Skip to main content
tech2024 03 01 at 08 14 33 TM 460
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 186
securityreport e mag odhgos 2021
24 Απριλίου 2022 19:31

Περιβαλλοντική παρακολούθηση σε Data Center

Ποιοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ορθή λειτουργία των Κέντρων Δεδομένων

Γράφει: Αποστολόπουλος Παναγιώτης
f9b9c626ee5627af1355bfcdb2553a24 XL 64cedc70

Σήμερα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θεωρούνται πιο πολύτιμα ακόμα και από τις ίδιες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Είναι τόσο πολύτιμα για τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις χώρες, που πλέον θεωρούνται κινητήριος μοχλός της ψηφιακής οικονομίας.

Σήμερα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θεωρούνται πιο πολύτιμα ακόμα και από τις ίδιες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Είναι τόσο πολύτιμα για τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις χώρες, που πλέον θεωρούνται κινητήριος μοχλός της ψηφιακής οικονομίας.

Για τους κυβερνοεγκληματίες, τα δεδομένα είναι ένα ανταλλάξιμο και εμπορεύσιμο αγαθό, καθώς μπορούν να κλέψουν πολύτιμα στοιχεία και να τα χρησιμοποιήσουν σε παράνομες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, μπορούν να εκμεταλλευτούν online οικονομικά δεδομένα ή να εμποδίσουν την πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες και να απαιτήσουν λύτρα από το χρήστη, τις επιχειρήσεις, ακόμα και μεγάλους διεθνείς οργανισμούς. Τα κέντρα δεδομένων-Data Centers, επομένως, απαιτούν ισχυρή προστασία.

Η φυσική ασφάλεια ενός Data Center είναι ζωτικής σημασίας, ωστόσο, εξίσου σημαντική είναι και περιβαλλοντική παρακολούθηση του. Η περιβαλλοντική παρακολούθηση του κέντρου δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για τις λειτουργίες της/των συσκευών που βρίσκονται στο εσωτερικό του εκάστοτε χώρου. Η αρχιτεκτονική του κέντρου δεδομένων χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα, ενώ ο εξοπλισμός που τοποθετείται στο εσωτερικό επηρεάζει και αυτός με τη σειρά του το σχεδιασμό των περιβαλλοντικών προτύπων του κέντρου δεδομένων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα για να διασφαλίσουν ότι αυτές οι εγκαταστάσεις παραμένουν λειτουργικές. Τα Data Center λοιπόν χωρίζονται σε 4 βαθμίδες:

Βαθμίδα 1: Αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν μια ενιαία διαδρομή για την τροφοδοσία και την ψύξη. Το προσωπικό πρέπει να τερματίσει πλήρως τις λειτουργίες, ώστε να πραγματοποιήσει συντήρηση ή μία έκτακτη επισκευή.

Βαθμίδα 2: Η βαθμίδα αυτή έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός κέντρου δεδομένων του πρώτου επιπέδου, αλλά με πρόσθετες επιλογές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Βαθμίδα 3: Ένα κέντρο δεδομένων επιπέδου 3 είναι μια εγκατάσταση που μπορεί να συντηρηθεί ταυτόχρονα με πολλαπλές διαδρομές/πηγές τροφοδοσίας και ψύξης. Σε αντίθεση με τα κέντρα δεδομένων που ανήκουν στις βαθμίδες 1 και 2, μια εγκατάσταση βαθμίδας 3 δεν απαιτεί πλήρη διακοπή της λειτουργίας της κατά την συντήρηση ή την αντικατάσταση εξοπλισμού.

Βαθμίδα 4: Τα κέντρα δεδομένων επιπέδου 4 προσθέτουν μηχανισμούς ανοχής σφαλμάτων στη λίστα απαιτήσεων της βαθμίδας 3, παρέχοντας πολλαπλές διαδρομές/πηγές τροφοδοσίας και ψύξης.

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στα Data Center

Τα κέντρα δεδομένων φιλοξενούν συνήθως ένα σημαντικό αριθμό συσκευών φυσικής ασφάλειας σε μία σχετικά μικρή περιοχή, κάτι που μπορεί να αποτελέσει πρόκληση στους εκάστοτε διαχειριστές. Ολοένα και περισσότερες εταιρείες στρέφονται στην απομακρυσμένη εργασία και στην αποθήκευση κρίσιμων δεδομένων μέσω του cloud-και κατά συνέπεια, προς αυτά τα κέντρα δεδομένων.

Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας του εξοπλισμού πληροφορικής, κύριο μέλημα αποτελεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθηκών του κέντρου δεδομένων. Αυτοί οι παράγοντες είναι η θερμοκρασία, η υγρασία, ο στατικός ηλεκτρισμός, κ.λπ.  

