DIABASTE DWREAN SEC 127
techmail
DIGITAL TV 167
securityreport e mag odhgos 2021
energiatec banner
24 Ιανουαρίου 2021 21:41

Data Centers και ασφάλεια

Γράφει: Αποστολόπουλος Παναγιώτης

Σήμερα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θεωρούνται πιο πολύτιμα ακόμα και από τις ίδιες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Είναι τόσο πολύτιμα για τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις χώρες που πλέον θεωρούνται κινητήριος μοχλός της ψηφιακής οικονομίας.

Σήμερα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θεωρούνται πιο πολύτιμα ακόμα και από τις ίδιες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Είναι τόσο πολύτιμα για τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις χώρες που πλέον θεωρούνται κινητήριος μοχλός της ψηφιακής οικονομίας.

Για τους κυβερνοεγκληματίες, τα δεδομένα είναι ένα ανταλλάξιμο και εμπορεύσιμο αγαθό, καθώς μπορούν να κλέψουν πολύτιμα στοιχεία και να τα χρησιμοποιήσουν σε παράνομες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, μπορούν να εκμεταλλευτούν online οικονομικά δεδομένα ή να εμποδίσουν την πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες και να απαιτήσουν λύτρα από το χρήστη, τις επιχειρήσεις, ακόμα και μεγάλους διεθνείς οργανισμούς.

Τα κέντρα δεδομένων-Data Centers, επομένως, απαιτούν ισχυρή προστασία. Η φυσική ασφάλεια ενός Data Center είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οποιαδήποτε παραβίαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε τεράστιες απώλειες. Τα πρότυπα ασφάλειας ενός κέντρου δεδομένων και η συμμόρφωση με αυτά, είναι πιο κρίσιμα τώρα από ποτέ. Πως όμως θα προστατεύσουμε αποτελεσματικά ένα χώρο που κρατά και διαχειρίζεται τόσα πολλά δεδομένα; Αυτό το άρθρο διερευνά απειλές, προκλήσεις και βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των σύγχρονων Data Centers.

Τι είναι τα Data Centers;

Στην απλούστερη μορφή του, ένα Data Center (κέντρο δεδομένων) είναι μια φυσική εγκατάσταση που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για να φυλάξουν τις κρίσιμες εφαρμογές και τα δεδομένα τους. Σκοπός του είναι να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται και να διαμοιράζει μεγάλες ποσότητες δεδομένων σε πελάτες, όπως για παράδειγμα μια ιστοσελίδα του διαδικτύου. Ο σχεδιασμός ενός κέντρου δεδομένων βασίζεται σε ένα δίκτυο πόρων υπολογιστών και αποθήκευσης που επιτρέπουν την παράδοση κοινών εφαρμογών και δεδομένων. Τα βασικά στοιχεία ενός σχεδιασμού κέντρου δεδομένων περιλαμβάνουν routers, switches, firewalls, συστήματα αποθήκευσης, servers και ελεγκτές παράδοσης εφαρμογών. Επειδή τα στοιχεία αυτά αποθηκεύουν και διαχειρίζονται κρίσιμα για την επιχείρηση δεδομένα και εφαρμογές, η ασφάλεια του κέντρου δεδομένων είναι ένας ζωτικής σημασίας παράγοντας για τη σχεδίασή του. Επιπλέον, παρέχουν υποδομή δικτύου, υποδομή αποθήκευσης και υπολογιστικούς πόρους.

Τα σύγχρονα κέντρα δεδομένων είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Οι εσωτερικά εγκατεστημένοι παραδοσιακοί servers έχουν αντικατασταθεί από εικονικά δίκτυα που υποστηρίζουν εφαρμογές και φόρτους εργασίας σε περιβάλλοντα πολλαπλών δυνατοτήτων. Σήμερα, τα δεδομένα υπάρχουν και συνδέονται σε πολλαπλά Data Centers, σε δημόσια και ιδιωτικά Cloud.

