Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 187
securityreport e mag odhgos 2021
27 Αυγούστου 2014 06:40

Video verification

Το παρόν και το μέλλον στα οικιακά συστήματα ασφαλείας

Γράφει: Παναγιώτης Ψυχογιός
0d0c19531d6e29f793ed165732978408 XL 6ce4bc6a

Featured | .Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό από τα κλασσικά συστήματα συναγερμού που έχουν εγκατασταθεί από την δεκαετία του 1980 έως σήμερα δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών για ασφάλεια αντιμετωπίζοντας την σημερινή πραγματικότητα. Η συνεχής αύξηση της εγκληματικότητας, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας με τις σημαντικές δυνατότητες που παρέχει, καθώς και η αλλαγή του τρόπου ζωής μας, είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που συνηγορούν στην εξέλιξη των σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας.

Κι ενώ οι μέχρι πρότινος “κλασικοί” συναγερμοί παρείχαν ένα βασικό επίπεδο ασφάλειας, τα σύγχρονα συστήματα συναγερμού προχωρούν πέραν ​​από το επίπεδο αυτό, αλληλεπιδρώντας με συστήματα CCTV, Smartphones, Tablets ή PC, προσφέροντας δυνατότητες που υπερβαίνουν τις προσδοκίες των μέσων καταναλωτών.

Video verification

Η επανάσταση στα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας έρχεται με το video verification. Σύμφωνα με το πρότυπο ANSI το Video επαλήθευσης είναι η χρήση των συλλαμβανομένων εικόνων σε πραγματικό χρόνο, στα οποία οι πληροφορίες εγγραφής είναι ευθυγραμμισμένες με τη δράση που ξεκίνησε ένα συμβάν συναγερμού.

Αυτό που είναι σημαντικό για τον καθορισμό του πρωτοκόλλου είναι ότι ένα βίντεο από μια εκδήλωση συναγερμού θα πρέπει να συνδέεται με ένα πραγματικό συμβάν συναγερμού.

Αυτό το πρότυπο ορίζει μια σαφή διαφορά μεταξύ της «επαλήθευσης βίντεο» και της «εξ’ αποστάσεως έρευνας βίντεο», που συμβαίνει όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός. Στην δεύτερη περίπτωση που ίσχυε μέχρι σήμερα αντί ο χειριστής του ΚΣΛΣ, να βλέπει βίντεο με το τι πραγματικά προκάλεσε το συναγερμό, συνήθως χρησιμοποιεί την απομακρυσμένη πρόσβαση στις κάμερες μετά το συμβάν για να προσπαθήσει να καταλάβει αν ο συναγερμός ήταν πραγματικός η ψευδής.

Έτσι ενώ ένα κλασσικό σύστημα συναγερμού ειδοποιεί για μια πιθανή παραβίαση χωρίς όμως την δυνατότητα επαλήθευσης ακριβούς ή ψευδούς συναγερμού, τα σύγχρονα συστήματα συναγερμού εισβολής λειτουργούν με βάση την επαλήθευση εικόνας (video verification).

Αυτό επιτυγχάνεται με τη αλληλεπίδραση του συστήματος συναγερμού με ένα σύστημα επιτήρησης καμερών (συνήθως μέρος του συναγερμού, χωρίς να αποκλεισθεί η συνεργασία με ένα αυτόνομο σύστημα CCTV). Μόλις σημάνει συναγερμός, ένα μικρής χρονικής διάρκειας σήμα διαδοχικών εικόνων (video) που αφορά την περιοχή (ζώνη) που έδωσε τον συναγερμό αποστέλλεται στον κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων (ΚΣΛΣ)

Έχοντας το βίντεο στη διάθεση του, ο χειριστής του ΚΣΛΣ μπορεί να ελέγξει και να επαληθεύσει τον πιθανό κίνδυνο, έχοντας ακριβή εικόνα από το σημείο που δόθηκε ο συναγερμός. Έτσι αξιολογώντας οπτικά πλέον ένα συμβάν απορρίπτει τους ψευδείς συναγερμούς βελτιώνοντας την χρονική ανταπόκριση της αστυνομίας σε πραγματικά γεγονότα, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια.

Τo video verification είναι μια πραγματικά πολύ σημαντική δυνατότητα που αναβαθμίζει ουσιαστικά ένα σύστημα ασφαλείας.

Πως λειτουργεί

Το video verification μπορεί να λειτουργήσει είτε εγκαθιστώντας εξαρχής ένα σύγχρονο σύστημα συναγερμού που το υποστηρίζει, είτε αναβαθμίζοντας το ήδη υπάρχων, προσθέτοντας όμως τον ανάλογο εξοπλισμό.

Στην πρώτη περίπτωση ο πίνακας συναγερμού θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης IP επικοινωνίας είτε μέσω GPRS, είτε μέσω δικτύου δομημένης καλωδίωσης. Παράλληλα υποστηρίζει μέσω κατάλληλης εφαρμογής την λειτουργία IP καμερών όπου υπάρχει δυνατότητα διέγερσης αυτών έπειτα από συγκεκριμένη εντολή. Οι κάμερες τεχνολογίας IP τοποθετούνται είτε αυτόνομα, είτε ενσωματώνονται μέσα σε αισθητήρες κίνησης. Η σύνδεση με το υπόλοιπο σύστημα και μετάδοση των δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ασύρματα, είτε καλωδιακά ανάλογα με τον κατασκευαστή. Η εντολή διέγερσης εγγραφής του εικονοσήματος δίνεται από τον πίνακα συναγερμού εφόσον έχει προηγηθεί ο ανάλογος προγραμματισμός.

Στην ουσία υπάρχει αντιστοιχία κάθε κάμερας με έναν αριθμό αισθητήρων που βρίσκονται στον ίδιο χώρο (ζώνη). Εάν δοθεί ειδοποίηση (alarm) από έναν αισθητήρα (μαγνητική επαφή, ανιχνευτής κίνησης, καπνού, θραύσης κλπ) αυτομάτως διεγείρεται η κάμερα που το πεδίο εποπτείας της αντιστοιχεί στον χώρο που δόθηκε το συμβάν και μεταδίδει ένα εικονοσήμα συγκεκριμένης διάρκειας στο κέντρο λήψης σημάτων.

Η κάμερα γράφει πάντα σε pre alarm mode κάτι που σημαίνει ότι το ολίγης διάρκειας εικονοσήμα θα περιλαμβάνει το χρονικό σημείο πέντε περίπου δευτερόλεπτα πριν το συμβάν, έως και μερικά ακόμα μετά από αυτό. Έτσι ο χειριστής του ΚΣΛΣ θα είναι σε θέση να αξιολογήσει το συμβάν και να επιβεβαιώσει εάν πρόκειται για πραγματικό συναγερμό η για ψευδοσυναγερμό.

Στην περίπτωση πραγματικού συναγερμού ειδοποιείται άμεσα η αστυνομία εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο που θα σπαταλιόταν σε τηλεφωνικές κλήσεις για πραγματοποίηση συνομιλίας και επιβεβαίωση με τους ιδιοκτήτες.

Πέραν από την περίπτωση ενός πραγματικού συμβάντος υπάρχει η δυνατότητα λήψης εικονοσήματος σε πραγματικό χρόνο οποιαδήποτε στιγμή εφόσον το επιθυμούμε μέσω κατάλληλης εφαρμογής στο smartphone ή σε κάποιον web browser.

Έτσι ενώ μέχρι πρότινος είχαμε την εποπτεία ενός συστήματος συναγερμού απομακρυσμένα μέσω ενός ειδικού interface που μας έδειχνε την κατάσταση του συστήματος (ανοιχτές ζώνες, όπλιση – αφόπλιση, έλεγχος αυτοματισμών), τώρα έχουμε συμπληρωματικά και οπτική ένδειξη του φυλασσόμενου χώρου.

Έτσι κατά την εκτέλεση μιας απομακρυσμένης λειτουργίας μέσω του συστήματος συναγερμού (π.χ. άνοιγμα γκαραζόπορτας) έχουμε τώρα και οπτική επιβεβαίωση της επιτυχούς λειτουργίας αυτής.

Στην δεύτερη περίπτωση ουσιαστικά προσαρμόζουμε το ήδη εγκατεστημένο σύστημα συναγερμού στην λειτουργία ενός νέου που υποστηρίζει VV χρησιμοποιώντας εξόδους PGM. Εάν αυτές δεν επαρκούν, τότε χρησιμοποιούμε κάρτα επέκτασης Ο παλαιός πίνακας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ο νέος έχοντας διαφορετικό προορισμό. Ο νέος πίνακας είναι πλήρως ασύρματος, κάτι που καθιστά πολύ εύκολη την εγκατάστασή του.

Όταν δημιουργηθεί συμβάν εισβολής, μία έξοδος PGM του πρώτου πίνακα διεγείρει μία είσοδο (ζώνη) του δευτέρου. Αυτός με την σειρά του δίνει εντολή στην κάμερα που επιτηρεί την ζώνη που έδωσε ειδοποίηση, να μεταδώσει alarm, καθώς και το εικονοσήμα στο κέντρο λήψης σημάτων.

Η κάμερα στέλνει τα δεδομένα ασύρματα μέσω του δικτυού IP.

Όπως καταλαβαίνετε το ηχητικό και οπτικό alarm δίνεται από τον πρώτο πίνακα, ενώ η οπτική επαλήθευση δίνεται από τον δεύτερο πίνακα μέσω της αλληλεπίδρασης IP πίνακα και IP καμερών.

Το εικονοσήμα αποθηκεύεται αρχικά τοπικά έως ότου μεταδοθεί στο ΚΣΛΣ, είτε σε έναν κεντρικό cloud server για τυχόν μελλοντική επεξεργασία.

Κατά την διάρκεια της αφόπλισης οι ανιχνευτές αδρανοποιούνται εξοικονομόντας ενέργεια και φυσικά προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα.

Εφαρμογές – στην πράξη

Το video verification σαν εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εγκατάσταση είτε νέα είτε υφιστάμενη ανεξαρτήτως έκτασης. Απαραίτητη προϋπόθεση μόνο είναι η ύπαρξη δικτύου IP είτε ενσύρματου, είτε μέσω GPRS. Οι απαιτήσεις της εγκατάστασης απλά θα καθορίσουν τον είδος του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσουμε, μιας και κάποιοι κατασκευαστές υποστηρίζουν μεγάλο αριθμό IP καμερών, ενώ άλλοι πολύ περιορισμένο (κατ’ ελάχιστον τέσσερις). Οι χώροι εποπτείας μπορεί να είναι είτε εσωτερικοί είτε εξωτερικοί.

Πέραν από την δυνατότητα επαλήθευσης ψευδών συναγερμών κι εδώ συντρέχουν οι ίδιοι κανόνες ορθής εγκατάστασης με ένα κλασσικό σύστημα ασφαλείας, δηλαδή ακολουθούμε όλους τους κανόνες εγκατάστασης που συνηγορούν στην μείωση ψευδών συναγερμών. Το πλήθος των καμερών που συμμετέχουν στην επαλήθευση εικόνας στον ΚΣΛΣ, καθορίζουν και το συνολικό κόστος μηνιαίας συνδρομής σε αυτό.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Κυκλοφορεί το Security Report Απριλίου

  Κυκλοφορεί το Security Report Απριλίου

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Απριλίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές π...
 • Athens Electronix 2024

  Athens Electronix 2024

  Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η Athens Electronix 2024, η μεγαλύτερη έκθεση της χρονιάς στην πρωτεύουσα, η οποία διοργανώθηκε από την Libra Press στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων Δαΐς, στις 2 και 3 Μα...
 • Διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης της Satel

  Διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης της Satel

  Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ένα ακόμα σεμινάριο που διοργάνωσε η ARK Academy στις εγκαταστάσεις της στον Ταύρο, την Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, με θέμα τα συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρανίχνευ...
 • Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;

  Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;

  Ο κατασκευαστικός κλάδος, ακρογωνιαίος λίθος της αστικής ανάπτυξης και γενικότερα της οικονομίας, υφίσταται σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, βρίσκεται για μ...
 • Lenkeng AV transmitters

  Lenkeng AV transmitters

  H Lenkeng ιδρύθηκε το 2004 στην Κίνα και είναι ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους κατασκευαστές συστημάτων video transmission, παράγοντας ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα, που ακολουθούν τα τελευ...