Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 189
ilka aggelia
securityreport e mag odhgos 2021
15 Απριλίου 2015 14:13

Κοινό εργαλείο εποπτείας για την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fc2dbc5c243b7b38409e1b37889680f52 XL

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει ένα κοινό πλαίσιο για να εποπτεύει την ασφάλεια των υπηρεσιών και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ. Ο ENISA παρέχει ένα ενιαίο πλαίσιο με αντικείμενο…

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει ένα κοινό πλαίσιο για να εποπτεύει την ασφάλεια των υπηρεσιών και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ.

Ο ENISA παρέχει ένα ενιαίο πλαίσιο με αντικείμενο τα μέτρα ασφαλείας που καλύπτουν τα εφαρμοστέα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που προβλέπει το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, συγκεκριμένα το άρθρο 13α της οδηγίας πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες και το άρθρο 4 της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η νομοθεσία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών προστατεύουν την ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών τους (άρθρο 13α και άρθρο 4), καθώς επίσης την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 4).

Το κοινό πλαίσιο προορίζεται ως εργαλείο για τις Αρχές που εποπτεύουν τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 13α και το άρθρο 4. Τα οφέλη από την ανάπτυξη αυτού του ενιαίου πλαισίου είναι διττά: • για τους μεν παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, το πλαίσιο απλουστεύει τη συμμόρφωση • για τις δε Αρχές (ρυθμιστικές Αρχές τηλεπικοινωνιών, Αρχές προστασίας δεδομένων) επιτρέπει τη συνεπή εποπτεία και διευκολύνει τη συνεργασία ανάμεσα στις Αρχές σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

Το πλαίσιο περιλαμβάνει 26 στόχους ασφαλείας υψηλού επιπέδου, ομαδοποιημένους σε 7 τομείς. Κάθε στόχος ασφαλείας επισημαίνεται, ώστε να υποδεικνύει τη συνάφειά του με το άρθρο 13α ή/και το άρθρο 4. Για κάθε στόχο ασφαλείας παρατίθενται αναλυτικά μέτρα ασφαλείας, καθώς επίσης αποδεικτικά στοιχεία ότι τα μέτρα εφαρμόζονται. Για να αναδειχθεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση για όλους, τα μέτρα ομαδοποιούνται σε 3 επίπεδα πολυπλοκότητας: βασικό, πρότυπο του κλάδου, υπερσύγχρονο.

Ο Staffan Lindmark, αναπληρωτής προϊστάμενος τμήματος στη Σουηδική Αρχή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών και μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων ρυθμιστικών Αρχών τηλεπικοινωνιών του ENISA, δήλωσε σχετικά με την πρωτοβουλία: «Η πρόσβαση σε αξιόπιστες ηλεκτρονικές επικοινωνίες είναι ζωτικής σημασίας στη σημερινή κοινωνία. Μαζί, το άρθρο 13a και το άρθρο 4 συνιστούν ένα ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με στόχο να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες είναι αξιόπιστες, καθώς και ότι ο τεράστιος αριθμός δεδομένων που μεταφέρεται ανάμεσα στα δίκτυα επικοινωνιών καθημερινά προστατεύεται επαρκώς. Το κοινό πλαίσιο που ανέπτυξε ο ENISA δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες Αρχές να εφαρμόσουν αυτούς τους κανόνες με συνέπεια σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Ο Udo Helmbrecht, εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, σχολίασε το πρόγραμμα ως εξής: «Η ασφάλεια είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα που αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για την ΕΕ. Πρέπει να αποφύγουμε αλληλεπικαλύψεις και ασυνέπειες ανάμεσα στους διάφορους νόμους.

Εμπειρογνώμονες από διάφορες εθνικές Αρχές επισημαίνουν ότι υπάρχει περίπου 80% αλληλεπικάλυψη στα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λάβουν οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών για να προστατεύσουν την ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο ENISA λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στις ρυθμιστικές Αρχές τηλεπικοινωνιών, τις Αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους παρόχους, με στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη νομοθεσία με αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο».

Το πλαίσιο αναπτύχθηκε με τη συμβολή ομάδας εμπειρογνωμόνων από αρμόδιες εθνικές Αρχές (εθνικές ρυθμιστικές Αρχές και Αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), με βάση παλαιότερες εμπειρίες και συζητήσεις για το πώς να διενεργείται η εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 13α και το άρθρο 4. Η έκθεση διαδέχεται την κατευθυντήρια γραμμή του ENISA για τα μέτρα ασφαλείας σε σχέση με το άρθρο 13α και συμπεριλαμβάνει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εξετάζονται στις Συστάσεις του ENISA για την τεχνική εφαρμογή του άρθρου 4 (Ενότητα 5.2). Ο ENISA θα συνεχίσει το έργο του μαζί με τις εθνικές Αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ και θα παρέχει στήριξη για την εποπτεία των μέτρων ασφαλείας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Ιούνιος 2024
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουνίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
Τα εργασιακά δικαιώματα στα τεχνικά επαγγέλματα
Στη σύγχρονη και γεμάτη προκλήσεις κοινωνία μας, η ασφάλεια αποτελεί τη σπουδαιότερη προτεραιότητα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τις επιχειρήσεις. Η ασφάλεια όλων των συνανθρώπων μας ήταν, είνα...
Dahua Lab Tour
Το 2024 μπήκε δυναμικά για το πολύ επιτυχημένο «οδοιπορικό» hands on technical training της Keeper Group και της Dahua Technology με τον πρώτο προορισμό για τη φετινή χρονιά να είναι η Λάρισα. ...
Ανίχνευση Ομοιότητας
Σήμερα, όλο και περισσότερες εταιρείες αποκτούν μεγαλύτερη αξία εφαρμόζοντας στα συστήματα παρακολούθησης βίντεο που χρησιμοποιούν λογισμικά ανάλυσης βίντεο βασισμένα σε τεχνητή νοημοσύνη. Οι εν λ...
Αναβάθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα
Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, καθώς πρόκειται για εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται μετρητά και άλλα τιμαλφή σε μεγάλες ποσότητες. ...
Συστήματα ήχου PA της Hikvision
H Hikvision εισέρχεται δυναμικά στον χώρο των επαγγελματικών ηχητικών συστημάτων PA (Public Address), τα οποία μπορεί να συνδυάζονται με τα συστήματα CCTV της, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις audi...
Hikvision HiWatch Series
Τα προϊόντα της σειράς HiWatch της Hikvision, που αποτελούνται από καταγραφικά και κάμερες με σύγχρονες δυνατότητες και χαρακτηριστικά, θα τα βρείτε διαθέσιμα στο νέο B2B site της Stam Electronics...
Hikvision Turbo HD 8.0
Για τα προϊόντα Turbo HD της Hikvision δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Υψηλή ανάλυση, μετάδοση σήματος μέσω ομοαξονικού σε μεγάλες αποστάσεις, κορυφαία συμπίεση βίντεο, χαμηλότερες απαιτήσει...