DIABASTE DWREAN SEC 134
techmail
DIGITAL TV 172
securityreport e mag odhgos 2021
2 Νοεμβρίου 2018 12:39

Είναι νόμιμη η χρήση "Body Cameras" από την Ελληνική Αστυνομία;

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252F7920882e58fe855bad202b87fc7ef047 XL

Σε μία ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεση, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε καταγγελία για τη χρήση από αστυνομικό κάμερας ενσωματωμένης στη στολή.

Σε μία ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεση, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε καταγγελία για τη χρήση από αστυνομικό κάμερας ενσωματωμένης στη στολήΗ υπόθεση τέθηκε ενώπιον της Αρχής, έπειτα από καταγγελία δηµοσιογράφου αστυνοµικού/δικαστικού ρεπορτάζ, σύμφωνα με την οποία τον Φεβρουάριο του 2017 στον εξωτερικό χώρο του Εφετείου Αθηνών και κατά την ώρα εκδίκασης υπόθεσης που αφορούσε τη «Χρυσή Αυγή» βρισκόταν οµάδα αστυνοµικών.

Ένας εξ αυτών εθεάθη να φέρει, ενσωµατωµένη σε ειδική θήκη στη στολή του, συσκευή µε χαρακτηριστικά φορητής κάµεραςΠρος απόδειξη της καταγγελίας συνυποβλήθηκαν και χαρακτηριστικές φωτογραφίες, ενώ για το συγκεκριµένο περιστατικό υπήρξαν διάφορα δηµοσιεύµατα στον Τύπο και τα ηλεκτρονικά µέσαΕπιλαμβανόμενη της υποθέσεως, η Αρχή ζήτησε από την Ελληνική Αστυνοµία αντίγραφο της καταγγελίας, ζητώντας τις απόψεις της, καθώς και ενηµέρωση για τυχόν ενέργειες που έγιναν για τη διερεύνηση της βασιµότητας της καταγγελίαςΗ ΕΛΑΣ. απάντησε ότι προχώρησε σε ενδελεχή εξέταση των καταγγελλοµένων και αφού διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για φορητό φορτιστή τύπου «power bank», καλώδιο σύνδεσης, θήκη και συσκευή Bluetooth, έθεσε την υπόθεση στο αρχείο.

Σε συνέχεια του εγγράφου της ΕΛΑΣ, η ΑΠΔΠΧ ζήτησε αναλυτικότερη ενηµέρωση για τα ακριβή χαρακτηριστικά των εν λόγω συσκευών, όπως και οποιοδήποτε έγγραφο της ΕΛΑΣ. αφορά στη διερεύνηση της υπόθεσηςΗ ΕΛΑΣ. απάντησε στο αίτημα της Αρχής, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι ο αστυνοµικός επικαλέστηκε ότι έφερε την εν λόγω συσκευή στη στολή του γιατί “η συχνά δυσχερής ασύρµατη επικοινωνία µε το κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑ.∆Α. καθιστά αναγκαία τη χρήση τηλεφωνικής επικοινωνίας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του”Με σημείωμά της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων εγείρει αµφιβολίες ως προς την ορθότητα της εξέτασης του περιστατικού από πλευράς των υπηρεσιών της ΕΛΑΣ., κυρίως λόγω µη συµβατότητας των χαρακτηριστικών και των διαστάσεων των συσκευών µε όσα απεικονίζονται στις φωτογραφίες, καθώς δεν φαίνεται ότι µπορεί να αποδειχθεί ο ισχυρισµός ότι στη θήκη της στολής ήταν τοποθετηµένος ο συγκεκριµένος φορτιστής συσκευής Bluetooth.

Είναι νόμιμη η χρήση “Body Cameras” από την Ελληνική Αστυνομία;

Το κενό στο νομικό πλαίσιοΌπως αναφέται στην απόφαση της Αρχής, με το άρθρο 15 του ν. 3917/2011 που εξεδόθη κατόπιν των γνωµοδοτήσεων 1/2009 και 2/2010 της Αρχής, ρυθµίζεται η χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε λήψη ή και καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους.Όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του νόµου αυτού η εγκατάσταση και λειτουργία τέτοιων συστηµάτων επιτρέπεται για «… γ) την αποτροπή και καταστολή εγκληµάτων που συνιστούν επιβουλή της δηµόσιας τάξης, δ) την αποτροπή και καταστολή εγκληµάτων βίας, εµπορίας ναρκωτικών, κοινώς επικίνδυνων εγκληµάτων, εγκληµάτων κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών και εγκληµάτων κατά της ιδιοκτησίας, όταν µε βάση πραγµατικά στοιχεία συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελέσθηκαν ή πρόκειται να τελεσθούν τέτοιες πράξεις…» (παρ. 1) µόνο από κρατικές αρχές υπό την προϋπόθεση της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας (παρ.2).

Στην παρ. 4 του προαναφερθέντος άρθρου προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος που θα εξειδικεύει τη ρύθµιση.Έως σήµερα αυτό δεν έχει πραγµατοποιηθεί.Όπως µάλιστα, επισηµάνθηκε επανειληµµένως από την Αρχή στις ετήσιες εκθέσεις της, παρά το ότι από το 2012 έχει υποβληθεί σχέδιο από συσταθείσα οµάδα εργασίας, δεν έχει προχωρήσει η επεξεργασία από το αρµόδιο Υπουργείο µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να τεκµηριωθεί η νοµιµότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων από κανένα δηµόσιο φορέα, µε τη χρήση συστήµατος επιτήρησης για τους σκοπούς του εν λόγω νόµου. Στην προκειμένη περίπτωση, η χρήση κάµερας από αστυνοµικό δεν θα µπορούσε να ενταχθεί σε περίπτωση αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής χρήσης, καθώς, ακόµα κι αν η απόφαση για τη χρήση της είναι αποκλειστικά του εν λόγω αστυνοµικού, αυτή γίνεται στο πλαίσιο της επαγγελµατικής και όχι της προσωπικής του δραστηριότητας και µάλιστα σε χώρο που είναι δηµόσιος ή ελεύθερα προσβάσιµος στο κοινόΤέτοια χρήση δεν µπορεί να θεωρηθεί νόµιµη, καθώς απουσιάζει η κανονιστική ρύθµιση που θα ανέθετε στην ΕΛΑΣ. την αρµοδιότητα χρήσης φορητών καµερών.

Η απόφαση της Αρχής

Όπως αναφέρει στην απόφασή της η Αρχή, η Ελληνική Αστυνομία ως υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να διαθέτει κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση της νοµιµότητας κάθε επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήραΑπαραίτητο οργανωτικό µέτρο για τη διασφάλιση αυτή είναι η ύπαρξη διαδικασιών διερεύνησης παραπόνων που αφορούν επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ακόµα κι αν αρχικά ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει γνώση για µια ενέργεια υπαλλήλου του, ο οποίος ενεργεί στο πλαίσιο των καθηκόντων του, µόλις λάβει γνώση, οφείλει να εξετάσει αναλυτικότερα την υπόθεση και ενδεχοµένως να λάβει τα κατάλληλα µέτρα.

Όπως τονίζει η Αρχή, τα αποτελέσµατα των διαδικασιών αυτών πρέπει να είναι τεκµηριωµένα και να µην επιδέχονται αµφισβήτηση, ακόµα κι αν γίνονται σε πρώτο στάδιο προφορικάΜε τα έγγραφα που απέστειλε η ΕΛΑΣ. υποστηρίζεται ότι διενεργήθηκε ενδελεχής διερεύνηση και µάλιστα µε αµεσότητα και από υψηλόβαθµα στελέχη της Αστυνοµίας, στα οποία παρασχέθηκαν εξηγήσεις, και έγινε επίδειξη των επίµαχων συσκευών, τα δε συµπεράσµατά της δεν επιδέχονται αµφισβήτηση. ∆ιαπιστώνεται όµως ότι η ΕΛΑΣ. δεν κατέγραψε τις ενέργειες διερεύνησηςΕξάλλου, σύμφωνα με την απόφαση, όταν η καταγγελία υποβλήθηκε στην Αρχή δεν υπήρχε η δυνατότητα άµεσης επέµβασης και επιτόπιου διοικητικού ελέγχου, λόγω του χρόνου που είχε µεσολαβήσει.Άλλωστε, πέραν των φωτογραφιών, δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει λήψη εικόνας ή και ήχου, συνεπώς δεν µπορεί µε βεβαιότητα να τεκµηριωθεί ότι στο συγκεκριµένο περιστατικό διενεργήθηκε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µέσω
βιντεοσκόπησης.

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΛΑΣ. καθυστέρησε αδικαιολόγητα να παράσχει τις αιτούµενες από πληροφορίες, η Αρχή απηύθυνε συστάσεις στην Ελληνική Αστυνοµία προκειμένου να:1. Προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες ώστε η διαδικασία διερεύνησης παραπόνων που σχετίζονται µε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα να είναι προσηκόντως τεκµηριωµένη.2. Συνεργάζεται αποτελεσµατικά µε την Αρχή.

πηγή: https://www.lawspot.gr/

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος Ιανουαρίου 2023

  Security Report, τεύχος Ιανουαρίου 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιανουαρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές...
 • Έγινε θεσμός η Creta Electronix 2022!

  Έγινε θεσμός η Creta Electronix 2022!

  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Creta Electronix 2022, η πρώτη κλαδική έκθεση συστημάτων ασφαλείας, τηλεόρασης και ξενοδοχειακών λύσεων στην Κρήτη. Η τοπική αγορά και κοινωνία αγκάλιασε με ενθουσιασμό ...
 • Χρήστος Φείδας

  Χρήστος Φείδας

  Με ποιοτικά προϊόντα, που αντέχουν σε βάθος χρόνου, μοντέρνο σχεδιασμό, πολύ μεγάλη ευκολία χρήσης και καινοτόμες λειτουργίες, η Sigma Security αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες εταιρίες ...
 • Κερδίζοντας περισσότερους πελάτες με μία «ανοιχτή λύση ασφαλείας ενός προμηθευτή»

  Κερδίζοντας περισσότερους πελάτες με μία «ανοιχτή λύση ασφαλείας ενός προμηθευτή»

  Σήμερα, οι επαγγελματίες εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας θέλουν να ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους πελάτες τους, παρέχοντας τους ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών ...
 • POS τερματικά και Video Analytics

  POS τερματικά και Video Analytics

  Μια εξαιρετικά αποτελεσματική στρατηγική για την πρόληψη απωλειών στα καταστήματα λιανικής, είναι η ενσωμάτωση των δεδομένων σημείου πώλησης (POS) με τις σύγχρονες πλατφόρμες Video Analytics. Η πλ...
 • Λογισμικά ανάλυσης περιεχομένου video (VCA)

  Λογισμικά ανάλυσης περιεχομένου video (VCA)

  Οι Enterprise λύσεις λογισμικού είναι αναμφίβολα μια επένδυση που δεν πρέπει να λαμβάνεται ελαφρά τη καρδία, ειδικά από τη στιγμή που επιλύουν δεκάδες προβλήματα σε μικρομεσαίες, μεγάλες επιχειρήσ...
 • Κάρτες MicroSD

  Κάρτες MicroSD

  Μπορεί να είναι στατικές, περιστρεφόμενες, να κρέμονται από μία οροφή, να κάθονται σε ένα ράφι, ακόμα και να είναι αόρατες, ωστόσο, το μόνο σίγουρο για τις κάμερες ασφαλείας, είναι πως σήμερα αποτ...
 • Το CERN επαναλειτουργεί και υιοθετεί την τεχνολογία αναγνώρισης ίριδας

  Το CERN επαναλειτουργεί και υιοθετεί την τεχνολογία αναγνώρισης ίριδας

  Το CERN απασχολεί σήμερα περίπου 3.000 μόνιμους εργαζόμενους, ενώ περίπου 6.500 επιστήμονες και μηχανικοί (που αντιπροσωπεύουν 500 πανεπιστήμια και 80 διαφορετικές εθνικότητες), περίπου το μισό τη...
 • Γιατί η Ευρώπη απαιτεί ένα ενημερωμένο πρότυπο συστήματος «EN» για συστήματα συναγερμού

  Γιατί η Ευρώπη απαιτεί ένα ενημερωμένο πρότυπο συστήματος «EN» για συστήματα συναγερμού

  Αυτή τη στιγμή, η ευρωπαϊκή επιτροπή CENELEC TC79, που είναι υπεύθυνη για τα συστήματα συναγερμού, εξετάζει μια αναθεώρηση του γνωστού προτύπου EN50131-1, το οποίο χωρίζεται στην ουσία σε 4 κατηγο...
 • IP κάμερες

  IP κάμερες

  Ολοένα και περισσότερες συσκευές ασφαλείας συνδέονται στο internet με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός παραβιάσεων και άρα η διαρροή προσωπικών δεδομένων.  Οι εν λόγω επιθέσεις, που ονομάζον...
 • Body Worn Cameras

  Body Worn Cameras

  Οι φορητές κάμερες (body κάμερες) είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να τοποθετούνται στον κορμό, στο κράνος, ακόμα και στα γυαλιά. Οι περισσότερες από αυτές τις κάμερες διαθέτουν streaming δυνατότ...
 • NOVA ALARM

  NOVA ALARM

  Το σύστημα ασφαλείας NOVA ALARM είναι ένα επαγγελματικό σύστημα συναγερμού, με περισσότερα από 13 έτη αξιόλογης παρουσίας στην ελληνική αγορά και διατίθεται αποκλειστικά από την KEEPER GROUP.  Ακο...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design