Skip to main content
tech2024 03 01 at 08 14 33 TM 460
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 186
securityreport e mag odhgos 2021
22 Δεκεμβρίου 2022 09:14

Γιατί η Ευρώπη απαιτεί ένα ενημερωμένο πρότυπο συστήματος «EN» για συστήματα συναγερμού

Γράφει: Αποστολόπουλος Παναγιώτης
anoigma 5 13c0b758

Αυτή τη στιγμή, η ευρωπαϊκή επιτροπή CENELEC TC79, που είναι υπεύθυνη για τα συστήματα συναγερμού, εξετάζει μια αναθεώρηση του γνωστού προτύπου EN50131-1, το οποίο χωρίζεται στην ουσία σε 4 κατηγορίες, τα Grade 1, 2, 3 και 4. Ποια όμως είναι τα οφέλη που θα προκύψουν από την εν λόγω αναθεώρηση. Θα επηρεάσουν τους ευρωπαίους πολίτες, τους εγκαταστάτες συστημάτων συναγερμού, τις ασφαλιστικές εταιρείες και όλους όσους ασχολούνται με τον κλάδο του συναγερμού και της πυρανίχνευσης;

Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και τα έξυπνα σπίτια και κτίρια έγιναν μέρος του συνδεδεμένου μας κόσμου όπου όλες οι διαθέσιμες συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους. Η απομακρυσμένη πρόσβαση, οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες, οι συνδεδεμένες συσκευές, τα συστήματα που βασίζονται σε cloud και η αλληλεπίδραση με τα συστήματα αυτοματισμού είναι μερικά μόνο παραδείγματα. Έτσι, ο αριθμός των κτιρίων που εξοπλίζεται με αυτά τα συστήματα συναγερμού αυξάνεται ολοένα και περισσότερο!

Τα συστήματα πυρασφάλειας και γενικότερα όλα τα συστήματα ασφαλείας έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, τα τοποθετούμε με την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Ωστόσο, έχουμε μόνο μία ευκαιρία για να εντοπίσουμε ένα περιστατικό και η απώλεια ενός ή περισσότερων συμβάντων μπορεί να προκαλέσει δεκάδες προβλήματα. Μετά, υπάρχουν και τα τεχνικά προβλήματα, που συνήθως οδηγούν σε δυσλειτουργία του όλου συστήματος. Για αυτούς και ακόμα περισσότερους λόγους, ο κλάδος της ασφάλειας θέλει να διασφαλίσει ότι ο εκάστοτε εξοπλισμός πρέπει να έχει αξιολογηθεί και περάσει διάφορα «τεστ», παρουσιάζοντας ταυτόχρονα μεγάλη αξιοπιστία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επαγγελματική βιομηχανία ασφάλειας ήδη εδώ και πολύ καιρό κατασκευάζει και παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τα πρότυπα EN. Για τα σύστημα συναγερμού το πρότυπο EN 50131-1 είναι αυτό που αξιολογεί το πόσο αξιόπιστο είναι ένα σύστημα συναγερμού.

1 7

Το ιστορικό

Το EN 50131 έχει μακρά ιστορία. Το 1997, ο ​​Ευρωπαϊκός Οργανισμός Προτύπων (CEN, CENELEC ή ETSI) δημοσίευσε το πρότυπο EN 50131-1, το οποίο στην ουσία εισήγαγε τις βαθμίδες ασφαλείας, “grades”, στον κλάδο της ασφάλειας. Μια δεκαετία αργότερα, ο ίδιος οργανισμός ενημέρωσε το εν λόγω πρότυπο EN 50131-1: 2006, περιγράφοντας στην ουσία με αναλυτικότερο τρόπο τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα συστήματα συναγερμού και οι περιφερειακές συσκευές τους. Το EN 50131-1: 2006 παραμένει αμετάβλητο μέχρι και σήμερα, εξυπηρετώντας τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο.

