Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 189
ilka aggelia
securityreport e mag odhgos 2021
23 Ιουνίου 2015 21:27

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προϋποθέσεις λειτουργίας βιντεοεπιτήρησης σε μαιευτήρια

Γράφει: Δημήτρης Σταμούλης
9cc108fd5f8513df18fc8f42f7effdeb XL 5ecfd0d7

Μετά από επιτόπιο διοικητικό έλεγχο που πραγματοποίησε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε μαιευτήριο, διαπιστώθηκε ότι σύστημα βιντεοεπιτήρησης λειτουργούσε από το 2006 στις αίθουσες επιτόκων, χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί στην Αρχή και χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις νομιμότητας, σύμφωνα με την οδηγία 1/2011.Μετά από επιτόπιο διοικητικό έλεγχο που πραγματοποίησε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε μαιευτήριο, διαπιστώθηκε ότι σύστημα βιντεοεπιτήρησης λειτουργούσε από το 2006 στις αίθουσες επιτόκων, χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί στην Αρχή και χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις νομιμότητας, σύμφωνα με την οδηγία 1/2011, και χωρίς ενημέρωση των ασθενών μέσω ενημερωτικών πινακίδων. Ενόψει της βαρύτητας της παράβασης, η Αρχή επέβαλε στο μαιευτήριο πρόστιμο 30.000 ευρώ και διέταξε να αφαιρεθούν οι κάμερες από τις αίθουσες ωδινών και τους χώρους υποδοχής επιτόκων και να καταστραφεί κάθε σχετικό αρχείο με προσωπικά δεδομένα που συλλέχτηκε από το έως τώρα εγκατεστημένο σύστημα βιντεοεπιτήρησης.

Στο άρθρο 20 της σχετικής Οδηγίας της Αρχής εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας συστήµατος βιντεοεπιτήρησης σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και λοιπούς χώρους όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας. Σύµφωνα µε την παρ. 2 η εγκατάσταση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας µπορεί να πραγµατοποιείται υπό προϋποθέσεις µόνο από νοσηλευτικά ιδρύµατα, ψυχιατρικά ιδρύµατα, ιδρύµατα περίθαλψης ατόµων µε αναπηρίες και παρόµοιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις λειτουργίας συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για τον παραπάνω σκοπό είναι η επιτήρηση βαριά ψυχικά ή νοητικά ασθενούς που µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία του ή σε τρίτους ή η επιτήρηση ασθενών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει:

α. Να έχει λάβει την άδεια της Αρχής για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας. Στην άδεια αυτή πρέπει να περιλαμβάνονται και τα δεδοµένα που λαμβάνονται από το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης.

β. Η εγκατάσταση των καµερών να περιορίζεται αποκλειστικά στους χώρους όπου αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία της ζωής και της υγείας των ασθενών.

γ. Η ανάγκη χρήσης καµερών για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας πρέπει να τεκµηριώνεται από επιτροπή αποτελούµενη από αρµόδιο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η οποία θα αποφασίσει για τους χώρους τοποθέτησης των καµερών και την εµβέλειά τους. Η σχετική απόφαση πρέπει να αναθεωρείται τακτικά και όχι αργότερα από ένα έτος.

δ. Η µονάδα ελέγχου του κυκλώµατος να εγκαθίσταται σε αποµονωµένο χώρο, πρόσβαση στον οποίο θα µπορούν να έχουν µόνο τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα του ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού που ασχολούνται µε την παρακολούθηση των ασθενών. Σε περίπτωση που ο ίδιος φορέας χρησιµοποιεί σύστηµα βιντεοεπιτήρησης και για σκοπούς προστασίας προσώπων ή αγαθών, οι µονάδες ελέγχου πρέπει να είναι διαχωρισµένες.

ε. Εκτός των πινακίδων που ενηµερώνουν σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης πρέπει να παρέχεται και ξεχωριστή έγγραφη ενηµέρωση στους νόµιµους πληρεξούσιους ή στους δικαστικούς συµπαραστάτες ή στους ασκούντες τη γονική µέριµνα των συγκεκριµένων ασθενών σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος και τους λόγους τήρησης των δεδοµένων.

στ. Καταγραφή των δεδοµένων επιτρέπεται το πολύ για σαράντα οκτώ (48) ώρες µε σκοπό τη διερεύνηση συµβάντων υγείας από αρµόδιο ιατρικό προσωπικό.

ζ. Σε περίπτωση που συγκεκριµένα δεδοµένα έχουν καταγραφεί για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών υγείας απαιτείται δε να χρησιµοποιηθούν περαιτέρω για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας, είναι δυνατή η αποθήκευσή τους σε ξεχωριστό αρχείο αφού ανωνυµοποιηθούν (π.χ. µε θόλωση του προσώπου του ασθενούς). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αφενός έγκριση της αρµόδιας επιστηµονικής επιτροπής του νοσοκοµείου και αφετέρου προηγούµενη συγκατάθεση του ασθενούς ή του νόμιµου εκπροσώπου του.

Σύστημα γεωεντοπισμού σε επαγγελματικά οχήματα

Με πρόσφατη απόφασή της η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έκρινε ότι επίσης ότι η λειτουργία συστήματος γεωεντοπισμού σε απορριμματοφόρα του Δήμου Πειραιά, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της υπηρεσίας συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων, υπόκειται στους εξής όρους: ο χρόνος τήρησης των δεδομένων να μην είναι μεγαλύτερος από αυτόν που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού, να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων από αθέμιτη επεξεργασία, να ενημερώνει ο δήμος τους εργαζόμενους για τον σκοπό της επεξεργασίας, για το είδος των δεδομένων που θα υφίστανται επεξεργασία, τον χρόνο τήρησης αυτών, καθώς και για τη διαδικασία άσκησης εκ μέρους των εργαζομένων του δικαιώματος πρόσβασης σε αυτά.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση 163/2014 αναφέρονται τα εξής:

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία για παράνομη λειτουργία συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού σε οχήματα εταιρείας. Έκρινε κατά πλειοψηφία μη νόμιμη τη συνεχή λειτουργία του συστήματος στα παραχωρούμενα από την εταιρεία αυτοκίνητα σε ιατρικούς επισκέπτες, επειδή δεν δικαιολογείται από την άποψη της αναγκαιότητας και αναλογικότητας του μέσου, επέβαλε στην εταιρεία αυστηρή προειδοποίηση και διέταξε τη διακοπή της επεξεργασίας δεδομένων του υπάρχοντος συστήματος γεωεντοπισμού των ιατρικών επισκεπτών, καθώς και την καταστροφή του τηρούμενου αρχείου με τα σχετικά δεδομένα.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Ιούνιος 2024
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουνίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
Τα εργασιακά δικαιώματα στα τεχνικά επαγγέλματα
Στη σύγχρονη και γεμάτη προκλήσεις κοινωνία μας, η ασφάλεια αποτελεί τη σπουδαιότερη προτεραιότητα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τις επιχειρήσεις. Η ασφάλεια όλων των συνανθρώπων μας ήταν, είνα...
Dahua Lab Tour
Το 2024 μπήκε δυναμικά για το πολύ επιτυχημένο «οδοιπορικό» hands on technical training της Keeper Group και της Dahua Technology με τον πρώτο προορισμό για τη φετινή χρονιά να είναι η Λάρισα. ...
Ανίχνευση Ομοιότητας
Σήμερα, όλο και περισσότερες εταιρείες αποκτούν μεγαλύτερη αξία εφαρμόζοντας στα συστήματα παρακολούθησης βίντεο που χρησιμοποιούν λογισμικά ανάλυσης βίντεο βασισμένα σε τεχνητή νοημοσύνη. Οι εν λ...
Αναβάθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα
Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, καθώς πρόκειται για εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται μετρητά και άλλα τιμαλφή σε μεγάλες ποσότητες. ...
Συστήματα ήχου PA της Hikvision
H Hikvision εισέρχεται δυναμικά στον χώρο των επαγγελματικών ηχητικών συστημάτων PA (Public Address), τα οποία μπορεί να συνδυάζονται με τα συστήματα CCTV της, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις audi...
Hikvision HiWatch Series
Τα προϊόντα της σειράς HiWatch της Hikvision, που αποτελούνται από καταγραφικά και κάμερες με σύγχρονες δυνατότητες και χαρακτηριστικά, θα τα βρείτε διαθέσιμα στο νέο B2B site της Stam Electronics...
Hikvision Turbo HD 8.0
Για τα προϊόντα Turbo HD της Hikvision δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Υψηλή ανάλυση, μετάδοση σήματος μέσω ομοαξονικού σε μεγάλες αποστάσεις, κορυφαία συμπίεση βίντεο, χαμηλότερες απαιτήσει...