Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 187
securityreport e mag odhgos 2021
22 Οκτωβρίου 2014 03:55

Συμεών Κωνσταντινίδης

Η αγορά συστημάτων ασφαλείας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται

Γράφει: Δημήτρης Σταμούλης

Featured | Η αγορά των συστημάτων ασφάλειας γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση την τελευταία δεκαετία, και αυτή η τάση θα συνεχιστεί, όπως εκτιμά ο κ. Συμεών Κωνσταντινίδης, Διευθυντής Διεύθυνσης Συστημάτων Ασφάλειας & Υποδομών της Space Hellas. Αναφερόμενος στον επιχειρηματικό κόσμο, σημειώνει ότι ανάμεσά τους «κερδίζει συνεχώς έδαφος η αντίληψη των αυξανόμενων κινδύνων σε επίπεδο φυσικής ασφαλείας που καλούνται να αντιμετωπίσουν». Στο πλαίσιο αυτό και αντιλαμβανόμενη τις σύγχρονες ανάγκες ασφάλειας, η Space Hellas, προσεγγίζει την αγορά συστημάτων ασφάλειας παρέχοντας καθετοποιημένες και ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικής ασφάλειας. «Μόνο τέτοιες λύσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες απειλές», καταλήγει ο κ. Κωνσταντινίδης.

Πότε ιδρύθηκε η Space Hellas και σε ποιους τομείς δραστηριοποιείται;

Η Space Hellas είναι ένας κορυφαίος System Integrator στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας. Από το 1985, προσφέρει στην αγορά ένα ευρύ φάσμα λύσεων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, τις οποίες υποστηρίζει με το βραβευμένο υπερσύγχρονο τεχνικό της δίκτυο. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2008 και ασφάλειας πληροφοριών ISO /IEC27001:2005. Στην πολυετή πορεία της έχει συνάψει στρατηγικές συμφωνίες με τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους και έχει στο ενεργητικό της μία εντυπωσιακή λίστα ολοκληρωμένων σύνθετων έργων. Η Space Hellas είναι μια καινοτόμος εταιρεία που προσφέρει λύσεις προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις υψηλού κύρους, στον ιδιωτικό, δημόσιο και αμυντικό τομέα. Η δέσμευσή της για συνεχή επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη, της προσφέρει ένα σημαντικό προβάδισμα στις αγορές ICT και ασφάλειας που κινούνται γύρω από δραστηριότητες καινοτομίας και γνώσης. Τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ διαθέτει υποκαταστήματα σε όλες τις μεγάλες ελληνικές πόλεις, θυγατρικές σε τέσσερις χώρες του εξωτερικού και δραστηριότητες που εκτείνονται από την Ευρώπη έως και τη Μέση Ανατολή. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2000.

Από την αγορά των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής πώς η Space Hellas επέλεξε να δραστηριοποιηθεί και στην τεχνολογία συστημάτων ασφάλειας;

Η αγορά των συστημάτων ασφάλειας γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση την τελευταία δεκαετία, κάτι που θα συνεχιστεί. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται, τόσο στα αυξημένα επίπεδα εγκληματικότητας και παραβατικότητας που παρατηρούνται τα τελευταία χρονιά, όσο και στην αναγνώριση της ανάγκης των ίδιων των επιχειρήσεων, για χρήση ολοκληρωμένων και τεχνολογικά σύγχρονων λύσεων ασφάλειας.

H Space Hellas, έχοντας διαβλέψει από νωρίς τις τάσεις και τις εξελίξεις στην αγορά των συστημάτων ασφάλειας, φρόντισε και ενσωμάτωσε στην προϊοντική της βάση, λύσεις συστημάτων ασφάλειας, καθώς επίσης, φρόντισε να τις ολοκληρώσει και να τις καθετοποιήσει ανά κλάδο, ώστε οι πελάτες μας κάνοντας χρήση αυτών να απολαμβάνουν το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

Βοήθησαν, βέβαια, σε αυτή μας την απόφαση για δραστηριοποίηση στον τομέα της ηλεκτρονικής ασφάλειας και οι τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς στους οποίους η Space Hellas, είχε ήδη εδραιωμένη θέση εδώ και χρόνια, όπως είναι τα δίκτυα και η πληροφορική. Σημαντική συνεισφορά έχει και η υποστηρικτική υποδομή της εταιρείας, όπως είναι το customer care, το service desk και η 24/7 πανελλαδική υποστήριξη. Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Space Hellas, εποπτεύονται και συντονίζονται σε διεθνές επίπεδο από το βραβευμένο «Κέντρο Επιχειρήσεων» τριπλής χρήσης, το οποίο παρέχει υπηρεσίες Service Desk, Network Operations Center (NOC) και Security Operations Center (SOC) συνδυαστικά, ώστε να μεγιστοποιείται το ποιοτικό αποτέλεσμα για τον πελάτη (π.χ. ταχύτητα διάγνωσης προβλημάτων και ταχύτητα αποκατάστασής τους).

Τα ζητήματα της φυσικής ασφάλειας έχουν αναβαθμισμένο ρόλο στην εποχή της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε;

Το ζητούμενο στις ημέρες μας είναι η μέγιστη ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων από έκνομες ενέργειες ή και πιθανές ενέργειες σαμποτάζ, για προσωπικούς λόγους ή λόγους ανταγωνισμού. Η κρίση που βιώνουμε καθώς και η διεθνής αποσταθεροποίηση που παρατηρείται, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση των θεμάτων ασφαλείας σε όλα τα επίπεδα, όπως ατομικές ιδιοκτησίες, επιχειρήσεις, εμπορικές βιομηχανικές μονάδες, κεντρική κυβέρνηση.

Υπό το πρίσμα αυτό, μπορούμε να πούμε ότι οι ανάγκες φυσικής ασφάλειας έχουν αυξηθεί και αναβαθμιστεί και το ζητούμενο είναι να μπορέσουν να αποφευχθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, περιστατικά που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ύπαρξη αγαθών, προσωπικού, επιχειρήσεων, οργανισμών ή θα κλονίσουν την εμπιστοσύνη προς αυτά.

Πόσο ψηλά ιεραρχείται στην ατζέντα επιχειρήσεων και οργανισμών η εξασφάλιση ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας;

Αυτό που παρατηρούμε να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο επιχειρήσεων και οργανισμών είναι ότι κερδίζει συνεχώς έδαφος η αντίληψη των αυξανόμενων κινδύνων σε επίπεδο φυσικής ασφαλείας που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Αντιλαμβάνονται επίσης ότι οι κίνδυνοι αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, καθώς επίσης, ότι θα πρέπει να υπάρχει και να ακολουθείται πιστά μία ολοκληρωμένη πολιτική ασφάλειας για την διασφάλιση της ακεραιότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό και αντιλαμβανόμενη τις σύγχρονες ανάγκες ασφάλειας, η Space Hellas, προσεγγίζει την αγορά συστημάτων ασφάλειας παρέχοντας καθετοποιημένες και ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικής ασφάλειας, καθώς μόνο αυτές μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες απειλές.

Ποιες είναι εκείνες οι παράμετροι που διασφαλίζουν την αποτελεσματική επόπτευση χώρων και αγαθών και ποιο είναι το πλέγμα ασφαλείας που προτείνει η Space Hellas στους πελάτες της;

Η Space Hellas ακολουθεί ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας. Δηλαδή, προσπαθεί να αναλύσει όλα τα δεδομένα που διατίθενται, από όπου και αν αυτά προέρχονται, ώστε να προετοιμάσει και να διαρθρώσει μία ολοκληρωμένη μελέτη πολιτικών ασφάλειας που απαιτούνται. Στόχος μας είναι πάντα η υλοποίηση έργων ασφάλειας που θα περιλαμβάνουν όλα τα εχέγγυα, για την πλήρη προστασία της επιχείρησης και του οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρουμε λύσεις τόσο σε επίπεδο μελέτης και σχεδιασμού λύσης, όσο και στο επίπεδο των απαιτούμενων συνοδευτικών συστημάτων ασφαλείας.

Εκτιμάτε ότι ανάμεσα στα συστήματα ελέγχου πρόσβασης, περιμετρικής ασφάλειας και εποπτείας χώρων και ψηφιακής καταγραφή εικόνας, υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ζήτηση από μέρους της αγοράς και των πελατών σας; Δίνετε εσείς κάπου ιδιαίτερο βάρος;

Εμείς δίνουμε πάντα τη μεγαλύτερη βαρύτητα στη ξεκάθαρη καταγραφή της ανάγκης του πελάτη. Από αυτή ξεκινάμε και προσπαθούμε πάντα να κατανοήσουμε τις απειλές που αντιμετωπίζει ο πελάτης μας, καθώς και το μέγεθος αυτών, ώστε να τον καθοδηγήσουμε σε σωστό πλαίσιο λύσεων. Το κάθε σύστημα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει διαφορετικές απειλές και ο συνδυασμός αυτών, συνθέτει ένα ασφαλέστερο πλέγμα ασφάλειας.

Περιγράψτε μας τι ακριβώς είναι το «ευφυές», όπως λέτε, σύστημα ασφάλειας Space Hellas GuardianTM, που έχει αναπτύξει η εταιρία, και ποια είναι τα πλεονεκτήματά του;

Ας κάνουμε μία μικρή ιστορική αναδρομή: Η Space Hellas διαβλέποντας από το 2000 τις ανάγκες της αγοράς για ολοκληρωμένες λύσεις και αναζητώντας για τους πελάτες της ολοκληρωμένα πακέτα λύσεων ασφάλειας, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν έτοιμες λύσεις που να παρέχουν μεγάλη ευελιξία και να μπορούν να προσαρμοστούν αποτελεσματικά.

Το κενό αυτό της αγοράς, ήρθε να το καλύψει η πρωτοποριακή πλατφόρμα ασφάλειας Space Hellas GuardianTM. Μία καινοτόμα, ευέλικτη και πλήρως παραμετροποιήσιμη μονάδα υψηλής τεχνολογίας, ανεπτυγμένη εξ ολοκλήρου από την εταιρεία μας.

Η πλατφόρμα Guardian υλοποιήθηκε έχοντας ως στόχο την αντιμετώπιση κακόβουλων επιθέσεων που μπορούν να προκύψουν σε διαφορετικούς φυσικούς χώρους εποπτείας, όπως για παράδειγμα: στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δημόσια κτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, καζίνο, βιομηχανικούς χώρους, αεροδρόμια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κλπ. Για την επίτευξή του εν λόγω στόχου, διαμορφώθηκαν και εντάχθηκαν στο σύστημα διαφορετικές καθετοποιημένες, ανά κλάδο, πολιτικές ασφάλειας. Αυτή η διαμόρφωση είναι που κάνει το συγκεκριμένο προϊόν μοναδικό στο είδος του, ως και σήμερα.

Η πλατφόρμα Space Hellas GuardianTM, προσφέρει συνδυαστική λειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων όπως συστήματα CCTV, IP Surveillance και συστήματα συλλογής και επεξεργασίας συμβάντων (έλεγχος πρόσβασης συναγερμοί, αισθητήρες, συστήματα περιμετρικής προστασίας κλπ).

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ασφάλειας, με προηγμένες δυνατότητες, όπως την έγκυρη και άμεση ενημέρωση για οποιοδήποτε συμβάν και η καταγραφή του, την αντιμετώπιση συμβάντων με τη χρήση εξατομικευμένων πολιτικών ασφάλειας, καθώς και την άμεση υπόδειξη ενεργειών στο προσωπικό ασφάλειας, για την αντιμετώπιση της κρίσης και η καταγραφή όλων των ενεργειών μέχρι την τελική αντιμετώπιση αυτής.

Μιλάτε για την ελαχιστοποίηση της συμμετοχής του ανθρώπινου παράγοντα στη λήψη αποφάσεων, κάτι που μπορεί να επιταχύνει τις απαραίτητες ενέργειες κατά την αντιμετώπιση κρίσεων. Ακριβώς αυτός ο περιορισμός του ανθρώπινου παράγοντα, ωστόσο δεν εγκυμονεί κάποιους κινδύνους;

Εμείς θεωρούμε ότι η συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα στη λήψη αποφάσεων κρίνεται απαραίτητη και η υποκατάσταση θα μπορούσε να έχει ολέθρια αποτελέσματα.

Αυτό που προσπαθούμε να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε είναι το ανθρώπινο σφάλμα (εκούσιο ή ακούσιο), όπως αυτό επηρεάζεται από παράγοντες, όπως η συγκέντρωση, η αντίληψη, η μνήμη και η αναλυτική σκέψη που διαθέτει ο καθένας μας σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή.

Αυτό που μπορούν να προσφέρουν τα σύγχρονα και ευφυή συστήματα ασφάλειας είναι η αυτόματη ένδειξη συμβάντος (εφόσον αυτά έχουν προγραμματισθεί σωστά- και εδώ είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, η πιστοποίηση των τεχνικών στα συστήματα που εγκαθιστούν). Όμως σε κάθε περίπτωση, η σπουδαιότητα αυτού, θα πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω από το χειριστή του συστήματος και το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να του δώσει τη μέγιστη δυνατή πληροφορία, σωστά κατανεμημένη και κατηγοριοποιημένη, ώστε ο φύλακας που βρίσκεται σε φάση αντιμετώπισης κρίσης, να είναι σε θέση να διαχειριστεί το κάθε συμβάν με μηδενικές ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, με τις ελάχιστες δυνατές συνέπειες για τον οργανισμό και την επιχείρηση.

Ο στόχος λοιπών των συστημάτων ασφάλειας και του Space Hellas GuardianTM που προσφέρουμε, είναι η καθοδήγηση του χειριστή και η αποφυγή στο μέγιστο δυνατό βαθμό των ανθρώπινων σφαλμάτων.

Σε ποιο βαθμό η Space Hellas αξιοποιεί την τεχνολογία αιχμής; Πιστεύετε ότι προσφέρει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας;

Αξιοποιούμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις τεχνολογίες αιχμής σε περίπτωση που αυτό το επιβάλλουν οι ανάγκες του πελάτη μας και οι απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει. Η τεχνολογία αιχμής, για εμάς, δεν είναι αυτοσκοπός και αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε και στους πελάτες μας. Για παράδειγμα, η αγορά ακούει για κάμερες 5-8-10 κ.λπ. megapixel. Υπάρχει όμως πραγματικά ανάγκη για τόσο υψηλής ανάλυσης κάμερες για τον συγκεκριμένο πελάτη; Έχει γίνει ορθός χωρικός σχεδιασμός της λύσης και μπορούν οι κάμερες αυτές να υποστηριχθούν από τον παρεχόμενο συμπληρωματικό εξοπλισμό NVR, δικτυακός εξοπλισμός, θέσης εργασίας κ.λπ.; Συνήθως, όχι.

Και αυτό, συμβαίνει κατά κόρον στις μέρες μας, γιατί οι προμηθευτές αρέσκονται στο να παρουσιάζουν σύγχρονες τεχνολογίες και οι πελάτες να τις αποδέχονται ως κάτι πρωτοποριακό που θα τους λύσει το πρόβλημα ασφάλειας, χωρίς να έχει γίνει σχετική ανάλυση απαιτήσεων και ορθός σχεδιασμός λύσης.

Οι πρόσφατες πιστοποιήσεις που έλαβε η Space Hellas τι σημαίνουν και πώς αντικατοπτρίζονται στην προσπάθειά της για κατάκτηση νέων αγορών και πελατών;

To θέμα των πιστοποιήσεων αποτελεί για τη Space Hellas ένα από τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Όλο το εξειδικευμένο προσωπικό που απασχολεί η εταιρία διαθέτει περισσότερες από 270 πιστοποιήσεις από μεγάλους διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους, όπως Cisco, Microsoft, CheckPoint, Citrix, κ.ά. Το ίδιο ισχύει και για μεγάλους κατασκευαστικούς οίκους συστημάτων ασφαλείας όπως Hikvision, Dallmeier, Avigilon, Milstone, Agent VI, IPS, Bosch, JVC, TDSi, Southwest Microwaves, Sorhea, Honeywell, Esser.

Είναι κατανοητό ότι, ο μεγάλος αριθμός πιστοποιήσεων που διαθέτει η εταιρεία – μάλιστα κάποιες είναι και μοναδικές μέχρι στιγμής για τη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, Μάλτας και Κύπρου- καταδεικνύουν την άρτια τεχνογνωσία της και της παρέχουν τη δυνατότητα να διευρύνει την γκάμα των ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρει, κατά συνέπεια να αυξήσει το πελατολόγιό της και να κατακτήσει νέες αγορές.

Σε ποιούς κλάδους και σε ποιες κατηγορίες πελατών εστιάζετε το ενδιαφέρον σας ως εταιρεία;

Η εκτεταμένη εμπειρία και η τεχνογνωσία που διαθέτει η Space Hellas στην υλοποίηση τεχνολογικά σύνθετων και λειτουργικά απαιτητικών έργων, μας επιτρέπει να δραστηριοποιούμαστε σε όλους τους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας, με σημαντικό πελατολόγιο από τον ιδιωτικό, το δημόσιο και τον αμυντικό τομέα.

Με ποια κριτήρια επιλέγετε την συνεργασία σας με οίκους κατασκευής συστημάτων ασφάλειας;

Η Space Hellas, στο κομμάτι της ασφάλειας θέτει αυστηρά κριτήρια για την επιλογή των συνεργατών της, γιατί σαν συνεργάτες βλέπει τις εταιρείες με τις οποίες σχεδιάζει κάθε λύση ξεχωριστά για τους πελάτες της. Τα βασικά κριτήρια επιλογής, είναι πάντα: οι πιστοποιήσεις που ο οίκος διαθέτει, η υψηλή ποιότητα κατασκευής, η αξιοπιστία, η δυνατότητα ολοκλήρωσης με άλλα συστήματα, οι εγγυήσεις που προσφέρει και τα σχετικά έργα ασφαλείας που έχει υλοποιήσει σε παγκόσμιο επίπεδο.

Προσφέρετε τεχνική υποστήριξη στους πελάτες σας;

Η Space Hellas, διαθέτει ένα άρτιο τεχνικό πανελλαδικό δίκτυο για την υποστήριξη των πελατών της με ομάδες τεχνικών πεδίου και μηχανικών. Πέρα από τις κεντρικές εγκαταστάσεις της στην Αθήνα, διαθέτει υποκαταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης και Ιωάννινα. Τα υποκαταστήματα της εταιρείας διαθέτουν σταθερές και κινητές μονάδες υποστήριξης, εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, άρτια υποδομή σε τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και εφεδρικές συσκευές αντίστοιχες με αυτές που υποστηρίζονται. Τα Τοπικά Κέντρα Υποστήριξης, καθώς και όλοι οι τεχνικοί πεδίου και μηχανικοί της εταιρίας, έχουν μόνιμη Οnline επικοινωνία με το σύστημα Service Desk, της Space Hellas.

Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται τόσο η αμεσότητα στην επικοινωνία, όσο και η ταχύτητα ανταπόκρισης και αξιόπιστης αντιμετώπισης των κλήσεων των πελατών. Εκτός αυτών, για την άρτια τεχνική κάλυψη και τήρηση των συμφωνημένων χρόνων απόκρισης και αποκατάστασης των βλαβών (SLAs) υπάρχει δίκτυο έμπειρων πιστοποιημένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, με μέγιστο χρόνο απόκρισης τις 2 ώρες.

Η οικονομική κρίση πόσο έχει επηρεάσει την εταιρεία σας και ποιες προσπάθειες καταβάλλετε ώστε η Space Hellas να καταστεί πιο ανταγωνιστική;

Σίγουρα διανύουμε μια εποχή δύσκολη, αλλά αυτό δεν παύει να αποτελεί πρόκληση για όλους εμάς στη Space Hellas, για να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά. Για το λόγο αυτό εντείνουμε την καθημερινή μας προσπάθεια και γινόμαστε συνεχώς πιο ανταγωνιστικοί, προσφέροντας λύσεις προστιθέμενης αξίας και βέλτιστες υπηρεσίες, με στόχο πάντα την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

ΜΟΤΟ

Η Space Hellas είναι μια καινοτόμος εταιρεία που προσφέρει λύσεις προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις υψηλού κύρους.

Η κρίση που βιώνουμε καθώς και η διεθνής αποσταθεροποίηση, έχουν αναβαθμίσει τα θέματα ασφαλείας σε όλα τα επίπεδα.

Μόνο οι καθετοποιημένες και ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικής ασφάλειας, μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες απειλές.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Κυκλοφορεί το Security Report Απριλίου

  Κυκλοφορεί το Security Report Απριλίου

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Απριλίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές π...
 • Athens Electronix 2024

  Athens Electronix 2024

  Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η Athens Electronix 2024, η μεγαλύτερη έκθεση της χρονιάς στην πρωτεύουσα, η οποία διοργανώθηκε από την Libra Press στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων Δαΐς, στις 2 και 3 Μα...
 • Διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης της Satel

  Διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης της Satel

  Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ένα ακόμα σεμινάριο που διοργάνωσε η ARK Academy στις εγκαταστάσεις της στον Ταύρο, την Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, με θέμα τα συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευ...
 • Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;

  Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;

  Ο κατασκευαστικός κλάδος, ακρογωνιαίος λίθος της αστικής ανάπτυξης και γενικότερα της οικονομίας, υφίσταται σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, βρίσκεται για μ...
 • Lenkeng AV transmitters

  Lenkeng AV transmitters

  H Lenkeng ιδρύθηκε το 2004 στην Κίνα και είναι ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους κατασκευαστές συστημάτων video transmission, παράγοντας ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα, που ακολουθούν τα τελευ...