Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 184
securityreport e mag odhgos 2021
29 Απριλίου 2022 10:57

Η έρευνα της F5 αποκαλύπτει τα «μυστικά» της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού

6cc92fedf62ca87f86a6703df00c398b XL 96d97c31

Ολοκληρώθηκε και φέτος – οδηγώντας σε χρήσιμα συμπεράσματα – η μεγάλη τεχνολογική έρευνα State of Application Strategy Report από την F5, της οποίας ο μοναδικός Platinum Partner στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι η Pylones Hellas – μεταξύ των κορυφαίων 60 συνεργατών παγκοσμίως που κατέχει αυτή τη διάκριση. Η έρευνα αναδεικνύει τη στροφή των εταιρειών – την τελευταία δύσκολη χρονιά παγκοσμίως – στις εφαρμογές που αναπτύχθηκαν εν μέσω της πανδημίας, καθώς και την εντατικοποίηση των διαδικασιών τους ως προς την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας τους, με απώτερο στόχο το ψηφιακό μετασχηματισμό των εμπειριών που  προσφέρουν. 

Ολοκληρώθηκε και φέτος – οδηγώντας σε χρήσιμα συμπεράσματα – η μεγάλη τεχνολογική έρευνα State of Application Strategy Report από την F5, της οποίας ο μοναδικός Platinum Partner στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι η Pylones Hellas – μεταξύ των κορυφαίων 60 συνεργατών παγκοσμίως που κατέχει αυτή τη διάκριση. Η έρευνα αναδεικνύει τη στροφή των εταιρειών – την τελευταία δύσκολη χρονιά παγκοσμίως – στις εφαρμογές που αναπτύχθηκαν εν μέσω της πανδημίας, καθώς και την εντατικοποίηση των διαδικασιών τους ως προς την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας τους, με απώτερο στόχο το ψηφιακό μετασχηματισμό των εμπειριών που  προσφέρουν. 
 
Το φετινό State of Application Strategy Report της F5, αντιπροσωπεύεται από τη συμμετοχή περίπου 1.500 υπευθύνων, που λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα πληροφορικής από όλο τον κόσμο και μέσα από ένα μεγάλο εύρος κλάδων, όλων των μεγεθών, καθώς και των επαγγελματικών ρόλων σε αυτούς. Η έρευνα επικεντρώθηκε στις προτεραιότητες, στις προκλήσεις και στις προσδοκίες των ερωτηθέντων, έτσι ώστε να καταλήξει στο πώς οι οργανισμοί εξελίσσουν τις στρατηγικές των εφαρμογών τους για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις τρέχουσες και αναμενόμενες ανάγκες των πελατών.
 
Τα συμπεράσματα που παρουσιάζονται στην 8η ετήσια έρευνα State of Application Strategy Report, δείχνουν ότι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε στάδια ψηφιακού μετασχηματισμού, αξιοποιώντας την τεχνολογία και προσφέροντας πιο καθηλωτικές αλλά και απρόσκοπτες εμπειρίες σε πελάτες, συνεργάτες και εργατικό δυναμικό. Ωστόσο, ενώ εισέρχονται σταδιακά στο δρόμο του digital transformation, πολλοί οργανισμοί, παλεύουν ακόμα με παραδοσιακές διαδικασίες μηχανογράφησης, που δεν είναι αρκετά γρήγορες ή ευέλικτες, ώστε να δημιουργήσουν ένα σύνολο που μετασχηματίζεται ομαλά σε όλους τους τομείς.
 
Η πρόοδος όμως απαιτεί την υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων για τη διαχείριση της τηλεμετρίας, των data και την εφαρμογή των τεχνολογιών security and delivery στις σημερινές distributed αρχιτεκτονικές.
Ο κ. Εμμανουήλ Νέτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Pylones Hellas, δήλωσε σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας: «Οι προσπάθειες ψηφιακού μετασχηματισμού παρουσίασαν αξιοσημείωτη επιτάχυνση τα τελευταία δύο χρόνια και δεν βλέπουμε ενδείξεις επιβράδυνσης. Τα φετινά συμπεράσματα της έρευνας, δείχνουν ότι ο μέσος οργανισμός διαχειρίζεται εκατοντάδες εφαρμογές σε data centers, πολλαπλά clouds και edge deployments — καθώς και περισσότερες από 20 διαφορετικές τεχνολογίες app security και delivery. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί καθώς μεταμορφώνουν τις υποδομές πληροφορικής τους για να παρέχουν ασφαλείς ψηφιακές εμπειρίες, έχουν καταστεί το ίδιο σημαντικές με καθημερινές δραστηριότητες ενός ανθρώπου, όπως η ολοκλήρωση των εργασιακών καθηκόντων ή η συμβουλή ενός γιατρού».
Η φετινή έρευνα εντόπισε έξι βασικούς άξονες που περιγράφουν πώς οι εταιρείες εργάζονται για να κάνουν τις επιχειρήσεις τους πιο ψηφιακές και πιο κατάλληλες για να εξυπηρετούν και να προστατεύουν τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους τους — τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.
 
1. Οι οργανισμοί επενδύουν στην περαιτέρω επέκταση και εκσυγχρονισμό των εφαρμογών τους από το front office στο back office
Οι 7 στους 10 οργανισμούς, δίνουν προτεραιότητα στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών όσον αφορά στις πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού τους και αρχίζουν παράλληλα εσωτερικές διαδικασίες με στόχο να ενισχύσουν περαιτέρω την επιχειρηματική τους ευελιξία. Οι λειτουργίες ΙΤ, εξελίσσονται για να υποστηρίξουν την επιχείρηση μέσω πιο αυτοματοποιημένων διαδικασιών και εφαρμογών βελτιστοποίησης καθώς και μέσω feedback loops που τροφοδοτούνται από δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
2. Οι εταιρείες εργάζονται σκληρά για να καταπολεμήσουν την αυξανόμενη πολυπλοκότητα και τον κίνδυνο να έχουν ολοένα και πιο ετερογενή portfolios εφαρμογών 
Όποιο και αν είναι το μέγεθος της επιχείρησης, τα application portfolios γίνονται όλο και πιο περίπλοκα. Το 88% των οργανισμών συνεχίζει να διαχειρίζεται έναν συνδυασμό σύγχρονων εφαρμογών, modern container-native και mobile applications, εκτός από legacy εφαρμογές οι οποίες παραμένουν κρίσιμες για τις επιχειρηματικές λειτουργίες και την επιτυχία τους.
3. Οι οργανισμοί επιλέγουν ολοένα και πιο βελτιωμένα μοντέλα ανάπτυξης και τοποθεσίας για τα application security και delivery capabilities 
Κατά μέσο όρο, οι οργανισμοί χρησιμοποιούν 21 διαφορετικές security και delivery εφαρμογές — από load balancing και web application firewalls, έως και λύσεις anti-bot. Σκοπός τους να ασφαλίσουν τις εφαρμογές αυτές και να βελτιώσουν τις ψηφιακές εμπειρίες που προσφέρουν στους τελικούς χρήστες τους.
4. Οι εταιρείες αρχίζουν να ενσωματώνουν τις μοναδικές δυνατότητες του Εdge τόσο για workloads των πελατών τους όσο και για τις ίδιες 
Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, το Εdge θα αποτελέσει τον επόμενο βασικό πυρήνα στις multi-cloud αρχιτεκτονικές τους. Το 84% των οργανισμών σχεδιάζει να αναπτύξει workloads στο Edge ώστε να βελτιώσει τις ψηφιακές εμπειρίες τόσο των πελατών όσο και για των υπαλλήλων τους. Σε συνδυασμό και με τον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών διαδικασιών ή των διαδικασιών back-office τους, το 32% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι προσδοκά μεγαλύτερη λειτουργική αποτελεσματικότητα μέσα από τα edge deployments.
5. Οι οργανισμοί ψάχνουν τη χρυσή τομή μεταξύ ασφάλειας, συμμόρφωσης, απόδοσης, εμπειρίας των πελατών αλλά και κόστους
Τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας έδειξαν στενότερη συνεργασία μεταξύ των ΙΤ και business leaders των επιχειρήσεων, ως προς τη σημασία της «υπεράσπισης» όχι μόνο της ίδιας της επιχείρησης, αλλά και των υποδομών και εφαρμογών της. Η υιοθέτηση αυτής της πιο διαφοροποιημένης προοπτικής οδηγεί στην καινοτομία γύρω από την identity-based ασφάλεια. Η έννοια του «χρήστη» δεν περιλαμβάνει πλέον μόνο το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και sensors, microservices, και apps, για τα οποία ο οργανισμός πρέπει να παρέχει ασφαλή πρόσβαση. Επιπλέον, οι οργανισμοί έχουν κατανοήσει ότι η ασφάλεια των εφαρμογών απαιτεί επίσης ασφαλή συνδεσιμότητα των APIs, με το 78% των επιχειρήσεων να έχει ήδη εφαρμόσει μέτρα ασφάλειας για τα APIs ή να σχεδιάζει να το κάνει εντός των επόμενων 12 μηνών.
6. Οι εταιρείες εκσυγχρονίζουν τις λειτουργίες ΙΤ τους με site reliability engineering (SRE) προσεγγίσεις.
Περισσότερο από τα τρία τέταρτα (77%) των εταιρειών λένε ότι υιοθετούν ή σχεδιάζουν να υιοθετήσουν προσεγγίσεις site reliability engineering (SRE). Αυτός μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος εκσυγχρονισμού των λειτουργιών πληροφορικής και διαχείρισης των εφαρμογών τους με τρόπο που μοιάζει περισσότερο με το cloud. Οι οργανισμοί που αναφέρουν ότι υιοθετούν πρακτικές SRE, έχουν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να εφαρμόσουν χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για επαγγελματικούς σκοπούς και σκοπούς ασφάλειας και τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα εφαρμογές σε πολλαπλά clouds.
 
 
 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, Φεβρουάριος 2024

  Security Report, Φεβρουάριος 2024

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Φεβρουαρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμέ...
 • Security TOP 50

  Security TOP 50

  Η κατάταξη των εταιρειών Security, που δημοσιεύει κάθε χρόνο στην επίσημη ιστοσελίδα του το περιοδικό asmag.com, είναι πλέον διαθέσιμη! Το asmag.com, που σε συνεργασία με κορυφαία στελέχη του κλάδ...
 • Divico Security

  Divico Security

  Το περιοδικό Security Report ταξίδεψε στην πόλη της Πάτρας και είχε τη μοναδική ευκαιρία να επισκεφτεί το Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμού της Divico Security. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας,...
 • Ασφάλεια στα γήπεδα της Super League για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας

  Ασφάλεια στα γήπεδα της Super League για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας

  Τα μέτρα για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τα επεισόδια στον αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στο Ρέντ...
 • Πώς αντιμετωπίζουμε τις ηλεκτρονικές απάτες;

  Πώς αντιμετωπίζουμε τις ηλεκτρονικές απάτες;

  Το ηλεκτρονικό οικονομικό έγκλημα είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο και είναι πιθανό να αποτελέσει μείζον πρόβλημα για την κοινωνία κατά τα επόμενα χρόνια. Η αντιμετώπισή του από νομική άποψη δεν είναι...
 • PIAM 2.0

  PIAM 2.0

  Το PIAM (Physical Identity and Access Management), που αναφέρεται στον έλεγχο πρόσβασης και σημαίνει διαχείριση της φυσικής ταυτότητας και της πρόσβασης, είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα που ...
 • Body worn κάμερες: Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή τους το 2024 στη χώρα μας

  Body worn κάμερες: Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή τους το 2024 στη χώρα μας

  Οι body worn κάμερες, που κατά βάση χρησιμοποιούνται από τις αρχές επιβολής του νόμου, μπορούν μεταξύ άλλων να τοποθετηθούν στις στολές των αστυνομικών και έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμες,...
 • Πώς επηρεάζονται οι αγοραστικές συνήθειες του καταναλωτικού κοινού από τα δεδομένα

  Πώς επηρεάζονται οι αγοραστικές συνήθειες του καταναλωτικού κοινού από τα δεδομένα

  Η ικανότητα συλλογής, ανάλυσης και εξαγωγής πληροφοριών / δεδομένων από πολλαπλές πηγές μπορεί να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο για μία επιχείρηση, κάτι που γίνεται καλύτερα αντιληπτό όταν εξετάζουμ...
 • Hikvision Smart Hybrid Light ColorVu

  Hikvision Smart Hybrid Light ColorVu

  Η νέα κατηγορία αναλογικών καμερών Smart Hybrid Light ColorVu της Hikvision εισάγει νέα χαρακτηριστικά στην αναλογική βιντεο-επιτήρηση και αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον το...
 • Hochiki ACC-EN

  Hochiki ACC-EN

  Η θεωρία λειτουργίας του ανιχνευτή αναφέρει ότι οι ανιχνευτές πολλαπλών κριτηρίων χρησιμοποιούν ταυτόχρονα την οπτική τεχνολογία και την τεχνολογία ανίχνευσης θερμότητας για να προσδιορίσουν μια κ...
 • Πρωτόκολλο DALI

  Πρωτόκολλο DALI

  Το πρωτόκολλο επικοινωνίας φωτιστικών ασφαλείας DALI (Digital Addressable Lighting Interface) αναδεικνύει μια νέα εποχή στον χώρο της τεχνολογίας φωτισμού, προσφέροντας εξελιγμένες δυνατότητες ελέ...
 • Comelit Integration System

  Comelit Integration System

  Η εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού βελτιώνει την ποιότητα της καθημερινότητας, μεγιστοποιεί την ασφάλεια του χώρου και συμβάλλει στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας έως και στο ένα τρίτο (-30%...