Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 189
ilka aggelia
securityreport e mag odhgos 2021
21 Απριλίου 2015 20:43

Η τεχνολογία της βιομετρικής ανάλυσης

Μοναδικά και αναλλοίωτα στο χρόνο χαρακτηριστικά για την ταυτοποίηση ανθρώπων

Γράφει: Ιωάννης Ζαχαράκης, Security Project Manager IDMTEC Technologies and Consulting
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F3daa548df3a7c35dfeb00ecdaf2cb7fc XL

Η βιομετρική ανάλυση είναι η πλέον αξιόπιστη και έγκυρη τεχνολογία, για την παροχή ασφάλειας. Παρωχημένες μέθοδοι αντικαθίστανται από την αληθινή ταυτότητα, προσφέροντας ασφάλεια, εγκυρότητα και αξιοπιστία. Εχθρός η άγνοια για τις νέες τεχνολογίες με αποτέλεσμα την τεχνολογική κάμψη σε επίπεδο ασφάλειας και ανάπτυξης.

Η βιομετρική ανάλυση είναι η πλέον αξιόπιστη και έγκυρη τεχνολογία, για την παροχή ασφάλειας. Παρωχημένες μέθοδοι αντικαθίστανται από την αληθινή ταυτότητα, προσφέροντας ασφάλεια, εγκυρότητα και αξιοπιστία. Εχθρός η άγνοια για τις νέες τεχνολογίες με αποτέλεσμα την τεχνολογική κάμψη σε επίπεδο ασφάλειας και ανάπτυξης.

Η βιομετρική ανάλυση, από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, σε κάθε ζωντανό οργανισμό. Αναγνωρίζουμε το φίλο από το πρόσωπό του σε μία φωτογραφία, αναγνωρίζουμε το συνάδελφο που φοράει την ιατρική μάσκα στο χώρο του νοσοκομείου από τα μάτια του και τη φωνή του, το κατοικίδιο αναγνωρίζει το αφεντικό από τον ήχο του αυτοκινήτου και την οσμή, αναγνωρίζουμε την πηγή του χειρόγραφου συγγράμματος από το γραφικό χαρακτήρα, αναγνωρίζουμε την έτοιμη στο ψήσιμο τροφή από την εμφάνιση της. Η βιομετρική ανάλυση είναι παρούσα κι ας λανθάνει της προσοχής μας.

Τεχνολογική ανάπτυξη

Η τεχνολογική ανάπτυξη των αλγορίθμων, των μικροεπεξεργαστών και των ανθεκτικών υλικών κατασκευής συστημάτων, αποτύπωσαν τη διαδικασία βιομετρικής ανάλυσης και λήψης απόφασης σε συσκευές που βοηθούν καθημερινά στην ταυτοποίηση προσώπων. Στα πλαίσια της ασφάλειας, τα συστήματα βιομετρικής αναγνώρισης προσώπων χρησιμοποιούνται είτε για την εξασφάλιση και απόδοση δικαιωμάτων εισόδου σε φυλασσόμενο αυστηρά χώρο (έλεγχος πρόσβασης), είτε για την ταυτοποίηση του χρήστη και απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης σε άλλες συσκευές με σκοπό την εξουσιοδοτημένη χρήση (ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, τραπεζικά μηχανήματα ΑΤΜ για την ανάληψη χρημάτων). Σκοπός των συστημάτων βιομετρικής ανάλυσης είναι η ταυτοποίηση του χρήστη, η έγκριση πρόσβασης σε χώρο ή “κλειδωμένες” πληροφορίες, η χρήση συσκευών, με σκοπό την εξασφάλιση μεθόδων ασφαλείας.