Απειλές και Πρότυπα ασφαλείας

Τα κέντρα δεδομένων φιλοξενούν συνήθως ένα σημαντικό αριθμό συσκευών φυσικής ασφάλειας σε μία σχετικά μικρή περιοχή, κάτι που μπορεί να αποτελέσει πρόκληση στους εκάστοτε διαχειριστές. Ολοένα και περισσότερες εταιρείες στρέφονται στην απομακρυσμένη εργασία και στην αποθήκευση κρίσιμων δεδομένων μέσω του cloud-και κατά συνέπεια, προς αυτά τα κέντρα δεδομένων. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το cloud ως μέρος της εταιρικής τους υποδομής. Αυτό καθιστά τα δεδομένα που βασίζονται στο cloud έναν ελκυστικό στόχο για τους επιτιθέμενους. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πολλές περιπτώσεις, όπου η αποτυχία ορθής ρύθμισης της αποθήκευσης στο cloud έθεσε τα δεδομένα σε κίνδυνο. Μεγάλο μέρος της δραστηριότητας των εγκληματιών στον κυβερνοχώρο εξακολούθησε να επικεντρώνεται στην κλοπή τραπεζικών διαπιστευτηρίων, την εκβιαστική εξασφάλιση χρημάτων μέσω ransomware, και την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων με τη χρήση της επεξεργαστικής ισχύος των θυμάτων τους, καθώς και τη διενέργεια άμεσων επιθέσεων κατά τραπεζικών υποδομών, συστημάτων PoS και άλλων εταιρικών πόρων.

Ένα Data Center οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων που χειρίζεται, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων των πελατών, με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, επενδύοντας συστηματικά στις υποδομές της, στην οργάνωσή της και στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού της. Η μη συμμόρφωση με τα εν λόγω πρότυπα μπορεί να οδηγήσει σε τεράστια πρόστιμα. Μερικά από τα βασικά πρότυπα συμμόρφωσης ενός κέντρου δεδομένων είναι:

ISO/IEC 27001: Είναι το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια πληροφοριών που έχει αυστηρές απαιτήσεις σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών και των δεδομένων, από τη φυσική ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, τις διαδικασίες λειτουργίας και οργάνωσης, τις σχέσεις με συνεργάτες, πελάτες και τρίτα μέρη, τη συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, μέχρι την ασφάλεια των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών, τη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, το χειρισμό περιστατικών ασφαλείας και το σχεδιασμό επιχειρησιακής συνέχειας.

ISO 20000: Η εφαρμογή του ISO 20000 και η πιστοποίηση από την LR επιτρέπει στον οργανισμό σας να αποδείξει ότι οι υπηρεσίες πληροφορικής που παρέχει εναρμονίζονται με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Το πρότυπο βασίζεται στις εργασίες του Office of Government Commerce (OGC) και του IT Infrastructure Library (ITIL). Παρέχει στους πελάτες σας τη σιγουριά ότι οι υπηρεσίες πληροφορικής που παρέχετε ακολουθούν ένα διεθνώς αποδεκτό πλαίσιο. Η πιστοποίηση ISO 20000 μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της φήμης του οργανισμού σας και να σας κάνει να ξεχωρίσετε από τους ανταγωνιστές σας. Ενισχύοντας την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στην ικανότητά σας να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τις υπηρεσίες πληροφορικής που προσφέρετε, αυξάνετε τις πιθανότητες για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

HIPAA: Οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας στις ΗΠΑ χρειάστηκε να λάβουν αυστηρά μέτρα για να προστατεύσουν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται με στόχο να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τoν Health Insurance Portability and Accountability Act ή αλλιώς HIPAA. O HIPAA αποτελεί έναν αμερικανικό νόμο που αποσκοπεί στην διαμόρφωση προτύπων ιδιωτικότητας αναφορικά με την προστασία των ιατρικών αρχείων και άλλων πληροφοριών των ασθενών, τα οποία παρέχονται στους γιατρούς, τα νοσοκομεία και άλλους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

PCI DSS: Το διεθνές πρότυπο ασφαλείας Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) έχει δημιουργηθεί από τους Διεθνείς Οργανισμούς Πληρωμών (Visa, MasterCard κ.ά.). Ορίζει συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι εμπορικές επιχειρήσεις που δέχονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν ή μεταδίδουν δεδομένα καρτών πληρωμής. Οι προδιαγραφές του PCI DSS αφορούν:

 • Τις διαδικασίες πληρωμής.
 • Τα συστήματα πληροφορικής και λογισμικού.
 • Οτιδήποτε άλλο αξιοποιείται στην επεξεργασία, αποθήκευση ή μετάδοση δεδομένων.

