creta electronix 2022
DIABASTE DWREAN SEC 130
techmail
DIGITAL TV 169
securityreport e mag odhgos 2021
energiatec banner
21 Απριλίου 2021 20:21

Κέντρα Λήψης Σημάτων

Η σημαντικότητα του χρόνου ανταπόκρισης

Συνέντευξη με τον Γιώργο Μαντά, Business Operations Manager της ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. Τα Κέντρα Λήψης Σημάτων αποτελούν νευραλγικό κομμάτι του πυρήνα του κλάδου των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας. Είναι ένας από τους τέσσερεις πυλώνες στη βιομηχανία της ασφάλειας και σίγουρα θα λέγαμε ότι είναι η καρδιά της λειτουργίας…

Συνέντευξη με τον Γιώργο Μαντά, Business Operations Manager της ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E.

Τα Κέντρα Λήψης Σημάτων αποτελούν νευραλγικό κομμάτι του πυρήνα του κλάδου των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας. Είναι ένας από τους τέσσερεις πυλώνες στη βιομηχανία της ασφάλειας και σίγουρα θα λέγαμε ότι είναι η καρδιά της λειτουργίας όλων όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο και υποστηρίζουν ευρύ κύκλο δραστηριοτήτων: Εγκαταστάτες πιστοποιημένων συστημάτων ασφαλείας, Δημόσιες Αρχές, Ιδιωτικές αρχές που παρέχουν περιπολίες, φυλάξεις, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, χρηματαποστολές κ.α.

Για το κρίσιμο θέμα του χρόνου ανταπόκρισης στα Κέντρα Λήψης Σημάτων, ζητήσαμε την άποψη του κ. Γιώργου Μαντά, Business Operations Manager της Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. που διαθέτει σημαντική γνώση και χρόνια εμπειρίας.

Ποια είναι η σημαντικότητα του χρόνου ανταπόκρισης σε ένα σήμα συναγερμού;

Αναφορικά με τις υπηρεσίες Κέντρου Λήψης Σημάτων, ο βασικότερος παράγοντας, αυτός δηλαδή που καθορίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι αδιαμφισβήτητα ο χρόνος ανταπόκρισης και επεξεργασίας των περιστατικών που λαμβάνονται από τα εγκατεστημένα και επιτηρούμενα από το κέντρο μας συστήματα ασφαλείας.

Οι απαιτούμενες ενέργειες και ο χρόνος ανταπόκρισης κατά τη λήψη κάθε σήματος, είναι σημαντικοί και καθοριστικοί παράγοντες για την εξέλιξη της επαλήθευσης και το αποτέλεσμα του περιστατικού το οποίο διαχειριζόμαστε. Στην προκειμένη περίπτωση αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι ακόμα και τα δευτερόλεπτα που θα γίνουν οι αντίστοιχες ενέργειες είναι κρίσιμα.

Υπάρχει εμπιστοσύνη από τους συνεργάτες και τους συνδρομητές σας;

Η πιστότητα, η αξιοπιστία και η ειλικρίνεια, σφραγίζουν την εμπιστοσύνη που έχουμε αποκτήσει τέσσερις δεκαετίες τώρα, με όλους τους συνεργάτες και τους συνδρομητές μας στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης στις απαιτήσεις τους, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό περιβάλλον ασφαλείας.

Με την λεπτομερή καταγραφή των ενεργειών μας ανά περιστατικό και την επιτόπου διάθεση αναφορών των στοιχείων χρόνου ανταπόκρισης στους συνδρομητές μας, δημιουργείται έμπρακτα η  απόδειξη της μέγιστης αποτελεσματικής και παράλληλα ποιοτικής παρακολούθησης.

Για να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες επιτήρησης, η διαχείριση εκατομμυρίων σημάτων από χιλιάδες επιτηρούμενα συστήματα, απαιτεί κορυφαίες υποδομές, λογισμικό υψηλών προδιαγραφών και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης και πιστοποίησης του προσωπικού;

Το προσωπικό ασφαλείας που εργάζεται στην Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. εκπαιδεύεται έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος και το καθήκον μας στο χώρο της ασφάλειας είναι η «Πρόληψη και Προστασία της Ανθρώπινης ζωής και Περιουσίας».

Αν και οι χειριστές του ΕΡΜΗ είναι πιστοποιημένοι, εκπαιδεύονται διαρκώς στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, στη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών, στην ποιοτική τηλεφωνική εξυπηρέτηση και σε βέλτιστες πρακτικές επαλήθευσης συναγερμών βάσει διεθνών προτύπων και κανονισμών.

Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των υποδομών που διαθέτει ο ΕΡΜΗΣ;

Ο ΕΡΜΗΣ λειτουργεί σε ένα από τα πιο προηγμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα στον κλάδο. Οι εγκαταστάσεις, οι υποδομές και οι χώροι εργασίας έχουν εξοπλιστεί και αναβαθμίζονται διαρκώς με τα πιο πρόσφατα συστήματα ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας. Διαχειριζόμαστε περισσότερα από 10 εκατομμύρια σήματα, από χιλιάδες επιτηρούμενα συστήματα κάθε μήνα.

Το λογισμικό διαχείρισης τελευταίας γενιάς με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτουμε, διαδραματίζει ρόλο κλειδί, καθώς αναλύει, επεξεργάζεται και ορίζει τις προτεραιότητες, ενώ παράλληλα παρέχει μια ενιαία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την παρακολούθηση των πινάκων συναγερμών, συστημάτων βίντεο και της επαλήθευσης συναγερμών με οπτικό έλεγχο (Video Verification).

Ο ΕΡΜΗΣ όμως, είναι ο ενδιάμεσος κρίκος στην αλυσίδα των εμπλεκομένων. Όσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στο τελικό αποτέλεσμα οι υποδομές μας, σε συνδυασμό βέβαια με την εκπαίδευση των στελεχών μας, άλλο τόσο σημαντικός είναι και ο ρόλος των εγκαταστατών, οι οποίοι οφείλουν να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα υλικά σωστά εγκατεστημένα και με τις διαθέσιμες πιστοποιήσεις και εγγυήσεις καλής λειτουργίας.

Έτσι διασφαλίζεται η ποιότητα κάθε συστήματος ασφαλείας, η ορθή λειτουργία του, καθώς και ο περιορισμός των ψευδοσυναγερμών. Ένα σύστημα ασφαλείας που απασχολεί συνεχώς με ψευδή περιστατικά δεν συμβάλει στη σωστή αντιμετώπιση, ενώ αυξάνει τους πόρους μετακίνησης και άσκοπης παρέμβασης, δημιουργώντας έτσι ένα αβέβαιο περιβάλλον στον τελικό χρήστη.

 

Ποια διεθνή πρότυπα καθορίζουν τους χρόνους ανταπόκρισης σε ένα ΚΛΣ;

Τα πρότυπα BS 5979, ΕΝ 50518 και EΛΟΤ ΕΝ 50518, καθορίζουν και περιγράφουν αναλυτικά τους χρόνους ανταπόκρισης ανά κατηγορία περιστατικού, καθώς και τις απαιτούμενες προδιαγραφές υποδομών και εξοπλισμού.

Η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός A.E. είναι το μοναδικό Κέντρο Λήψης Σημάτων στην Ελλάδα, που μπορεί  εγγυηθεί τους χρόνους ανταπόκρισης σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα και συγχρόνως να παρέχει τα καταγεγραμμένα στοιχεία σε συνδρομητές και σε συνεργάτες.

Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα τυπικό παράδειγμα πραγματικών αποτελεσμάτων που καταγράψατε πρόσφατα;

Με μετρήσεις που γίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, για το μήνα Μάρτιο 2021 σε συναγερμούς προσωπικής απειλής, το 82,53% των σημάτων αντιμετωπίσθηκε εντός 30 δευτερολέπτων, ενώ το 94,91% εντός 60 δευτερολέπτων (μέσος χρόνος ανταπόκρισης 17,3 δευτερόλεπτα).

Σε συναγερμούς πυρκαγιάς, το 91% των σημάτων αντιμετωπίσθηκε εντός 30 δευτερολέπτων (μέσος χρόνος ανταπόκρισης 23 δευτερόλεπτα).

Για τους υπόλοιπους συναγερμούς, το 91,87% των σημάτων αντιμετωπίσθηκε εντός 90 δευτερολέπτων, ενώ το 8,13% εντός 180 δευτερολέπτων (μέσος χρόνος ανταπόκρισης 33,8 δευτερόλεπτα).

Η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός ΑΕ. παρέχει προς όφελος των συνδρομητών και των συνεργατών της προηγμένες Υπηρεσίες Ασφαλείας, διαθέτοντας ένα από τα πιο ανεπτυγμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα, παραμένοντας πρωτοπόρος στον κλάδο της ασφάλειας, ώστε να εξασφαλίσει με ακρίβεια και άμεση ανταπόκριση, τη μέγιστη αποτελεσματικότητα Επαλήθευσης Συναγερμών.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος Οκτωβρίου 2022

  Security Report, τεύχος Οκτωβρίου 2022

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Οκτωβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές ...
 • Περιμετρική Ασφάλεια

  Περιμετρική Ασφάλεια

  Η περιμετρική ασφάλεια ή περιμετρική προστασία αναφέρεται σε εκείνες τις λύσεις που χρησιμοποιούν φυσικά συστήματα τεχνολογίας και λογισμικού για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ...
 • CRETA ELECTRONIX 2022

  CRETA ELECTRONIX 2022

  Για πρώτη φορά έκθεση συστημάτων ασφαλείας-τηλεόρασης & τεχνολογίας ξενοδοχείων στο Ηράκλειο Κρήτης Η 1η έκθεση CRETA ELECTRONIX 2022 είναι έτοιμη να σας υποδεχτεί στις 12 και 13 Νοεμβρίου ...
 • Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Φείδα

  Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Φείδα

  Η φετινή χρονιά, είναι χρονιά γιορτής για την Sigma Security, καθώς συμπληρώνει 45 χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας στο κλάδο της ηλεκτρονικής ασφάλειας! Η Sigma Security δημιουργήθηκε το 1977 και ...
 • VMS: αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα κριτήρια αγοράς του

  VMS: αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα κριτήρια αγοράς του

  Επιχειρηματική ευφυΐα, βελτιωμένη διαχείριση συμβάντων, πλούσια αναλυτικά στοιχεία και υψηλή ασφάλεια, αυτές είναι μόνο μερικές από τις σύγχρονες δυνατότητες των νέων συστημάτων διαχείρισης βίντεο...
 • REACTION

  REACTION

  Το καινοτόμο πρόγραμμα REACTION παρουσίασε στη ΔΕΘ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, το REACTION αναμένεται να συνδράμει τις ελληνικές αρχές στον έγκα...
 • HIKVISION DS-KD-TDM

  HIKVISION DS-KD-TDM

  Στην σειρά Modular ΙP Video Intercom της Hikvision έρχεται να προστεθεί μία νέα συσκευή, το touch screen module DS-KD-TDM, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει 3 ή περισσότερα άλλα modules (card reade...
 • Προϊόντα και Λύσεις EGT

  Προϊόντα και Λύσεις EGT

  Η EGT LTD αποτελείται από μια έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα των ηλεκτρονικών, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προηγμένων λύσεων κ...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design