Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 187
securityreport e mag odhgos 2021
22 Οκτωβρίου 2023 08:49

Συνέντευξη με τον Άγγελο Ζωγράφο, Γραμματέα του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ

Γράφει: Παναγιώτης Αποστολόπουλος
Zografos Aggelos c0d97fa1

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που υποστηρίζει τη διαμόρφωση προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, ώστε να αποτρέπονται ή και να μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές, ενώ συμμετέχει και σε διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών για τις προδιαγραφές της πυροπροστασίας και του μηχανισμού τήρησής τους.

Στο ΕΛΙΠΥΚΑ συμμετέχουν ελληνικές και διεθνείς βιομηχανίες δομικών υλικών, συστημάτων δόμησης, διατάξεων πυροπροστασίας, κατασκευαστικές εταιρείες, μηχανικοί, καθηγητές από εργαστήρια ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και αξιωματικοί με επιστημονική επάρκεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Από τον Οκτώβριο του 2018 το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ συμμετέχει ως πλήρες μέλος στην Confederation of Fire Protection Association Europe – Συνομοσπονδία Συλλόγων Πυροπροστασίας της Ευρώπης – CFPA-E.

1 4

Το περιοδικό Security Report, είχε τη χαρά να συνομιλήσει με τον Γραμματέα του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ, κο Άγγελο Ζωγράφο, σχετικά με τις δράσεις και τις προτάσεις του Ινστιτούτου για τη βελτίωση των προδιαγραφών της πυροπροστασίας, αλλά και το επερχόμενο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 5-6 Απριλίου 2024, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

1. Πείτε μας αρχικά δύο λόγια για το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών. Πότε ιδρύθηκε και με τι σκοπό;

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών ιδρύθηκε το 2018, με τις προεργασίες να έχουν ξεκινήσει από το 2017. Αφορμή στάθηκε η δημόσια διαβούλευση του Νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας, όπου διάφορα μέρη που είχαν επαφή με τα θέματα της πυροπροστασίας, έθεσαν τις προτάσεις τους και τις παρατηρήσεις τους επί του νέου κανονισμού. Τότε συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει ανάγκη για βελτίωση της κατάστασης, βελτίωση του κανονισμού, εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών, ενημέρωση του κοινού, εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών στην πυροπροστασία και εξέλιξη της αντίστοιχης τεχνογνωσίας. Αυτή η συνειδητοποίηση μας οδήγησε λοιπόν στην ίδρυση του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ, για την προώθηση της πυροπροστασίας των κατασκευών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας από τη φωτιά, με στόχο το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ να έχει λόγο και να μπορεί να καθοδηγήσει στα θέματα της πυροπροστασίας.

2 3

2. Οι πυρκαγιές στα κτίρια είναι ένα θέμα που απασχολεί και προβληματίζει όλο τον τεχνικό κόσμο που εμπλέκεται με αυτά. Ποιες είναι οι θέσεις και οι προτάσεις του Ινστιτούτου για τη βελτίωση των υφιστάμενων προδιαγραφών πυροπροστασίας;

Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ από το 2018 αλλά και τα μέλη του έχουν παρατηρήσει πολλά θέματα, τα οποία χρήζουν αλλαγής ή βελτίωσης. Αρχικά, έχουμε τον έλεγχο της εφαρμογής του κανονισμού. Δεν νοείται νόμος ή κανονισμός όπου να μην έχει οριστεί ποιος ελέγχει την εφαρμογή του και ποιες είναι οι κυρώσεις μη συμμόρφωσης, ειδικά όσον αφορά στις προδιαγραφές των υλικών. Έχοντας λοιπόν τις προδιαγραφές που ήδη ορίζει ο κανονισμός, πρέπει να υπάρχει αυστηροποίηση ελέγχου γνησιότητας των πιστοποιητικών των υλικών που εφαρμόζονται στις κατασκευές. Επιπλέον, στον νέο κανονισμό αναφέρεται η εφαρμογή προτύπων, όπως το 13501-1. Αυτό το πρότυπο, ενώ είναι ένα πολύ καλό βήμα για την πυροπροστασία, αφορά στη συμπεριφορά μεμονωμένων προϊόντων. Όποιος έχει ασχοληθεί με την πυροπροστασία, έχει καταλάβει ότι η συμπεριφορά στη φωτιά είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού των υλικών, αλλά και του τρόπου που έχουν εφαρμοστεί. Άρα μιλάμε για συμπεριφορά συστήματος, κάτι το οποίο λείπει από τον ελληνικό κανονισμό, ενώ υπάρχει σε αντίστοιχους ξένους όπου αξιολογείται η συμπεριφορά συστήματος (BS8414, LEPIR2 κ.ά.).

Τέλος, βλέπουμε ότι ενώ ο κανονισμός υπάρχει από το 2018, πολλοί ενδιαφερόμενοι είτε δεν τον γνωρίζουν, είτε αδυνατούν να τον εφαρμόσουν, είτε τον αγνοούν. Αυτό έχει να κάνει με την ενημέρωση, είτε με την εκπαίδευση, ή με την ανοχή της πολιτείας. Για τα 3 πρώτα το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ κάνει διάφορες δράσεις, όπως εκπαιδευτικά / ενημερωτικά webinars και το συνέδριο, ενώ για το τελευταίο ζητά από τις αρχές περισσότερο έλεγχο, μέσα από καθιέρωση μηχανισμού ελέγχου.

3. Νομίζετε ότι οι εκπαιδευτικές δράσεις, όπως τα webinars, επαρκούν όσον αφορά στην τεχνική και επιστημονική εκπαίδευση των εμπλεκόμενων στην πυροπροστασία;

Η αλήθεια είναι ότι μελετώντας αντίστοιχα προηγμένα κράτη και γνωρίζοντας την πολυπλοκότητα του θέματος της πυροπροστασίας, συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει εκπαιδευτικό κενό, το οποίο στο εξωτερικό καλύπτεται από την ειδικότητα του πυρομηχανικού. Είτε από πανεπιστημιακή εκπαίδευση, είτε μέσω ειδικών τεχνικών εκπαιδεύσεων, οι πυρομηχανικοί μπορούν να αντιμετωπίσουν με τεχνική επάρκεια και επιστημονική κατάρτιση τα σημαντικά θέματα της πυροπροστασίας. Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ ήδη έχει προγράμματα εκπαίδευσης για την πυροπροστασία, αλλά επιπλέον βρίσκεται στη φάση ανάπτυξης αντίστοιχων προγραμμάτων με στόχο την κάλυψη του κενού αυτού.

4. Το 3ο Διεθνές Συνέδριο ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ για την Πυροπροστασία των Κατασκευών θα πραγματοποιηθεί στις 5-6 Απριλίου 2024, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τι θα αναδείξει μέσα από αυτήν την εκδήλωση και ποια η θεματολογία του;

Το 3o συνέδριο αποτελεί φυσική συνέχεια των 2 πετυχημένων συνεδρίων που έγιναν τα προηγούμενα 3 χρόνια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχοντας ξεκινήσει τη διεξαγωγή του 1ου συνεδρίου με αφορμή τον νέο κανονισμό, τώρα πια έχουμε ένα κοινό το οποίο γνωρίζει το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ και τις δράσεις του και έχει αρχίσει να συσπειρώνεται γύρω από τα θέματα της πυροπροστασίας. Η θεματολογία του 3ου συνεδρίου αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

• Πυροπροστασία κτιρίων και σχεδιασμός πυροπροστασίας.

• Συμπεριφορά δομικών υλικών έναντι φωτιάς.

• Συστήματα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας.

• Φωτιές προσόψεων και φωτιές σε ψηλά κτίρια.

• Πυροπροστασία κατασκευών πλησίον δασικών εκτάσεων (WUI).

• Ανάλυση επικινδυνότητας φωτιάς και ασφάλιση έναντι φωτιάς.

• Πυροπροστασία και βιωσιμότητα (EPBD, CPR, ΕΝ 15804/EPD).

• Κανονιστικά θέματα, δοκιμές φωτιάς και πιστοποιήσεις δομικών προϊόντων.

Τα παραπάνω θα εξεταστούν υπό το πρίσμα νέων προκλήσεων, όπως είναι η κατασκευαστική ανάπτυξη στην Ελλάδα, και μάλιστα με ειδικές κατασκευές (όπως είναι τα υψηλά κτίρια στο Ελληνικό), η αύξηση του κόστους των κατασκευών και πώς επηρεάζει τον σχεδιασμό και τις προδιαγραφές των υλικών, ενώ ακόμα σημαντικό θέμα αποτελεί η βιωσιμότητα, αφού η φωτιά επηρεάζει και την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον, αλλά και την οικονομία. Πάντα βέβαια στόχος του συνεδρίου και του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ είναι η προώθηση της πυροπροστασίας με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, Μάιος 2024

  Security Report, Μάιος 2024

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Μαΐου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που...
 • AI κάμερες και καταγραφικά

  AI κάμερες και καταγραφικά

  Σε μια εποχή που προσδιορίζεται από την ταχεία τεχνολογική πρόοδο και εξέλιξη, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως game changer, επαναπροσδιορίζοντας τον κλάδο της ασφάλειας, πόσω μάλλον αυτόν της β...
 • Η Novatron Security Distribution εξαγόρασε την Grande Security

  Η Novatron Security Distribution εξαγόρασε την Grande Security

  Η Novatron Security Distribution Α.Ε., μέλος του ομίλου IFSAS, κορυφαίου ομίλου λύσεων & προϊόντων τεχνολογίας φυσικής ασφάλειας στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την πλήρη εξαγορά των μετοχών της Grand...
 • Βία κατά των Γυναικών

  Βία κατά των Γυναικών

  Δυστυχώς, η αφορμή για αυτό το άρθρο είναι η δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της μόλις έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων. Η τραγικότητα αυτού του περιστατικού εντείνεται...
 • Maxhub Open Days από την PartnerNET

  Maxhub Open Days από την PartnerNET

  Η PartnerNET, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει στους συνεργάτες της, διοργάνωσε σε συνεργασία με την Maxhub στα γραφεία της την Τετάρτη 10 και την...
 • Hikvsion HiWatch

  Hikvsion HiWatch

  To HiWatch είναι ένα ξεχωριστό brand της Hikvision, το οποίο περιλαμβάνει επαγγελματικά δικτυακά προϊόντα CCTV, που προορίζονται για μικρά και μεσαία έργα. Τα προϊόντα του brand HiWatch της Hik...