anga2023
DIGITAL TV 177
securityreport e mag odhgos 2021
24 Απριλίου 2022 19:31

Πως τα εργοστάσια γίνονται εξυπνότερα με την παρακολούθηση βίντεο

Γράφει: Αποστολόπουλος Παναγιώτης
5c3e9c564ce5718c00c70e9bdfc8ef1b XL 46fc3805

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (βιομηχανία 4.0) ή το Industrial Internet of Things (IIoT) είναι η ονομασία που δόθηκε στην τρέχουσα τάση της αυτοματοποίησης και της ανταλλαγής δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής. Το IIoT έχει γίνει η νέα τάση για τις βιομηχανίες, αλλά και για τους κατασκευαστές…

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (βιομηχανία 4.0) ή το Industrial Internet of Things (IIoT) είναι η ονομασία που δόθηκε στην τρέχουσα τάση της αυτοματοποίησης και της ανταλλαγής δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής. Το IIoT έχει γίνει η νέα τάση για τις βιομηχανίες, αλλά και για τους κατασκευαστές που θέλουν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα τους. Από αυτή την άποψη, η έξυπνη παρακολούθηση βίντεο μπορεί να συμβάλει και αυτή με τον τρόπο της!

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση συνδυάζει τα κυβερνο-φυσικά συστήματα, το διαδίκτυο των πραγμάτων, το cloud computing και την γνωστική υπολογιστική, προσφέροντας έτσι διάφορα οφέλη στους κατασκευαστές. Η βιομηχανία 4.0 ενισχύει αυτό που ονομάστηκε “έξυπνο εργοστάσιο”. Μια έκθεση της MarketsandMarkets επισημαίνει ότι η αγορά IIoT αναμένεται να αυξηθεί από 76,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ που ήταν το 2021 σε 106,1 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2026. Τι είναι όμως η βιομηχανία 4.0 και πως ο εξοπλισμός CCTV μπορεί να προσφέρει με τη σειρά του οφέλη στα εργοστάσια;

Μέσα σε έξυπνα εργοστάσια, τα κυβερνο-φυσικά συστήματα παρακολουθούν και εποπτεύουν τις φυσικές διαδικασίες, δημιουργούν ένα εικονικό αντίγραφο του φυσικού κόσμου και παίρνουν αποκεντρωμένες αποφάσεις. Μέσω του Διαδικτύου των πραγμάτων, τα κυβερνο-φυσικά συστήματα επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και με ανθρώπους σε πραγματικό χρόνο τόσο εσωτερικά όσο και σε οργανωτικές υπηρεσίες που προσφέρονται και χρησιμοποιούνται από συμμετέχοντες της αλυσίδας αξίας. Έτσι, το IIoT έχει να κάνει με τους αισθητήρες και τα δεδομένα που αυτοί δημιουργούν. Ο εξοπλισμός παρακολούθησης βίντεο όπως οι IP κάμερες, μπορούν να λειτουργήσουν ως συσκευές IoT σε ένα εργοστάσιο παραγωγής και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, οι σύγχρονες κάμερες είναι εξοπλισμένες Video Analytics, αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και βαθιάς εκμάθησης και χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα σε αποθήκες, εργοτάξια, αλλά και σε διάφορα άλλα βιομηχανικά περιβάλλοντα. Οι νέες δυνατότητες αυτών των έξυπνων καμερών ασφαλείας προέκυψαν από την ολοένα και αυξανόμενη επεξεργαστική ισχύ των επεξεργαστών, η οποία ουσιαστικά μετατρέπει κατά μία έννοια τις εν λόγω συσκευές σε συσκευές IoT με πολλαπλούς αισθητήρες, ικανούς να αναλύουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Επίσης, η βαθιά μάθηση και η μηχανική όραση συνεχίζουν να αποτελούν μια αυξανόμενη τάση στο IIoT. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του βίντεο αυτοματοποιούνται πολλές διαδικασίες και οι κατασκευαστές μπορούν να αξιοποιήσουν τα αναλυτικά στοιχεία που έχουν στα χέρια τους για να αναλύσουν τα μεταδεδομένα και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα σε περίπτωση που συμβεί κάτι σε μια γραμμή παραγωγής, όπως π.χ. όταν ένα πακέτο δεν έχει συσκευαστεί σωστά. Πώς λοιπόν το έξυπνο βίντεο ενισχύει το IIoT;

Έξυπνο βίντεο στα εργοστάσια παραγωγής

Αρχικά, ο εξοπλισμός παρακολούθησης προσφέρει αυτό που σήμερα είναι η βασική προτεραιότητα για πολλές βιομηχανίες και δεν είναι άλλο από τη διατήρηση της ασφάλειας στο εσωτερικό και το εξωτερικό αυτών των χώρων. Η περιμετρική ασφάλεια είναι προτεραιότητα όλες τις βιομηχανίες, όπως άλλωστε και για τα εργοστάσια παραγωγής. Στο εσωτερικό τους, τα εργοστάσια παραγωγής είναι εξοπλισμένα με έξυπνες κάμερες ασφαλείας, οι οποίες μπορούν να αναγνωρίσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων/φορτηγών που εισέρχονται και εξέρχονται από τον χώρο. Αυτό τελικά, επιτρέπει στους χειριστές, που χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες, να διασφαλίσουν ότι στον εκάστοτε χώρο μπορούν να εισέλθουν μόνο εξουσιοδοτημένα οχήματα. Επίσης, οι συγκεκριμένες κάμερες μπορούν να χρησιμεύσουν και ως περιμετρικοί αισθητήρες, ανιχνεύοντας οποιαδήποτε εισβολή στο χώρο. Οι σύγχρονες κάμερες θα μειώσουν τους ψευδείς συναγερμούς και θα στείλουν συναγερμό στους χειριστές μόνο όταν ανιχνευθεί ένα άτομο ή ένα όχημα.

Η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού σε ένα χώρο εργασίας είναι ένα ακόμα βασικό στοιχείο που μπορεί να ενισχυθεί από τις κάμερες ασφαλείας. Η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και το έξυπνο βίντεο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο από αυτή την άποψη. Για παράδειγμα, όταν ένα περονοφόρο ανυψωτικό όχημα περνάει με μεγάλη ταχύτητα ή όταν τα ρομπότ που μαζεύουν μετακινούν βαριά εμπορευματοκιβώτια σε μεγάλα ύψη, τότε η ασφάλεια των εργαζομένων είναι σημαντική. Ένας εξίσου κρίσιμος παράγοντα για την ασφάλεια, είναι η συμμόρφωση με τους κανόνες και τις πολιτικές των εγκαταστάσεων, καθώς πολλά ατυχήματα προκαλούνται από απροσεξία, από τη χρήση εξοπλισμού από μη εξειδικευμένα/εξουσιοδοτημένα άτομα, από ανθρώπινο λάθος ή από τη μη συμμόρφωση του προσωπικού με τους κανονισμούς. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το βίντεο και τους κανόνες VA, οι κάμερες θα ειδοποιήσουν σε πραγματικό χρόνο τον υπεύθυνο ασφαλείας σε περίπτωση που ένας οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν φορούν τα ρούχα ασφαλείας τους (κράνος, γυαλιά, γιλέκα, παπούτσια, κ.λπ.). Οι κάμερες μπορούν επίσης να ειδοποιήσουν σε περίπτωση που ανιχνευθεί καπνός, πυρκαγιά, ή ακόμα και να εντοπίσουν ένα άτομο που καπνίζει σε χώρους όπου έχουν αποθηκευτεί εύφλεκτα υλικά. Σήμερα, μετά την πανδημία, το έξυπνο βίντεο μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη και τον έλεγχο ασθενειών, ακόμα και για την ανίχνευση μάσκας στο εσωτερικό των χώρων.

