DIABASTE DWREAN SEC 134
techmail
DIGITAL TV 173
securityreport e mag odhgos 2021
21 Δεκεμβρίου 2020 11:58

Η ασφάλεια των δικτύων 5G στην Ευρώπη στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΕΕ

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252Fcd4e69561c1039097caa116434494663 XL

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) μόλις ξεκίνησε έλεγχο προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αναπτύσσουν ασφαλή δίκτυα 5G κατά τρόπο έγκαιρο και συντονισμένο. Ο έλεγχος αποτελεί συνέχεια πρόσφατης επισκόπησης του ΕΕΣ σχετικά με την απόκριση της ΕΕ στη στρατηγική κατευθυνόμενων από το κράτος επενδύσεων της Κίνας, στην οποία η ασφάλεια των δικτύων 5G αναδείχθηκε ως ζήτημα που γεννά προβληματισμό.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) μόλις ξεκίνησε έλεγχο προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αναπτύσσουν ασφαλή δίκτυα 5G κατά τρόπο έγκαιρο και συντονισμένο. Ο έλεγχος αποτελεί συνέχεια πρόσφατης επισκόπησης του ΕΕΣ σχετικά με την απόκριση της ΕΕ στη στρατηγική κατευθυνόμενων από το κράτος επενδύσεων της Κίνας, στην οποία η ασφάλεια των δικτύων 5G αναδείχθηκε ως ζήτημα που γεννά προβληματισμό.

Οι ελεγκτές θα εξετάσουν την οργάνωση των δικτύων 5G στην ΕΕ, την υποστήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη, την ανάπτυξη του 5G από αυτά και τον τρόπο αντιμετώπισης των προβληματισμών περί ασφάλειας. Θα επικεντρωθούν στην ασφάλεια των δικτύων, περιλαμβανομένων της κυβερνοασφάλειας και του εξοπλισμού.

«Ο τρόπος ανάπτυξης των δικτύων 5G στην ΕΕ θα επηρεάσει πολλές πτυχές της ζωής των πολιτών της, μέσω εξελίξεων όπως η ηλεκτρονική υγεία, τα έξυπνα αυτοκίνητα και τα έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Το 5G θα έχει επίσης αντίκτυπο στις προσπάθειες ψηφιοποίησης της Ευρώπης και, λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα του, δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς», δήλωσε η Annemie Turtelboom, Μέλος του ΕΕΣ και επικεφαλής του ελέγχου. «Ως εκ τούτου, είναι άκρως σημαντικό αυτή η νέα βασική τεχνολογία να εφαρμοστεί κατά τρόπο ταχύ, ασφαλή και συντονισμένο.»

Η πέμπτη γενιά κινητών και ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων («5G») παρέχει υπερταχεία σύνδεση που υποστηρίζει όχι μόνο τους μεμονωμένους χρήστες αλλά και μεγάλο αριθμό συνδεδεμένων συσκευών, κάτι που είναι γνωστό ως το «διαδίκτυο των πραγμάτων». Κατ’ αυτό τον τρόπο αποτελεί ένα επαναστατικό βήμα προόδου σε σχέση με τα προηγούμενα πρότυπα, το 3G και το 4G. Βάσει μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εισαγωγή των δυνατοτήτων του 5G σε τέσσερις στρατηγικούς κλάδους-κλειδιά, ήτοι στην αυτοκίνηση, στην υγεία, στις μεταφορές και στην ενέργεια, εκτιμάται ότι θα αποφέρει κέρδη της τάξης των 113 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η μελέτη αναφέρει επίσης ότι οι επενδύσεις στο 5G είναι πιθανόν να δημιουργήσουν 2,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στα κράτη μέλη.

Ωστόσο, ένας άλλος λόγος για τον οποίο το 5G απαιτεί συντονισμένη προσέγγιση σε όλη την ΕΕ είναι ότι οι απαιτούμενες υποδομές και οι πιθανές απειλές για την ασφάλειά του έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Τυχόν σοβαρά τρωτά σημεία και περιστατικά κυβερνοασφάλειας που αφορούν τα δίκτυα ενός κράτους μέλους θα επηρεάζουν το σύνολο της ΕΕ. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ έχει διαθέσει σημαντική χρηματοδότηση για έργα 5G στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και με τη χορήγηση δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ προέβλεπε τη δρομολόγηση υπηρεσιών 5G σε όλα τα κράτη μέλη μέχρι το τέλος του 2020. Μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, το 5G είχε αναπτυχθεί σε 17 χώρες της ΕΕ, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι καθυστερήσεις στην επίτευξη της κατάλληλης κάλυψης 5G, καθώς και ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια, μπορούν να έχουν ανυπολόγιστες συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική ανεξαρτησία της ΕΕ.

Γενικές πληροφορίες

Ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων όσον αφορά τα δίκτυα 5G και την ασφάλειά τους είναι περίπλοκο ζήτημα. Η Επιτροπή υποστηρίζει και συντονίζει τη δράση των κρατών μελών όσον αφορά τεχνικά θέματα και ζητήματα ασφάλειας. Οι εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων 5G, καθώς και για την εγγύηση της ασφάλειάς τους. Επιπλέον, οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη ασφαλών δικτύων 5G μέσω του εξοπλισμού των διαφόρων κατασκευαστών. Από πρόσφατη μελέτη προκύπτει ότι πολλοί κατασκευαστές έχουν υποβάλει αιτήσεις για τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον κλάδο του 5G. Οι σημαντικότεροι είναι η Huawei (16%) και η ZTE (10%) από την Κίνα, η Samsung (14%) και η LG (12%) από τη Νότια Κορέα και η Nokia (11%) και η Ericsson (7%) από την Ευρώπη.

Οι ελεγκτές θα αναλύσουν τη δράση που αναπτύχθηκε από το 2016 και θα εξετάσουν στοιχεία που συγκέντρωσαν από δείγμα τεσσάρων κρατών μελών: τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Ισπανία. Η τελική έκθεση αναμένεται να είναι διαθέσιμη σε ένα χρόνο από τώρα και δεν θα καλύπτει τις πιθανές επιπτώσεις του 5G στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων ή στο περιβάλλον.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες δελτίο ελέγχου, που έχει τίτλο «Implementing secure 5G networks in the EU and its Member States» και διατίθεται στα αγγλικά, στον ιστότοπο eca.europa.eu. Τα δελτία ελέγχου βασίζονται στις προπαρασκευαστικές εργασίες που εκτελούνται πριν από την έναρξη ενός ελέγχου και δεν πρέπει να θεωρούνται ως παρατηρήσεις, συμπεράσματα ή συστάσεις ελέγχου.

Τον Σεπτέμβριο, το ΕΕΣ δημοσίευσε επισκόπηση από την οποία προέκυπτε ότι η απουσία συντονισμένης προσέγγισης μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων 5G και η χρήση κινεζικού εξοπλισμού 5G σε καίριες υποδομές της ΕΕ αποτελούν ζητήματα που γεννούν προβληματισμό. Στις 7 Ιανουαρίου, οι ελεγκτές διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Towards 5G: Securing Europe’s Digital Future?»

 

Πηγή: https://www.lawspot.gr/

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, Φεβρουάριος 2023

  Security Report, Φεβρουάριος 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Φεβρουαρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμέ...
 • Αφιέρωμα στους TOP 50 κατασκευαστές Security για το 2021-2022

  Αφιέρωμα στους TOP 50 κατασκευαστές Security για το 2021-2022

  Κάθε χρόνο, η ιστοσελίδα asmag.com δημοσιεύει τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στους σημαντικότερους κατασκευαστές και προμηθευτές συστημάτων και προϊόντων ασφαλείας, προκειμένου να καταρτίσει τ...
 • SALONICA ELECTRONIX 2023