Μοναδικά δεδομένα

Ένα βήμα πιο βαθιά στην διαδικασία λήψης απόφασης, δίνει έμφαση στα δεδομένα εκείνα που παραμένουν μοναδικά και επιτρέπουν την ταυτοποίηση προσώπων, έγκυρα και γρήγορα. Η εμφάνιση και η κόμμωση κάποιου φυσικού προσώπου μπορεί να αλλάζει πολύ τακτικά και απότομα. Ωστόσο, η ταυτοποίηση είναι και πάλι επιτυχής. Δεν θα μπορούσε λοιπόν το ντύσιμο, η κόμμωση ή τα κοσμήματα να είναι μοναδικά σε κάποιο πρόσωπο και συνεπώς κριτήρια για την ταυτοποίηση του. Η βιομετρική ανάλυση ερευνά χαρακτηριστικά μοναδικά και αναλλοίωτα στο χρόνο για την ταυτοποίηση προσώπων. Ιδιωτικοί οργανισμοί και ερευνητικά κέντρα μελετούν ολοένα και περισσότερα χαρακτηριστικά με βασικά κριτήρια τη μοναδικότητα, την εγκυρότητα, την αξιοπιστία. Περισσότερα από 100 χαρακτηριστικά πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Τα συνηθέστερα από αυτά είναι η ανάλυση δακτυλικών αποτυπωμάτων, η ανάλυση της ψηφιακής υπογραφής, η ανάλυση του προσώπου. Άλλα πιο εξειδικευμένα χαρακτηριστικά είναι η ίριδα και ο αμφιβληστροειδής του οφθαλμού, ο τρόπος βηματισμού, η χροιά της φωνής και πολλά ακόμα με το πιο αξιόπιστο χαρακτηριστικό μοναδικότητας, το DNA.

Ελληνική άγνοια

Δυστυχώς, στην Ελλάδα, η τεχνολογία αυτή αντιμετωπίζει το σοβαρότερο εχθρό, την “άγνοια”. Η ελλιπής ενημέρωση και κατανόηση της τεχνολογίας προκαλεί έντονο φόβο με αποτέλεσμα τη δύσκολη αποδοχή της. Προσωπικές έρευνες των τελευταίων πέντε ετών, έδειξαν πως μόνο 8% των συνομιλητών στην Ελλάδα γνωρίζει αμυδρά τη βιομετρική τεχνολογία, όπου λιγότεροι από τους μισούς κατανοούν την τεχνολογία αυτή. Η άγνοια προκαλεί το φόβο για την “προστασία των προσωπικών δεδομένων”. Πολλές φορές, όμως, νέες τεχνολογίες γίνονται αποδεκτές με την ψευδαίσθηση της γνώσης αυτών, όπως για παράδειγμα η μετάβαση από τα παλαιότερα συμβατικά κινητά, στα γνωστά πλέον Smart Phones και τα Tablets, στις τεχνολογίες Wi-Fi και GPRS και πολλά άλλα. Τα συστήματα βιομετρικής τεχνολογίας περιλαμβάνουν ελάχιστους από τους “κινδύνους” των GSM, GPRS, WiFi και άλλων τεχνολογιών. Οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα είναι πλήρως εξασφαλισμένα και προστατευμένα και δεν υποκλέπτονται.

Οι αποδεκτοί αλγόριθμοι βιομετρικής ανάλυσης (EN ISO/IEC JTC1 SC37) προστατεύουν τα προσωπικά – βιομετρικά δεδομένα. Κοινός αλγόριθμος βιομετρικής ανάλυσης στην απλούστερή του εφαρμογή, αναλύει τη φωτογραφία του προσώπου σε σειρές χιλιάδων αριθμών. Επί των σειρών αυτών εφαρμόζονται επιπλέον φίλτρα για την παραγωγή νέων μαθηματικών – αριθμητικών σειρών και τέλος, συγκρίνεται το αποτέλεσμα της εκάστοτε ανάλυσης με το πρότυπο στη βάση δεδομένων. Συνηθισμένο παράδειγμα είναι ο αριθμός 10 ο οποίος κρύβει τη βιομετρική ταυτότητα. Ας σκεφτούμε όλους τους πιθανούς αριθμούς και αριθμητικές πράξεις που οδηγούν στο αποτέλεσμα “10”. Τώρα, ας υπολογίσουμε πως στην πραγματικότητα ο αριθμός δεν είναι απλά το “10” αλλά ένας σειριακός αριθμός 10n ψηφίων, όπου “n” ο αριθμός bit κρυπτογράφησης. Επομένως, η αναπαραγωγή των προτύπων δακτυλικών αποτυπωμάτων, εικόνας προσώπου, ψηφιακής υπογραφής, είναι αδύνατη.

Ραγδαία ανάπτυξη τεχνολογίας

Η ανάπτυξη της βιομετρικής τεχνολογίας εξελίσσεται ραγδαία. Πολλαπλά οφέλη παρουσιάζονται συνεχώς στην ευχρηστία, στην ταχύτητα επεξεργασίας, στην ασφάλεια. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κάνουν χρήση των τεχνολογιών ακόμα και σε χώρους που επεξεργάζονται εκατομμύρια πρόσωπα καθημερινά. Ας αναφερθεί προσωπική εμπειρία του έτους 2009 όταν αποβιβάστηκα στο αεροδρόμιο του Gatwick στο Λονδίνο. Ο έλεγχος του διαβατηρίου μου έγινε μέσα σε χρόνο 2 λεπτών από τα αυτόματα συστήματα ταυτοποίησης προσώπου (βιομετρικών διαβατηρίων). Στην επιστροφή μου στην Ελλάδα, ο χρόνος ελέγχου διαβατηρίων ήταν περίπου 30 λεπτά καθώς αποβιβάστηκα από τη μοναδική άφιξη στο αεροδρόμιο την τότε χρονική στιγμή. Ο έλεγχος ταυτοποίησε το νόμιμο κάτοχο του διαβατηρίου, στην πρώτη περίπτωση αυτόματα, στη δεύτερη βάση οπτικού ελέγχου.

Η ασφάλεια είναι ανάγκη όλων μας σε προσωπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Η βιομετρική τεχνολογία, αποτελεί εναλλακτικό τίτλο για την πραγματική ταυτότητα. Δεν είναι κάτι που κατέχουμε (κάρτα ή κλειδί), ούτε κάτι που γνωρίζουμε (κωδικός πρόσβασης, PIN). Είναι κάτι που είμαστε. Το κλειδί μας αυτό είναι μοναδικό, δεν μπορούμε να το χάσουμε, ούτε να το ξεχάσουμε.

ΜΟΤΟ

Υπάρχει άγνοια στην Ελλάδα όσον αφορά την τεχνολογία βιομετρικής ανάλυσης

Η βιομετρική ανάλυση ερευνά χαρακτηριστικά μοναδικά και αναλλοίωτα στο χρόνο για την ταυτοποίηση προσώπων

{gallery}1345{/gallery}

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Ιούνιος 2024
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουνίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
Τα εργασιακά δικαιώματα στα τεχνικά επαγγέλματα
Στη σύγχρονη και γεμάτη προκλήσεις κοινωνία μας, η ασφάλεια αποτελεί τη σπουδαιότερη προτεραιότητα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τις επιχειρήσεις. Η ασφάλεια όλων των συνανθρώπων μας ήταν, είνα...
Dahua Lab Tour
Το 2024 μπήκε δυναμικά για το πολύ επιτυχημένο «οδοιπορικό» hands on technical training της Keeper Group και της Dahua Technology με τον πρώτο προορισμό για τη φετινή χρονιά να είναι η Λάρισα. ...
Ανίχνευση Ομοιότητας
Σήμερα, όλο και περισσότερες εταιρείες αποκτούν μεγαλύτερη αξία εφαρμόζοντας στα συστήματα παρακολούθησης βίντεο που χρησιμοποιούν λογισμικά ανάλυσης βίντεο βασισμένα σε τεχνητή νοημοσύνη. Οι εν λ...
Αναβάθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα
Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, καθώς πρόκειται για εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται μετρητά και άλλα τιμαλφή σε μεγάλες ποσότητες. ...
Συστήματα ήχου PA της Hikvision
H Hikvision εισέρχεται δυναμικά στον χώρο των επαγγελματικών ηχητικών συστημάτων PA (Public Address), τα οποία μπορεί να συνδυάζονται με τα συστήματα CCTV της, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις audi...
Hikvision HiWatch Series
Τα προϊόντα της σειράς HiWatch της Hikvision, που αποτελούνται από καταγραφικά και κάμερες με σύγχρονες δυνατότητες και χαρακτηριστικά, θα τα βρείτε διαθέσιμα στο νέο B2B site της Stam Electronics...
Hikvision Turbo HD 8.0
Για τα προϊόντα Turbo HD της Hikvision δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Υψηλή ανάλυση, μετάδοση σήματος μέσω ομοαξονικού σε μεγάλες αποστάσεις, κορυφαία συμπίεση βίντεο, χαμηλότερες απαιτήσει...