Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 190
ilka aggelia
securityreport e mag odhgos 2021
25 Απριλίου 2023 10:14

Τα πλεονεκτήματα ενός σύγχρονου Λογισμικού Διαχείρισης Συναγερμών ΚΛΣ

anoigma 2 2b8fedf3

Καθώς οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες ασφάλειας έχουν εξελιχθεί, οι σημερινές απαιτήσεις των υπηρεσιών 24ωρης επαγγελματικής παρακολούθησης είναι εντελώς διαφοροποιημένες. Η βέλτιστη και αποτελεσματική διαχείριση στην 24/7 ηλεκτρονική επιτήρηση και παρακολούθηση είναι σημαντική και μείζονος σημασίας. Προαπαιτεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο παραγόντων, διαδικασιών και λειτουργιών, που θα διασφαλίζουν την άμεση ανταπόκριση, την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών, τη διαχείριση επιπρόσθετων τεχνικών πληροφοριών κ.ά. προκειμένου να επαληθευθεί και να ολοκληρωθεί οποιοδήποτε επιτηρούμενο περιστατικό.

Τα Κέντρα Λήψης Σημάτων (ΚΛΣ), ως ενδιάμεσος κρίκος στον κλάδο της ασφάλειας, προκειμένου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και να προσφέρουν μια πληθώρα παρεχόμενων υπηρεσιών, καλούνται παράλληλα να επενδύουν διαρκώς στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, στον τεχνολογικό εξοπλισμό και στην αναβάθμιση των υποδομών. Πολύ σημαντικό επίσης, είναι να διαθέτουν ως «πολύτιμο σύμμαχο» ένα σύγχρονο και καινοτόμο λογισμικό διαχείρισης συναγερμών, που να εξασφαλίζει αποδοτικές λύσεις, ποιοτικές δυνατότητες και αυστηρές δικλείδες ασφαλείας.

1 2

Artificial Intelligence Λογισμικό Διαχείρισης ΚΛΣ

Η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός Α.Ε. – ΕΡΜΗΣ, το 1ο στην Ελλάδα Κέντρο Λήψης Σημάτων από το 1982, πρωτοπορεί στον κλάδο της ηλεκτρονικής ασφάλειας, διαθέτοντας μια σύγχρονη τελευταίας γενιάς Smart πλατφόρμα διαχείρισης συναγερμών, με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί να επεξεργάζεται με απόλυτη ασφάλεια, ποιότητα και αξιοπιστία, περισσότερα από 10.000.000 σήματα μηνιαίως, από χιλιάδες επιτηρούμενα συστήματα ασφαλείας, για ένα απαιτητικό και ευρύ φάσμα συνδρομητών, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί με αυστηρές προδιαγραφές και κανονισμούς ασφαλείας σύμφωνα με Ευρωπαϊκά και Βρετανικά πρότυπα διαχείρισης συναγερμών, BS 50136:2008, EN 50518:2010, BS 7369: 1991, BS 8243:2010, BS 8418:2010, PD6662:2010, BS 8473:2006, BS 8484:2011, BS 8521:2009, BS 8591:2014, CFOA, UL1981, τα οποία παρόλο που δεν απαιτούνται νομοθετικά στην Ελλάδα, υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά από τον ΕΡΜΗ, αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα ασφάλειας στον κλάδο.

Η Artificial Intelligence τεχνολογία του λογισμικού, φροντίζει για τη σειρά προτεραιότητας ανά κατηγορία περιστατικού, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει και ενημερώνει με τις προκαθορισμένες ενέργειες που απαιτούνται τους Χειριστές του ΚΛΣ.  Έτσι, κατά την ανταπόκριση οποιουδήποτε συμβάντος, οι Χειριστές έχουν στη διάθεσή τους όλη την κρίσιμη πληροφόρηση και τις ανάλογες ενέργειες διαχείρισης που πρέπει να ολοκληρώσουν για κάθε περιστατικό, ενώ οι αυστηρές δικλείδες ασφαλείας του λογισμικού εξαλείφουν παραλείψεις και αστοχίες.

2

Οι κορυφαίεςSmart λειτουργίες αναλαμβάνουν αποτελεσματικά, ένα μεγάλο μέρος των διεργασιών, βελτιώνοντας έτσι την απόδοση των Χειριστών, όπως για παράδειγμα ενημέρωση συναγερμών μέσω τηλεφώνου (Virtual Operator), text to speech, SMS, αναφορές μέσω email,που παραδίδονται αυτοματοποιημένα κατά τη διάρκεια ή αφού ολοκληρωθεί οποιοδήποτε περιστατικό.

Ενιαία Πλατφόρμα υπηρεσιών για όλες τις τεχνολογίες

Το λογισμικό είναι συμβατό με όλα τα πρωτόκολλα μετάδοσης / επικοινωνίας και με περισσότερους από 150 κατασκευαστές κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV) αλλά και κάθε γνωστού συστήματος ασφαλείας. Η τεχνική υποστήριξη και η μόνιμη αναβάθμιση καθιστά το λογισμικό πρωτοποριακό στη σύγχρονη εποχή, καθώς οποιεσδήποτε νέες τεχνολογίες ενσωματώνονται εύκολα και άμεσα. Με το εξελιγμένο περιβάλλον πολυδιεργασίας η εκπαίδευση γίνεται ταχύτερα και επιτρέπει σε Χειριστές και Επόπτες του ΚΛΣ, να διαχειρίζονται και να ελέγχουν σε μία ενιαία πλατφόρμα, πληθώρα υπηρεσιών (συναγερμούς διάρρηξης, συναγερμούς βίντεο ή άλλους συναγερμούς) ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή. Η διάταξη γραφικών πλαισίων του monitor βελτιστοποιείται αυτόματα, προκειμένου να είναι ανάλογης θέσης και κατάλληλη για κάθε διαφορετικό τύπο συναγερμού.

Επιδόσεις και Άμεση Ανταπόκριση

Με τα σημαντικά εργαλεία που διαθέτει το λογισμικό, οι Επόπτες και οι Προϊστάμενοι των τμημάτων, είναι σε θέση να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο μετρήσιμους δείκτες, όπως η απόδοση των  Χειριστών, οι επιδόσεις σε χρόνους ανταπόκρισης για τη διαχείριση των συναγερμών, στατιστικές αναλύσεις με κατηγορίες περιστατικών, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες μετρήσεις ενδιαφέροντος. Διενεργούνται έτσι περαιτέρω αναλύσεις – αξιολογήσεις, για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός – ΕΡΜΗΣ, είναι το μοναδικό Κέντρο Λήψης Σημάτων, που εγγυάται για τους χρόνους άμεσης ανταπόκρισης, παρέχοντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό περιβάλλον ασφάλειας.

Λειτουργίες Απομακρυσμένης Διαχείρισης

Μέσω των κρυπτογραφημένων Portal λειτουργιών που παρέχει το λογισμικό, οι επαγγελματίες εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας, οι συνδρομητές, οι εταιρείες φύλαξης, οι υπεύθυνοι μεγάλων οργανισμών – ομίλων κ.α., μπορούν με τη χρήση Tablet – Smartphone ή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, να έχουν On line πρόσβαση σε στοιχεία ιστορικού και σε πολλαπλές σημαντικές λεπτομέρειες των εγκαταστάσεών τους, άμεσα και σε πραγματικό χρόνο. Το λογισμικό επιτρέπει ακόμα την επεξεργασία κατάλληλων δεδομένων, τη λήψη αρχείων αναφορών και την προβολή ζωντανών βίντεο από τις κάμερές τους. Επιπρόσθετα, οι επαγγελματίες εγκαταστάτες έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν όλες τις απαιτούμενες εργασίες δοκιμών και εγκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας, να ελέγξουν το ιστορικό σηματοδοσίας και να αναζητήσουν τεχνικές πληροφορίες.

Στην καρδιά του DNA του ΕΡΜΗ

Η εμπειρία των μελών της Ομάδας του ΕΡΜΗ, σε συνδυασμό με το πρωτοποριακό λογισμικό, δημιουργεί ένα μοναδικό συνδυασμό προσόντων και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, ικανό να αποτελέσει την τέλεια γέφυρα ανάμεσα σε επιχειρηματικές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές για την ασφάλεια. Μέσα από το διαθέσιμο τεχνικό υπόβαθρο, μπορεί να αναληφθεί και να ολοκληρωθεί με επιτυχία οποιαδήποτε ανάγκη, από έναν μεγάλο τραπεζικό οργανισμό, τη λειτουργική επιτήρηση μια μεγάλης αλυσίδας επιχειρήσεων, την υλοποίηση εξεζητημένων εργαλείων, έως και την παρακολούθηση μιας απλής κατοικίας.

Όλα αυτά καθιστούν τον ΕΡΜΗ, ως Πρότυπο Κέντρο Λήψης Σημάτων, αλλά και σημείο αναφοράς για έναν ασφαλέστερο κόσμο στην ηλεκτρονική Ασφάλεια.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Ιούλιος 2024
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουλίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
Έλεγχος πρόσβασης με Akuvox
Η PartnerNET με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον ICT κλάδο, είναι ο επίσημος διανομέας της Akuvox Company και παρουσιάζει τις έξυπνες λύσεις πρόσβασης και ενδοεπικοινωνίας σε σπίτια, κτίρι...
Η αποθήκευση δεδομένων παρακολούθησης «γίνεται» έξυπνη!
Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση στον τρόπο αποθήκευσης και διαχείρισης των όλο αυξανόμενων δεδομένων παρακολούθησης. Οι μέρες της απλής εγγραφής και αναθεώρησης των πλάνων βίντεο που παράγου...
Κάμερες αντιεκρηκτικού τύπου
Πυρηνικά και πετροχημικά εργοστάσια, τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί και αποθήκες εκρηκτικών είναι μόνο μερικοί από τους βιομηχανικούς χώρους και τις κρίσιμες υποδομές που ενέχουν πολλές προκλήσεις, ακό...
Red Dot για την Ajax Systems
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ajax Systems κατακτά τα πρώτα βραβεία Red Dot σε Ασφάλεια και Οικιακό Αυτοματισμό! Φέτος, τα προϊόντα συναγερμού και έξυπνου αυτοματισμού της εταιρείας έλαβαν...
Οι μεγαλύτερες τάσεις CCTV για το 2024
Στον κόσμο της βιντεοεπιτήρησης παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη την τελευταία δεκαετία, με τις καινοτομίες στην τεχνολογία να έχουν διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην εν λόγω ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, ο το...
Μέτρα προστασίας για τα Data Centers
Τα κέντρα δεδομένων ή αλλιώς Data Centers, όπου φιλοξενείται εξοπλισμός υψηλής αξίας, όπως υπολογιστές, servers, αποθηκευτικά μέσα και άλλες δικτυακές συσκευές, πλέον θεωρούνται κινητήριος μοχλός ...
Hikvision 2-wire HD Apartment
Η λύση 2-wire HD Apartment αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ένα υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο σύστημα θυροτηλεφώνου για αντικατάσταση ενός παλαιού συστήματος με χρήση των υπαρχ...
Πρωτοποριακή υπεροχή στα συστήματα επικοινωνίας Rakson A.E.
Έχοντας ιδρυθεί πριν από 70 χρόνια, η Golmar είναι πρωτοπόρα στην παγκόσμια αγορά, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στο τοπίο των συστημάτων ενδοεπικοινωνίας. O αποκλειστικός συνεργάτης στην Ελλάδα ...
TP-Link Omada EAP215-Bridge
Το TP-Link Omada EAP215-Bridge kit αποτελεί την ιδανική λύση για την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση με μεγάλη εμβέλεια πο...