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας είναι πάντα ένα δύσκολο ζήτημα για τα κέντρα δεδομένων, καθώς οι διακομιστές εκπέμπουν μεγάλη θερμότητα κατά τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης μπορεί κυριολεκτικά να παραλύσει ολόκληρο το σύστημα.  Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας μπορεί να ελέγξει εάν ο εξοπλισμός λειτουργεί εντός του φυσιολογικού εύρους θερμοκρασίας και αποτελεί μία αποτελεσματική μέθοδο για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Η εγκατάσταση των εν λόγω αισθητήρων σε στρατηγικές τοποθεσίες επιτρέπει στους χειριστές και του υπεύθυνους να ελέγχουν τη θερμοκρασία του εξοπλισμού, αλλά και του χώρου συνολικά σε πραγματικό χρόνο.

Ο έλεγχος της υγρασίας σχετίζεται και αυτός με τα επίπεδα θερμοκρασίας. Η υψηλή υγρασία μπορεί να διαβρώσει το υλικό, για αυτό το λόγο, τα συστήματα ψύξης και αερισμού πρέπει να ανιχνεύουν και να ελέγχουν τη σχετική υγρασία στον αέρα του δωματίου. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό των κέντρων δεδομένων πρέπει να επενδύσουν σε συστήματα που μπορούν να ανιχνεύσουν την υγρασία κοντά στον εξοπλισμό, να παρακολουθούν προσεκτικά τους ανεμιστήρες ψύξης και να μετρούν την ροή του αέρα. Σε πολλές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται και τα συστήματα CRAC (computer room air conditioning), που είναι μονάδες κλιματισμού που παρακολουθούν και διατηρούν τη θερμοκρασία, την κατανομή του αέρα και την υγρασία σταθερή, σε ένα κέντρο δεδομένων. Τα συστήματα CRAC λειτουργούν συνήθως αντλώντας την θερμότητα και στη συνέχεια αποβάλλοντάς την ως ψυχρό αέρα μέσω των αεραγωγών που οδηγούν στον διακομιστή, ψύχοντας έτσι τον χώρο.

Ο στατικός ηλεκτρισμός είναι επίσης μια από τις απειλές σε αυτά τα περιβάλλοντα, καθώς πολλές από τις συσκευές μπορεί να καταστραφούν. Εάν αυτό το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε συχνές αποσυνδέσεις, σφάλματα του συστήματος και ακόμη και σε καταστροφή των δεδομένων μας. Οι απροσδόκητες εκρήξεις ενέργειας με τη μορφή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων μπορεί να είναι η μεγαλύτερη απειλή για την απόδοση ενός Data Center. Επιπλέον, ένα ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης κρίνεται  απαραίτητο στα σύγχρονα κέντρα δεδομένων.  

Τέλος, πέρα από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, ας μην ξεχνάμε και τα μέτρα προστασίας στο κυβερνοχώρο. Η βέλτιστη πρακτική για την διασφάλιση των δεδομένων στα Data Centers, είναι ο συνδυασμός φυσικών μέτρων και μέτρων προστασίας στον κυβερνοχώρο. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας, η τεχνογνωσία και η σε βάθος γνώση των πραγματικών απειλών, είναι εξίσου απαραίτητα στοιχεία για την διασφάλιση των δεδομένων μας και των Data Center μας.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report Μαρτίου

  Security Report Μαρτίου

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Μαρτίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχος του Security Report θα βρείτε ενδιαφέροντα ...
 • 9 συστήματα ελέγχου πρόσβασης για ξενοδοχεία

  9 συστήματα ελέγχου πρόσβασης για ξενοδοχεία

  Ο κλάδος της φιλοξενίας εξελίσσεται ραγδαία, ιδίως στη χώρα μας, όπου καθημερινά εκατοντάδες ξενοδοχεία προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες και στους τουρίστες που καταφθάνουν από το ε...
 • Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ

  Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ

  Η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε. – ΕΡΜΗΣ διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και την αδιάλειπτη παροχή των 24/7 Υπηρεσιών Κέντρου Λήψης Ηλεκτρονικών Σημάτων, για την αντιμετώπιση απρόσμενων καταστάσεων...
 • 11 Wi-Fi κάμερες της ANGA για όλες τις απαιτήσεις

  11 Wi-Fi κάμερες της ANGA για όλες τις απαιτήσεις

  Μία ολοκληρωμένη σειρά 11 Wi-Fi καμερών της ANGA, καθεμία από τις οποίες διαθέτει ένα μοναδικό σύνολο χαρακτηριστικών προσαρμοσμένων για να καλύψει διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις, θα βρείτε ...
 • 3 Νέα CCTV testers με υποστήριξη οπτικών ινών από την ΗΛΚΑ

  3 Νέα CCTV testers με υποστήριξη οπτικών ινών από την ΗΛΚΑ

  H ΗΛΚΑ Α.Ε. διαθέτει την πληρέστερη γκάμα all in one CCTV testers τελευταίας γενεάς, με προϊόντα κορυφαίων προδιαγραφών, σε ασυναγώνιστες τιμές. Τα CCTV testers είναι απαραίτητα εργαλεία για τον ε...
 • TP-Link VIGI C540-W & C340 V1/V2

  TP-Link VIGI C540-W & C340 V1/V2

  Η πρωτοποριακή σειρά προϊόντων VIGI της TP-Link έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις μικρομεσαίας κλίμακας και περιλαμβάνει κάμερες υψηλής ανάλυσης με προηγμένα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν καθαρή...