Skip to main content
DIGITAL TV 183
securityreport e mag odhgos 2021
22 Οκτωβρίου 2023 08:49

Συνέντευξη με τον Άγγελο Ζωγράφο, Γραμματέα του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ

Γράφει: Παναγιώτης Αποστολόπουλος
Zografos Aggelos 0e48b588

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που υποστηρίζει τη διαμόρφωση προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, ώστε να αποτρέπονται ή και να μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές, ενώ συμμετέχει και σε διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών για τις προδιαγραφές της πυροπροστασίας και του μηχανισμού τήρησής τους.

Στο ΕΛΙΠΥΚΑ συμμετέχουν ελληνικές και διεθνείς βιομηχανίες δομικών υλικών, συστημάτων δόμησης, διατάξεων πυροπροστασίας, κατασκευαστικές εταιρείες, μηχανικοί, καθηγητές από εργαστήρια ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και αξιωματικοί με επιστημονική επάρκεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Από τον Οκτώβριο του 2018 το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ συμμετέχει ως πλήρες μέλος στην Confederation of Fire Protection Association Europe – Συνομοσπονδία Συλλόγων Πυροπροστασίας της Ευρώπης – CFPA-E.

1 4

Το περιοδικό Security Report, είχε τη χαρά να συνομιλήσει με τον Γραμματέα του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ, κο Άγγελο Ζωγράφο, σχετικά με τις δράσεις και τις προτάσεις του Ινστιτούτου για τη βελτίωση των προδιαγραφών της πυροπροστασίας, αλλά και το επερχόμενο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 5-6 Απριλίου 2024, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

1. Πείτε μας αρχικά δύο λόγια για το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών. Πότε ιδρύθηκε και με τι σκοπό;

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών ιδρύθηκε το 2018, με τις προεργασίες να έχουν ξεκινήσει από το 2017. Αφορμή στάθηκε η δημόσια διαβούλευση του Νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας, όπου διάφορα μέρη που είχαν επαφή με τα θέματα της πυροπροστασίας, έθεσαν τις προτάσεις τους και τις παρατηρήσεις τους επί του νέου κανονισμού. Τότε συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει ανάγκη για βελτίωση της κατάστασης, βελτίωση του κανονισμού, εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών, ενημέρωση του κοινού, εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών στην πυροπροστασία και εξέλιξη της αντίστοιχης τεχνογνωσίας. Αυτή η συνειδητοποίηση μας οδήγησε λοιπόν στην ίδρυση του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ, για την προώθηση της πυροπροστασίας των κατασκευών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας από τη φωτιά, με στόχο το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ να έχει λόγο και να μπορεί να καθοδηγήσει στα θέματα της πυροπροστασίας.

2 3

2. Οι πυρκαγιές στα κτίρια είναι ένα θέμα που απασχολεί και προβληματίζει όλο τον τεχνικό κόσμο που εμπλέκεται με αυτά. Ποιες είναι οι θέσεις και οι προτάσεις του Ινστιτούτου για τη βελτίωση των υφιστάμενων προδιαγραφών πυροπροστασίας;

Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ από το 2018 αλλά και τα μέλη του έχουν παρατηρήσει πολλά θέματα, τα οποία χρήζουν αλλαγής ή βελτίωσης. Αρχικά, έχουμε τον έλεγχο της εφαρμογής του κανονισμού. Δεν νοείται νόμος ή κανονισμός όπου να μην έχει οριστεί ποιος ελέγχει την εφαρμογή του και ποιες είναι οι κυρώσεις μη συμμόρφωσης, ειδικά όσον αφορά στις προδιαγραφές των υλικών. Έχοντας λοιπόν τις προδιαγραφές που ήδη ορίζει ο κανονισμός, πρέπει να υπάρχει αυστηροποίηση ελέγχου γνησιότητας των πιστοποιητικών των υλικών που εφαρμόζονται στις κατασκευές. Επιπλέον, στον νέο κανονισμό αναφέρεται η εφαρμογή προτύπων, όπως το 13501-1. Αυτό το πρότυπο, ενώ είναι ένα πολύ καλό βήμα για την πυροπροστασία, αφορά στη συμπεριφορά μεμονωμένων προϊόντων. Όποιος έχει ασχοληθεί με την πυροπροστασία, έχει καταλάβει ότι η συμπεριφορά στη φωτιά είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού των υλικών, αλλά και του τρόπου που έχουν εφαρμοστεί. Άρα μιλάμε για συμπεριφορά συστήματος, κάτι το οποίο λείπει από τον ελληνικό κανονισμό, ενώ υπάρχει σε αντίστοιχους ξένους όπου αξιολογείται η συμπεριφορά συστήματος (BS8414, LEPIR2 κ.ά.).

Τέλος, βλέπουμε ότι ενώ ο κανονισμός υπάρχει από το 2018, πολλοί ενδιαφερόμενοι είτε δεν τον γνωρίζουν, είτε αδυνατούν να τον εφαρμόσουν, είτε τον αγνοούν. Αυτό έχει να κάνει με την ενημέρωση, είτε με την εκπαίδευση, ή με την ανοχή της πολιτείας. Για τα 3 πρώτα το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ κάνει διάφορες δράσεις, όπως εκπαιδευτικά / ενημερωτικά webinars και το συνέδριο, ενώ για το τελευταίο ζητά από τις αρχές περισσότερο έλεγχο, μέσα από καθιέρωση μηχανισμού ελέγχου.