Τέλος, οι κάμερες μπορούν να εντοπίσουν ύποπτες δραστηριότητες, εργαζόμενους που δεν βρίσκονται στο πόστο εργασίας τους, ακόμα και εξοπλισμό που υπολειτουργεί.  Όταν συνδυαστούν και με άλλους αισθητήρες, τότε συλλέγουν διάφορους τύπους δεδομένων, όπως για παράδειγμα την κατάσταση των μηχανών, τις περιβαλλοντικές συνθήκες του χώρου και τον χρόνο που κάθε εργαζόμενος ξοδεύει. Σε ότι αφορά τον έλεγχο και την ορθότητα των προϊόντων, μία κάμερα μπορεί να πραγματοποιήσει ακριβείς μετρήσεις του σχήματος και της θέσης μίας συσκευής σε ένα αυτόματο σύστημα ψεκασμού για παράδειγμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, καθοδηγώντας τους βραχίονες ψεκασμού αναλόγως.  Στη συνέχεια, τα δεδομένα αναλύονται και φιλτράρονται από υπολογιστές, προτού αποσταλούν για περαιτέρω ανάλυση. Μη φυσιολογικές συμπεριφορές μπορούν επίσης να ανιχνευθούν στα φώτα ή τους ήχους του εξοπλισμού για να αντιληφθούμε εγκαίρως πότε ένα από αυτά δεν λειτουργεί αποτελεσματικά.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, οι μεγάλες αναλύσεις δεδομένων (big data), οι υπολογιστικές εφαρμογές cloud και οι κάμερες ασφαλείας με το έξυπνο βίντεο, θα βοηθήσουν στην έγκαιρη ανίχνευση ελαττωμάτων και αποτυχιών παραγωγής, επιτρέποντας έτσι την πρόληψή τους και την αύξηση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της ευελιξίας.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος Ιουνίου 2023

  Security Report, τεύχος Ιουνίου 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουνίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
 • Συστήματα ασφαλείας και Υπηρεσίες ασφαλείας σε Φωτοβολταϊκά Πάρκα

  Συστήματα ασφαλείας και Υπηρεσίες ασφαλείας σε Φωτοβολταϊκά Πάρκα

  Τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι εκείνες οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται συνήθως απομονωμένες στη μέση μεγάλων γεωγραφικών περιοχών και που φιλοξενούν τεράστιο εξοπλισμό από τεχνητά πάνελ με στόχο τη δ...
 • Η G.I. Security στο “The Security Event 2023”!

  Η G.I. Security στο “The Security Event 2023”!

  Πιστή στον στόχο της, που δεν είναι άλλος από την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας στους συνεργάτες της, η G.I. Security ταξίδεψε στο Birmingham στην Αγγλία για την έκ...
 • Επαγγελματικές λύσεις της Blue Technologies

  Επαγγελματικές λύσεις της Blue Technologies

  Η εξέλιξη των τηλεφωνικών συστημάτων είναι πολύ μεγάλη τα τελευταία χρόνια και αναδεικνύει τη σημασία της απλοποιημένης εταιρικής επικοινωνίας. Έτσι, ολοένα και περισσότερες μικρές και μεγάλες επι...
 • DSC PowerG

  DSC PowerG

  Σήμερα, η ασύρματη επικοινωνία είναι μέρος της καθημερινής ζωής. Οι χρήστες χρησιμοποιούν και εμπιστεύονται τις ασύρματες συσκευές στο σπίτι και την εργασία τους. Η τάση αυτή φαίνεται να επικρατεί...
 • Ultra Comelit

  Ultra Comelit

  Η Ultra είναι μια πολυμορφική, ανθεκτική και πρωτοποριακή μπουτονιέρα, με διάφορες επιλογές διαμόρφωσης. Είναι φτιαγμένη από τα καλύτερα υλικά, επιλεγμένα μετά από μελέτες και ελέγχους αντοχής σε ...
 • Dahua AirShield

  Dahua AirShield

  Η διαχείριση ενός ισχυρού συστήματος παρακολούθησης δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση – και σε αρκετές περιπτώσεις – παρουσιάζει προκλήσεις στους περισσότερους χρήστες σήμερα. Πριν από μερικούς μήνες...
 • Ajax Systems

  Ajax Systems

  Τις πρόσφατες επιτυχημένες εγκαταστάσεις ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας σε μεγάλες εκτάσεις καλλιέργειας μανιταριών περιέγραψε πρόσφατα η Ajax Systems. Παρότι πολλά έχουν γραφτεί για την περιμ...
 • Hikvision PanoVu

  Hikvision PanoVu

  Ο σχεδιασμός εφαρμογών βιντεοεπιτήρησης έχει γίνει πιο περίπλοκος, ειδικά σε μεγάλες περιοχές, όπως είναι οι δημόσιες πλατείες, τα ποδοσφαιρικά γήπεδα, τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα, τα αεροδρόμι...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design