creta electronix 2022
DIABASTE DWREAN SEC 130
techmail
DIGITAL TV 169
securityreport e mag odhgos 2021
energiatec banner
21 Απριλίου 2021 20:17

Καλώδια καμερών ασφαλείας

Σύγκριση Ethernet και οπτικής ίνας

Γράφει: Αποστολόπουλος Παναγιώτης

Κατά την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος παρακολούθησης, είτε αναφερόμαστε σε ένα σπίτι είτε σε μία επιχείρησή, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και του λογισμικού διαχείρισης είναι κρίσιμη, όπως κρίσιμη είναι και η επιλογή των καλωδίων που θα χρησιμοποιηθούν.

Κατά την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος παρακολούθησης, είτε αναφερόμαστε σε ένα σπίτι είτε σε μία επιχείρησή, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και του λογισμικού διαχείρισης είναι κρίσιμη, όπως κρίσιμη είναι και η επιλογή των καλωδίων που θα χρησιμοποιηθούν. Αυτή η διαδικασία πολλές φορές δυστυχώς παραβλέπεται.

Τα καλώδια των καμερών ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας για το σύστημα παρακολούθησης, καθώς είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση της ισχύος και των δεδομένων στο σύστημα. Σε ένα δίκτυο παρακολούθησης βίντεο, τα καλώδια χαλκού (συνεστραμμένα ζεύγη) χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για τη σύνδεση των καμερών IP με το κέντρο ελέγχου ή τη μονάδα εγγραφής βίντεο. Ωστόσο, σε ένα κτίριο μεγάλης εμβέλειας, με κακή υποδομή, οι οπτικές ίνες μπορεί να αποτελέσουν μία εναλλακτική και πιθανόν πιο αποδοτική λύση.

Καλώδια Ethernet και οπτικής ίνας

Κατασκευασμένα από συνεστραμμένα ζεύγη χαλκού, τα καλώδια Ethernet μεταφέρουν δεδομένα χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ρεύμα. Το Cat 5e είναι ένα από τα δημοφιλέστερα και συχνά χρησιμοποιούμενα καλώδια σε οικιακές εφαρμογές και μπορεί να υποστηρίξει ταχύτητες έως 1.000 Megabits ανά δευτερόλεπτο (άνω των 100 μέτρων). Τα καλώδια Cat 6, 6a, 7 και 8 χρησιμοποιούνται πιο συχνά σε επιχειρήσεις και κέντρα δεδομένων, καθώς μπορούν να χειριστούν μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, δηλαδή 10-40 Gigabits ανά δευτερόλεπτο.

Η οπτική ίνα αποτελείται από ένα γυάλινο πυρήνα που περιβάλλεται από μια σειρά από στρώσεις μονωτικού υλικού. Η εγκατάσταση οπτικών ινών είναι πιο δαπανηρή από τα χάλκινα καλώδια, αλλά προσφέρει υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων και μπορεί να καλύψει μεγαλύτερες αποστάσεις. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι οπτικών ινών: μικρότερης εμβέλειας πολυτροπικές οπτικές ίνες και μεγαλύτερης εμβέλειας μονοτροπικές.

Οι οπτικές ίνες απλού τύπου ή μονοτροπικές ίνες έχουν διαστάσεις μέχρι 10μm. Τα κύματα φωτός ταξιδεύουν σε ευθεία γραμμή και μπορούμε να στείλουμε δεδομένα σε μεγάλες αποστάσεις. Η μικρή αυτή διάμετρος του πυρήνα επιτρέπει τη διέλευση σε ένα περιορισμένο πλήθος ακτίνων, ουσιαστικά μόνο σε ακτίνες που προσπίπτουν κάθετα στην επιφάνεια της διατομής των οπτικών ινών. Οι ίνες αυτές χαρακτηρίζονται συνήθως ως ίνες με βηματική κατανομή.

