στην οποία τηρείται το πρωτόκολλο υγιεινής από το προσωπικό.

Ας συγκρίνουμε την εν λόγω επιχείρηση με μια άλλη στην οποία όλα τα παραπάνω απουσιάζουν. Οι κανόνες υγιεινής παραβιάζονται εμφανώς και παρουσία των πελατών, τα συστήματα ασφαλείας είναι ελλιπή ή και απουσιάζουν παντελώς. Δεν είναι δύσκολο να κατανοήσουμε την αντίδραση του πελάτη. Η πρώτη επιχείρηση εμφανώς προσελκύει το κοινό, αφού προσφέρει τη μέγιστη ασφάλεια. Ο πελάτης μένει ευχαριστημένος, νιώθει προστατευμένος, αντιλαμβάνεται ότι το προσωπικό τον σέβεται, με αποτέλεσμα να επιλέγει τη συγκεκριμένη επιχείρηση για την ικανοποίηση των αναγκών του και την αγορά προϊόντων.

Στη δεύτερη περίπτωση αντιλαμβανόμαστε ότι ο πελάτης δε μένει ικανοποιημένος. Η παράβλεψη των κανόνων υγιεινής τον απωθούν, η απουσία προστασίας και ασφάλειας τον τρομάζει, με αποτέλεσμα να στραφεί αλλού. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ποτέ τον παράγοντα πελάτη νομίζοντας ότι μόνο οι μειωμένες τιμές αποτελούν πόλο έλξης. Τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Ακούμε καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για ληστείες, κλοπές, βιαιοπραγίες. Σε μια τέτοια πραγματικότητα, όλοι μας θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς όταν επισκεπτόμαστε μια επιχείρηση για την κάλυψη των αναγκών μας.

Διαχείριση κρίσης

Παρά τα όσα έχουν αναφερθεί προηγουμένως, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πάνω από όλα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε απρόβλεπτο ενδεχόμενο. Τι σημαίνει αυτό; Δυστυχώς κανένα σύστημα ασφάλειας, όσο «τέλειο» και σωστά δομημένο κι αν είναι, δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη προστασία και ασφάλεια μιας επιχείρησης. Οι αστάθμητοι παράγοντες είναι πολλοί και συχνά μπορούν να προκαλέσουν καταστάσεις απρόβλεπτες και άκρως επικίνδυνες. Σε αυτό το σημείο, καίριο και αποφασιστικό ρόλο διαδραματίζει ο σύμβουλος ασφαλείας. Ένας έμπειρος ειδικός που έχει εκπαιδευτεί σωστά μπορεί να διαχειριστεί μια κρίση άμεσα, γρήγορα και με ευστοχία, με αποτέλεσμα την αίσια έκβαση οποιουδήποτε περιστατικού.

Ο σύμβουλος ασφαλείας είναι ο «αρχιτέκτονας» που σχεδιάζει και καθοδηγεί την υλοποίηση και εφαρμογή κάθε πλάνου για τη διαχείριση μιας κρίσης. Αναγνωρίζει και εκτιμά τον κίνδυνο και το μέγεθος της απειλής, οργανώνει, εποπτεύει και συντονίζει το σχέδιο δράσης και εγγυάται για την άμεση και όσο το δυνατόν ταχύτερη επίλυση του προβλήματος. Είναι ο άνθρωπός μας. Καθησυχάζει και συντονίζει το προσωπικό, αναθέτει τις εργασίες με σωστό και μεθοδικό τρόπο και εποπτεύει τα πάντα όπως ένας στρατηγός στο πεδίο της μάχης. Είναι γεγονός ότι ένας ικανός σύμβουλος έχει πάντα εναλλακτικά σχέδια δράσης που θα αντικαταστήσουν το κυρίως πλάνο, και είναι έτοιμος να τα θέσει σε εφαρμογή άμεσα. Καταλαβαίνουμε εδώ ότι η ταχύτατη λήψη αποφάσεων είναι καίριας σημασίας για την ελαχιστοποίηση των απωλειών και των κινδύνων για την επιχείρησή μας.

