Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 187
securityreport e mag odhgos 2021
18 Νοεμβρίου 2014 23:52

Επιλέγοντας τον ιδανικό πίνακα συναγερμού

Γράφει: Παναγιώτης Ψυχογιός
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fffee2447b152494b43d9816faaea83c8 XL

Featured | Η επιλογή ενός συστήματος συναγερμού κατάλληλου να καλύψει τις ανάγκες μας, πολλές φορές εξελίσσεται σε μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, ειδικότερα όταν έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε ένα πλήθος συστημάτων πολλών και διαφορετικών δυνατοτήτων.

Υπάρχει μια ευρεία ποικιλία συστημάτων ασφαλείας, με το καθένα να έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό. Για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στο τι μας ταιριάζει καλύτερα θα πρέπει να τα ομαδοποιήσουμε σε σχέση με κάποιες βασικές διαφορές που έχουν, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες. Συγκεκριμένα μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα συστήματα ασφαλείας σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Μέθοδος εγκατάστασης: Δηλαδή αν απαιτείται ενσύρματη εγκατάσταση με χρήση καλωδίων ή ασύρματη άνευ καλωδίων ή με τη χρήση ελάχιστων εξ αυτών. Ουσιαστικά πρόκειται για τον τρόπο σύνδεσης των περιφερειακών (αισθητήρες) με τον κεντρικό πίνακα συναγερμού. Φυσικά υπάρχει και η μικτή περίπτωση που έχουμε ένα βασικό καλωδιακό κορμό και πάνω του συνδέονται ασύρματα ορισμένες μονάδες.

Επικοινωνία συστήματος: Αναφερόμαστε κυρίως στα μέσα με τα οποία το σύστημα επικοινωνεί με ένα κέντρο παρακολούθησης ή απευθείας με εμάς (δηλαδή μέσω σταθερής τηλεφωνίας, κινητής ή internet).

Οικιακός αυτοματισμός: Αναφερόμαστε στην ικανότητα του συστήματος να ελέγχει διάφορες δράσεις πέρα ​​από τη βασική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων του έλεγχου φωτισμού, τη ρύθμιση των θερμοστατών, κλπ

Επεκτασιμότητα: Ένας παράγοντας που καθορίζει κατά πόσο μπορεί να επεκταθεί ένα σύστημα συναγερμού, συνήθως σε αριθμό εισόδων (για την σύνδεση επιπλέον αισθητήρων) και εξόδων (όταν πρόκειται για οικιακό αυτοματισμό), καθώς και άλλων δυνατοτήτων όπως πολλαπλοί μέθοδοι επικοινωνίας, έξτρα δυνατότητες έλεγχου πρόσβασης, κ.ά. Η επεκτασιμότητα δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει ακριβώς μία κατηγορία από μόνη της (μιας και όλα τα κέντρα συναγερμού διαθέτουν ένα είδος επέκτασης), αλλά μπορεί να προσδιορισθεί μέχρι σε ένα βαθμό.

Αρκετοί πίνακες συναγερμού διαθέτουν έναν βασικό κορμό δυνατοτήτων, αλλά χάρη στην μεγάλη δυνατότητα επέκτασής τους, βελτιώνονται πολλές φορές καταπληκτικό βαθμό. Η επεκτασιμότητα ενός πίνακα είναι πολύ σημαντική, καθώς παρέχει ένα βασικό επίπεδο ασφαλείας με χαμηλότερο κόστος, που στην πορεία μπορεί να εξελιχθεί, καθώς μεγαλώνουν μαζί και οι ανάγκες μας.

Επί της εγκατάστασης…

Τα ασύρματα συστήματα είναι πιο εύκολα στην εγκατάσταση μιας και δεν απαιτούν καλωδιώσεις ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δύναται να τοποθετηθούν χωρίς την συνδρομή επαγγελματία εγκαταστάτη..

Η επιλογή ενός ασύρματου συστήματος σίγουρα υπερτερεί από αισθητικής άποψης όταν απουσιάζουν οι καλωδιακές υποδομές, ενώ αποτελεί και μια ιδανική λύση σε περιπτώσεις συχνών αλλαγών κατοικίας μιας και μεταφέρεται εύκολα.

Μια ενσύρματη εγκατάσταση απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο εγκατάστασης, λόγω ύπαρξης καλωδίωσης (που σε περίπτωση απουσίας αυτής στην οικοδομή, τοποθετείται εξωτερικά στους τοίχους) και φυσικά απαιτεί την συνδρομή τεχνικού εγκαταστάτη.

Το όφελος από μια τέτοιου είδους εγκατάσταση είναι η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συστήματος, χωρίς κάποιο επανέλεγχο από τεχνικό (π.χ. για αντικατάσταση μπαταριών), η απλότητα του συστήματος και οι μειωμένες πιθανότητες βλαβών.

Τα υβριδικά συστήματα συγκεντρώνουν όλα τα πλεονεκτήματα των δυο παραπάνω κατηγοριών, διαθέτοντας εξαιρετική ευελιξία στην διασύνδεση περιφερειακών αισθητήρων, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Πλέον τα περισσότερα συστήματα συναγερμού παρέχουν αυτήν την δυνατότητα, συνήθως με την προσθήκη κάποιου ασύρματου δέκτη. Ίσως το μόνο μειονέκτημα (που δεν είναι εμφανές στον τελικό χρήστη) είναι η μεγαλύτερη πολυπλοκότητα του συστήματος, που σίγουρα απαιτεί γνώσεις επαγγελματία για την εγκατάσταση.

Επικοινωνία

Ο παράγων επικοινωνία είναι πολύ σημαντικός και καθορίζεται τόσο από τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές του χώρου εγκατάστασης, όσο και από το επίπεδο ασφάλειας που θέλουμε να έχουμε. Το σύστημά μας θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά με το κέντρο παρακολούθησης ή με εμάς όλο το 24ώρο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αρχικά ας δούμε τους τρόπους με τους οποίους ένα σύστημα συναγερμού μπορεί να επικοινωνήσει με το κέντρο παρακολούθησης, όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.

Μέσω σταθερής τηλεφωνικής γραμμής: Ο πίνακας χρησιμοποιεί ένα σταθερό τηλέφωνο για την σύνδεση και την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός. Για το σκοπό αυτό, το σύνολο σχεδόν των συστημάτων συναγερμού διαθέτουν ενσωματωμένο τηλεφωνητή (dialer).

Μέσω δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας: Στην περίπτωση αυτή, το κέντρο χρησιμοποιεί το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για να επικοινωνεί με το κέντρο ελέγχου όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός. Επίσης μπορούμε μέσω κλήσεων ή μηνυμάτων SMS να δίνουμε εντολές προς τον πίνακα, όπως όπλιση, αφόπλιση και έλεγχο εξόδων. Η σύνδεση 3G/4G από ένα κέντρο συνήθως χρησιμοποιείται ως εφεδρική. Αν για κάποιον λόγο έχει πέσει το σταθερό δίκτυο ή οι διαρρήκτες έχουν κόψει τις τηλεφωνικές γραμμές, ο πίνακας θα το αναγνωρίσει αυτόματα και θα γυρίσει σε σύνδεση GSM. Πλεονέκτημα της επικοινωνίας μέσω GSM αποτελεί το γεγονός ότι είναι γρηγορότερη από τη σύνδεση ενός σταθερού δικτύου.

Μέσω internet: Σε αυτήν την περίπτωση ο πίνακας επικοινωνεί μόνιμα με το κέντρο ελέγχου μέσω internet. Μια ευρυζωνική σύνδεση είναι σε θέση να κοινοποιεί στο κέντρο παρακολούθησης, συμβάντα τουλάχιστον τέσσερις φορές γρηγορότερα από τη σύνδεση σταθερού δικτύου. Επίσης λόγω ότι η επικοινωνία είναι διαρκής, οποιαδήποτε δυσλειτουργία στην επικοινωνία είναι άμεσα ανιχνεύσιμη. H ευρυζωνική διασύνδεση κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι των υπόλοιπων τρόπων επικοινωνίας, αφού δίνει δυνατότητα επιπρόσθετων λειτουργιών απομακρυσμένης διαχείρισης του κέντρου.

Ελέγξτε το σπίτι σας από το τηλέφωνό σας

Η δυνατότητα ελέγχου οικιακών αυτοματισμών μέσω του συστήματος ασφαλείας επιτρέπει τον εξ’ αποστάσεως έλεγχο της οικείας σας από ένα smartphone ή μία δικτυωμένη συσκευή. Με τον έλεγχο οικιακού αυτοματισμού, μπορούμε εκτός από την απομακρυσμένη όπλιση και αφόπλιση του πίνακα, να ελέγχουμε τον φωτισμό, την γκαραζόπορτα, το αυτόματο πότισμα, κ.ά.

Κάθε σύστημα ασφαλείας προσφέρει διαφορετικά επίπεδα απομακρυσμένου αυτοματισμού και ελέγχου. Υπάρχουν συστήματα που προσφέρουν έλεγχο εξόδων του πίνακα μέσω δικτύου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας. Υπάρχουν όμως και πίνακες που όχι μόνο έλεγχου τις εξόδους, αλλά δίνουν και αναφορά για την κατάστασή των εξόδων, αλλά και των αισθητήρων που χειρίζονται, κάτι που συνήθως επιτυγχάνεται μέσω σύνδεσης internet.

Και αν θέλουμε να το πάμε και ακόμη παραπέρα, τότε μπορούμε να έχουμε εξ’ αποστάσεως και δυνατότητα δημιουργίας και ελέγχου σεναρίων, όπου βάσει αυτών αλλάζει η κατάσταση των προγραμματιζόμενων εξόδων. Ένα παράδειγμα σεναρίου είναι το εξής: Με την σήμανση συναγερμού λόγω παραβίασης συγκεκριμένης ζώνης, μπορούμε να ζητήσουμε ενεργοποίηση αυτοματισμού, που ανάβει τον προβολέα που βρίσκεται πλησίον της παραβιασμένης ζώνης.

Τελικά;

Η επιλογή ενός συστήματος συναγερμού θα πρέπει να γίνεται συμφωνά με το αν καλύπτει τις ανάγκες μας και όχι μόνο σύμφωνα με την τιμή ή το brand name της εταιρείας που τον κατασκευάζει.

Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον γενικότερο σχεδιασμό του συστήματος ασφαλείας και όχι να επικεντρωνόμαστε μόνο στις δυνατότητες του κεντρικού πίνακα συναγερμού. Ένας πίνακας συναγερμού με εξαιρετικές δυνατότητες μπορεί να παρέχει χαμηλά επίπεδα ασφάλειας αν ο γενικότερος σχεδιασμός είναι κακός η ανεπαρκής. Ο σχεδιασμός του συστήματος ασφαλείας θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό εγκαταστάτη, ο οποίος θα έχει την εμπειρία να εξηγήσει τις δυνατότητες και να προτείνει πιο σύστημα ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες που ισχύουν στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων.

Εάν για παράδειγμα δεν διαμένετε σε ιδιόκτητη κατοικία ή μετακινείσθε συχνά, είναι καλύτερα να επιλέξετε ένα ασύρματο σύστημα συναγερμού. Τοποθετείται εύκολα χωρίς πολλές επεμβάσεις στην κατοικία και είναι πάρα πολύ εύκολο να το απεγκαταστήσετε.

Ένα επώνυμο ασύρματο σύστημα δεν υστερεί σε τίποτα από ένα αντίστοιχο ενσύρματο, πέραν του γεγονότος ότι έχει ένα μεγαλύτερο κόστος αγοράς (περισσότερο συγκρίνοντας το κόστος των περιφερειακών στοιχείων)

Εάν διαμένετε σε μόνιμη κατοικία και δεν υπάρχει πρόβλημα με το πέρασμα πρόσθετων καλωδιώσεων, είναι προτιμότερο να επιλέξετε ένα ενσύρματο σύστημα, όχι μόνο λόγω χαμηλότερου κόστους, αλλά και λόγω χαμηλότερων αναγκών για service (π.χ. αντικατάσταση μπαταριών σε ασύρματους αισθητήρες).

