Skip to main content
DIGITAL TV 180
securityreport e mag odhgos 2021
27 Νοεμβρίου 2015 18:00

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη φύλαξη των κτηρίων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252Fe2a0429968f60193ed6193b91fd5e0b5 XL

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για τη φύλαξη των κτηρίων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ επί: α) των οδών Καλλιρρόης 5 και Περραιβού 20, Αθήνα β) της οδού Χρήστου Λαδά 2, Αθήνα γ) της οδού Κουμουνδούρου 23, Αθήνα, δ) των οδών Δήμητρος 17 και Δημοφίλου, Αθήνα, από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, για χρονικό διάστημα από 01.01.2016 έως 31.12.2016, συνολικής…

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για τη φύλαξη των κτηρίων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ επί: α) των οδών Καλλιρρόης 5 και Περραιβού 20, Αθήνα β) της οδού Χρήστου Λαδά 2, Αθήνα γ) της οδού Κουμουνδούρου 23, Αθήνα, δ) των οδών Δήμητρος 17 και Δημοφίλου, Αθήνα, από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, για χρονικό διάστημα από 01.01.2016 έως 31.12.2016, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού τριάντα έξι χιλιάδων ΕΥΡΩ, (€ 36.000,00), πλέον ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τους ΚΑΕ 00109749 (€ 16.000,00, πλέον ΦΠΑ) και 00100892 (€ 20.000,00, πλέον ΦΠΑ) του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, με ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: από την τιμή κατακύρωσης του διαγωνισμού έως του ποσού των τριάντα έξι χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 36.000,00), πλέον ΦΠΑ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 07/12/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού δύναται να ανέλθει στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων ΕΥΡΩ, (€ 36.000,00), πλέον ΦΠΑ. 23 % και θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ 00109749 (€ 16.000,00, πλέον ΦΠΑ) και 00100892 (€ 20.000,00, πλέον ΦΠΑ) του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, έτους 2016, με δικαίωμα προαίρεσης από την τιμή κατακύρωσης του διαγωνισμού έως του ποσού των τριάντα έξι χιλιάδων (€ 36.000,00), πλέον ΦΠΑ.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η υπό προκήρυξη παροχή υπηρεσιών φύλαξης περιλαμβάνει τα κτήρια του ΕΤΑΠ ΜΜΕ επί: α) των οδών Καλλιρρόης 5 και Περραιβού 20, Αθήνα β) της οδού Χρήστου Λαδά 2, Αθήνα γ) της οδού Κουμουνδούρου 23, Αθήνα, δ) των οδών Δήμητρος 17 και Δημοφίλου, Αθήνα, ειδικότερα δε: α) Στο κτήριο επί των οδών Καλλιρρόης 5 και Περραιβού 20 στην Αθήνα, παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επιτήρησης-προστασίας και άμεσης επέμβασης β) Στο κτήριο επί της οδού Χρήστου Λαδά 2, στην Αθήνα, εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης-προστασίας, καθώς και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επιτήρησης- προστασίας και άμεσης επέμβασης γ) Στο κτήριο επί της οδού Κουμουνδούρου 23, Αθήνα, εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης-προστασίας, καθώς και παροχή υπηρεσιών φυσικής φύλαξης σε πενθήμερη βάση, από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες από 10.00πμ έως 13.00μμ (3ωρο) δ) Στο κτήριο επί των οδών Δήμητρος 17 και Δημοφίλου, Αθήνα, την παροχή υπηρεσιών περιπολούσας φύλαξης σε εβδομαδιαία βάση,

4 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει το σύνολο του απαραίτητου για τη φύλαξη υλικού και εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται: καλωδίωση, κάμερες επιτήρησης, ανιχνευτές κίνησης, μονάδα πυρανίχνευσης κλπ), αλλά και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια τεχνικής ή/και διοικητικής φύσης, αναγκαία για την ολοκληρωμένη παροχή της υπό προκήρυξη υπηρεσίας. Προκειμένου περί κακόβουλης εξωτερικής ενέργειας, το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να ενεργεί αναλόγως ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την μη έγκαιρη ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών. Βασικός και απαράβατος όρος της παρούσας είναι η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία ΣΣΕ, ή όπως το καθεστώς αυτό έχει διαμορφωθεί με τον Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α ) τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων, πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, ο οποίος θα κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, τεύχος 142

  Security Report, τεύχος 142

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Σεπτεμβρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμέ...
 • Αναλογικό CCTV

  Αναλογικό CCTV

  Η αναλογική τεχνολογία HD στον κλάδο των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV) έφερε την επανάσταση στην παρακολούθηση βίντεο, προσφέροντας εικόνες υψηλής ευκρίνειας (HD) μέσω των παραδοσιακών ομο...
 • Προϊόντα της Holowits από την Oktabit

  Προϊόντα της Holowits από την Oktabit

  Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των προϊοντικών λύσεων της Holowits, που λανσάρει πλέον η Oktabit στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Την online παρουσίαση, η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη, 19...
 • Κάμερες χαμηλού φωτισμού

  Κάμερες χαμηλού φωτισμού

  Από την παρακολούθηση της αυλής του σπιτιού μέχρι την ασφάλεια των εθνικών συνόρων ή την επιτήρηση μίας πόλης, η επιλογή μιας κάμερας εξωτερικού χώρου απαιτεί προσεκτική μελέτη. Ανάμεσα στα διάφορ...
 • 3 τάσεις που αναδιαμόρφωσαν τα σύγχρονα συστήματα συναγερμού

  3 τάσεις που αναδιαμόρφωσαν τα σύγχρονα συστήματα συναγερμού

  Η αγορά των συστημάτων συναγερμού εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, με νέες τάσεις να κάνουν την εμφάνιση τους για να καλύψουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών, των επιχειρήσεων και π...
 • Πώς να αντιμετωπίσετε τα ασταμάτητα reboot σε DVR και NVR;

  Πώς να αντιμετωπίσετε τα ασταμάτητα reboot σε DVR και NVR;

  Μια συνήθης δυσλειτουργία των DVR (Digital Video Recorder) και NVR (Network Video Recorder) που μπορεί να αντιμετωπίζετε είναι οι επαναλαμβανόμενες επανεκκινήσεις των καταγραφικών άνευ εντολής του...
 • Βιομετρική σάρωση φλεβών παλάμης

  Βιομετρική σάρωση φλεβών παλάμης

  Η σάρωση των φλεβών που βρίσκονται στις παλάμες των χεριών, είναι μια σύγχρονη τεχνολογία ελέγχου ταυτότητας που βασίζεται, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, σε βιομετρικά στοιχεία. Χρησιμοποιεί τα μ...
 • Οι κάμερες πολλαπλών αισθητήρων υιοθετούν αλγόριθμους AI και γίνονται πιο ισχυρές από ποτέ!

  Οι κάμερες πολλαπλών αισθητήρων υιοθετούν αλγόριθμους AI και γίνονται πιο ισχυρές από ποτέ!

  Στην βιντεοεπιτήρηση, οι κάμερες πολλαπλών αισθητήρων διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο ειδικά σε μεγάλες περιοχές ή χώρους με πολλαπλές εισόδους. Τώρα, με τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, οι εν λ...
 • Comelit Integration System

  Comelit Integration System

  Η νέα εποχή στην τεχνολογία και οι νέες απαιτήσεις της καθημερινότητας οδηγούν στην ανάγκη τουπλήρη ελέγχου του σπιτιού, εύκολα και απλά, είτε απομακρυσμένα είτε με το πάτημα ενός κουμπιούαπό το σ...
 • Ajax Systems

  Ajax Systems

  Ένα μεγάλο και σημαντικό έργο ανέλαβε και υλοποίησε πρόσφατα η ουκρανική Ajax Systems. Η εταιρεία παραχώρησε αναλυτική περιγραφή των αναβαθμίσεων ασφαλείας, στις οποίες προχώρησε για λογαριασμό το...
 • Uniview NVRs

  Uniview NVRs

  Η Uniview διαθέτει πλήρη γκάμα ποιοτικών δικτυακών καταγραφικών (embedded NVRs), για την επαγγελματική παρακολούθηση, καταγραφή και αναπαραγωγή video και ήχου από δικτυακές (IP) κάμερες. Υποστηρίζ...