Πρέπει να αποδεχθούμε την πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα, στην οποία οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι πολλοί, η εγκληματικότητα αυξάνεται ραγδαία, το αίσθημα ανασφάλειας και φόβου μαστίζει την κοινωνία μας και καθίσταται εμπόδιο για την ευημερία των πολιτών. Σε ένα τέτοιο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο αντιλαμβανόμαστε ότι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλειας και φύλαξης μιας επιχείρησης δεν είναι υπερβολή. Κάθε άλλο. Είναι καθοριστικό για τη σωστή λειτουργία και κατ’ επέκταση για την ευημερία και την ομαλή ανάπτυξη ενός οργανισμού.

ΜΟΤΟ

Οι σωστές αποφάσεις τη σωστή στιγμή μπορούν να προλάβουν ατυχήματα, αλλά και να σώσουν ανθρώπινες ζωές.

Ο σύμβουλος ασφαλείας είναι ο «αρχιτέκτονας» που σχεδιάζει και καθοδηγεί την υλοποίηση και εφαρμογή κάθε πλάνου για τη διαχείριση μιας κρίσης

Ο σύμβουλος ασφαλείας είναι ο άνθρωπος που προφυλάσσει έναν οργανισμό από κάθε είδους εγκληματική ενέργεια, αφού δρα κυρίως προληπτικά αλλά και θεραπευτικά, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο. Βρίσκεται πάντα σε άμεση συνεργασία με την κεντρική διοίκηση, χωρίς όμως να υπάγεται σε κάποιον προϊστάμενο, διατηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αυτονομία και την ακεραιότητά του.

Στην περίπτωση απειλής εκ των έσω, λειτουργεί και πράττει τα δέοντα διακριτικά και με εχεμύθεια, ώστε να αποφευχθούν οι αναταράξεις στους κόλπους της εταιρείας. Χάρη στη συμβολή του, διασφαλίζεται η ομαλή και συνεπώς αποδοτική λειτουργία της επιχείρησής μας.

Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι την τελευταία δεκαετία τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί ραγδαία επηρεάζοντας τις οικονομικές κι επαγγελματικές δραστηριότητές μας. Μια επιχείρηση, οποιουδήποτε μεγέθους, κινδυνεύει στις μέρες μας πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, αφού οι καθημερινές απειλές αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι πρέπει εμείς οι ίδιοι να λάβουμε δραστικά μέτρα για την προστασία της επιχείρησής μας.

Ασφάλεια και προστασία της επιχείρησης

Ας δούμε, όμως, ποιος είναι ο ρόλος του συμβούλου ασφαλείας σε μια επιχείρηση. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι η μελέτη των εγκαταστάσεων και του χώρου και στη συνέχεια ο σχεδιασμός του πλάνου της επιτήρησης αυτών. Φροντίζει για τον έλεγχο της εταιρείας (εξωτερικό και εσωτερικό), οργανώνει τα συστήματα παρακολούθησης και επιτήρησης, και προτείνει λειτουργικά και αποτελεσματικά μέτρα. Εποπτεύει και φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας (συναγερμοί, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, συστήματα πυρασφάλειας, κ.ά.) και προσπαθεί να προβλέψει πιθανές απειλές και κινδύνους. Αποτελεί ουσιαστικά το δημιουργό και επόπτη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας και προστασίας.

Ο σύμβουλος διαθέτει την απαραίτητη θεωρητική κι εμπειρική γνώση και τεχνογνωσία, ώστε να εκπαιδεύσει το προσωπικό ασφαλείας, όπως και τους υπαλλήλους της εταιρείας. Εντοπίζει τα τρωτά και ελλιπή σημεία των εγκαταστάσεων και συμβουλεύει το προσωπικό, αλλά και τους προϊσταμένους των τμημάτων, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό του συστήματος ασφαλείας και για τη δημιουργία σχεδίου δράσης. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι αρκετό, διαθέτει εκ των προτέρων εναλλακτικά σχέδια δράσης και αντιμετώπισης των απειλών, σύμφωνα πάντα με την αλλαγή των δεδομένων και τη φύση των απρόβλεπτων καταστάσεων.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι μια επιχείρηση δεν κινδυνεύει μόνο από εξωτερικές απειλές, αλλά και από εσωτερικές, οι οποίες ορισμένες φορές μπορούν να αποβούν καταστροφικές και επικίνδυνες (διαρροή πληροφοριών, κλοπές πόρων και εμπορευμάτων, υλικές καταστροφές). Ο σύμβουλος ασφαλείας βρίσκεται πάντα σε συνεχή συνεργασία με τους ιθύνοντες μιας επιχείρησης τους οποίους κρατά ενήμερους. Φροντίζει για την πρόβλεψη, την αποτροπή, αλλά και την έγκαιρη αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες. Ένα τέτοιο σχέδιο δράσης πρέπει να στήνεται με γνώμονα την εχεμύθεια και τη διακριτικότητα, ώστε να μην προκύψουν επιπλοκές και δυσλειτουργικές καταστάσεις στο εσωτερικό του οργανισμού.

Ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τα θεμέλια και τους στυλοβάτες μιας επιχείρησης. Τα πάντα ξεκινούν και τελειώνουν στο προσωπικό. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να σταθεί, πόσο μάλλον να γευτεί την ευημερία, καμία επιχείρηση, καμία εταιρεία. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η προστασία και η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδες, αν όχι το πρωταρχικό, μέλημα ενός επιχειρηματία. Ο ειδικός, που θα αναλάβει αυτό το δύσκολο και απαιτητικό κομμάτι είναι ο σύμβουλος ασφαλείας. Είναι ο υπεύθυνος πίσω από τη μέριμνα αλλά και την εφαρμογή οργανωτικών σχεδίων για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας του προσωπικού και των κτηριακών εγκαταστάσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένα κλίμα προστασίας, εμπιστοσύνης και ασφάλειας, ώστε οι υπάλληλοι να μπορούν να αποδίδουν τα μέγιστα χωρίς να νιώθουν φόβο και χωρίς να βιώνουν τον κίνδυνο.

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αναφέρουμε ένα περιστατικό που συνέβη το 2009 σε ένα υποκατάστημα γνωστής τράπεζας, κατά τη διάρκεια του οποίου τρεις υπάλληλοι, τρεις συνάνθρωποί μας, έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για μια εγκληματική ενέργεια που χαράχτηκε βαθιά στη μνήμη μας και η οποία άλλαξε ριζικά τις απόψεις μας για τον τομέα της ασφάλειας. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει πάντα, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες και οι περιστάσεις, ένα σχέδιο δράσης και αντιμετώπισης ατυχημάτων. Οι σωστές αποφάσεις τη σωστή στιγμή μπορούν να προλάβουν ατυχήματα, αλλά και να σώσουν ανθρώπινες ζωές.

Νομικό πλαίσιο

Ο σύμβουλος ασφαλείας γνωρίζει σε βάθος το νομικό πλαίσιο που σχετίζεται με τα συστήματα ασφάλειας (πυρασφάλεια, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, κανόνες υγιεινής, κ.ά.). Γνωρίζει τα νομικά ζητήματα που μπορούν να προκύψουν σε περίπτωση κινδύνου ή ατυχήματος και δρα αναλόγως. Διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και έχει εκπαιδεύσει εκ των προτέρων τους υπαλλήλους, ώστε να αντιδράσουν σωστά και να διαχειριστούν μια κρίση. Όταν, όμως, πρόκειται για ένα σοβαρό συμβάν, παίρνει ο ίδιος τα ηνία και φροντίζει για την επίλυση του προβλήματος. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο σωστός σύμβουλος ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις που εφαρμόζονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Μόνο έτσι μπορεί να είναι σίγουρος ότι δεν του διαφεύγει τίποτα, ώστε να μη βρεθεί προ εκπλήξεων.

Οικονομικά οφέλη

Για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης πρέπει να απουσιάζουν κάθε λογής εξωτερικοί και εσωτερικοί κίνδυνοι και απειλές. Από την άλλη μεριά, όταν ο εργασιακός χώρος εμπνέει και εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων του, επόμενο είναι ότι η «κεντρική μηχανή» δουλεύει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά.

Κατανοούμε ότι και τα δύο αυτά στοιχεία επιφέρουν οικονομικά και όχι μόνο οφέλη για τον επιχειρηματία. Φανταστείτε ένα περιβάλλον στο οποίο όλα λειτουργούν σωστά, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την προστασία εργαζόμενου αλλά και πελάτη, ένα χώρο από τον οποίο απουσιάζουν οι αντιπερισπασμοί και οι απειλές. Πίσω από αυτήν την εικόνα κρύβεται πάντα ο σύμβουλος ασφαλείας.

Ο ειδικός αυτός διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία, και είναι έτοιμος να εφαρμόσει ένα σχέδιο δράσης ακόμη και στις πιο κρίσιμες καταστάσεις. Σχεδιάζει αλλά και εποπτεύει τα συστήματα ασφάλειας, είναι ο υπεύθυνος για την προστασία του προσωπικού, των κτηριακών εγκαταστάσεων και των εμπορευμάτων. Φροντίζει για την αποτροπή των κλοπών και των κάθε είδους παράνομων δραστηριοτήτων από όπου κι αν προέρχονται (πελάτες, επισκέπτες, υπάλληλοι). Εν ολίγοις, είναι ο άνθρωπος στον οποίο εμπιστευόμαστε τη σωστή λειτουργία της επιχείρησής μας. Και όπως ξέρουμε, σωστή και ομαλή λειτουργία σημαίνει εξέλιξη, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.

Προστασία πελατών

Όπως καταλαβαίνουμε η προστασία των πελατών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα οικονομικά οφέλη που απολαμβάνει μια εταιρεία. Ας τολμήσουμε σε αυτό το σημείο μια σύγκριση. Φανταστείτε μια επιχείρηση που διαθέτει σωστή οργάνωση, συστήματα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, και στην οποία τηρείται το πρωτόκολλο υγιεινής από το προσωπικό.

Ας συγκρίνουμε την εν λόγω επιχείρηση με μια άλλη στην οποία όλα τα παραπάνω απουσιάζουν. Οι κανόνες υγιεινής παραβιάζονται εμφανώς και παρουσία των πελατών, τα συστήματα ασφαλείας είναι ελλιπή ή και απουσιάζουν παντελώς. Δεν είναι δύσκολο να κατανοήσουμε την αντίδραση του πελάτη. Η πρώτη επιχείρηση εμφανώς προσελκύει το κοινό, αφού προσφέρει τη μέγιστη ασφάλεια. Ο πελάτης μένει ευχαριστημένος, νιώθει προστατευμένος, αντιλαμβάνεται ότι το προσωπικό τον σέβεται, με αποτέλεσμα να επιλέγει τη συγκεκριμένη επιχείρηση για την ικανοποίηση των αναγκών του και την αγορά προϊόντων.

Στη δεύτερη περίπτωση αντιλαμβανόμαστε ότι ο πελάτης δε μένει ικανοποιημένος. Η παράβλεψη των κανόνων υγιεινής τον απωθούν, η απουσία προστασίας και ασφάλειας τον τρομάζει, με αποτέλεσμα να στραφεί αλλού. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ποτέ τον παράγοντα πελάτη νομίζοντας ότι μόνο οι μειωμένες τιμές αποτελούν πόλο έλξης. Τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Ακούμε καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για ληστείες, κλοπές, βιαιοπραγίες. Σε μια τέτοια πραγματικότητα, όλοι μας θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς όταν επισκεπτόμαστε μια επιχείρηση για την κάλυψη των αναγκών μας.

Διαχείριση κρίσης

Παρά τα όσα έχουν αναφερθεί προηγουμένως, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πάνω από όλα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε απρόβλεπτο ενδεχόμενο. Τι σημαίνει αυτό; Δυστυχώς κανένα σύστημα ασφάλειας, όσο «τέλειο» και σωστά δομημένο κι αν είναι, δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη προστασία και ασφάλεια μιας επιχείρησης. Οι αστάθμητοι παράγοντες είναι πολλοί και συχνά μπορούν να προκαλέσουν καταστάσεις απρόβλεπτες και άκρως επικίνδυνες. Σε αυτό το σημείο, καίριο και αποφασιστικό ρόλο διαδραματίζει ο σύμβουλος ασφαλείας. Ένας έμπειρος ειδικός που έχει εκπαιδευτεί σωστά μπορεί να διαχειριστεί μια κρίση άμεσα, γρήγορα και με ευστοχία, με αποτέλεσμα την αίσια έκβαση οποιουδήποτε περιστατικού.

Ο σύμβουλος ασφαλείας είναι ο «αρχιτέκτονας» που σχεδιάζει και καθοδηγεί την υλοποίηση και εφαρμογή κάθε πλάνου για τη διαχείριση μιας κρίσης. Αναγνωρίζει και εκτιμά τον κίνδυνο και το μέγεθος της απειλής, οργανώνει, εποπτεύει και συντονίζει το σχέδιο δράσης και εγγυάται για την άμεση και όσο το δυνατόν ταχύτερη επίλυση του προβλήματος. Είναι ο άνθρωπός μας. Καθησυχάζει και συντονίζει το προσωπικό, αναθέτει τις εργασίες με σωστό και μεθοδικό τρόπο και εποπτεύει τα πάντα όπως ένας στρατηγός στο πεδίο της μάχης. Είναι γεγονός ότι ένας ικανός σύμβουλος έχει πάντα εναλλακτικά σχέδια δράσης που θα αντικαταστήσουν το κυρίως πλάνο, και είναι έτοιμος να τα θέσει σε εφαρμογή άμεσα. Καταλαβαίνουμε εδώ ότι η ταχύτατη λήψη αποφάσεων είναι καίριας σημασίας για την ελαχιστοποίηση των απωλειών και των κινδύνων για την επιχείρησή μας.

Πρέπει να αποδεχθούμε την πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα, στην οποία οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι πολλοί, η εγκληματικότητα αυξάνεται ραγδαία, το αίσθημα ανασφάλειας και φόβου μαστίζει την κοινωνία μας και καθίσταται εμπόδιο για την ευημερία των πολιτών. Σε ένα τέτοιο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο αντιλαμβανόμαστε ότι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλειας και φύλαξης μιας επιχείρησης δεν είναι υπερβολή. Κάθε άλλο. Είναι καθοριστικό για τη σωστή λειτουργία και κατ’ επέκταση για την ευημερία και την ομαλή ανάπτυξη ενός οργανισμού.

ΜΟΤΟ

Οι σωστές αποφάσεις τη σωστή στιγμή μπορούν να προλάβουν ατυχήματα, αλλά και να σώσουν ανθρώπινες ζωές.

Ο σύμβουλος ασφαλείας είναι ο «αρχιτέκτονας» που σχεδιάζει και καθοδηγεί την υλοποίηση και εφαρμογή κάθε πλάνου για τη διαχείριση μιας κρίσης

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Security Report, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Δεκεμβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχος, θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμ...
 • Υβριδικά συστήματα συναγερμού

  Υβριδικά συστήματα συναγερμού

  Σε μια εποχή όπου η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των ανθρώπων παγκοσμίως, τα υβριδικά συστήματα συναγερμού έχουν αναδειχθεί σε ένα ζωτικό εργαλείο για την προστασία κατοικιών, επιχειρήσεων ...
 • Ajax Special Event

  Ajax Special Event

  Το 5ο κατά σειρά εικονικό event της Ajax Systems ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία στις 20 Οκτωβρίου του 2023! Για μία ακόμα χρονιά, η εταιρεία άνοιξε τα χαρτιά της ανακοινώνοντας νέες αλλαγές στο...
 • Hikvision Smart IPC κάμερες

  Hikvision Smart IPC κάμερες

  H Hikvision παρουσίασε πρόσφατα νέα μοντέλα δικτυακών καμερών Smart IPC, τα οποία υποστηρίζουν πολλαπλές «έξυπνες» λειτουργίες, ενώ διαθέτουν και πολλά νέα μοναδικά χαρακτηριστικά, που τις καθιστο...
 • Comelit Vedo

  Comelit Vedo

  Το Vedo δεν είναι απλώς ένα σύστημα συναγερμού. Αντιπροσωπεύει την επανάσταση στην τεχνολογία, στην αποτελεσματική ασφάλεια και την απλότητα στον προγραμματισμό. Η εγκατάσταση του Vedo γίνεται πολ...
 • Συνέντευξη με τον Άλκη Ζαμπετάκη, IP Surveillance Product Manager της CPI SA

  Συνέντευξη με τον Άλκη Ζαμπετάκη, IP Surveillance Product Manager της CPI SA

  Από την ίδρυσή της το 1990, αποστολή της CPI ήταν μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας να ενισχύσει τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνι...