Skip to main content
tech2024 03 01 at 08 14 33 TM 460
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 186
securityreport e mag odhgos 2021
24 Απριλίου 2022 19:31

Πως τα εργοστάσια γίνονται εξυπνότερα με την παρακολούθηση βίντεο

Γράφει: Αποστολόπουλος Παναγιώτης
5c3e9c564ce5718c00c70e9bdfc8ef1b XL 76fccdf2

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (βιομηχανία 4.0) ή το Industrial Internet of Things (IIoT) είναι η ονομασία που δόθηκε στην τρέχουσα τάση της αυτοματοποίησης και της ανταλλαγής δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής. Το IIoT έχει γίνει η νέα τάση για τις βιομηχανίες, αλλά και για τους κατασκευαστές…

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (βιομηχανία 4.0) ή το Industrial Internet of Things (IIoT) είναι η ονομασία που δόθηκε στην τρέχουσα τάση της αυτοματοποίησης και της ανταλλαγής δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής. Το IIoT έχει γίνει η νέα τάση για τις βιομηχανίες, αλλά και για τους κατασκευαστές που θέλουν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα τους. Από αυτή την άποψη, η έξυπνη παρακολούθηση βίντεο μπορεί να συμβάλει και αυτή με τον τρόπο της!

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση συνδυάζει τα κυβερνο-φυσικά συστήματα, το διαδίκτυο των πραγμάτων, το cloud computing και την γνωστική υπολογιστική, προσφέροντας έτσι διάφορα οφέλη στους κατασκευαστές. Η βιομηχανία 4.0 ενισχύει αυτό που ονομάστηκε “έξυπνο εργοστάσιο”. Μια έκθεση της MarketsandMarkets επισημαίνει ότι η αγορά IIoT αναμένεται να αυξηθεί από 76,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ που ήταν το 2021 σε 106,1 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2026. Τι είναι όμως η βιομηχανία 4.0 και πως ο εξοπλισμός CCTV μπορεί να προσφέρει με τη σειρά του οφέλη στα εργοστάσια;

Μέσα σε έξυπνα εργοστάσια, τα κυβερνο-φυσικά συστήματα παρακολουθούν και εποπτεύουν τις φυσικές διαδικασίες, δημιουργούν ένα εικονικό αντίγραφο του φυσικού κόσμου και παίρνουν αποκεντρωμένες αποφάσεις. Μέσω του Διαδικτύου των πραγμάτων, τα κυβερνο-φυσικά συστήματα επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και με ανθρώπους σε πραγματικό χρόνο τόσο εσωτερικά όσο και σε οργανωτικές υπηρεσίες που προσφέρονται και χρησιμοποιούνται από συμμετέχοντες της αλυσίδας αξίας. Έτσι, το IIoT έχει να κάνει με τους αισθητήρες και τα δεδομένα που αυτοί δημιουργούν. Ο εξοπλισμός παρακολούθησης βίντεο όπως οι IP κάμερες, μπορούν να λειτουργήσουν ως συσκευές IoT σε ένα εργοστάσιο παραγωγής και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, οι σύγχρονες κάμερες είναι εξοπλισμένες Video Analytics, αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και βαθιάς εκμάθησης και χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα σε αποθήκες, εργοτάξια, αλλά και σε διάφορα άλλα βιομηχανικά περιβάλλοντα. Οι νέες δυνατότητες αυτών των έξυπνων καμερών ασφαλείας προέκυψαν από την ολοένα και αυξανόμενη επεξεργαστική ισχύ των επεξεργαστών, η οποία ουσιαστικά μετατρέπει κατά μία έννοια τις εν λόγω συσκευές σε συσκευές IoT με πολλαπλούς αισθητήρες, ικανούς να αναλύουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Επίσης, η βαθιά μάθηση και η μηχανική όραση συνεχίζουν να αποτελούν μια αυξανόμενη τάση στο IIoT. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του βίντεο αυτοματοποιούνται πολλές διαδικασίες και οι κατασκευαστές μπορούν να αξιοποιήσουν τα αναλυτικά στοιχεία που έχουν στα χέρια τους για να αναλύσουν τα μεταδεδομένα και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα σε περίπτωση που συμβεί κάτι σε μια γραμμή παραγωγής, όπως π.χ. όταν ένα πακέτο δεν έχει συσκευαστεί σωστά. Πώς λοιπόν το έξυπνο βίντεο ενισχύει το IIoT;

