DIABASTE DWREAN SEC 134
techmail
DIGITAL TV 173
securityreport e mag odhgos 2021
1 Οκτωβρίου 2021 10:49

Σε ρυθμούς ανάπτυξης κινήθηκε η Space Hellas και το Α’ εξάμηνο του 2021 με αύξηση του τζίρου κατά 9,74%

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F05%252F3488d039a3dfad6c2c3ee8a99fdb25bd XL

Αύξηση ύψους 9,74% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το Α’ εξάμηνο του 2021 και ανήλθε σε € 36,3 εκ., έναντι € 33,04 εκ. το 2020. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 8,24 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2021 έναντι € 7,08 εκ. το 2020, ενώ το EBITDA έκλεισε σε € 3,3 εκ. έναντι € 2,9 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς του Ομίλου, συνέπεια της σημαντικής συμμετοχής του σε έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου που βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης, καθώς και της ταυτόχρονης διατήρησης του κόστους σε σταθερά επίπεδα.

Αύξηση ύψους 9,74% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το Α’ εξάμηνο του 2021 και ανήλθε σε € 36,3 εκ., έναντι € 33,04 εκ. το 2020. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 8,24 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2021 έναντι € 7,08 εκ. το 2020, ενώ το EBITDA έκλεισε σε € 3,3 εκ. έναντι € 2,9 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς του Ομίλου, συνέπεια της σημαντικής συμμετοχής του σε έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου που βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης, καθώς και της ταυτόχρονης διατήρησης του κόστους σε σταθερά επίπεδα.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.305 χιλ. το Α’ εξάμηνο του 2021 έναντι € 1.062 χιλ. το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 22,8%. Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 1.063 χιλ. έναντι € 640 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 66%. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται αρνητικές κατά € 20.427 χιλ., χαρακτηριστικό των εξαμήνων της Space Hellas, καθώς παρατηρείται αποπληρωμή σημαντικού κόστους που αφορά σε υπηρεσίες τρίτων στην αρχή εκάστοτε έτους. Η επιπλέον επιβάρυνση των φετινών λειτουργικών ταμειακών ροών προήλθε τόσο από την αύξηση της συμμετοχής στον τζίρο του Ομίλου, σύνθετων έργων δημοσίου μεγαλύτερου χρονικού ορίζοντα υλοποίησης, όσο και από την προσπάθεια του Ομίλου να διατηρήσει τα επίπεδα τιμών αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών σταθερά, μέσα σε ένα περιβάλλον καθυστερήσεων παραδόσεων, αλλά και αυξήσεων του μεταφορικού κόστους παγκοσμίως.

Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, ανήλθαν σε € -12.259 χιλ., συνέπεια της ιδιαίτερα σημαντικής επενδυτικής δραστηριότητας της εταιρείας με εξαγορές νέων εταιρειών και επενδύσεις σε νέους τεχνολογικούς τομείς. Η στρατηγική επένδυση στην SingularLogic πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2021, με το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου να ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2021. Συνεπεία αυτού, τα πλήρη οικονομικά αποτελέσματα της σημαντικής αυτής επένδυσης θα αποτυπωθούν στην ολότητά τους, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2021.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες τόσο για τη λειτουργία, όσο και για τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου, καλύφθηκαν από την αύξηση του δανεισμού (χρηματοδοτικές ροές € 11.779 χιλ.) και από τα ταμειακά διαθέσιμα. Η διατήρηση της απαραίτητης ρευστότητας επιβεβαιώνει την προσβασιμότητα του Ομίλου σε χρηματοδοτικά κεφάλαια, με βασικότερο άξονα την υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου.
Για τη μητρική εταιρεία ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα € 35,2 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2021, έναντι € 31,7 εκ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 11,1% ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3,03 εκ. έναντι € 2,4 εκ. την ίδια περίοδο του 2020. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 1,55 εκ. έναντι € 1,24 εκ. το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 25%, και τα αντίστοιχα
αποτελέσματα μετά φόρων, ανήλθαν σε € 1.399 χιλ. έναντι € 950 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 47,2%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης αναφερόμενος στην πορεία του Ομίλου, δήλωσε: «Οι προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας που ακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την αγορά της πληροφορικής, των ψηφιακών επικοινωνιών και της ασφάλειας, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος Space Hellas. Η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 έδωσε σημαντική ώθηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό πολλών οργανισμών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού, αλλά και του δημόσιου τομέα και έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στην καθημερινότητα των πολιτών και ειδικά στις συναλλαγές τους με το κράτος και τις επιχειρήσεις. Με βάση τα έργα που βρίσκονται υπό υλοποίηση, αλλά και τις προσφορές που βρίσκονται σε αξιολόγηση, η διοίκηση του Ομίλου Space Hellas εκτιμά και για το 2021 τη συνέχιση της θετικής και αναπτυξιακής πορείας και εντείνει την προσπάθεια για διεκδίκηση αρκετών από τα έργα που έχουν εξαγγελθεί για τα επόμενα έτη, στους τομείς που δραστηριοποιείται και διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία. Το Α’ εξάμηνο του 2021 αποτελεί σημαντικό σταθμό για την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου Space Hellas στον τομέα του λογισμικού έχοντας σαν κύριο άξονα εξαγορές, αλλά και συμμετοχές σε νέες εταιρείες. Επίσης, δημιουργούνται οι συνθήκες για σημαντικές συνέργειες ώστε η Space Hellas, να διευρύνει το μερίδιο αγοράς του Oμίλου στον χώρο των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και σε σημαντικά έργα του Δημοσίου.»

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, Φεβρουάριος 2023

  Security Report, Φεβρουάριος 2023

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Φεβρουαρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμέ...
 • Αφιέρωμα στους TOP 50 κατασκευαστές Security για το 2021-2022

  Αφιέρωμα στους TOP 50 κατασκευαστές Security για το 2021-2022

  Κάθε χρόνο, η ιστοσελίδα asmag.com δημοσιεύει τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στους σημαντικότερους κατασκευαστές και προμηθευτές συστημάτων και προϊόντων ασφαλείας, προκειμένου να καταρτίσει τ...
 • SALONICA ELECTRONIX 2023

  SALONICA ELECTRONIX 2023

  Η Salonica Electronix επιστρέφει με σημαντικές αλλαγές για τρίτη φορά στη Θεσσαλονίκη στις 10 και11 Μαρτίου 2023! Εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη επιτυχία των κλαδικών εκθέσεων Athens Electronix,αλλά κ...
 • Σεμινάριο G.I. Security

  Σεμινάριο G.I. Security

  Την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου, η G.I. Security διοργάνωσε τεχνικό σεμινάριο επιμόρφωσης για τις νέες προϊοντικές λύσεις της RISCO στο κέντρο εκδηλώσεων του Holiday Inn. Το σεμινάριο χαρακτηρίστηκε ...
 • Η PartnerNET γιορτάζει τα 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας της Grandstream στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου!

  Η PartnerNET γιορτάζει τα 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας της Grandstream στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου!

  Μία σπουδαία εκδήλωση έλαβε χώρα στο ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτων την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022. Η Grandstream, ένας από τους κορυφαίους οίκους στον σχεδιασμό και την παραγωγή λύσεων εταιρικής...
 • Περιήγηση στα περίπτερα της Xenia 2022

  Περιήγηση στα περίπτερα της Xenia 2022

  Το περιοδικό Security Report δεν θα μπορούσε να λείπει από μία εκ των μεγαλύτερων εκθέσεων για τον ξενοδοχειακό κλάδο. Επί τρεις ημέρες η Xenia 2022 αποτέλεσε πόλο έλξης εκατοντάδων επαγγελματιών ...
 • Έξυπνες λύσεις από την Hikvision για την αυτοκινητοβιομηχανία

  Έξυπνες λύσεις από την Hikvision για την αυτοκινητοβιομηχανία

  Με την αξία των αποθεμάτων να αγγίζει χιλιάδες, ακόμα και εκατομμύρια ευρώ, οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν τους βανδαλισμούς και να σταματήσ...
 • Κυβερνοασφάλεια και έλεγχος πρόσβασης

  Κυβερνοασφάλεια και έλεγχος πρόσβασης

  Με τα σπίτια μας πιο συνδεδεμένα από ποτέ, οι ευκαιρίες για να παρεισφρήσουν οι hackers στις ζωές μας και να πάρουν τον έλεγχο των συσκευών μας, αλλά και να κλέψουν ευαίσθητα δεδομένα είναι περισσ...
 • Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων φωνητικής αναγγελίας

  Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων φωνητικής αναγγελίας

  Η καθυστερημένη αντίδραση σε ηχητικούς συναγερμούς αποτελεί σύνηθες χαρακτηριστικό των ανθρώπων. Αντίθετα, έρευνες φανερώνουν πως οι ίδιοι άνθρωποι αντιδρούν αισθητά πιο γρήγορα σε φωνητικά σήματα...
 • PoE και εγκαταστάσεις ελέγχου πρόσβασης

  PoE και εγκαταστάσεις ελέγχου πρόσβασης

  Η ευρεία υιοθέτηση των ηλεκτρονικών κλειδαριών και των φυσικών συστημάτων ελέγχου πρόσβασης άλλαξαν την βιομηχανία της ασφάλειας τα τελευταία χρόνια. Από τις παραδοσιακές κλειδαριές, περάσαμε στις...
 • ZKTeco ZKBio Time ERGANI

  ZKTeco ZKBio Time ERGANI

  Το «Εργάνη» είναι το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του οποίου ο κάθε εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί πρόσληψη, τερματισμό και δήλω...
 • Hikvision KF3T

  Hikvision KF3T

  Η Hikvision παρουσίασε πρόσφατα τη νέα σειρά KF3T, η οποία περιλαμβάνει αναλογικές κάμερες HDTVI με κύριο χαρακτηριστικό την ανάλυση 3K και διάσταση κάδρου εικόνας 16:9, για αποφυγή παραμόρφωσης σ...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design