Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 187
securityreport e mag odhgos 2021
27 Νοεμβρίου 2015 18:00

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη φύλαξη των κτηρίων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ

e2a0429968f60193ed6193b91fd5e0b5 XL d10ae015

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για τη φύλαξη των κτηρίων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ επί: α) των οδών Καλλιρρόης 5 και Περραιβού 20, Αθήνα β) της οδού Χρήστου Λαδά 2, Αθήνα γ) της οδού Κουμουνδούρου 23, Αθήνα, δ) των οδών Δήμητρος 17 και Δημοφίλου, Αθήνα, από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, για χρονικό διάστημα από 01.01.2016 έως 31.12.2016, συνολικής…

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για τη φύλαξη των κτηρίων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ επί: α) των οδών Καλλιρρόης 5 και Περραιβού 20, Αθήνα β) της οδού Χρήστου Λαδά 2, Αθήνα γ) της οδού Κουμουνδούρου 23, Αθήνα, δ) των οδών Δήμητρος 17 και Δημοφίλου, Αθήνα, από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, για χρονικό διάστημα από 01.01.2016 έως 31.12.2016, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού τριάντα έξι χιλιάδων ΕΥΡΩ, (€ 36.000,00), πλέον ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τους ΚΑΕ 00109749 (€ 16.000,00, πλέον ΦΠΑ) και 00100892 (€ 20.000,00, πλέον ΦΠΑ) του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, με ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: από την τιμή κατακύρωσης του διαγωνισμού έως του ποσού των τριάντα έξι χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 36.000,00), πλέον ΦΠΑ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 07/12/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού δύναται να ανέλθει στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων ΕΥΡΩ, (€ 36.000,00), πλέον ΦΠΑ. 23 % και θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ 00109749 (€ 16.000,00, πλέον ΦΠΑ) και 00100892 (€ 20.000,00, πλέον ΦΠΑ) του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, έτους 2016, με δικαίωμα προαίρεσης από την τιμή κατακύρωσης του διαγωνισμού έως του ποσού των τριάντα έξι χιλιάδων (€ 36.000,00), πλέον ΦΠΑ.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η υπό προκήρυξη παροχή υπηρεσιών φύλαξης περιλαμβάνει τα κτήρια του ΕΤΑΠ ΜΜΕ επί: α) των οδών Καλλιρρόης 5 και Περραιβού 20, Αθήνα β) της οδού Χρήστου Λαδά 2, Αθήνα γ) της οδού Κουμουνδούρου 23, Αθήνα, δ) των οδών Δήμητρος 17 και Δημοφίλου, Αθήνα, ειδικότερα δε: α) Στο κτήριο επί των οδών Καλλιρρόης 5 και Περραιβού 20 στην Αθήνα, παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επιτήρησης-προστασίας και άμεσης επέμβασης β) Στο κτήριο επί της οδού Χρήστου Λαδά 2, στην Αθήνα, εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης-προστασίας, καθώς και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επιτήρησης- προστασίας και άμεσης επέμβασης γ) Στο κτήριο επί της οδού Κουμουνδούρου 23, Αθήνα, εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης-προστασίας, καθώς και παροχή υπηρεσιών φυσικής φύλαξης σε πενθήμερη βάση, από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες από 10.00πμ έως 13.00μμ (3ωρο) δ) Στο κτήριο επί των οδών Δήμητρος 17 και Δημοφίλου, Αθήνα, την παροχή υπηρεσιών περιπολούσας φύλαξης σε εβδομαδιαία βάση,

4 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει το σύνολο του απαραίτητου για τη φύλαξη υλικού και εξοπλισμού (ενδεικτικά αναφέρονται: καλωδίωση, κάμερες επιτήρησης, ανιχνευτές κίνησης, μονάδα πυρανίχνευσης κλπ), αλλά και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια τεχνικής ή/και διοικητικής φύσης, αναγκαία για την ολοκληρωμένη παροχή της υπό προκήρυξη υπηρεσίας. Προκειμένου περί κακόβουλης εξωτερικής ενέργειας, το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να ενεργεί αναλόγως ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την μη έγκαιρη ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών. Βασικός και απαράβατος όρος της παρούσας είναι η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία ΣΣΕ, ή όπως το καθεστώς αυτό έχει διαμορφωθεί με τον Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α ) τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων, πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, ο οποίος θα κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, Μάιος 2024

  Security Report, Μάιος 2024

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Μαΐου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχος θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που...
 • AI κάμερες και καταγραφικά

  AI κάμερες και καταγραφικά

  Σε μια εποχή που προσδιορίζεται από την ταχεία τεχνολογική πρόοδο και εξέλιξη, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως game changer, επαναπροσδιορίζοντας τον κλάδο της ασφάλειας, πόσω μάλλον αυτόν της β...
 • Η Novatron Security Distribution εξαγόρασε την Grande Security

  Η Novatron Security Distribution εξαγόρασε την Grande Security

  Η Novatron Security Distribution Α.Ε., μέλος του ομίλου IFSAS, κορυφαίου ομίλου λύσεων & προϊόντων τεχνολογίας φυσικής ασφάλειας στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την πλήρη εξαγορά των μετοχών της Grand...
 • Βία κατά των Γυναικών

  Βία κατά των Γυναικών

  Δυστυχώς, η αφορμή για αυτό το άρθρο είναι η δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της μόλις έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων. Η τραγικότητα αυτού του περιστατικού εντείνεται...
 • Maxhub Open Days από την PartnerNET

  Maxhub Open Days από την PartnerNET

  Η PartnerNET, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει στους συνεργάτες της, διοργάνωσε σε συνεργασία με την Maxhub στα γραφεία της την Τετάρτη 10 και την...
 • Hikvsion HiWatch

  Hikvsion HiWatch

  To HiWatch είναι ένα ξεχωριστό brand της Hikvision, το οποίο περιλαμβάνει επαγγελματικά δικτυακά προϊόντα CCTV, που προορίζονται για μικρά και μεσαία έργα. Τα προϊόντα του brand HiWatch της Hik...