Έξυπνο βίντεο στα εργοστάσια παραγωγής

Αρχικά, ο εξοπλισμός παρακολούθησης προσφέρει αυτό που σήμερα είναι η βασική προτεραιότητα για πολλές βιομηχανίες και δεν είναι άλλο από τη διατήρηση της ασφάλειας στο εσωτερικό και το εξωτερικό αυτών των χώρων. Η περιμετρική ασφάλεια είναι προτεραιότητα όλες τις βιομηχανίες, όπως άλλωστε και για τα εργοστάσια παραγωγής. Στο εσωτερικό τους, τα εργοστάσια παραγωγής είναι εξοπλισμένα με έξυπνες κάμερες ασφαλείας, οι οποίες μπορούν να αναγνωρίσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων/φορτηγών που εισέρχονται και εξέρχονται από τον χώρο. Αυτό τελικά, επιτρέπει στους χειριστές, που χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες, να διασφαλίσουν ότι στον εκάστοτε χώρο μπορούν να εισέλθουν μόνο εξουσιοδοτημένα οχήματα. Επίσης, οι συγκεκριμένες κάμερες μπορούν να χρησιμεύσουν και ως περιμετρικοί αισθητήρες, ανιχνεύοντας οποιαδήποτε εισβολή στο χώρο. Οι σύγχρονες κάμερες θα μειώσουν τους ψευδείς συναγερμούς και θα στείλουν συναγερμό στους χειριστές μόνο όταν ανιχνευθεί ένα άτομο ή ένα όχημα.

Η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού σε ένα χώρο εργασίας είναι ένα ακόμα βασικό στοιχείο που μπορεί να ενισχυθεί από τις κάμερες ασφαλείας. Η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και το έξυπνο βίντεο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο από αυτή την άποψη. Για παράδειγμα, όταν ένα περονοφόρο ανυψωτικό όχημα περνάει με μεγάλη ταχύτητα ή όταν τα ρομπότ που μαζεύουν μετακινούν βαριά εμπορευματοκιβώτια σε μεγάλα ύψη, τότε η ασφάλεια των εργαζομένων είναι σημαντική. Ένας εξίσου κρίσιμος παράγοντα για την ασφάλεια, είναι η συμμόρφωση με τους κανόνες και τις πολιτικές των εγκαταστάσεων, καθώς πολλά ατυχήματα προκαλούνται από απροσεξία, από τη χρήση εξοπλισμού από μη εξειδικευμένα/εξουσιοδοτημένα άτομα, από ανθρώπινο λάθος ή από τη μη συμμόρφωση του προσωπικού με τους κανονισμούς. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το βίντεο και τους κανόνες VA, οι κάμερες θα ειδοποιήσουν σε πραγματικό χρόνο τον υπεύθυνο ασφαλείας σε περίπτωση που ένας οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν φορούν τα ρούχα ασφαλείας τους (κράνος, γυαλιά, γιλέκα, παπούτσια, κ.λπ.). Οι κάμερες μπορούν επίσης να ειδοποιήσουν σε περίπτωση που ανιχνευθεί καπνός, πυρκαγιά, ή ακόμα και να εντοπίσουν ένα άτομο που καπνίζει σε χώρους όπου έχουν αποθηκευτεί εύφλεκτα υλικά. Σήμερα, μετά την πανδημία, το έξυπνο βίντεο μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη και τον έλεγχο ασθενειών, ακόμα και για την ανίχνευση μάσκας στο εσωτερικό των χώρων.