Όλα τα εξαρτήματα ενός συναγερμού πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του EN 50131. Έτσι, ο βαθμός του συναγερμού δεν μπορεί να είναι υψηλότερος από τον βαθμό μίας περιφερειακής συσκευής και οι εγκαταστάτες οφείλουν υποδείξουν με έγγραφα το βαθμό όλων των εξαρτημάτων κατά την εγκατάσταση. Εάν τα τεκμήρια δεν είναι διαθέσιμα, τότε ο εγκαταστάτης-πελάτης θα πρέπει να τα αναζητήσει από τον εκάστοτε κατασκευαστή.

Το πλεονέκτημα ενός ευρωπαϊκού προτύπου είναι πως καθορίζει τις λειτουργίες και τις επιδόσεις ενός συστήματος συναγερμού. Το πρότυπο βοήθησε τους τελικούς χρήστες, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις εταιρείες εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας και εξυπηρέτησης, ακόμα και τις τοπικές αρχές σε όλη την Ευρώπη να κατανοήσουν τι «οφείλει» να κάνει ένα σύστημα συναγερμού.

Από την εισαγωγή το 1997, το εν λόγω πρότυπο έχει λάβει διάφορες ενημερώσεις. ο EN 50131-1: 2006, το οποίο χωρίζεται στην ουσία σε 4 κατηγορίες, στις Grade 1, Grade 2, Grade 3 και Grade 4. Τα διαπιστευμένα εργαστήρια θέτουν τον εξοπλισμό ασφαλείας σε ορισμένες δοκιμές. Δοκιμές, που έχουν να κάνουν με τη λειτουργικότητα της συσκευής και στο κατά πόσο η συσκευή είναι ανθεκτική σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, παρεμβολές, εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, κ.ά. Η ποιότητα της επικοινωνίας ελέγχεται εξίσου, καθώς και κατά πόσον οι λειτουργίες της συσκευής μπορούν να επηρεαστούν εξωτερικά. Τα αποτελέσματα των δοκιμών καταγράφονται και εξετάζονται από τον οργανισμό πιστοποίησης. Εάν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες δοκιμές, έχουν επιλεγεί οι σωστές μέθοδοι και έχουν εκδοθεί σωστά τα έγγραφα, τότε ο οργανισμός απονέμει πιστοποίηση και αποδίδει τον ανάλογο βαθμό αξιοπιστίας στις συσκευές.

2 7

Εμπιστοσύνη μέσω συμμόρφωσης

Προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα συστήματα ασφαλείας και τα περιφερειακά τους πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα προϊόντα ελέγχονται από ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια. Μετά από μία επιτυχή δοκιμή, τα συστήματα και οι περιφερειακές συσκευές λαμβάνουν το επίσημο πιστοποιητικό EN. Στις περισσότερες χώρες αυτά τα πιστοποιητικά είναι απαραίτητα για να αποδειχθεί η συμμόρφωση και να γίνει τοπικά αποδεκτό το προϊόν. Ορισμένες χώρες έχουν πρόσθετες απαιτήσεις, όπως η πολιτική PP6662 – ACPO στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η λειτουργικότητα «blockschloß» στη Γερμανία. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές αποτελεί ένα διαβατήριο για τα προϊόντα!

3 3

Εξελίσσοντας την τεχνολογία

Ωστόσο, οι καιροί αλλάζουν και η τεχνολογία προχωρά με μεγάλη ταχύτητα. Όλο και περισσότεροι τύποι αισθητήρων και συστημάτων έχουν γίνει διαθέσιμοι, ιδιαίτερα σε συσκευές  Do It Yourself (DIY) και IoT. Συνδυάζουν τον οικιακό αυτοματισμό και τη διαχείριση ενέργειας με λειτουργίες ανίχνευσης εισβολής. Ορισμένα από αυτά τα προϊόντα όμως δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα που αναφέραμε παραπάνω και καθώς βρισκόμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης ελλοχεύει ένας ακόμα μεγάλος κίνδυνος, οι κυβερνοεπιθέσεις. Επομένως, οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις απαιτούν αναθεώρηση του EN 50131-1.

Η Euralarm με έδρα το Zug της Ελβετίας, που αντιπροσωπεύει τη βιομηχανία πυρανίχνευσης και συναγερμού, και αποτελείται από εμπορικούς συλλόγους, βιομηχανίες και επιχειρήσεις, οργάνωσε μία συνάντηση με κορυφαία στελέχη του χώρου, περιγράφοντας το μέλλον και τις ανάγκες και το όραμα που έχει για το εν λόγω πρότυπο.

Η Euralarm, θέλοντας να εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο τις πέντε βασικές λειτουργίες ενός συστήματος συναγερμού (ανίχνευση, έλεγχος και ένδειξη, ειδοποίηση, παροχή ρεύματος και αλληλεπίδραση με άλλα συστήματα), προσθέτει 4 ακόμα πτυχές στα συστήματα ασφαλείας, την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία, την ευρωστία και την ανθεκτικότητα.

Κάλεσμα προς τους ενδιαφερόμενους

Πηγαίνοντας ένα βήμα προς τα εμπρός, η Euralarm θέλει να διασφαλίσει ότι τα ενημερωμένα πρότυπα περιλαμβάνουν τόσο τη χρήση νέων τεχνολογιών και πως συνεχίζουν να διασφαλίζουν ότι το προϊόν, η εγκατάσταση και οι υπηρεσίες πληρούν ένα σύνολο λειτουργιών και ποιοτήτων που αποδίδει τα μέγιστα. Η Euralarm πιστεύει επίσης ότι η αναθεώρηση θα έχει σημαντικό αντίκτυπο και σε άλλα πρότυπα και ως εκ τούτου προτείνει τη δημιουργία, όταν και εφόσον θα είναι εφικτό, ενός «χάρτη» για την αντίστοιχη αναθεώρηση των άλλων προτύπων. Η Euralarm καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη/μέλη να συμμετάσχουν στο έργο.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report Μαρτίου

  Security Report Μαρτίου

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Μαρτίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχος του Security Report θα βρείτε ενδιαφέροντα ...
 • 9 συστήματα ελέγχου πρόσβασης για ξενοδοχεία

  9 συστήματα ελέγχου πρόσβασης για ξενοδοχεία

  Ο κλάδος της φιλοξενίας εξελίσσεται ραγδαία, ιδίως στη χώρα μας, όπου καθημερινά εκατοντάδες ξενοδοχεία προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες και στους τουρίστες που καταφθάνουν από το ε...
 • Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ

  Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ

  Η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε. – ΕΡΜΗΣ διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και την αδιάλειπτη παροχή των 24/7 Υπηρεσιών Κέντρου Λήψης Ηλεκτρονικών Σημάτων, για την αντιμετώπιση απρόσμενων καταστάσεων...
 • 11 Wi-Fi κάμερες της ANGA για όλες τις απαιτήσεις

  11 Wi-Fi κάμερες της ANGA για όλες τις απαιτήσεις

  Μία ολοκληρωμένη σειρά 11 Wi-Fi καμερών της ANGA, καθεμία από τις οποίες διαθέτει ένα μοναδικό σύνολο χαρακτηριστικών προσαρμοσμένων για να καλύψει διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις, θα βρείτε ...
 • 3 Νέα CCTV testers με υποστήριξη οπτικών ινών από την ΗΛΚΑ

  3 Νέα CCTV testers με υποστήριξη οπτικών ινών από την ΗΛΚΑ

  H ΗΛΚΑ Α.Ε. διαθέτει την πληρέστερη γκάμα all in one CCTV testers τελευταίας γενεάς, με προϊόντα κορυφαίων προδιαγραφών, σε ασυναγώνιστες τιμές. Τα CCTV testers είναι απαραίτητα εργαλεία για τον ε...
 • TP-Link VIGI C540-W & C340 V1/V2

  TP-Link VIGI C540-W & C340 V1/V2

  Η πρωτοποριακή σειρά προϊόντων VIGI της TP-Link έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις μικρομεσαίας κλίμακας και περιλαμβάνει κάμερες υψηλής ανάλυσης με προηγμένα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν καθαρή...