  SALONICA ELECTRONIX 2023

  Η Salonica Electronix επιστρέφει με σημαντικές αλλαγές για τρίτη φορά στη Θεσσαλονίκη στις 10 και11 Μαρτίου 2023! Εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη επιτυχία των κλαδικών εκθέσεων Athens Electronix,αλλά κ...
 • Σεμινάριο G.I. Security

  Σεμινάριο G.I. Security

  Την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου, η G.I. Security διοργάνωσε τεχνικό σεμινάριο επιμόρφωσης για τις νέες προϊοντικές λύσεις της RISCO στο κέντρο εκδηλώσεων του Holiday Inn. Το σεμινάριο χαρακτηρίστηκε ...
 • Η PartnerNET γιορτάζει τα 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας της Grandstream στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου!

  Η PartnerNET γιορτάζει τα 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας της Grandstream στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου!

  Μία σπουδαία εκδήλωση έλαβε χώρα στο ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτων την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022. Η Grandstream, ένας από τους κορυφαίους οίκους στον σχεδιασμό και την παραγωγή λύσεων εταιρικής...
 • Περιήγηση στα περίπτερα της Xenia 2022

  Περιήγηση στα περίπτερα της Xenia 2022

  Το περιοδικό Security Report δεν θα μπορούσε να λείπει από μία εκ των μεγαλύτερων εκθέσεων για τον ξενοδοχειακό κλάδο. Επί τρεις ημέρες η Xenia 2022 αποτέλεσε πόλο έλξης εκατοντάδων επαγγελματιών ...
 • Έξυπνες λύσεις από την Hikvision για την αυτοκινητοβιομηχανία

  Έξυπνες λύσεις από την Hikvision για την αυτοκινητοβιομηχανία

  Με την αξία των αποθεμάτων να αγγίζει χιλιάδες, ακόμα και εκατομμύρια ευρώ, οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν τους βανδαλισμούς και να σταματήσ...
 • Κυβερνοασφάλεια και έλεγχος πρόσβασης

  Κυβερνοασφάλεια και έλεγχος πρόσβασης

  Με τα σπίτια μας πιο συνδεδεμένα από ποτέ, οι ευκαιρίες για να παρεισφρήσουν οι hackers στις ζωές μας και να πάρουν τον έλεγχο των συσκευών μας, αλλά και να κλέψουν ευαίσθητα δεδομένα είναι περισσ...
 • Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων φωνητικής αναγγελίας

  Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων φωνητικής αναγγελίας

  Η καθυστερημένη αντίδραση σε ηχητικούς συναγερμούς αποτελεί σύνηθες χαρακτηριστικό των ανθρώπων. Αντίθετα, έρευνες φανερώνουν πως οι ίδιοι άνθρωποι αντιδρούν αισθητά πιο γρήγορα σε φωνητικά σήματα...
 • PoE και εγκαταστάσεις ελέγχου πρόσβασης

  PoE και εγκαταστάσεις ελέγχου πρόσβασης

  Η ευρεία υιοθέτηση των ηλεκτρονικών κλειδαριών και των φυσικών συστημάτων ελέγχου πρόσβασης άλλαξαν την βιομηχανία της ασφάλειας τα τελευταία χρόνια. Από τις παραδοσιακές κλειδαριές, περάσαμε στις...
 • ZKTeco ZKBio Time ERGANI

  ZKTeco ZKBio Time ERGANI

  Το «Εργάνη» είναι το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του οποίου ο κάθε εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί πρόσληψη, τερματισμό και δήλω...
 • Hikvision KF3T

  Hikvision KF3T

  Η Hikvision παρουσίασε πρόσφατα τη νέα σειρά KF3T, η οποία περιλαμβάνει αναλογικές κάμερες HDTVI με κύριο χαρακτηριστικό την ανάλυση 3K και διάσταση κάδρου εικόνας 16:9, για αποφυγή παραμόρφωσης σ...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design