DIABASTE DWREAN SEC 134
techmail
DIGITAL TV 172
securityreport e mag odhgos 2021
22 Δεκεμβρίου 2022 09:14

Γιατί η Ευρώπη απαιτεί ένα ενημερωμένο πρότυπο συστήματος «EN» για συστήματα συναγερμού

Γράφει: Αποστολόπουλος Παναγιώτης
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F12%252Fanoigma 5

Αυτή τη στιγμή, η ευρωπαϊκή επιτροπή CENELEC TC79, που είναι υπεύθυνη για τα συστήματα συναγερμού, εξετάζει μια αναθεώρηση του γνωστού προτύπου EN50131-1, το οποίο χωρίζεται στην ουσία σε 4 κατηγορίες, τα Grade 1, 2, 3 και 4. Ποια όμως είναι τα οφέλη που θα προκύψουν από την εν λόγω αναθεώρηση. Θα επηρεάσουν τους ευρωπαίους πολίτες, τους εγκαταστάτες συστημάτων συναγερμού, τις ασφαλιστικές εταιρείες και όλους όσους ασχολούνται με τον κλάδο του συναγερμού και της πυρανίχνευσης;

Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και τα έξυπνα σπίτια και κτίρια έγιναν μέρος του συνδεδεμένου μας κόσμου όπου όλες οι διαθέσιμες συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους. Η απομακρυσμένη πρόσβαση, οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες, οι συνδεδεμένες συσκευές, τα συστήματα που βασίζονται σε cloud και η αλληλεπίδραση με τα συστήματα αυτοματισμού είναι μερικά μόνο παραδείγματα. Έτσι, ο αριθμός των κτιρίων που εξοπλίζεται με αυτά τα συστήματα συναγερμού αυξάνεται ολοένα και περισσότερο!

Τα συστήματα πυρασφάλειας και γενικότερα όλα τα συστήματα ασφαλείας έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, τα τοποθετούμε με την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Ωστόσο, έχουμε μόνο μία ευκαιρία για να εντοπίσουμε ένα περιστατικό και η απώλεια ενός ή περισσότερων συμβάντων μπορεί να προκαλέσει δεκάδες προβλήματα. Μετά, υπάρχουν και τα τεχνικά προβλήματα, που συνήθως οδηγούν σε δυσλειτουργία του όλου συστήματος. Για αυτούς και ακόμα περισσότερους λόγους, ο κλάδος της ασφάλειας θέλει να διασφαλίσει ότι ο εκάστοτε εξοπλισμός πρέπει να έχει αξιολογηθεί και περάσει διάφορα «τεστ», παρουσιάζοντας ταυτόχρονα μεγάλη αξιοπιστία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επαγγελματική βιομηχανία ασφάλειας ήδη εδώ και πολύ καιρό κατασκευάζει και παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τα πρότυπα EN. Για τα σύστημα συναγερμού το πρότυπο EN 50131-1 είναι αυτό που αξιολογεί το πόσο αξιόπιστο είναι ένα σύστημα συναγερμού.

1 7

Το ιστορικό

Το EN 50131 έχει μακρά ιστορία. Το 1997, ο ​​Ευρωπαϊκός Οργανισμός Προτύπων (CEN, CENELEC ή ETSI) δημοσίευσε το πρότυπο EN 50131-1, το οποίο στην ουσία εισήγαγε τις βαθμίδες ασφαλείας, “grades”, στον κλάδο της ασφάλειας. Μια δεκαετία αργότερα, ο ίδιος οργανισμός ενημέρωσε το εν λόγω πρότυπο EN 50131-1: 2006, περιγράφοντας στην ουσία με αναλυτικότερο τρόπο τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα συστήματα συναγερμού και οι περιφερειακές συσκευές τους. Το EN 50131-1: 2006 παραμένει αμετάβλητο μέχρι και σήμερα, εξυπηρετώντας τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο.

Όλα τα εξαρτήματα ενός συναγερμού πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του EN 50131. Έτσι, ο βαθμός του συναγερμού δεν μπορεί να είναι υψηλότερος από τον βαθμό μίας περιφερειακής συσκευής και οι εγκαταστάτες οφείλουν υποδείξουν με έγγραφα το βαθμό όλων των εξαρτημάτων κατά την εγκατάσταση. Εάν τα τεκμήρια δεν είναι διαθέσιμα, τότε ο εγκαταστάτης-πελάτης θα πρέπει να τα αναζητήσει από τον εκάστοτε κατασκευαστή.

Το πλεονέκτημα ενός ευρωπαϊκού προτύπου είναι πως καθορίζει τις λειτουργίες και τις επιδόσεις ενός συστήματος συναγερμού. Το πρότυπο βοήθησε τους τελικούς χρήστες, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις εταιρείες εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας και εξυπηρέτησης, ακόμα και τις τοπικές αρχές σε όλη την Ευρώπη να κατανοήσουν τι «οφείλει» να κάνει ένα σύστημα συναγερμού.

Από την εισαγωγή το 1997, το εν λόγω πρότυπο έχει λάβει διάφορες ενημερώσεις. ο EN 50131-1: 2006, το οποίο χωρίζεται στην ουσία σε 4 κατηγορίες, στις Grade 1, Grade 2, Grade 3 και Grade 4. Τα διαπιστευμένα εργαστήρια θέτουν τον εξοπλισμό ασφαλείας σε ορισμένες δοκιμές. Δοκιμές, που έχουν να κάνουν με τη λειτουργικότητα της συσκευής και στο κατά πόσο η συσκευή είναι ανθεκτική σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, παρεμβολές, εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, κ.ά. Η ποιότητα της επικοινωνίας ελέγχεται εξίσου, καθώς και κατά πόσον οι λειτουργίες της συσκευής μπορούν να επηρεαστούν εξωτερικά. Τα αποτελέσματα των δοκιμών καταγράφονται και εξετάζονται από τον οργανισμό πιστοποίησης. Εάν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες δοκιμές, έχουν επιλεγεί οι σωστές μέθοδοι και έχουν εκδοθεί σωστά τα έγγραφα, τότε ο οργανισμός απονέμει πιστοποίηση και αποδίδει τον ανάλογο βαθμό αξιοπιστίας στις συσκευές.

2 7

Εμπιστοσύνη μέσω συμμόρφωσης

Προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα συστήματα ασφαλείας και τα περιφερειακά τους πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα προϊόντα ελέγχονται από ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια. Μετά από μία επιτυχή δοκιμή, τα συστήματα και οι περιφερειακές συσκευές λαμβάνουν το επίσημο πιστοποιητικό EN. Στις περισσότερες χώρες αυτά τα πιστοποιητικά είναι απαραίτητα για να αποδειχθεί η συμμόρφωση και να γίνει τοπικά αποδεκτό το προϊόν. Ορισμένες χώρες έχουν πρόσθετες απαιτήσεις, όπως η πολιτική PP6662 – ACPO στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η λειτουργικότητα «blockschloß» στη Γερμανία. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές αποτελεί ένα διαβατήριο για τα προϊόντα!

3 3

Εξελίσσοντας την τεχνολογία

Ωστόσο, οι καιροί αλλάζουν και η τεχνολογία προχωρά με μεγάλη ταχύτητα. Όλο και περισσότεροι τύποι αισθητήρων και συστημάτων έχουν γίνει διαθέσιμοι, ιδιαίτερα σε συσκευές  Do It Yourself (DIY) και IoT. Συνδυάζουν τον οικιακό αυτοματισμό και τη διαχείριση ενέργειας με λειτουργίες ανίχνευσης εισβολής. Ορισμένα από αυτά τα προϊόντα όμως δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα που αναφέραμε παραπάνω και καθώς βρισκόμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης ελλοχεύει ένας ακόμα μεγάλος κίνδυνος, οι κυβερνοεπιθέσεις. Επομένως, οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις απαιτούν αναθεώρηση του EN 50131-1.

Η Euralarm με έδρα το Zug της Ελβετίας, που αντιπροσωπεύει τη βιομηχανία πυρανίχνευσης και συναγερμού, και αποτελείται από εμπορικούς συλλόγους, βιομηχανίες και επιχειρήσεις, οργάνωσε μία συνάντηση με κορυφαία στελέχη του χώρου, περιγράφοντας το μέλλον και τις ανάγκες και το όραμα που έχει για το εν λόγω πρότυπο.

Η Euralarm, θέλοντας να εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο τις πέντε βασικές λειτουργίες ενός συστήματος συναγερμού (ανίχνευση, έλεγχος και ένδειξη, ειδοποίηση, παροχή ρεύματος και αλληλεπίδραση με άλλα συστήματα), προσθέτει 4 ακόμα πτυχές στα συστήματα ασφαλείας, την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία, την ευρωστία και την ανθεκτικότητα.

Κάλεσμα προς τους ενδιαφερόμενους

Πηγαίνοντας ένα βήμα προς τα εμπρός, η Euralarm θέλει να διασφαλίσει ότι τα ενημερωμένα πρότυπα περιλαμβάνουν τόσο τη χρήση νέων τεχνολογιών και πως συνεχίζουν να διασφαλίζουν ότι το προϊόν, η εγκατάσταση και οι υπηρεσίες πληρούν ένα σύνολο λειτουργιών και ποιοτήτων που αποδίδει τα μέγιστα. Η Euralarm πιστεύει επίσης ότι η αναθεώρηση θα έχει σημαντικό αντίκτυπο και σε άλλα πρότυπα και ως εκ τούτου προτείνει τη δημιουργία, όταν και εφόσον θα είναι εφικτό, ενός «χάρτη» για την αντίστοιχη αναθεώρηση των άλλων προτύπων. Η Euralarm καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη/μέλη να συμμετάσχουν στο έργο.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος Ιανουαρίου 2023

  Security Report, τεύχος Ιανουαρίου 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιανουαρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές...
 • Έγινε θεσμός η Creta Electronix 2022!

