DIABASTE DWREAN SEC 127
techmail
electec 2022 3
ψηφιακή τηλεόραση
securityreport e mag odhgos 2021
21 Απριλίου 2021 20:16

Ο ρόλος της ασφάλειας στην παραγωγή τροφίμων

Γράφει: Αποστολόπουλος Παναγιώτης

Οι μονάδες μαζικής παραγωγής τροφίμων θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των κρίσιμων υποδομών ενός κράτους, όπως τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας, το δίκτυο υδροδότησης, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα-και υπάρχουν δεκάδες επιχειρήματα που υποστηρίζουν την άποψη αυτή.

Οι μονάδες μαζικής παραγωγής τροφίμων θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των κρίσιμων υποδομών ενός κράτους, όπως τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας,  το δίκτυο υδροδότησης, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα-και υπάρχουν δεκάδες επιχειρήματα που υποστηρίζουν την άποψη αυτή.

Η άμεση ανταπόκριση και η αποκατάσταση των καταστροφών είναι αναμφίβολα κορυφαίες προτεραιότητες για κάθε κυβέρνηση, ενώ απαραίτητη είναι και η χρήση υψηλών προτύπων ασφαλείας σε κάθε υποδομή μίας χώρας.  Ο κόσμος αλλάζει και τα ψηφιακά και φυσικά συστήματα συγκλίνουν. Τα συστήματα που κάποτε διαχειριζόντουσαν αυτόνομα τις λειτουργίες των κρίσιμων υποδομών, συνδέονται σήμερα με το διαδίκτυο και μοιράζονται ευαίσθητα δεδομένα. Αυτή η νέα παγκόσμια αλλαγή φέρνει μαζί της νέα προβλήματα ασφάλειας, ακόμα και στη βιομηχανία των τροφίμων.

Ο τομέας της παραγωγής τροφίμων αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ – και σε πολλές χώρες η παραγωγή ορισμένων τροφίμων αποτελεί κινητήριο μοχλό για την οικονομία τους.  Η έλλειψη των απαιτούμενων μέτρων στην εν λόγω βιομηχανία μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τους πολίτες.  Από τη μόλυνση των τροφίμων, την έλλειψη στα ράφια των super market, έως τον κίνδυνο έκρηξης, πάντα θα υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που θα μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στην παραγωγή τροφίμων. Η πρόσφατη πανδημία Covid-19 προστέθηκε δυστυχώς στη λίστα αυτή, απαιτώντας τη λήψη αυστηρότερων κανόνων υγιεινής.

Η παραγωγή τροφίμων διέπεται ήδη από αυστηρούς κανόνες υγιεινής και η εφαρμογή τους υπόκειται σε επίσημους ελέγχους. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να τους εφαρμόζουν. Η λήψη ολοκληρωμένων μέτρων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις τροφίμων είναι εξίσου σημαντική προϋπόθεση για την ομαλή παραγωγή. Από την περιμετρική ασφάλεια, έως τη διαδικασία της τυποποίησης, πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα.

Οι κίνδυνοι κατά την παραγωγή τροφίμων

Οι εργαζόμενοι που δεν τηρούν τις διαδικασίες και τους κανόνες σχετικά με την υγιεινή και την καθαριότητα, δημιουργούν πρόσφορο έδαφος σε βακτήρια, ιούς και άλλους μικροοργανισμούς. Είτε ασυνείδητα, είτε εκ προθέσεως, η μόλυνση ή η νοθεία των τροφίμων, θα προκαλέσει πολλά προβλήματα, όπως σοβαρές ασθένειες, μολύνσεις κ.λπ. Εκτός αυτού αν ένα προϊόν επισημανθεί ως ακατάλληλο, τότε το αντίκτυπο θα είναι και οικονομικό. Ένας επιπλέον κίνδυνος κατά τη διαδικασία παραγωγής τροφίμων είναι αυτός της έκρηξης. Είτε οφείλεται σε αστοχία του προσωπικού, είτε σε εύφλεκτα υλικά, οι συνέπειες των εκρήξεων μπορεί να είναι καταστροφικές. Επομένως, οι περιοχές της εγκατάστασης παραγωγής τροφίμων όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά πρέπει να βιντεοεπιτηρούνται 24 ώρες το 24ωρο.

