DIABASTE DWREAN SEC 134
techmail
DIGITAL TV 173
securityreport e mag odhgos 2021
2 Φεβρουαρίου 2022 11:45

Η PRIORITY ανέλαβε την αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018 στην KONECRANES HELLAS S.A.

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252F2417a6613cb42fa8af95e26ce078a0d2 XL

H PRIORITY ΑΕ (www.priority.com.gr), η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων οργάνωσης,  πληροφορικής και εκπαίδευσης, ανέλαβε το έργο της αναβάθμισης του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για την KONECRANES HELLAS S.A,  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 45001:2018 που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας.

H PRIORITY ΑΕ (www.priority.com.gr), η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων οργάνωσης,  πληροφορικής και εκπαίδευσης, ανέλαβε το έργο της αναβάθμισης του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για την KONECRANES HELLAS S.A,  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 45001:2018 που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας.

H KONECRANES HELLAS S.A αποτελεί την ελληνική θυγατρική του παγκοσμίως κορυφαίου ομίλου στον ανυψωτικό εξοπλισμό KONECRANES και εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα πελατών, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας, ναυπηγείων, λιμένων και τερματικών σταθμών. Μέσα από την εφαρμογή του προτύπου EN ISO 45001:2018, αναζητούσε να εξασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής της σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, την εκπλήρωση των νομοθετικών απαιτήσεων, την δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας και την εμπέδωση κουλτούρας ασφάλειας στην καθημερινή λειτουργία της.

Η PRIORITY διαθέτοντας  πολυετή  εμπειρία  στην υποστήριξη φορέων που έχουν πιστοποιηθεί, ή βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 45001:2018, με πλειάδα επιτυχημένων έργων αναφοράς, καθοδήγησε την  KONECRANES HELLAS να αναλάβει μια σειρά δεσμεύσεων που, ανάμεσα σε άλλα, περιλαμβάνουν:

 • τον απόλυτο σεβασμό στις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις, καθώς και στις απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας
 • τη συνεχή αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και τη λήψη απαιτούμενων μέτρων για την μείωση της επικινδυνότητας
 • τη συμμετοχή των εργαζομένων σε κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, με στόχο την βελτίωση της επίδοσης
 • την ανοικτή και διαφανή επικοινωνία της εταιρείας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, πάνω σε θέματα υγείας και ασφάλειας
 • την συμμετοχή και διαβούλευση των εργαζομένων για την επίλυση θεμάτων που άπτονται της υγείας και ασφάλειας

Η διάρκεια του έργου ήταν τρεις μήνες και ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Δεκέμβριο 2021, με την πιστοποίηση της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018.

Όπως ανέφερε σχετικά, ο κ. Γεράσιμος Κουτσουβέλης, Country Director της KONECRANES HELLAS: «Με την εμπειρία και καθοδήγηση της PRIORITY είμαστε σε θέση να λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο που μας επιτρέπει να μειώνουμε με ενεργό τρόπο τον κίνδυνο στον χώρο εργασίας και να βελτιώνουμε εμφανώς την υγεία και την ευημερία στην εργασία, για όλο μας το προσωπικό. Η εφαρμογή πρακτικών υπεύθυνης λειτουργίας αποτελεί στρατηγική μας επιλογή, εστιάζοντας διαχρονικά σε ουσιαστικά θέματα και κρίσιμους πυλώνες της επιχειρηματικής υπευθυνότητας. Στόχος μας παραμένουν τα μηδενικά ατυχήματα με συνεχή αναβάθμιση του εργασιακού μας περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα».

Το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 45001:2018, ορίζει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ), το οποίο παρέχει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση των σχετικών θεμάτων, για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών και τη διατήρηση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας σε έναν οργανισμό. Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 45001:2018, συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της επίδοσης ενός οργανισμού σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, στην εκπλήρωση των νομοθετικών απαιτήσεων Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και στην επίτευξη των αντίστοιχων στόχων.

Σχετικά με την KONECRANES

Η Konecranes είναι μια παγκοσμίως κορυφαία ομάδα Lifting Businesses ™, που εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα πελατών, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών κατασκευής και επεξεργασίας, των ναυπηγείων, των λιμένων και των τερματικών. Η Konecranes παρέχει λύσεις ανύψωσης που βελτιώνουν την παραγωγικότητα, καθώς και υπηρεσίες ανύψωσης εξοπλισμού όλων των κατασκευαστών. Το 2020, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 16.900 υπαλλήλους σε 50 χώρες. Οι μετοχές της Konecranes παρατίθενται στο Nasdaq Ελσίνκι (σύμβολο: KCR).

Σχετικά με την PRIORITY ΑΕ

Η PRIORITY ΑΕ (www.priority.com.gr) ιδρύθηκε το 1995 και έχει καθιερωθεί ως κορυφαία εταιρεία συμβούλων οργάνωσης, πληροφορικής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα με εξειδίκευση στη βελτιστοποίηση διαδικασιών, τη συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις και πιστοποιήσεις, τις υπηρεσίες IT Governance (Cyber Security, Business Continuity, GDPR, ITSM, Data Management), την υιοθέτηση των κριτηρίων ESG (Environmental, Social and Governance), την αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών με εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού, την υποβολή & διαχείριση επενδυτικών φακέλων (Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης) και τη διαχείριση και ωρίμανση δημόσιων έργων. Με γραφεία σε Αθήνα και Λευκωσία και με περισσότερα από 75 στελέχη έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πάνω από 4.000 έργα σε ένα ευρύ πελατολόγιο 1.300 εταιρειών (περιλαμβάνει τις 44 από τις Top 100 εταιρείες της λίστας Forbes), ενώ παρουσιάζει μέσο ρυθμό ανάπτυξης 26% την τελευταία τετραετία, κλείνοντας το 2021 με έσοδα πάνω από 3,5 εκατ. €. Από το 2005 αναπτύσσει το δικό της ιδιόκτητο λογισμικό αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών eQualSuite, το οποίο εξελίσσει και επεκτείνει διαρκώς. Σήμερα διαθέτει μια ευρεία γκάμα λύσεων λογισμικού, με κυρίαρχη την πλατφόρμα eQualSuite, τη μοναδική ελληνική λύση Governance, Risk και Compliance (GRC), ενώ αντιπροσωπεύει διεθνείς εταιρείες λογισμικού, στους τομείς Cyber Security, Business Process Management, Vendor Management, Workflow & Document Management, Chatbot, VR, κ.α.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, Φεβρουάριος 2023

  Security Report, Φεβρουάριος 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Φεβρουαρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμέ...
 • Αφιέρωμα στους TOP 50 κατασκευαστές Security για το 2021-2022

  Αφιέρωμα στους TOP 50 κατασκευαστές Security για το 2021-2022

  Κάθε χρόνο, η ιστοσελίδα asmag.com δημοσιεύει τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στους σημαντικότερους κατασκευαστές και προμηθευτές συστημάτων και προϊόντων ασφαλείας, προκειμένου να καταρτίσει τ...
 • SALONICA ELECTRONIX 2023

  SALONICA ELECTRONIX 2023

  Η Salonica Electronix επιστρέφει με σημαντικές αλλαγές για τρίτη φορά στη Θεσσαλονίκη στις 10 και11 Μαρτίου 2023! Εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη επιτυχία των κλαδικών εκθέσεων Athens Electronix,αλλά κ...
 • Σεμινάριο G.I. Security

  Σεμινάριο G.I. Security

  Την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου, η G.I. Security διοργάνωσε τεχνικό σεμινάριο επιμόρφωσης για τις νέες προϊοντικές λύσεις της RISCO στο κέντρο εκδηλώσεων του Holiday Inn. Το σεμινάριο χαρακτηρίστηκε ...
 • Η PartnerNET γιορτάζει τα 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας της Grandstream στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου!

  Η PartnerNET γιορτάζει τα 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας της Grandstream στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου!

  Μία σπουδαία εκδήλωση έλαβε χώρα στο ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτων την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022. Η Grandstream, ένας από τους κορυφαίους οίκους στον σχεδιασμό και την παραγωγή λύσεων εταιρικής...
 • Περιήγηση στα περίπτερα της Xenia 2022

  Περιήγηση στα περίπτερα της Xenia 2022

  Το περιοδικό Security Report δεν θα μπορούσε να λείπει από μία εκ των μεγαλύτερων εκθέσεων για τον ξενοδοχειακό κλάδο. Επί τρεις ημέρες η Xenia 2022 αποτέλεσε πόλο έλξης εκατοντάδων επαγγελματιών ...
 • Έξυπνες λύσεις από την Hikvision για την αυτοκινητοβιομηχανία

  Έξυπνες λύσεις από την Hikvision για την αυτοκινητοβιομηχανία

  Με την αξία των αποθεμάτων να αγγίζει χιλιάδες, ακόμα και εκατομμύρια ευρώ, οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν τους βανδαλισμούς και να σταματήσ...
 • Κυβερνοασφάλεια και έλεγχος πρόσβασης

  Κυβερνοασφάλεια και έλεγχος πρόσβασης

  Με τα σπίτια μας πιο συνδεδεμένα από ποτέ, οι ευκαιρίες για να παρεισφρήσουν οι hackers στις ζωές μας και να πάρουν τον έλεγχο των συσκευών μας, αλλά και να κλέψουν ευαίσθητα δεδομένα είναι περισσ...
 • Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων φωνητικής αναγγελίας

  Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων φωνητικής αναγγελίας

  Η καθυστερημένη αντίδραση σε ηχητικούς συναγερμούς αποτελεί σύνηθες χαρακτηριστικό των ανθρώπων. Αντίθετα, έρευνες φανερώνουν πως οι ίδιοι άνθρωποι αντιδρούν αισθητά πιο γρήγορα σε φωνητικά σήματα...
 • PoE και εγκαταστάσεις ελέγχου πρόσβασης

  PoE και εγκαταστάσεις ελέγχου πρόσβασης

  Η ευρεία υιοθέτηση των ηλεκτρονικών κλειδαριών και των φυσικών συστημάτων ελέγχου πρόσβασης άλλαξαν την βιομηχανία της ασφάλειας τα τελευταία χρόνια. Από τις παραδοσιακές κλειδαριές, περάσαμε στις...
 • ZKTeco ZKBio Time ERGANI

  ZKTeco ZKBio Time ERGANI

  Το «Εργάνη» είναι το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του οποίου ο κάθε εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί πρόσληψη, τερματισμό και δήλω...
 • Hikvision KF3T

  Hikvision KF3T

  Η Hikvision παρουσίασε πρόσφατα τη νέα σειρά KF3T, η οποία περιλαμβάνει αναλογικές κάμερες HDTVI με κύριο χαρακτηριστικό την ανάλυση 3K και διάσταση κάδρου εικόνας 16:9, για αποφυγή παραμόρφωσης σ...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design