DIABASTE DWREAN SEC 134
techmail
DIGITAL TV 173
securityreport e mag odhgos 2021
21 Απριλίου 2021 20:16

Ο ρόλος της ασφάλειας στην παραγωγή τροφίμων

Γράφει: Αποστολόπουλος Παναγιώτης
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252F8b435110853bb5251d57d5894842c0e5 XL

Οι μονάδες μαζικής παραγωγής τροφίμων θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των κρίσιμων υποδομών ενός κράτους, όπως τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας, το δίκτυο υδροδότησης, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα-και υπάρχουν δεκάδες επιχειρήματα που υποστηρίζουν την άποψη αυτή.

Οι μονάδες μαζικής παραγωγής τροφίμων θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των κρίσιμων υποδομών ενός κράτους, όπως τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας,  το δίκτυο υδροδότησης, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα-και υπάρχουν δεκάδες επιχειρήματα που υποστηρίζουν την άποψη αυτή.

Η άμεση ανταπόκριση και η αποκατάσταση των καταστροφών είναι αναμφίβολα κορυφαίες προτεραιότητες για κάθε κυβέρνηση, ενώ απαραίτητη είναι και η χρήση υψηλών προτύπων ασφαλείας σε κάθε υποδομή μίας χώρας.  Ο κόσμος αλλάζει και τα ψηφιακά και φυσικά συστήματα συγκλίνουν. Τα συστήματα που κάποτε διαχειριζόντουσαν αυτόνομα τις λειτουργίες των κρίσιμων υποδομών, συνδέονται σήμερα με το διαδίκτυο και μοιράζονται ευαίσθητα δεδομένα. Αυτή η νέα παγκόσμια αλλαγή φέρνει μαζί της νέα προβλήματα ασφάλειας, ακόμα και στη βιομηχανία των τροφίμων.

Ο τομέας της παραγωγής τροφίμων αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ – και σε πολλές χώρες η παραγωγή ορισμένων τροφίμων αποτελεί κινητήριο μοχλό για την οικονομία τους.  Η έλλειψη των απαιτούμενων μέτρων στην εν λόγω βιομηχανία μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τους πολίτες.  Από τη μόλυνση των τροφίμων, την έλλειψη στα ράφια των super market, έως τον κίνδυνο έκρηξης, πάντα θα υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που θα μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στην παραγωγή τροφίμων. Η πρόσφατη πανδημία Covid-19 προστέθηκε δυστυχώς στη λίστα αυτή, απαιτώντας τη λήψη αυστηρότερων κανόνων υγιεινής.

Η παραγωγή τροφίμων διέπεται ήδη από αυστηρούς κανόνες υγιεινής και η εφαρμογή τους υπόκειται σε επίσημους ελέγχους. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να τους εφαρμόζουν. Η λήψη ολοκληρωμένων μέτρων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις τροφίμων είναι εξίσου σημαντική προϋπόθεση για την ομαλή παραγωγή. Από την περιμετρική ασφάλεια, έως τη διαδικασία της τυποποίησης, πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα.

Οι κίνδυνοι κατά την παραγωγή τροφίμων

Οι εργαζόμενοι που δεν τηρούν τις διαδικασίες και τους κανόνες σχετικά με την υγιεινή και την καθαριότητα, δημιουργούν πρόσφορο έδαφος σε βακτήρια, ιούς και άλλους μικροοργανισμούς. Είτε ασυνείδητα, είτε εκ προθέσεως, η μόλυνση ή η νοθεία των τροφίμων, θα προκαλέσει πολλά προβλήματα, όπως σοβαρές ασθένειες, μολύνσεις κ.λπ. Εκτός αυτού αν ένα προϊόν επισημανθεί ως ακατάλληλο, τότε το αντίκτυπο θα είναι και οικονομικό. Ένας επιπλέον κίνδυνος κατά τη διαδικασία παραγωγής τροφίμων είναι αυτός της έκρηξης. Είτε οφείλεται σε αστοχία του προσωπικού, είτε σε εύφλεκτα υλικά, οι συνέπειες των εκρήξεων μπορεί να είναι καταστροφικές. Επομένως, οι περιοχές της εγκατάστασης παραγωγής τροφίμων όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά πρέπει να βιντεοεπιτηρούνται 24 ώρες το 24ωρο.

Η προστασία ξεκινά από την περίμετρο

Όλα ξεκινούν από τη περιμετρική προστασία και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν πρέπει να εισέρχεται και να έχει πρόσβαση σε χώρους και εξοπλισμό υψίστης σημασίας.  Ο συνδυασμός διαφόρων τεχνολογιών ασφαλείας θα ενημερώσει το προσωπικό για οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης, ελαχιστοποιώντας τους ψευδείς συναγερμούς που μπορεί να προκληθούν από άλλους εξωτερικούς παράγοντες. Μία από τις βέλτιστες πρακτικές, μπορεί να είναι ο συνδυασμός μίας θερμικής/οπτικής κάμερας ασφαλείας που έχει τοποθετηθεί π.χ. στην περίμετρο ενός εργοστασίου.

Ακόμα,  ραντάρ με μεγάλη εμβέλεια θα βελτιώσουν περαιτέρω τη διαδικασία παρακολούθησης. Τοποθετημένα σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως στην οροφή των κτιρίων ή περιμετρικά σε μία περιφραγμένη περιοχή, τα ραντάρ μπορεί να ανιχνεύσουν μία κίνηση από χιλιόμετρα.

Επιπρόσθετα, μία κάμερα με τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, θα προσδιορίσει αν το άτομο που προσπαθεί να εισέλθει σε ένα χώρο έχει εξουσιοδότηση, απλά συγκρίνοντας το πρόσωπό του στη βάση δεδομένων του συστήματος. Το σύστημα θα καταγράφει επίσης τον αριθμό ταυτότητας και την ώρα άφιξης όλων των επισκεπτών σε περίπτωση που υπάρξει “εισβολέας”.

Συστήματα ελέγχου πρόσβαση σε όλη την εγκατάσταση

Η γραμμή παραγωγής τροφίμων απαιτεί αυστηρό έλεγχο, περισσότερο και από τον έλεγχο που πραγματοποιείται σε διοικητικά γραφεία και άλλους χώρους. Ο αποτελεσματικός έλεγχος πρόσβασης θα διασφαλιστεί ότι μόνο εξουσιοδοτημένο αλλά κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό εισέρχεται σε συγκεκριμένους χώρους.

Τα σήματα πρόσβασης εξακολουθούν να είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο στις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες σήμερα, αλλά δεν εγγυώνται ότι το άτομο που εισέρχεται με μία κάρτα π.χ., είναι στην πραγματικότητα υπάλληλος του χώρου… Από αυτήν την άποψη, μπορούν να ενσωματωθούν πρόσθετα επίπεδα ασφαλείας, όπως η χρήση QR κωδικών στο smartphone του ατόμου που εισέρχεται, ακόμα και η αναγνώριση προσώπου.

Παρακολούθηση της γραμμής παραγωγής σε πραγματικό χρόνο

Η βιομηχανία παραγωγής τροφίμων έδινε πάντα προτεραιότητα στην υγιεινή, ωστόσο η πανδημία Covid-19, εντατικοποίησε ακόμα περισσότερο τους ελέγχους και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη μείωση της εξάπλωση των βακτηρίων και άλλων μικροοργανισμών. Κανόνες σχετικά με την καθαριότητα, την κοινωνική απόσταση και την αλληλεπίδραση, πρέπει καλώς ή κακώς να παρακολουθούνται και να εφαρμόζονται μέσω της παρακολούθησης βίντεο, των Video Analytics και του ήχου, για να ειδοποιείται έγκαιρα το προσωπικό.

Όσον αφορά το ζήτημα της μόλυνσης των τροφίμων, η παρακολούθηση της γραμμής παραγωγής αντιπροσωπεύει την τελευταία γραμμή άμυνας, τουλάχιστον σε ότι αφορά την πρόληψη. Μπορούμε να εφαρμόσουμε καινοτόμες τεχνολογίες που επιτρέπουν στους παραγωγούς τροφίμων να παρακολουθούν στενά τη δραστηριότητα παραγωγής τροφίμων μέσω της παρακολούθησης βίντεο, χωρίς να παραβιάζεται το απόρρητο των εργαζομένων.