Η προστασία ξεκινά από την περίμετρο

Όλα ξεκινούν από τη περιμετρική προστασία και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν πρέπει να εισέρχεται και να έχει πρόσβαση σε χώρους και εξοπλισμό υψίστης σημασίας.  Ο συνδυασμός διαφόρων τεχνολογιών ασφαλείας θα ενημερώσει το προσωπικό για οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης, ελαχιστοποιώντας τους ψευδείς συναγερμούς που μπορεί να προκληθούν από άλλους εξωτερικούς παράγοντες. Μία από τις βέλτιστες πρακτικές, μπορεί να είναι ο συνδυασμός μίας θερμικής/οπτικής κάμερας ασφαλείας που έχει τοποθετηθεί π.χ. στην περίμετρο ενός εργοστασίου.

Ακόμα,  ραντάρ με μεγάλη εμβέλεια θα βελτιώσουν περαιτέρω τη διαδικασία παρακολούθησης. Τοποθετημένα σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως στην οροφή των κτιρίων ή περιμετρικά σε μία περιφραγμένη περιοχή, τα ραντάρ μπορεί να ανιχνεύσουν μία κίνηση από χιλιόμετρα.

Επιπρόσθετα, μία κάμερα με τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, θα προσδιορίσει αν το άτομο που προσπαθεί να εισέλθει σε ένα χώρο έχει εξουσιοδότηση, απλά συγκρίνοντας το πρόσωπό του στη βάση δεδομένων του συστήματος. Το σύστημα θα καταγράφει επίσης τον αριθμό ταυτότητας και την ώρα άφιξης όλων των επισκεπτών σε περίπτωση που υπάρξει “εισβολέας”.

Συστήματα ελέγχου πρόσβαση σε όλη την εγκατάσταση

Η γραμμή παραγωγής τροφίμων απαιτεί αυστηρό έλεγχο, περισσότερο και από τον έλεγχο που πραγματοποιείται σε διοικητικά γραφεία και άλλους χώρους. Ο αποτελεσματικός έλεγχος πρόσβασης θα διασφαλιστεί ότι μόνο εξουσιοδοτημένο αλλά κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό εισέρχεται σε συγκεκριμένους χώρους.

Τα σήματα πρόσβασης εξακολουθούν να είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο στις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες σήμερα, αλλά δεν εγγυώνται ότι το άτομο που εισέρχεται με μία κάρτα π.χ., είναι στην πραγματικότητα υπάλληλος του χώρου… Από αυτήν την άποψη, μπορούν να ενσωματωθούν πρόσθετα επίπεδα ασφαλείας, όπως η χρήση QR κωδικών στο smartphone του ατόμου που εισέρχεται, ακόμα και η αναγνώριση προσώπου.

Παρακολούθηση της γραμμής παραγωγής σε πραγματικό χρόνο

Η βιομηχανία παραγωγής τροφίμων έδινε πάντα προτεραιότητα στην υγιεινή, ωστόσο η πανδημία Covid-19, εντατικοποίησε ακόμα περισσότερο τους ελέγχους και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη μείωση της εξάπλωση των βακτηρίων και άλλων μικροοργανισμών. Κανόνες σχετικά με την καθαριότητα, την κοινωνική απόσταση και την αλληλεπίδραση, πρέπει καλώς ή κακώς να παρακολουθούνται και να εφαρμόζονται μέσω της παρακολούθησης βίντεο, των Video Analytics και του ήχου, για να ειδοποιείται έγκαιρα το προσωπικό.

Όσον αφορά το ζήτημα της μόλυνσης των τροφίμων, η παρακολούθηση της γραμμής παραγωγής αντιπροσωπεύει την τελευταία γραμμή άμυνας, τουλάχιστον σε ότι αφορά την πρόληψη. Μπορούμε να εφαρμόσουμε καινοτόμες τεχνολογίες που επιτρέπουν στους παραγωγούς τροφίμων να παρακολουθούν στενά τη δραστηριότητα παραγωγής τροφίμων μέσω της παρακολούθησης βίντεο, χωρίς να παραβιάζεται το απόρρητο των εργαζομένων.