Οι οπτικές ίνες πολλαπλού τύπου ή πολυτροπικές ίνες έχουν διαστάσεις από 50 − 100 μm, είναι πιο “χοντρές” από τις απλού τύπου, αλλά μπορούν να στείλουν ταυτόχρονα, σε ξεχωριστό μονοπάτι, πολλά κύματα φωτός. Το κάθε κύμα φωτός, εισέρχεται στην οπτική ίνα υπό ελαφρώς διαφορετική γωνία σε σχέση με τα άλλα, και ακολουθεί το δικό του μονοπάτι μέσα της, μέσω των διαδοχικών ανακλάσεων στο περίβλημα. Αυτό συμβαίνει παράλληλα με πολλά κύματα φωτός (όλα σε διαφορετική γωνία σε σχέση με τα άλλα) κι έτσι μπορούμε να στείλουμε ταυτόχρονα, τεράστιο όγκο δεδομένων.

Σύγκριση μεταξύ των δύο καλωδίων

Η επιλογή μεταξύ των δύο καλωδίων εξαρτάται από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις μίας εγκατάστασης.

Διαχείριση δεδομένων, ταχύτητα και απόσταση: Το καλώδιο Ethernet έχει βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς τα Cat 7 και Cat 8 μπορούν να υποστηρίζουν έως 25 Gpbs και 40 Gbps. Ο χαλκός ωστόσο, παρουσιάζει υψηλότερο ρυθμό εξασθένησης, αναγκάζοντας μας να χρησιμοποιήσουμε ενισχυτές σήματος. Τα καλώδια οπτικών ινών είναι η καλύτερη επιλογή, διότι μπορούν να χειριστούν αξιόπιστα έως και 100 Gbps, ανάλογα με την ποιότητα του καλωδίου. Οι οπτικές ίνες μπορούν και μεταδίδουν δεδομένα μεταξύ 610-2.000 μέτρων, πριν το σήμα απαιτήσει ενίσχυση.

Ευχρηστία και ασφάλεια: Τα καλώδια Ethernet είναι ιδανικά για χρήση σε στενούς χώρους, καθώς ο χαλκός είναι ένα εύκαμπτο μέταλλο. Ωστόσο, με τη χρήση των εν λόγω καλωδίων υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος πυρκαγιάς (ανάλογα φυσικά και το καλώδιο), όπως και ο κίνδυνος εξωτερικών παρεμβολών από άλλες ηλεκτρικές πηγές ή καλώδια. Οι οπτικές ίνες προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά παρά την ευελιξία τους, υπάρχει πάντα η πιθανότητα θραύσης. Υπάρχει επίσης μεγαλύτερη πιθανότητα βλάβης του καλωδίου κατά την τοποθέτηση του, οπότε καλό είναι να συμβουλευόμαστε κάποιον επαγγελματία τεχνικό πριν προχωρήσουμε.

Κόστος: Σε ότι αφορά το κόστος, τα καλώδια Ethernet είναι πιο προσιτά βραχυπρόθεσμα. Το καλώδιο αποτελεί μία πιο οικονομική επιλογή χάρη στην ευκολία χρήσης του. Ωστόσο, όταν έρχεται η ώρα της συντήρησης το κόστος μπορεί να αυξηθεί. Οι οπτικές ίνες είναι αναμφίβολα πιο ακριβές και η τοποθέτηση τους δεν είναι το ίδιο εύκολη. Παρόλα αυτά, έχει χαμηλότερο κόστος με την πάροδο του χρόνου χάρη στη λιγότερη συντήρηση που απαιτεί, πάντα σε σύγκριση με το χαλκό. Επίσης, τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω των οπτικών ινών είναι πιο δύσκολο να αποκρυπτογραφηθούν και έτσι διασφαλίζουμε ότι το δίκτυο μας είναι προστατευμένο έναντι απειλών του κυβερνοχώρου.

Ποια είναι τα οφέλη της σωστής εγκατάστασης των καλωδίων οπτικής ίνας

Ανεξάρτητα από τον τύπο καλωδίων οπτικής ίνας που χρησιμοποιεί ένα δίκτυο, η σωστή εγκατάστασή τους εξασφαλίζει άριστη απόδοση και απαιτεί λιγότερη συντήρηση.