  Έγινε θεσμός η Creta Electronix 2022!

  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Creta Electronix 2022, η πρώτη κλαδική έκθεση συστημάτων ασφαλείας, τηλεόρασης και ξενοδοχειακών λύσεων στην Κρήτη. Η τοπική αγορά και κοινωνία αγκάλιασε με ενθουσιασμό ...
 • Χρήστος Φείδας

  Χρήστος Φείδας

  Με ποιοτικά προϊόντα, που αντέχουν σε βάθος χρόνου, μοντέρνο σχεδιασμό, πολύ μεγάλη ευκολία χρήσης και καινοτόμες λειτουργίες, η Sigma Security αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες εταιρίες ...
 • Κερδίζοντας περισσότερους πελάτες με μία «ανοιχτή λύση ασφαλείας ενός προμηθευτή»

  Κερδίζοντας περισσότερους πελάτες με μία «ανοιχτή λύση ασφαλείας ενός προμηθευτή»

  Σήμερα, οι επαγγελματίες εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας θέλουν να ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους πελάτες τους, παρέχοντας τους ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών ...
 • POS τερματικά και Video Analytics

  POS τερματικά και Video Analytics

  Μια εξαιρετικά αποτελεσματική στρατηγική για την πρόληψη απωλειών στα καταστήματα λιανικής, είναι η ενσωμάτωση των δεδομένων σημείου πώλησης (POS) με τις σύγχρονες πλατφόρμες Video Analytics. Η πλ...
 • Λογισμικά ανάλυσης περιεχομένου video (VCA)

  Λογισμικά ανάλυσης περιεχομένου video (VCA)

  Οι Enterprise λύσεις λογισμικού είναι αναμφίβολα μια επένδυση που δεν πρέπει να λαμβάνεται ελαφρά τη καρδία, ειδικά από τη στιγμή που επιλύουν δεκάδες προβλήματα σε μικρομεσαίες, μεγάλες επιχειρήσ...
 • Κάρτες MicroSD

  Κάρτες MicroSD

  Μπορεί να είναι στατικές, περιστρεφόμενες, να κρέμονται από μία οροφή, να κάθονται σε ένα ράφι, ακόμα και να είναι αόρατες, ωστόσο, το μόνο σίγουρο για τις κάμερες ασφαλείας, είναι πως σήμερα αποτ...
 • Το CERN επαναλειτουργεί και υιοθετεί την τεχνολογία αναγνώρισης ίριδας

  Το CERN επαναλειτουργεί και υιοθετεί την τεχνολογία αναγνώρισης ίριδας

  Το CERN απασχολεί σήμερα περίπου 3.000 μόνιμους εργαζόμενους, ενώ περίπου 6.500 επιστήμονες και μηχανικοί (που αντιπροσωπεύουν 500 πανεπιστήμια και 80 διαφορετικές εθνικότητες), περίπου το μισό τη...
 • Γιατί η Ευρώπη απαιτεί ένα ενημερωμένο πρότυπο συστήματος «EN» για συστήματα συναγερμού

  Γιατί η Ευρώπη απαιτεί ένα ενημερωμένο πρότυπο συστήματος «EN» για συστήματα συναγερμού

  Αυτή τη στιγμή, η ευρωπαϊκή επιτροπή CENELEC TC79, που είναι υπεύθυνη για τα συστήματα συναγερμού, εξετάζει μια αναθεώρηση του γνωστού προτύπου EN50131-1, το οποίο χωρίζεται στην ουσία σε 4 κατηγο...
 • IP κάμερες

  IP κάμερες

  Ολοένα και περισσότερες συσκευές ασφαλείας συνδέονται στο internet με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός παραβιάσεων και άρα η διαρροή προσωπικών δεδομένων.  Οι εν λόγω επιθέσεις, που ονομάζον...
 • Body Worn Cameras

  Body Worn Cameras

  Οι φορητές κάμερες (body κάμερες) είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να τοποθετούνται στον κορμό, στο κράνος, ακόμα και στα γυαλιά. Οι περισσότερες από αυτές τις κάμερες διαθέτουν streaming δυνατότ...
 • NOVA ALARM

  NOVA ALARM

  Το σύστημα ασφαλείας NOVA ALARM είναι ένα επαγγελματικό σύστημα συναγερμού, με περισσότερα από 13 έτη αξιόλογης παρουσίας στην ελληνική αγορά και διατίθεται αποκλειστικά από την KEEPER GROUP.  Ακο...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design