Skip to main content
DIGITAL TV 183
securityreport e mag odhgos 2021
21 Δεκεμβρίου 2020 11:58

Η ασφάλεια των δικτύων 5G στην Ευρώπη στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΕΕ

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252Fcd4e69561c1039097caa116434494663 XL

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) μόλις ξεκίνησε έλεγχο προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αναπτύσσουν ασφαλή δίκτυα 5G κατά τρόπο έγκαιρο και συντονισμένο. Ο έλεγχος αποτελεί συνέχεια πρόσφατης επισκόπησης του ΕΕΣ σχετικά με την απόκριση της ΕΕ στη στρατηγική κατευθυνόμενων από το κράτος επενδύσεων της Κίνας, στην οποία η ασφάλεια των δικτύων 5G αναδείχθηκε ως ζήτημα που γεννά προβληματισμό.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) μόλις ξεκίνησε έλεγχο προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αναπτύσσουν ασφαλή δίκτυα 5G κατά τρόπο έγκαιρο και συντονισμένο. Ο έλεγχος αποτελεί συνέχεια πρόσφατης επισκόπησης του ΕΕΣ σχετικά με την απόκριση της ΕΕ στη στρατηγική κατευθυνόμενων από το κράτος επενδύσεων της Κίνας, στην οποία η ασφάλεια των δικτύων 5G αναδείχθηκε ως ζήτημα που γεννά προβληματισμό.

Οι ελεγκτές θα εξετάσουν την οργάνωση των δικτύων 5G στην ΕΕ, την υποστήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη, την ανάπτυξη του 5G από αυτά και τον τρόπο αντιμετώπισης των προβληματισμών περί ασφάλειας. Θα επικεντρωθούν στην ασφάλεια των δικτύων, περιλαμβανομένων της κυβερνοασφάλειας και του εξοπλισμού.

«Ο τρόπος ανάπτυξης των δικτύων 5G στην ΕΕ θα επηρεάσει πολλές πτυχές της ζωής των πολιτών της, μέσω εξελίξεων όπως η ηλεκτρονική υγεία, τα έξυπνα αυτοκίνητα και τα έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Το 5G θα έχει επίσης αντίκτυπο στις προσπάθειες ψηφιοποίησης της Ευρώπης και, λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα του, δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς», δήλωσε η Annemie Turtelboom, Μέλος του ΕΕΣ και επικεφαλής του ελέγχου. «Ως εκ τούτου, είναι άκρως σημαντικό αυτή η νέα βασική τεχνολογία να εφαρμοστεί κατά τρόπο ταχύ, ασφαλή και συντονισμένο.»

Η πέμπτη γενιά κινητών και ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων («5G») παρέχει υπερταχεία σύνδεση που υποστηρίζει όχι μόνο τους μεμονωμένους χρήστες αλλά και μεγάλο αριθμό συνδεδεμένων συσκευών, κάτι που είναι γνωστό ως το «διαδίκτυο των πραγμάτων». Κατ’ αυτό τον τρόπο αποτελεί ένα επαναστατικό βήμα προόδου σε σχέση με τα προηγούμενα πρότυπα, το 3G και το 4G. Βάσει μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εισαγωγή των δυνατοτήτων του 5G σε τέσσερις στρατηγικούς κλάδους-κλειδιά, ήτοι στην αυτοκίνηση, στην υγεία, στις μεταφορές και στην ενέργεια, εκτιμάται ότι θα αποφέρει κέρδη της τάξης των 113 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η μελέτη αναφέρει επίσης ότι οι επενδύσεις στο 5G είναι πιθανόν να δημιουργήσουν 2,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στα κράτη μέλη.

Ωστόσο, ένας άλλος λόγος για τον οποίο το 5G απαιτεί συντονισμένη προσέγγιση σε όλη την ΕΕ είναι ότι οι απαιτούμενες υποδομές και οι πιθανές απειλές για την ασφάλειά του έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Τυχόν σοβαρά τρωτά σημεία και περιστατικά κυβερνοασφάλειας που αφορούν τα δίκτυα ενός κράτους μέλους θα επηρεάζουν το σύνολο της ΕΕ. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ έχει διαθέσει σημαντική χρηματοδότηση για έργα 5G στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και με τη χορήγηση δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ προέβλεπε τη δρομολόγηση υπηρεσιών 5G σε όλα τα κράτη μέλη μέχρι το τέλος του 2020. Μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, το 5G είχε αναπτυχθεί σε 17 χώρες της ΕΕ, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι καθυστερήσεις στην επίτευξη της κατάλληλης κάλυψης 5G, καθώς και ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια, μπορούν να έχουν ανυπολόγιστες συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική ανεξαρτησία της ΕΕ.