Επιχειρήσεις και φυσική ασφάλεια

Το Α και το Ω μίας επιχείρησης είναι η φυσική ασφάλεια στο χώρο που βρίσκονται οι server της εταιρίας. Για την ακρίβεια πριν ακόμα ενεργοποιήσουμε τον server, θα πρέπει να βεβαιωθούμε πως στον χώρο που είναι τοποθετημένος υπάρχουν καλές κλειδαριές. Ωστόσο ακόμα και η καλύτερη κλειδαριά στον κόσμο δεν είναι αρκετή, καθώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και «πολιτικές», οι οποίες θα καθορίζουν ποιος έχει το κλειδί-κωδικό πρόσβασης για να εισέλθει. Ένα server room είναι η καρδιά του δικτύου και κάποιος με φυσική πρόσβαση στο δωμάτιο του διακομιστή, μπορεί διαχειριστεί τους διακόπτες, τους δρομολογητές, τα καλώδια και άλλες συσκευές, κάνοντας τεράστια ζημιά.

Το κλείδωμα της πόρτας είναι ένα καλό πρώτο βήμα, ωστόσο κάποιος που έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Επίσης, είναι επιτακτική ανάγκη να γνωρίζουμε ποιος εισέρχεται και ποιος εξέρχεται από τον προστατευόμενο χώρο και για να επιτευχθεί αυτό, δεν αρκεί απλά ένα ημερολόγιο, καθώς υπάρχουν πολλά μειονεκτήματα. Η καλύτερη λύση είναι ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης/ταυτότητας μέσω καρτών προσέγγισης ή βιομετρικών χαρακτηριστικών (δακτυλικό αποτύπωμα, σάρωση προσώπου, κ.ά.) το οποίο θα επιτρέπει την πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα και θα καταγράφει την ακριβή ώρα και ημερομηνία που έχουν εισέλθει στον προστατευόμενο χώρο. Επιπρόσθετα, η τοποθέτηση μίας κάμερας σε συνδυασμό με τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης μόνο οφέλη μπορούν να δώσουν στους αρμόδιους ασφαλείας, καθώς οι νέες τεχνολογικές προσθήκες και καινοτομίες που φέρνουν, δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε ένα προστατευόμενο δωμάτιο, ακόμα και σε ένα ολόκληρο κτήριο. Ειδικότερα, μία κάμερα μπορεί να ξεκινήσει την εγγραφή όταν ανιχνεύσει ένα άτομο και να αποστείλει φωτογραφικό υλικό, βίντεο, ακόμα και ειδοποιήσεις στο smartphone ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακόμα η κάμερα μπορεί να πραγματοποιήσει και λειτουργία καταμέτρησης ατόμων, καθώς και αναγνώρισης προσώπου, για να ειδοποιηθούν οι αρμόδιοι ασφαλείας σε περίπτωση που ένα ανεπιθύμητο άτομο προσπαθήσει να παραβιάσει ένα χώρο/δωμάτιο. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει και στα συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας. Τα εν λόγω συστήματα είναι υπεύθυνα για την προστασία κατά της πυρκαγιάς και της εισβολής και μπορούν επίσης να συνδυαστούν με συστήματα παρακολούθησης και συστήματα access control, για την αυτόματη καταγραφή της δραστηριότητας ενός ατόμου. Επίσης τα συστήματα συναγερμού περιλαμβάνουν και αμφίδρομη επικοινωνία, η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του πίνακα και του σταθμού παρακολούθησης.

Η βέλτιστη πρακτική για την διασφάλιση των δεδομένων στα Data Centers, είναι ο συνδυασμός φυσικών μέτρων και μέτρων προστασίας στον κυβερνοχώρο. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας, η τεχνογνωσία και η σε βάθος γνώση των πραγματικών απειλών, είναι εξίσου απαραίτητα στοιχεία για την διασφάλιση αυτών των πληροφοριών.

{gallery}9430{/gallery}

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, Τεύχος 129

  Security Report, Τεύχος 129

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Αυγούστου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές ...
 • Κέντρα Λήψεως Σημάτων Συναγερμού

  Κέντρα Λήψεως Σημάτων Συναγερμού

  Τα συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης θεωρούνται ίσως τα ιδανικότερα μέσα αποτροπής διαρρήξεων και ειδοποίησης για έκτακτες ανάγκες, στέλνοντας σήματα συναγερμού στους ιδιοκτήτες ακινήτων σε π...
 • Ajax Pro Desktop 3.2

  Ajax Pro Desktop 3.2

  Η εφαρμογή PRO Desktop PC συνδυάζει εργαλεία για τη σύνδεση, τη συντήρηση και την παρακολούθηση των συστημάτων ασφαλείας Ajax. Το λογισμικό επιτρέπει τη δημιουργία λογαριασμών για εταιρείες, διαθέ...
 • CCTV στην Ακρόπολη

  CCTV στην Ακρόπολη

  Με σύγχρονα μέσα ασφαλείας θωρακίζει τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και των Κλιτύων το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το έργο αφορά στην εγκατάσταση σύγχρονου ολοκληρωμένου συστήματος λ...
 • Μία νέα έρευνα φέρνει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τους ψευδείς συναγερμούς

  Μία νέα έρευνα φέρνει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τους ψευδείς συναγερμούς

  Παρά τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας, οι μέθοδοι οπτικής επαλήθευσης ενός συναγερμού, αλλά και οι αισθητήρες, συχνά δημιουργούν ανεπιθύμητους ψευδείς συναγερμούς, καθώς αδυνατούν να διακρίν...
 • IP Θυροτηλεοράσεις

  IP Θυροτηλεοράσεις

  Σήμερα, οι θυροτηλεοράσεις και γενικότερα οι συσκευές ενδοεπικοινωνίας καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των καθημερινών αναγκών των πολιτών όπως η ασφάλεια, η επικοινωνία και η άνεση, τόσο στον οικιακό ...
 • Θερμικές κάμερες

  Θερμικές κάμερες

  Οι θερμικές κάμερες αποτελούν βασικό πυλώνα της ασφάλειας, ιδίως μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Οι εν λόγω κάμερες δεν είναι «κάτι νέο» για τον κλάδο της ασφάλειας, ωστόσο εξελίσσονται συνεχώς κα...
 • Vodafone Smart Forest

  Vodafone Smart Forest

  H Vodafone Ελλάδας παρουσιάζει τις πρώτες εικόνες που συλλέγονται από την πιλοτική πρωτοβουλία Vodafone Smart Forest, του πρώτου «έξυπνου» δάσους στην Ελλάδα που δημιούργησε στην περιοχή της Πάρνη...
 • Διαπιστευτήρια και έλεγχος πρόσβασης

  Διαπιστευτήρια και έλεγχος πρόσβασης

  Ο έλεγχος ταυτότητας είναι ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος όρος, τον οποίο θα συναντήσουμε σε πολλούς τομείς, πέρα από αυτόν της ασφάλειας. Γενικά, αναφέρεται στα μέσα επαλήθευσης ή αλλιώς τα διαπισ...
 • Παίρνοντας προληπτικά μέτρα για την κυβερνοασφάλεια

  Παίρνοντας προληπτικά μέτρα για την κυβερνοασφάλεια

  Όταν μιλάμε για ασφάλεια, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι καμία εταιρεία δεν είναι άτρωτη, ανεξάρτητα από το που βρίσκεται, το μέγεθος ή τον τρόπο λειτουρ...
 • AMC Lario Hub

  AMC Lario Hub

  Ο Lario, είναι ο νέος έξυπνος πίνακας συναγερμού της AMC, ο οποίος προγραμματίζεται πολύ εύκολα και γρήγορα μέσω εφαρμογής για smartphone κινητά. Το app έρχεται με οδηγίες εγκατάστασης διευκολύνον...
 • Optex FlipX

  Optex FlipX

  Η νέα γενιά εσωτερικών ανιχνευτών της Optex “FlipX” έφτασε και είναι διαθέσιμη από την G.I. Security! Το βασικό μοντέλο της σειράς FlipX έρχεται με εμβέλεια που αγγίζει τα 12 μέτρα απόσταση και γω...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Please enable the javascript to submit this form


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design