3. Νομίζετε ότι οι εκπαιδευτικές δράσεις, όπως τα webinars, επαρκούν όσον αφορά στην τεχνική και επιστημονική εκπαίδευση των εμπλεκόμενων στην πυροπροστασία;

Η αλήθεια είναι ότι μελετώντας αντίστοιχα προηγμένα κράτη και γνωρίζοντας την πολυπλοκότητα του θέματος της πυροπροστασίας, συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει εκπαιδευτικό κενό, το οποίο στο εξωτερικό καλύπτεται από την ειδικότητα του πυρομηχανικού. Είτε από πανεπιστημιακή εκπαίδευση, είτε μέσω ειδικών τεχνικών εκπαιδεύσεων, οι πυρομηχανικοί μπορούν να αντιμετωπίσουν με τεχνική επάρκεια και επιστημονική κατάρτιση τα σημαντικά θέματα της πυροπροστασίας. Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ ήδη έχει προγράμματα εκπαίδευσης για την πυροπροστασία, αλλά επιπλέον βρίσκεται στη φάση ανάπτυξης αντίστοιχων προγραμμάτων με στόχο την κάλυψη του κενού αυτού.

4. Το 3ο Διεθνές Συνέδριο ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ για την Πυροπροστασία των Κατασκευών θα πραγματοποιηθεί στις 5-6 Απριλίου 2024, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τι θα αναδείξει μέσα από αυτήν την εκδήλωση και ποια η θεματολογία του;

Το 3o συνέδριο αποτελεί φυσική συνέχεια των 2 πετυχημένων συνεδρίων που έγιναν τα προηγούμενα 3 χρόνια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχοντας ξεκινήσει τη διεξαγωγή του 1ου συνεδρίου με αφορμή τον νέο κανονισμό, τώρα πια έχουμε ένα κοινό το οποίο γνωρίζει το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ και τις δράσεις του και έχει αρχίσει να συσπειρώνεται γύρω από τα θέματα της πυροπροστασίας. Η θεματολογία του 3ου συνεδρίου αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

• Πυροπροστασία κτιρίων και σχεδιασμός πυροπροστασίας.

• Συμπεριφορά δομικών υλικών έναντι φωτιάς.

• Συστήματα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας.

• Φωτιές προσόψεων και φωτιές σε ψηλά κτίρια.

• Πυροπροστασία κατασκευών πλησίον δασικών εκτάσεων (WUI).

• Ανάλυση επικινδυνότητας φωτιάς και ασφάλιση έναντι φωτιάς.

• Πυροπροστασία και βιωσιμότητα (EPBD, CPR, ΕΝ 15804/EPD).

• Κανονιστικά θέματα, δοκιμές φωτιάς και πιστοποιήσεις δομικών προϊόντων.

Τα παραπάνω θα εξεταστούν υπό το πρίσμα νέων προκλήσεων, όπως είναι η κατασκευαστική ανάπτυξη στην Ελλάδα, και μάλιστα με ειδικές κατασκευές (όπως είναι τα υψηλά κτίρια στο Ελληνικό), η αύξηση του κόστους των κατασκευών και πώς επηρεάζει τον σχεδιασμό και τις προδιαγραφές των υλικών, ενώ ακόμα σημαντικό θέμα αποτελεί η βιωσιμότητα, αφού η φωτιά επηρεάζει και την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον, αλλά και την οικονομία. Πάντα βέβαια στόχος του συνεδρίου και του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ είναι η προώθηση της πυροπροστασίας με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Security Report, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Δεκεμβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχος, θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμ...
 • Υβριδικά συστήματα συναγερμού

  Υβριδικά συστήματα συναγερμού

  Σε μια εποχή όπου η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των ανθρώπων παγκοσμίως, τα υβριδικά συστήματα συναγερμού έχουν αναδειχθεί σε ένα ζωτικό εργαλείο για την προστασία κατοικιών, επιχειρήσεων ...
 • Ajax Special Event

  Ajax Special Event

  Το 5ο κατά σειρά εικονικό event της Ajax Systems ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία στις 20 Οκτωβρίου του 2023! Για μία ακόμα χρονιά, η εταιρεία άνοιξε τα χαρτιά της ανακοινώνοντας νέες αλλαγές στο...
 • Hikvision Smart IPC κάμερες

  Hikvision Smart IPC κάμερες

  H Hikvision παρουσίασε πρόσφατα νέα μοντέλα δικτυακών καμερών Smart IPC, τα οποία υποστηρίζουν πολλαπλές «έξυπνες» λειτουργίες, ενώ διαθέτουν και πολλά νέα μοναδικά χαρακτηριστικά, που τις καθιστο...
 • Comelit Vedo

  Comelit Vedo

  Το Vedo δεν είναι απλώς ένα σύστημα συναγερμού. Αντιπροσωπεύει την επανάσταση στην τεχνολογία, στην αποτελεσματική ασφάλεια και την απλότητα στον προγραμματισμό. Η εγκατάσταση του Vedo γίνεται πολ...
 • Συνέντευξη με τον Άλκη Ζαμπετάκη, IP Surveillance Product Manager της CPI SA

  Συνέντευξη με τον Άλκη Ζαμπετάκη, IP Surveillance Product Manager της CPI SA

  Από την ίδρυσή της το 1990, αποστολή της CPI ήταν μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας να ενισχύσει τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνι...