DIABASTE DWREAN SEC 137
techmail
anga2023
DIGITAL TV 174
securityreport e mag odhgos 2021
5 Ιουλίου 2018 14:31

Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252Fa33aefabb2eaebde4c5599d0e6352412 XL

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS) αποτέλεσε άμεση προτεραιότητα. κάλυψη των πληροφοριακών κενών σε ό,τι αφορά τους ταξιδιώτες για τους οποίους δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου, δήλωσε ο Επίτροπος Δ. Αβραμόπουλος μιλώντας στην Ολομέλεια του…

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS) αποτέλεσε άμεση προτεραιότητα. κάλυψη των πληροφοριακών κενών σε ό,τι αφορά τους ταξιδιώτες για τους οποίους δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου, δήλωσε ο Επίτροπος Δ. Αβραμόπουλος μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

«Συμφωνήσαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συνεργαστούμε και να δώσουμε προτεραιότητα στο νομοθετικό έργο για τις πρωτοβουλίες για τις οποίες οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν ότι θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Η μετανάστευση και η ασφάλεια αποτελούν τις βασικές ανησυχίες των πολιτών μας, όπως δείχνουν οι έρευνες.

Mεταξύ των προκλήσεων που εντοπίσαμε ήταν κάλυψη των πληροφοριακών κενών σε ό,τι αφορά τους ταξιδιώτες για τους οποίους δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου, παράλληλα με την διευκόλυνση των νόμιμων ταξιδιών.

Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS) αποτέλεσε άμεση προτεραιότητα. Σήμερα, υλοποιούμε αυτήν την προτεραιότητα». 

Ο κ. Αβραμόπουλος υπενθύμισε και επισήμανε μερικές πτυχές σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS) και τα συγκεκριμένα οφέλη του:

«Αρχικά, θα ενισχύσει την εσωτερική ασφάλεια και την ποιότητα διαχείρισης των συνόρων Σένγκεν. Σήμερα, οι συνοριοφύλακες διαθέτουν περιορισμένο χρόνο και πληροφορίες για τις αξιολογήσεις που πραγματοποιούν κατά την είσοδο. Δεν έχουν καμία προηγούμενη πληροφορία σχετικά με τους ταξιδιώτες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, ιδίως στα χερσαία σύνορα. 

Με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS), θα επωφεληθούν από μια πρόσθετη και ευρύτερη αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη μετανάστευση σε σχέση με εκείνη που πραγματοποιείται στα σημεία συνοριακής διέλευσης, και προτού ο ταξιδιώτης φθάσει στα σύνορα Σένγκεν. Με την εφαρμογή του συστήματος, θα πρέπει να αναμένουμε, επίσης, σημαντική μείωση των αρνήσεων εισόδου στα σύνορα. 

Εκτός από την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων, το σύστημα θα συμβάλλει ώστε άτομα που ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια να αναγνωρίζονται και να μην λαμβάνουν αδεία ταξιδιού, πριν ακόμα φθάσουν στα σύνορα. 

Όποιος δεν λαμβάνει άδεια ταξιδιού δεν θα χάνει, πλέον, χρόνο και χρήματα ταξιδεύοντας προς τα σημεία διέλευσης των συνόρων του χώρου Σένγκεν. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί, επίσης, το κόστος επιστροφών καθώς θα πρέπει να επαναπατρίζονται λιγότεροι επιβάτες.

Δεύτερον, παράλληλα με την ενίσχυση της διαχείρισης των συνόρων και της εσωτερικής ασφάλειας, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS) θα διευκολύνει ταυτόχρονα και τα ταξίδια υπηκόων τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για άδεια ταξιδιού θα είναι γρήγορη, απλή και οικονομική και θα απαιτείται μόνο ένα ταξιδιωτικό έγγραφο, μια πιστωτική κάρτα και πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των αιτούντων θα λαμβάνει μια θετική απάντηση εντός λεπτών. 

Εάν απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες, τεκμηρίωση εγγράφων ή ακόμα και συνέντευξη, θα παρέχονται διαφορετικές δυνατότητες, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του κάθε ταξιδιώτη. 

Τρίτον, και αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο, το σύστημα θα συμβάλλει στην προστασία της πολιτικής απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων, κάτι που φυσικά αποτελεί βασική παράμετρο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις εξωτερικές σχέσεις.  

Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με αρκετές γειτονικές χώρες για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων.

Η απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων αποτελεί, επίσης, ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση μεταρρυθμίσεων στις χώρες εταίρους μας και συμβάλλει στη συνολική σταθερότητα και την καλή συνεργασία με τρίτες χώρες. 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS) δεν αποτελεί, βεβαίως, θεώρηση, αλλά θα αντισταθμίσει, κατά κάποιο τρόπο, την απώλεια πληροφοριών για τους ταξιδιώτες που είχαν την υποχρέωση κατά το παρελθόν να διαθέτουν θεώρηση και κατά συνέπεια βρίσκονταν στο Συστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS).

Με την πρότασή μας για το Κοινό Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) που υποβάλαμε τον περασμένο Μάιο, διασφαλίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS) και το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) θα λειτουργούν παράλληλα και ομαλά και δεν θα υπάρχει πλέον κανένα πληροφοριακό κενό σε ό,τι αφορά ενδεχόμενες απειλές που σχετίζονται με τη μετανάστευση ή την ασφάλεια, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων« ανέφερε ο επίτροπος . 

Ο κ. Αβραμόπουλος επισήμανε ορισμένες από τις πτυχές της συμφωνίας σχετικά με την προστασία δεδομένων, τα δεδομένα που θα συλλέγονται, τη διατήρησή τους και τους τρόπους προστασίας τους. 

«Η αποτελεσματικότητα των αξιολογήσεων κινδύνου που θα πραγματοποιούνται από το σύστημα συνδέεται με τα δεδομένα που συλλέγονται και με τους ελέγχους που διενεργούνται έναντι άλλων συστημάτων.

Το αποτέλεσμα σε αυτό το σημείο είναι πολύ ισορροπημένο. Θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS) να πετύχει τους στόχους του και να λειτουργήσει αποτελεσματικά, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τα δεδομένα που συλλέγονται. Το σύστημα δεν θα απαιτεί τη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών παρά μόνον όσων είναι απολύτως απαραίτητα. 

Όσον αφορά στη διατήρηση των δεδομένων, η συμφωνία είναι πλήρως σύμφωνη με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για παράταση της περιόδου διατήρησης μόνο εφόσον ο αιτών συμφωνήσει ελεύθερα και ρητά. Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων, η πρόταση συντάχθηκε για να είναι πλήρως συμβατή με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας δεδομένων.

Όπως γνωρίζετε, οι εκτενείς συζητήσεις αντικατοπτρίζουν τα όρια μεταξύ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και της Οδηγίας για την Αστυνομία (Police Directive), χωρίς να θίγεται το πεδίο εφαρμογής τους. 

Τα δεδομένα προστατεύονται, λοιπόν, από τον κίνδυνο κατάχρησης. Η πρόσβαση περιορίζεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα εντός των καθορισμένων αρμόδιων αρχών. Η μεταφορά δεδομένων σε τρίτους απαγορεύεται, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου δεν περιέχει ήδη τα απαραίτητα δεδομένα. 

Οι ταξιδιώτες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS).

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και οι ανεξάρτητες εθνικές εποπτικές αρχές θα έχουν τη σχετική εποπτεία. Το σύστημα θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αρχές προστασίας των δεδομένων “by design and bydefault” (“κατά τον σχεδιασμό και εκ κατασκευής”) 

Επίσης, ένα συμβούλιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα θα ενισχύει και θα συμβουλεύει, ύστερα από πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το συμβούλιο παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS), αξιολογώντας και παρέχοντας γνωμοδοτήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα και την εφαρμογή των κανόνων παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS).

Σήμερα, είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε πλήρως την κοινή μας δέσμευση και να συνεχίσουμε να την υλοποιούμε προς όφελος των πολιτών μας.

Πρέπει να αρχίσουμε σύντομα την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS), ώστε να είναι σε λειτουργία το 2021.

Προσβλέπω σε μια εποικοδομητική συζήτηση και σας ευχαριστώ για τη συνεχή δέσμευσή σας για πραγματικά ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων μας».

Ο κ. Αβραμόπουλος στην δευτερολογία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ETIAS θα συμβάλλει παράλληλα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών εγκλημάτων.

«Η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου μας για την ενίσχυση της ασφάλειας και τη βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης. Μαζί υλοποιούμε πρωτοβουλίες που κάνουν πραγματική διαφορά σε αυτό τον τομέα.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS) θα ενισχύσει την κινητικότητα μεταξύ του χώρου Σένγκεν και τρίτων χωρών, συμβάλλοντας παράλληλα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών εγκλημάτων, αλλά ταυτόχρονα και στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζω την πρόσφατη συμφωνία με το Συμβούλιο για το eu-LISA και το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS). 

Όσον αφορά στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), μια από τις κύριες προτεραιότητες του εισηγητή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS) ήταν να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των δύο συστημάτων.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS)καταβάλλαμε μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), από κοινού με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS) και το προσφάτως υιοθετηθέν Σύστημα Εισόδου-Εξόδου, θα αποτελέσουν μέρη της ενιαίας πλατφόρμας για τους υπηκόους τρίτων χωρών που επισκέπτονται την ΕΕ. 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS) θα καλύψει ένα σημαντικό κενό πληροφόρησης σχετικά με τους ταξιδιώτες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. 

Η πρόταση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) θα καλύψει το κενό όσον αφορά στους κατόχους εγγράφων μακράς διάρκειας. 

Μαζί, τα τρία συστήματα θα επιτρέψουν την επαλήθευση των στοιχείων υπηκόων τρίτων χωρών που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορά μας με προορισμό το χώρο Σένγκεν για διαμονές σύντομης και μεγάλης διάρκειας. 

Επομένως, είναι πρωταρχικής σημασίας η παράλληλη ανάπτυξη των τριών συστημάτων. 

Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS) προβλέπει τη διαλειτουργικότητα με τα άλλα μας ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα, τη μετανάστευση και την ασφάλεια, όχι μόνο φέρει το ίδιο προστιθέμενη αξία, αλλά ενισχύει, επίσης, την προστιθέμενη αξία άλλων ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών. 

Η ενισχυμένη εντολή της eu-LISA θα αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό του έργου μας για την ανάπτυξη αυτών των συστημάτων, την υλοποίησή τους και την ομαλή και διαρκή λειτουργία τους.

Για το λόγο αυτό, σας καλώ να καταλήξετε άμεσα σε συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), ώστε μαζί να προσθέσουμε το τελευταίο κομμάτι της νέας πλατφόρμας πληροφοριών της ΕΕ για τα σύνορα και την ασφάλεια. Όπως γνωρίζετε είναι μια από τις βασικές μου προτεραιότητες από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την ευθύνη του χαρτοφυλακίου για τη μετανάστευση και την ασφάλεια.  Χαίρομαι γιατί μοιράζομαι αυτή την ευθύνη μαζί σας, αλλά κυρίως τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε μαζί.   Προσβλέπω στην έναρξη της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS) και των άλλων συστημάτων πληροφόρησης που έχουμε στη διάθεσή μας».

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Κυκλοφορεί το Security Report Μαρτίου

  Κυκλοφορεί το Security Report Μαρτίου

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Μαρτίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
 • Θυροτηλεοράσεις IP

  Θυροτηλεοράσεις IP

  Σήμερα, οι θυροτηλεοράσεις και γενικότερα οι συσκευές ενδοεπικοινωνίας καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των καθημερινών αναγκών των πολιτών, όπως η ασφάλεια, η επικοινωνία και η άνεση, τόσο στον οικιακό...
 • Με ελληνικό «χρώμα» η Intersec 2023 στο Ντουμπάι!

  Με ελληνικό «χρώμα» η Intersec 2023 στο Ντουμπάι!

  Η Intersec, η κορυφαία εμπορική έκθεση στον κόσμο για τη φυσική ασφάλεια και την πυροπροστασία, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στο παγκόσμιο κέντρο εμπορίου του Ντουμπάι (DWTC), που εκτείνετ...
 • Hikvision IP Video Intercom

  Hikvision IP Video Intercom

  Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το τεχνικό σεμινάριο για τις λύσεις IP Video Intercom της Hikvision που διοργάνωσε η ΗΛΚΑ Α.Ε. στις εγκαταστάσεις της, την Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023. Στο π...
 • Νέα δεδομένα στις εφαρμογές Security από τη Vector Security

  Νέα δεδομένα στις εφαρμογές Security από τη Vector Security

  Η χρήση μη επαδρωμένων αεροσκάφων στις καθημερινές εργασίες των ανθρώπων, παρουσιάζει συνεχόμενη και ταχεία αύξηση, με τον κλάδο του Security να μην μένει ανεπηρέαστος από τις τεχνολογικές δυνατότ...
 • Πότε είναι νόμιμη η τοποθέτηση καμερών σε γραφεία, καταστήματα και πολυκατοικίες

  Πότε είναι νόμιμη η τοποθέτηση καμερών σε γραφεία, καταστήματα και πολυκατοικίες

  Τα τελευταία χρόνια, η κοινωνία στην οποία διαβιούμε ως πολίτες, έχει κατακλυστεί σε μεγάλο βαθμό από κάθε είδους εγκληματίες, οι οποίοι προβαίνουν σε εγκληματικές πράξεις εις βάρος συνανθρώπων μα...
 • Dahua HDCVI 10

  Dahua HDCVI 10

  Το έτος 2022 σηματοδοτεί τη 10η επέτειο της τεχνολογίας HDCVI της Dahua! Ως κορυφαίος πάροχος λύσεων στην παγκόσμια βιομηχανία παρακολούθησης βίντεο, η Dahua έδινε πάντα μεγάλη έμφαση στην καινοτο...
 • TP-LINK TAPO C500

  TP-LINK TAPO C500

  Έξυπνη, ασφαλής και εύκολη. Η νέα Εξωτερική Pan/Tilt Wi-Fi κάμερα ασφαλείας της TP-Link σας επιτρέπει να καταγράψετε περισσότερες λεπτομέρειες για να κάνετε κάθε στιγμή να λάμπει! Εξασφαλίζει τη μ...
 • Comelit Integration System

  Comelit Integration System

  Η νέα εποχή στην τεχνολογία και οι νέες απαιτήσεις της καθημερινότητας οδηγούν στην ανάγκη του πλήρη ελέγχου του σπιτιού, εύκολα και απλά, είτε απομακρυσμένα είτε με το πάτημα ενός κουμπιού από το...
 • PartnerNET

  PartnerNET

  Τι είναι αυτό που κάνει την PartnerNET να ξεχωρίζει από όλους τους υπόλοιπους διανομείς προϊόντων ICT; Το γεγονός πως δεν αρκείται στη διανομή προϊόντων, αλλά προσφέρει μία άρτια εμπειρία εξυπηρέτ...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design