{gallery}9844{/gallery}

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Κυκλοφορεί το Security Report Ιουλίου

  Κυκλοφορεί το Security Report Ιουλίου

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουλίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
 • IFSEC International 2022 – Ρεπορτάζ από τον εκθεσιακό χώρο του ExCeL στο Λονδίνο!

  IFSEC International 2022 – Ρεπορτάζ από τον εκθεσιακό χώρο του ExCeL στο Λονδίνο!

  Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διεθνής έκθεση IFSEC International 2022, η οποία επέστρεψε στον εκθεσιακό χώρο ExCeL του Λονδίνου μετά από δύο χρόνια απουσίας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ...
 • SIGMA SECURITY – Εγκαίνια του νέου καταστήματος της εταιρείας στο Περιστέρι

  SIGMA SECURITY – Εγκαίνια του νέου καταστήματος της εταιρείας στο Περιστέρι

  Ένα νέο σημείο εξυπηρέτησης για τους επαγγελματίες συστημάτων ασφαλείας άνοιξε στο μεγαλύτερο σε πληθυσμό Δήμο της χώρας, το Περιστέρι. Πρόκειται για το καινούργιο κατάστημα της SIGMA SECURITY...
 • 2ο Τεχνικό Σεμινάριο Σ.Α.Ε.Ε.Σ.Α.Ε. στην Θεσσαλονίκη!

  2ο Τεχνικό Σεμινάριο Σ.Α.Ε.Ε.Σ.Α.Ε. στην Θεσσαλονίκη!

  Ο Σύνδεσμος Αδειοδοτημένων Επιχειρήσεων Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας Ελλάδος, σε συνεργασία με την Dahua Technology Greece, πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία το δεύτερο τεχνικό σεμινάριο του...
 • Οι τάσεις και οι προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσουν οι Integrators

  Οι τάσεις και οι προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσουν οι Integrators

  Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό για την φυσική-περιμετρική ασφάλεια, τότε θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτή, αποτελείται από όλα εκείνα τα συστήματα και τις τεχνολογίες που προστατεύουν τους ανθρώπ...
 • Αναγνώριση Προσώπου

  Αναγνώριση Προσώπου

  Η βελτιωμένη ακρίβεια και τα πλεονεκτήματα που παρέχει η σημερινή τεχνολογία της αναγνώρισης προσώπου την καθιστούν ιδανικό εργαλείο για τον έλεγχο της ταυτότητας των χρηστών. Οι επαγγελματίες του...
 • Το νέο πρότυπο κωδικοποίησης βίντεο H.266 μειώνει το μέγεθος του βίντεο έως και 50%

  Το νέο πρότυπο κωδικοποίησης βίντεο H.266 μειώνει το μέγεθος του βίντεο έως και 50%

  Το 2020, η Fraunhofer HHI με έδρα το Βερολίνο ανακοίνωσε επίσημα το πρότυπο κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης βίντεο επόμενης γενιάς H.266/VVC (Versatile Video Coding), το οποίο υποστηρίζεται πλέ...
 • Hikvision AX Hybrid PRO

  Hikvision AX Hybrid PRO

  Η Hikvision ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου συστήματος συναγερμού, το AX Hybrid PRO που έρχεται με μία νέα και καινοτόμα τεχνολογία μετάδοσης δεδομένων, την «Speed-X». Με τη νέα αυτή τεχνολογί...
 • Supervoice SVC-SP10, SVC-SP20 και SVC-SP30

  Supervoice SVC-SP10, SVC-SP20 και SVC-SP30

   Η Supervoice πρόσφατα ανακοίνωσε την κυκλοφορία μίας νέας σειράς HD IP μεγαφώνων και horn, που έρχεται να συμπληρώσει την γκάμα προϊόντων της. Πρόκειται για δύο προηγμένα IP speakers και ένα...
 • Uniview XVR301-Q Series & XVR301-16G Series XVR 4, 8 και 16 καναλιών

  Uniview XVR301-Q Series & XVR301-16G Series XVR 4, 8 και 16 καναλιών

  H εταιρία Stam Electronics επεκτείνει την προϊόντική γκάμα βιντεοεπιτήρησης της και ανακοινώνει μία νέα συνεργασία με τη UNIVIEW, τον τρίτο μεγαλύτερο κατασκευαστή CCTV προϊόντων στον κόσμο! Θέλον...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Please enable the javascript to submit this form


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design