Μια σωστή εγκατάσταση καλωδίων οπτικής ίνας εξασφαλίζει την εξαιρετικά αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία του δικτύου. Τα καλώδια οπτικών ινών δεν πραγματοποιούν απλά μετάδοση σήματος υψηλής ταχύτητας, αλλά μεταφέρουν και περισσότερη πληροφορία λόγω του υψηλότερου εύρους ζώνης. Έτσι, αν λειτουργούν εντός ενός μεγάλου κτιρίου ή εντός ενός οικιακού δικτύου οπτικής καλωδίωσης, η ορθή τοποθέτησή τους εγγυάται ότι το σήμα θα έχει άριστη απόδοση και θα φτάνει πανίσχυρο παντού, καθώς τα καλώδια οπτικών ινών μπορούν να μεταφέρουν τεράστια ισχύ σήματος σε μεγάλες αποστάσεις.

Με την τεχνολογία αιχμής που διαθέτουν, τα καλώδια οπτικών ινών προσφέρουν σημαντικά οφέλη και αξίζουν να προτιμηθούν για την κατασκευή ενός νέου, ή την αναβάθμιση ενός υπάρχοντος δικτύου. Επειδή όμως έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες, η μελέτη, ο σχεδιασμός και η εγκατάστασή τους θα πρέπει να εκτελούνται με προσοχή. Η κατανόηση των πλεονεκτημάτων, η τήρηση των κανόνων και η γνώση των πραγματικών αναγκών, αποτελούν τις προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο δίκτυο με καλώδια οπτικών ινών.

{gallery}9845{/gallery}

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος Οκτωβρίου 2022

  Security Report, τεύχος Οκτωβρίου 2022

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Οκτωβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές ...
 • Περιμετρική Ασφάλεια

  Περιμετρική Ασφάλεια

  Η περιμετρική ασφάλεια ή περιμετρική προστασία αναφέρεται σε εκείνες τις λύσεις που χρησιμοποιούν φυσικά συστήματα τεχνολογίας και λογισμικού για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ...
 • CRETA ELECTRONIX 2022

  CRETA ELECTRONIX 2022

  Για πρώτη φορά έκθεση συστημάτων ασφαλείας-τηλεόρασης & τεχνολογίας ξενοδοχείων στο Ηράκλειο Κρήτης Η 1η έκθεση CRETA ELECTRONIX 2022 είναι έτοιμη να σας υποδεχτεί στις 12 και 13 Νοεμβρίου ...
 • Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Φείδα

  Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Φείδα

  Η φετινή χρονιά, είναι χρονιά γιορτής για την Sigma Security, καθώς συμπληρώνει 45 χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας στο κλάδο της ηλεκτρονικής ασφάλειας! Η Sigma Security δημιουργήθηκε το 1977 και ...
 • VMS: αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα κριτήρια αγοράς του

  VMS: αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα κριτήρια αγοράς του

  Επιχειρηματική ευφυΐα, βελτιωμένη διαχείριση συμβάντων, πλούσια αναλυτικά στοιχεία και υψηλή ασφάλεια, αυτές είναι μόνο μερικές από τις σύγχρονες δυνατότητες των νέων συστημάτων διαχείρισης βίντεο...
 • REACTION

  REACTION

  Το καινοτόμο πρόγραμμα REACTION παρουσίασε στη ΔΕΘ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, το REACTION αναμένεται να συνδράμει τις ελληνικές αρχές στον έγκα...
 • HIKVISION DS-KD-TDM

  HIKVISION DS-KD-TDM

  Στην σειρά Modular ΙP Video Intercom της Hikvision έρχεται να προστεθεί μία νέα συσκευή, το touch screen module DS-KD-TDM, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει 3 ή περισσότερα άλλα modules (card reade...
 • Προϊόντα και Λύσεις EGT

  Προϊόντα και Λύσεις EGT

  Η EGT LTD αποτελείται από μια έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα των ηλεκτρονικών, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προηγμένων λύσεων κ...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design