{gallery}9844{/gallery}

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, Φεβρουάριος 2023

  Security Report, Φεβρουάριος 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Φεβρουαρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμέ...
 • Αφιέρωμα στους TOP 50 κατασκευαστές Security για το 2021-2022

  Αφιέρωμα στους TOP 50 κατασκευαστές Security για το 2021-2022

  Κάθε χρόνο, η ιστοσελίδα asmag.com δημοσιεύει τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στους σημαντικότερους κατασκευαστές και προμηθευτές συστημάτων και προϊόντων ασφαλείας, προκειμένου να καταρτίσει τ...
 • SALONICA ELECTRONIX 2023

  SALONICA ELECTRONIX 2023

  Η Salonica Electronix επιστρέφει με σημαντικές αλλαγές για τρίτη φορά στη Θεσσαλονίκη στις 10 και11 Μαρτίου 2023! Εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη επιτυχία των κλαδικών εκθέσεων Athens Electronix,αλλά κ...
 • Σεμινάριο G.I. Security

  Σεμινάριο G.I. Security

  Την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου, η G.I. Security διοργάνωσε τεχνικό σεμινάριο επιμόρφωσης για τις νέες προϊοντικές λύσεις της RISCO στο κέντρο εκδηλώσεων του Holiday Inn. Το σεμινάριο χαρακτηρίστηκε ...
 • Η PartnerNET γιορτάζει τα 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας της Grandstream στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου!

  Η PartnerNET γιορτάζει τα 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας της Grandstream στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου!

  Μία σπουδαία εκδήλωση έλαβε χώρα στο ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτων την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022. Η Grandstream, ένας από τους κορυφαίους οίκους στον σχεδιασμό και την παραγωγή λύσεων εταιρικής...
 • Περιήγηση στα περίπτερα της Xenia 2022

  Περιήγηση στα περίπτερα της Xenia 2022

  Το περιοδικό Security Report δεν θα μπορούσε να λείπει από μία εκ των μεγαλύτερων εκθέσεων για τον ξενοδοχειακό κλάδο. Επί τρεις ημέρες η Xenia 2022 αποτέλεσε πόλο έλξης εκατοντάδων επαγγελματιών ...
 • Έξυπνες λύσεις από την Hikvision για την αυτοκινητοβιομηχανία

  Έξυπνες λύσεις από την Hikvision για την αυτοκινητοβιομηχανία

  Με την αξία των αποθεμάτων να αγγίζει χιλιάδες, ακόμα και εκατομμύρια ευρώ, οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν τους βανδαλισμούς και να σταματήσ...
 • Κυβερνοασφάλεια και έλεγχος πρόσβασης

  Κυβερνοασφάλεια και έλεγχος πρόσβασης

  Με τα σπίτια μας πιο συνδεδεμένα από ποτέ, οι ευκαιρίες για να παρεισφρήσουν οι hackers στις ζωές μας και να πάρουν τον έλεγχο των συσκευών μας, αλλά και να κλέψουν ευαίσθητα δεδομένα είναι περισσ...
 • Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων φωνητικής αναγγελίας

  Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων φωνητικής αναγγελίας

  Η καθυστερημένη αντίδραση σε ηχητικούς συναγερμούς αποτελεί σύνηθες χαρακτηριστικό των ανθρώπων. Αντίθετα, έρευνες φανερώνουν πως οι ίδιοι άνθρωποι αντιδρούν αισθητά πιο γρήγορα σε φωνητικά σήματα...
 • PoE και εγκαταστάσεις ελέγχου πρόσβασης

  PoE και εγκαταστάσεις ελέγχου πρόσβασης

  Η ευρεία υιοθέτηση των ηλεκτρονικών κλειδαριών και των φυσικών συστημάτων ελέγχου πρόσβασης άλλαξαν την βιομηχανία της ασφάλειας τα τελευταία χρόνια. Από τις παραδοσιακές κλειδαριές, περάσαμε στις...
 • ZKTeco ZKBio Time ERGANI

  ZKTeco ZKBio Time ERGANI

  Το «Εργάνη» είναι το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του οποίου ο κάθε εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί πρόσληψη, τερματισμό και δήλω...
 • Hikvision KF3T

  Hikvision KF3T

  Η Hikvision παρουσίασε πρόσφατα τη νέα σειρά KF3T, η οποία περιλαμβάνει αναλογικές κάμερες HDTVI με κύριο χαρακτηριστικό την ανάλυση 3K και διάσταση κάδρου εικόνας 16:9, για αποφυγή παραμόρφωσης σ...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design