Στις περιπτώσεις όπου έχουμε μια μόνιμη κατοικία αλλά είναι ημιτελής, δηλαδή θέλουμε να ασφαλίσουμε ένα μέρος αυτής μέχρι να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο τμήμα, τότε σίγουρα επιλέγουμε ένα ενσύρματο σύστημα ή υβριδικό με δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουμε στον αριθμό των ζωνών που διαθέτει ένας πίνακας, δηλαδή στον αριθμό των ομάδων αισθητήρων που μπορεί να υποστηρίξει. Ένας πίνακας συναγερμού με αριθμό ζωνών μικρότερο από τον αριθμό των αισθητήρων που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, ουσιαστικά μας υποχρεώνει σε ομαδοποίηση με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε ακριβώς ποιος αισθητήρας από την ομάδα έδωσε συναγερμό.

Γενικότεροι, οι περισσότεροι πίνακες συναγερμού είναι επεκτάσιμοι. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν ισχύει με σκοπό να υπάρχει μια ελκυστικότερη τιμή. Αυτοί οι πίνακες συναγερμού απευθύνονται κυρίως σε εγκαταστάσεις μικρών διαμερισμάτων, όπου οι ανάγκες είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν υπάρχει περίπτωση να διαφοροποιηθούν στο μέλλον.

Εάν ο συναγερμός πρόκειται να εγκατασταθεί σε μία εξοχική κατοικία ή σε μια απομακρυσμένη απ’ τον αστικό ιστό περιοχή, τότε εδώ έχουμε αυξημένες ανάγκες απομακρυσμένης διαχείρισης. Πέρα από τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της περιοχής που βρίσκεται η κατοικία, ο πίνακας θα πρέπει να υποστηρίζει είτε αυτόνομα, είτε μέσω επέκτασης, πολλαπλές μεθόδους επικοινωνίας, καθώς και δυνατότητα διαχείρισης αυτοματισμών μέσω smartphone ή δικτυωμένης συσκευής. Η ανάγκη αυτή πολλαπλασιάζεται όταν ουσιαστικά δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης φυσικής ανθρώπινης παρουσίας σε περίπτωση σήμανσης συναγερμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η παράλληλη εγκατάσταση ενός συστήματος επιτήρησης CCTV, είτε αυτόνομου είτε μέσω του συστήματος συναγερμού με περιφερειακά στοιχεία, που υποστηρίζουν λήψη και αποστολή εικονοσήματος μέσω IP διεύθυνσης.

Τέλος ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει σε πίνακες συναγερμού που υποστηρίζουν άμεση ιατρική βοήθεια ή βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης. Είναι ιδανικοί για ηλικιωμένους ανθρώπους ή άλλες ευπαθείς ομάδες που συχνά μπορεί να χρειαστούν άμεση βοήθεια με τον πάτημα ενός ασύρματου κομβίου. Ο συναγερμός προγραμματίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλέσει συγκεκριμένους αποδέκτες, χωρίς απαραίτητα να σημάνει συναγερμός.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Κυκλοφορεί το Security Report Απριλίου

  Κυκλοφορεί το Security Report Απριλίου

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Απριλίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές π...
 • Athens Electronix 2024

  Athens Electronix 2024

  Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η Athens Electronix 2024, η μεγαλύτερη έκθεση της χρονιάς στην πρωτεύουσα, η οποία διοργανώθηκε από την Libra Press στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων Δαΐς, στις 2 και 3 Μα...
 • Διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης της Satel

  Διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης της Satel

  Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ένα ακόμα σεμινάριο που διοργάνωσε η ARK Academy στις εγκαταστάσεις της στον Ταύρο, την Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, με θέμα τα συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευ...
 • Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;

  Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;

  Ο κατασκευαστικός κλάδος, ακρογωνιαίος λίθος της αστικής ανάπτυξης και γενικότερα της οικονομίας, υφίσταται σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, βρίσκεται για μ...
 • Lenkeng AV transmitters

  Lenkeng AV transmitters

  H Lenkeng ιδρύθηκε το 2004 στην Κίνα και είναι ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους κατασκευαστές συστημάτων video transmission, παράγοντας ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα, που ακολουθούν τα τελευ...