Γενικές πληροφορίες

Ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων όσον αφορά τα δίκτυα 5G και την ασφάλειά τους είναι περίπλοκο ζήτημα. Η Επιτροπή υποστηρίζει και συντονίζει τη δράση των κρατών μελών όσον αφορά τεχνικά θέματα και ζητήματα ασφάλειας. Οι εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων 5G, καθώς και για την εγγύηση της ασφάλειάς τους. Επιπλέον, οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη ασφαλών δικτύων 5G μέσω του εξοπλισμού των διαφόρων κατασκευαστών. Από πρόσφατη μελέτη προκύπτει ότι πολλοί κατασκευαστές έχουν υποβάλει αιτήσεις για τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον κλάδο του 5G. Οι σημαντικότεροι είναι η Huawei (16%) και η ZTE (10%) από την Κίνα, η Samsung (14%) και η LG (12%) από τη Νότια Κορέα και η Nokia (11%) και η Ericsson (7%) από την Ευρώπη.

Οι ελεγκτές θα αναλύσουν τη δράση που αναπτύχθηκε από το 2016 και θα εξετάσουν στοιχεία που συγκέντρωσαν από δείγμα τεσσάρων κρατών μελών: τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ισπανία. Η τελική έκθεση αναμένεται να είναι διαθέσιμη σε ένα χρόνο από τώρα και δεν θα καλύπτει τις πιθανές επιπτώσεις του 5G στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων ή στο περιβάλλον.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες δελτίο ελέγχου, που έχει τίτλο «Implementing secure 5G networks in the EU and its Member States» και διατίθεται στα αγγλικά, στον ιστότοπο eca.europa.eu. Τα δελτία ελέγχου βασίζονται στις προπαρασκευαστικές εργασίες που εκτελούνται πριν από την έναρξη ενός ελέγχου και δεν πρέπει να θεωρούνται ως παρατηρήσεις, συμπεράσματα ή συστάσεις ελέγχου.

Τον Σεπτέμβριο, το ΕΕΣ δημοσίευσε επισκόπηση από την οποία προέκυπτε ότι η απουσία συντονισμένης προσέγγισης μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων 5G και η χρήση κινεζικού εξοπλισμού 5G σε καίριες υποδομές της ΕΕ αποτελούν ζητήματα που γεννούν προβληματισμό. Στις 7 Ιανουαρίου, οι ελεγκτές διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Towards 5G: Securing Europe’s Digital Future?»

 

Πηγή: https://www.lawspot.gr/

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Security Report, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Δεκεμβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχος, θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμ...
 • Υβριδικά συστήματα συναγερμού

  Υβριδικά συστήματα συναγερμού

  Σε μια εποχή όπου η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των ανθρώπων παγκοσμίως, τα υβριδικά συστήματα συναγερμού έχουν αναδειχθεί σε ένα ζωτικό εργαλείο για την προστασία κατοικιών, επιχειρήσεων ...
 • Ajax Special Event

  Ajax Special Event

  Το 5ο κατά σειρά εικονικό event της Ajax Systems ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία στις 20 Οκτωβρίου του 2023! Για μία ακόμα χρονιά, η εταιρεία άνοιξε τα χαρτιά της ανακοινώνοντας νέες αλλαγές στο...
 • Hikvision Smart IPC κάμερες

  Hikvision Smart IPC κάμερες

  H Hikvision παρουσίασε πρόσφατα νέα μοντέλα δικτυακών καμερών Smart IPC, τα οποία υποστηρίζουν πολλαπλές «έξυπνες» λειτουργίες, ενώ διαθέτουν και πολλά νέα μοναδικά χαρακτηριστικά, που τις καθιστο...
 • Comelit Vedo

  Comelit Vedo

  Το Vedo δεν είναι απλώς ένα σύστημα συναγερμού. Αντιπροσωπεύει την επανάσταση στην τεχνολογία, στην αποτελεσματική ασφάλεια και την απλότητα στον προγραμματισμό. Η εγκατάσταση του Vedo γίνεται πολ...
 • Συνέντευξη με τον Άλκη Ζαμπετάκη, IP Surveillance Product Manager της CPI SA

  Συνέντευξη με τον Άλκη Ζαμπετάκη, IP Surveillance Product Manager της CPI SA

  Από την ίδρυσή της το 1990, αποστολή της CPI ήταν μέσα από προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας να ενισχύσει τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνι...