Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 187
securityreport e mag odhgos 2021
23 Σεπτεμβρίου 2022 11:06

Προϊόντα και Λύσεις EGT

Για να αναπτύξετε σωστά την επιχείρησή σας

Γράφει: Αποστολόπουλος Παναγιώτης
anoigma 1 8571c1e0

Η EGT LTD αποτελείται από μια έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα των ηλεκτρονικών, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προηγμένων λύσεων και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε απαίτηση των πελατών της, όσο πολύπλοκη αυτή μπορεί να είναι.

Η EGT Ltd ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων υλισμικού και λογισμικού, παρέχοντας συστήματα πραγματικού χρόνου για την επιβεβαίωση και διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών. Τα προϊόντα της εφαρμόζονται σε πεδία όπου απαιτείται επαλήθευση παρακολούθησης της προσέλευσης του προσωπικού στην εργασία και όπου απαιτείται επιβεβαίωση εκτέλεσης περιοδικών εργασιών.

Καταγραφή  Έναρξης – Λήξης εργασίας

Η λειτουργία του συστήματος EGT είναι πολύ απλή. Ο υπάλληλός σας χρησιμοποιεί τη συσκευή ανάγνωσης καρτών EGT για να “σαρώσει” τις ειδικά προγραμματισμένες έξυπνες κάρτες RFID που υποδεικνύουν συγκεκριμένες καταστάσεις. Η συσκευή μεταδίδει με ασφάλεια τα δεδομένα μέσω του δικτύου GPRS στον Cloud Server, ώστε να μπορείτε να βλέπετε και να γνωρίζετε σε πραγματικό χρόνο τις ενέργειες του υπαλλήλου σας και ταυτόχρονα να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τυχόν αποκλίσεις προγραμμάτων βαρδιών σε οποιαδήποτε online συσκευή (κινητό, ταμπλέτα, υπολογιστή).

Η πλατφόρμα EGT Cloud

Η εφαρμογή Cloud του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (EGT) είναι μια πλήρης διαδικτυακή πύλη CRM με περισσότερες από 250 σελίδες) μέσω της οποίας ο χρήστης είναι σε θέση να:

 • Διαχειρίζεται πλήρως όλα στοιχεία που αφορούν την εταιρεία του (π.χ. Πελάτες, Υπάλληλοι, Μονάδες Παροχής Υπηρεσίας, Σημεία Ελέγχου, κάρτες RFID, Συσκευές Ανάγνωσης, κλπ).
 • Ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ενέργειες των υπαλλήλων του (π.χ. ενάρξεις / λήξεις βάρδιας, ελέγχους σημείων, ελέγχους κατάστασης, επείγουσες κλήσεις συμβάντων, κ.λπ.), μέσω διαφορετικών τρόπων ενημέρωσης.
 • Ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για συμβάντα που εγείρονται από την μη εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων (π.χ. αποκλίσεις από το πρόγραμμα εργασιών, καθυστερημένη έναρξη εργασίας, πρόωρη λήξη εργασίας ή ελλιπείς διελεύσεις σε σημεία ελέγχου, κλπ).
 • Μεριμνά άμεσα για την ασφάλεια των μοναχικά εργαζόμενων υπαλλήλων του, μέσω των πολλών ειδοποιήσεων ασφαλείας πραγματικού χρόνου του Συστήματος EGT (τριών διαφορετικών κουμπιών κινδύνου, συναγερμό ακινησίας της συσκευής, αυτόματη αποστολή σημάτων κινδύνου σε ανεξάρτητο Κέντρο Λήψης Σημάτων, ενημερώσεις επί ακραίων καταστάσεων φωτισμού, θερμοκρασίας, ταχύτητας, κλπ).
 • Παρακολουθεί στο χάρτη και σε πραγματικό χρόνο τις θέσεις Υπαλλήλων, των Μονάδων Παροχής Υπηρεσίας, των Συσκευών και των Καρτών.
 • Εκτυπώνει επιλεκτικά αναφορές και στατιστικά στοιχεία καθώς και δεδομένα από τις καταγραφές της συσκευής καρταναγνώστη.
 • Παρέχει στους πελάτες του υπηρεσίες συμβατές με τις απαιτήσεις του κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Το Σύστημα Περιπολιών (EGT)

Το ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών EGT επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πρόοδο των υπηρεσιών που παρέχετε στους πελάτες σας. Το σύστημα EGT αποτελείται από μια εφαρμογή Cloud, τους αναγνώστες RFID και ένα σύνολο έξυπνων καρτών RFID. Το σύστημα EGT έχει αποκτήσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον Ελληνικό Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Το σύστημα EGT χρησιμοποιείται κυρίως για την παρακολούθηση της προσέλευσης στην εργασία και τη διαχείριση των περιπολιών φύλαξης από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύστημα πραγματικού χρόνου

Με το σύστημα πραγματικού χρόνου της Εταιρείας μας μπορείτε:

• Να είστε ενημερωμένοι σε πραγματικό χρόνο σχετικά με όλες τις ενέργειες των εργαζομένων (π.χ. έναρξη / διακοπή εργασίας, επισκέψεις σημείων ελέγχου, κλήσεις συναγερμού έκτακτης ανάγκης, κλπ.)

• Να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για τυχόν συμβάντα που προκύπτουν (π.χ. αποκλίσεις παρουσίας σε βάρδιες, συναγερμοί ακινησίας συσκευής, κλπ.).

• Να λαμβάνετε άμεσες ενέργειες για συμβάντα κινδύνου που εγείρονται σε μοναχικά εργαζόμενους υπαλλήλους.

• Να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο τη θέση των συσκευών σε χάρτη με στοιχεία ταχύτητας, θερμοκρασίας, ενδείξεων φωτισμού χώρου, κλπ.

• Να εκτυπώσετε αναφορές και στατιστικά στοιχεία καθώς και άλλα δεδομένα από τις εγγραφές ανάγνωσης της συσκευής καρταναγνώστη.

ONLINE – NO PAPER Σύστημα Διαχείρισης Επισκεπτών

Η online υπηρεσία Νέφους της διαχείρισης Επισκεπτών χωρίς τη χρήσης των παραδοσιακών βιβλίων καταγραφής, σε συνδυασμό με την φορητή συσκευή ανάγνωσης καρτών RFID της EGT, παρέχει μια ολοκληρωμένη και ενημερωμένη λύση για ένα διαδικτυακό και σε πραγματικό χρόνο σύστημα διαχείρισης επισκεπτών.

Η εφαρμογή No Paper Visitor, είναι μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης επισκεπτών, σχεδιασμένη για ευκολία στη χρήση και δεν απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες πληροφορικής από τον χρήστη. Η εγγραφή του επισκέπτη πραγματοποιείται εύκολα μέσω ενός ιστότοπου που περιέχει μια απλή φόρμα εισαγωγής βασικών δεδομένων του επισκέπτη.

Οι χρήστες μπορούν εύκολα να καταχωρούν τόσο καθημερινούς όσο και μελλοντικούς επισκέπτες. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή No Paper Visitor Cloud της EGT, οι επισκέπτες μπορούν να εισάγονται ταυτόχρονα και από τους ρεσεψιονίστ και τις γραμματείες των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας. Κατά την άφιξη του επισκέπτη, ο υπεύθυνος υποδοχής εκχωρεί στον επισκέπτη μια ειδική κάρτα επισκέπτη και στη συνέχεια η κάρτα σαρώνεται με τη χρήση του φορητού αναγνώστη καρτών EGT. Ο αναγνώστης καρτών καταγράφει αυτόματα στην εφαρμογή Νέφους την ημερομηνία και την ώρα που ο επισκέπτης εισέρχεται στις εγκαταστάσεις.

Στην έξοδο ο επισκέπτης επιστρέφει την κάρτα του στον υπάλληλο υποδοχής για να σαρωθεί με τον φορητό αναγνώστη καρτών EGT, καταγράφοντας έτσι την έξοδο του επισκέπτη στο σύστημα αυτόματα (ημερομηνία και ώρα εξόδου επισκέπτη).

ONLINE  Σύστημα Εκκένωσης

Το ηλεκτρονικό σύστημα εκκένωσης της EGT έχει ως βασική και πρωταρχική λειτουργία την εγγραφή του προσωπικού, των επισκεπτών και των οχημάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις που παρακολουθούνται. Για την υλοποίηση του συστήματος εκκένωσης EGT, δεν απαιτείται εγκατάσταση τυποποιημένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις πύλες εισόδου. Η είσοδος ή η έξοδος καταχωρούνται στον φορητό αναγνώστη καρτών EGT στις πύλες ασφαλείας.

Γενική Τακτική Εκκένωσης

Όλοι οι οδηγοί και επιβάτες οχημάτων καταγράφονται πριν εισέλθουν ή εξέλθουν από τις πύλες στις εποπτευόμενες εγκαταστάσεις. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας Εκκένωσης γνωρίζουν πλέον σε πραγματικό χρόνο πόσοι εργαζόμενοι, επισκέπτες και οχήματα βρίσκονται εντός της επιτηρούμενης εγκατάστασης. Σε περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου εκκένωσης, οι υπεύθυνοι ασφαλείας μπορούν να εκτυπώνουν αλφαβητικές καταστάσεις προσωπικού και να γνωρίζουν ακριβώς πόσοι και ποιοι υπάλληλοι (και επισκέπτες) είναι κατά τη στιγμή της εκκένωσης στα επιτηρούμενα κτίρια.

Το σύστημα εκκένωσης EGT μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση τυποποιημένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Η εφαρμογή του Συστήματος Εκκένωσης της EGT διασφαλίζει την ορθότητα των δεδομένων εκκένωσης, αποφεύγοντας έτσι στη συνέχεια τυχόν και επικίνδυνες και περιττές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Κυκλοφορεί το Security Report Απριλίου

  Κυκλοφορεί το Security Report Απριλίου

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Απριλίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές π...
 • Athens Electronix 2024

  Athens Electronix 2024

  Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η Athens Electronix 2024, η μεγαλύτερη έκθεση της χρονιάς στην πρωτεύουσα, η οποία διοργανώθηκε από την Libra Press στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων Δαΐς, στις 2 και 3 Μα...
 • Διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης της Satel

  Διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης της Satel

  Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ένα ακόμα σεμινάριο που διοργάνωσε η ARK Academy στις εγκαταστάσεις της στον Ταύρο, την Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, με θέμα τα συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευ...
 • Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;

  Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;

  Ο κατασκευαστικός κλάδος, ακρογωνιαίος λίθος της αστικής ανάπτυξης και γενικότερα της οικονομίας, υφίσταται σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, βρίσκεται για μ...
 • Lenkeng AV transmitters

  Lenkeng AV transmitters

  H Lenkeng ιδρύθηκε το 2004 στην Κίνα και είναι ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους κατασκευαστές συστημάτων video transmission, παράγοντας ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα, που ακολουθούν τα τελευ...