Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 189
ilka aggelia
securityreport e mag odhgos 2021
12 Δεκεμβρίου 2018 12:27

Επενδύσεις €20 δις στην Τεχνητή Νοημοσύνη έως το 2020

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fea6b2416c1fe2a0d0814e9e046e89e0a XL

Παγκόσμιο προβάδισμα στην πολλά υποσχόμενη και άκρως μετασχηματιστική τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης, επιθυμεί να αποκτήσει η Ευρώπη.

Παγκόσμιο προβάδισμα στην πολλά υποσχόμενη και άκρως μετασχηματιστική τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης, επιθυμεί να αποκτήσει η Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, η Ένωση επιδιώκει τουλάχιστον €20 δις δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από τώρα μέχρι τα τέλη του 2020. Η ίδια φιλόδοξη ατζέντα της Ευρώπης προβλέπει, παράλληλα, πάνω από €20 δις δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων την επόμενη δεκαετία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη, παρουσίασε ένα συντονισμένο σχέδιο, που εκπονήθηκε από κοινού με τα κράτη-μέλη για την προώθηση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. Το σχέδιο αυτό προτείνει κοινές δράσεις για στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Επιτροπής, σε τέσσερις βασικούς τομείς. Οι τομείς αυτοί αφορούν την αύξηση των επενδύσεων, τη διάθεση περισσότερων δεδομένων, την προώθηση των ταλέντων και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης.

Αναφορικά με τις επενδύσεις η Ευρώπη επιδιώκει τη μεγιστοποίηση τους μέσω συμπράξεων. Σήμερα, τα επίπεδα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη στην ΕΕ. είναι χαμηλά και υπάρχει κατακερματισμός σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα. Σε αυτήν τη λογική και συμπληρώνοντας τις εθνικές επενδύσεις, η Επιτροπή θα επενδύσει €1,5 δις έως το 2020, περισσότερα κατά 70% σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2017. Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. (2021-2027) η ΕΕ. έχει προτείνει να επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη τουλάχιστον €7 δις από το πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη” και το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”.

Νέο Ταμείο
Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ένωσης, έως τα μέσα του 2019, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν χαράξει τις δικές τους στρατηγικές, που θα περιγράφουν τα επίπεδα επενδύσεων και τα μέτρα εφαρμογής, τα οποία θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ. Επίσης, αναμένεται μια νέα σύμπραξη έρευνας και καινοτομίας για την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας και να καθοριστεί κοινό στρατηγικό ερευνητικό θεματολόγιο.

Παράλληλα, ο υφιστάμενος σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου Ταμείου για την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Η Επιτροπή θα στηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις και φορείς καινοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών στις αρχικές φάσεις τους, καθώς και εταιρείες στη φάση της επέκτασης τους.

Στα σχέδια της Ένωσης περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ευρωπαϊκών κέντρων αριστείας για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και η εγκατάσταση δοκιμών παγκόσμιας κλάσης σε τομείς, όπως η συνδεδεμένη κινητικότητα. Επίσης, θα ενθαρρυνθεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την οικονομία μέσω των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας. Θα δρομολογηθεί, επίσης, μια πιλοτική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για τη στήριξη της επόμενης γενιάς τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Ευρωπαϊκοί χώροι δεδομένων
Για τη μελλοντική ανάπτυξη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης απαιτείται πρόσβαση σε μεγάλα, ασφαλή και εμπεριστατωμένα σύνολα δεδομένων. Σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές χώρες, η Επιτροπή θα δημιουργήσει κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων, ώστε να καταστεί απρόσκοπτη η διασυνοριακή ανταλλαγή, με παράλληλη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων.

Ο τομέας της υγείας μπορεί να ωφεληθεί ιδιαιτέρως από την τεχνητή νοημοσύνη: σε συντονισμό με τα κράτη-μέλη, η Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη κοινής βάσης δεδομένων υγείας με ανωνυμοποιημένες υπολογιστικές τομογραφίες τραυματισμών, που θα έχουν δοθεί από ασθενείς, για τη βελτίωση της διάγνωσης και της θεραπείας για τον καρκίνο μέσω τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Έως τα μέσα του 2019, η Επιτροπή θα δημιουργήσει κέντρο υποστήριξης για την ανταλλαγή δεδομένων, το οποίο θα παρέχει πρακτικές συμβουλές σε όλους τους Ευρωπαίους συμμετέχοντες στην οικονομία δεδομένων.

Ταλέντα και δεξιότητες
Τα ταλέντα, που υπάρχουν στην Ευρώπη, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά οι χώρες της ΕΕ. αντιμετωπίζουν ελλείψεις στον τομέα των ΤΠΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή, από κοινού με τις ευρωπαϊκές χώρες, θα στηρίξει πτυχία προηγμένων γνώσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσω, για παράδειγμα, ειδικών υποτροφιών. Θα συνεχίσει, επίσης, να στηρίζει τις ψηφιακές δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση για το σύνολο της κοινωνίας και ιδίως για τους εργαζόμενους, που επηρεάζονται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ηθική τεχνητή νοημοσύνη
Με το δεδομένο ότι η τεχνητή νοημοσύνη εγείρει νέα ηθικά ζητήματα, για παράδειγμα τη δυνητικά μεροληπτική λήψη αποφάσεων, είναι απαραίτητο να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη. Μια ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία εκπροσωπεί την πανεπιστημιακή κοινότητα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, εργάζεται επί κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας για την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η πρώτη έκδοση θα δημοσιευτεί έως τα τέλη του 2018 και οι εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν την τελική τους μορφή στην Επιτροπή το Μάρτιο του 2019, μετά από ευρεία διαβούλευση μέσω της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στη συνέχεια, η φιλοδοξία είναι να προωθηθεί η δεοντολογική προσέγγιση της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο.

sepe.gr

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Ιούνιος 2024
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουνίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
Τα εργασιακά δικαιώματα στα τεχνικά επαγγέλματα
Στη σύγχρονη και γεμάτη προκλήσεις κοινωνία μας, η ασφάλεια αποτελεί τη σπουδαιότερη προτεραιότητα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τις επιχειρήσεις. Η ασφάλεια όλων των συνανθρώπων μας ήταν, είνα...
Dahua Lab Tour
Το 2024 μπήκε δυναμικά για το πολύ επιτυχημένο «οδοιπορικό» hands on technical training της Keeper Group και της Dahua Technology με τον πρώτο προορισμό για τη φετινή χρονιά να είναι η Λάρισα. ...
Ανίχνευση Ομοιότητας
Σήμερα, όλο και περισσότερες εταιρείες αποκτούν μεγαλύτερη αξία εφαρμόζοντας στα συστήματα παρακολούθησης βίντεο που χρησιμοποιούν λογισμικά ανάλυσης βίντεο βασισμένα σε τεχνητή νοημοσύνη. Οι εν λ...
Αναβάθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα
Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, καθώς πρόκειται για εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται μετρητά και άλλα τιμαλφή σε μεγάλες ποσότητες. ...
Συστήματα ήχου PA της Hikvision
H Hikvision εισέρχεται δυναμικά στον χώρο των επαγγελματικών ηχητικών συστημάτων PA (Public Address), τα οποία μπορεί να συνδυάζονται με τα συστήματα CCTV της, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις audi...
Hikvision HiWatch Series
Τα προϊόντα της σειράς HiWatch της Hikvision, που αποτελούνται από καταγραφικά και κάμερες με σύγχρονες δυνατότητες και χαρακτηριστικά, θα τα βρείτε διαθέσιμα στο νέο B2B site της Stam Electronics...
Hikvision Turbo HD 8.0
Για τα προϊόντα Turbo HD της Hikvision δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Υψηλή ανάλυση, μετάδοση σήματος μέσω ομοαξονικού σε μεγάλες αποστάσεις, κορυφαία συμπίεση βίντεο, χαμηλότερες απαιτήσει...