Τέλος, οι κάμερες μπορούν να εντοπίσουν ύποπτες δραστηριότητες, εργαζόμενους που δεν βρίσκονται στο πόστο εργασίας τους, ακόμα και εξοπλισμό που υπολειτουργεί.  Όταν συνδυαστούν και με άλλους αισθητήρες, τότε συλλέγουν διάφορους τύπους δεδομένων, όπως για παράδειγμα την κατάσταση των μηχανών, τις περιβαλλοντικές συνθήκες του χώρου και τον χρόνο που κάθε εργαζόμενος ξοδεύει. Σε ότι αφορά τον έλεγχο και την ορθότητα των προϊόντων, μία κάμερα μπορεί να πραγματοποιήσει ακριβείς μετρήσεις του σχήματος και της θέσης μίας συσκευής σε ένα αυτόματο σύστημα ψεκασμού για παράδειγμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, καθοδηγώντας τους βραχίονες ψεκασμού αναλόγως.  Στη συνέχεια, τα δεδομένα αναλύονται και φιλτράρονται από υπολογιστές, προτού αποσταλούν για περαιτέρω ανάλυση. Μη φυσιολογικές συμπεριφορές μπορούν επίσης να ανιχνευθούν στα φώτα ή τους ήχους του εξοπλισμού για να αντιληφθούμε εγκαίρως πότε ένα από αυτά δεν λειτουργεί αποτελεσματικά.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, οι μεγάλες αναλύσεις δεδομένων (big data), οι υπολογιστικές εφαρμογές cloud και οι κάμερες ασφαλείας με το έξυπνο βίντεο, θα βοηθήσουν στην έγκαιρη ανίχνευση ελαττωμάτων και αποτυχιών παραγωγής, επιτρέποντας έτσι την πρόληψή τους και την αύξηση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της ευελιξίας.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report Μαρτίου

  Security Report Μαρτίου

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Μαρτίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχος του Security Report θα βρείτε ενδιαφέροντα ...
 • 9 συστήματα ελέγχου πρόσβασης για ξενοδοχεία

  9 συστήματα ελέγχου πρόσβασης για ξενοδοχεία

  Ο κλάδος της φιλοξενίας εξελίσσεται ραγδαία, ιδίως στη χώρα μας, όπου καθημερινά εκατοντάδες ξενοδοχεία προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες και στους τουρίστες που καταφθάνουν από το ε...
 • Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ

  Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ

  Η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε. – ΕΡΜΗΣ διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και την αδιάλειπτη παροχή των 24/7 Υπηρεσιών Κέντρου Λήψης Ηλεκτρονικών Σημάτων, για την αντιμετώπιση απρόσμενων καταστάσεων...
 • 11 Wi-Fi κάμερες της ANGA για όλες τις απαιτήσεις

  11 Wi-Fi κάμερες της ANGA για όλες τις απαιτήσεις

  Μία ολοκληρωμένη σειρά 11 Wi-Fi καμερών της ANGA, καθεμία από τις οποίες διαθέτει ένα μοναδικό σύνολο χαρακτηριστικών προσαρμοσμένων για να καλύψει διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις, θα βρείτε ...
 • 3 Νέα CCTV testers με υποστήριξη οπτικών ινών από την ΗΛΚΑ

  3 Νέα CCTV testers με υποστήριξη οπτικών ινών από την ΗΛΚΑ

  H ΗΛΚΑ Α.Ε. διαθέτει την πληρέστερη γκάμα all in one CCTV testers τελευταίας γενεάς, με προϊόντα κορυφαίων προδιαγραφών, σε ασυναγώνιστες τιμές. Τα CCTV testers είναι απαραίτητα εργαλεία για τον ε...
 • TP-Link VIGI C540-W & C340 V1/V2

  TP-Link VIGI C540-W & C340 V1/V2

  Η πρωτοποριακή σειρά προϊόντων VIGI της TP-Link έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις μικρομεσαίας κλίμακας και περιλαμβάνει κάμερες υψηλής ανάλυσης με προηγμένα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν καθαρή...