Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 190
ilka aggelia
securityreport e mag odhgos 2021
1 Οκτωβρίου 2021 10:49

Σε ρυθμούς ανάπτυξης κινήθηκε η Space Hellas και το Α’ εξάμηνο του 2021 με αύξηση του τζίρου κατά 9,74%

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F3488d039a3dfad6c2c3ee8a99fdb25bd XL

Αύξηση ύψους 9,74% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το Α’ εξάμηνο του 2021 και ανήλθε σε € 36,3 εκ., έναντι € 33,04 εκ. το 2020. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 8,24 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2021 έναντι € 7,08 εκ. το 2020, ενώ το EBITDA έκλεισε σε € 3,3 εκ. έναντι € 2,9 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς του Ομίλου, συνέπεια της σημαντικής συμμετοχής του σε έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου που βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης, καθώς και της ταυτόχρονης διατήρησης του κόστους σε σταθερά επίπεδα.

Αύξηση ύψους 9,74% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το Α’ εξάμηνο του 2021 και ανήλθε σε € 36,3 εκ., έναντι € 33,04 εκ. το 2020. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 8,24 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2021 έναντι € 7,08 εκ. το 2020, ενώ το EBITDA έκλεισε σε € 3,3 εκ. έναντι € 2,9 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς του Ομίλου, συνέπεια της σημαντικής συμμετοχής του σε έργα ψηφιοποίησης του δημοσίου που βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης, καθώς και της ταυτόχρονης διατήρησης του κόστους σε σταθερά επίπεδα.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.305 χιλ. το Α’ εξάμηνο του 2021 έναντι € 1.062 χιλ. το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 22,8%. Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 1.063 χιλ. έναντι € 640 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 66%. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, παρουσιάζονται αρνητικές κατά € 20.427 χιλ., χαρακτηριστικό των εξαμήνων της Space Hellas, καθώς παρατηρείται αποπληρωμή σημαντικού κόστους που αφορά σε υπηρεσίες τρίτων στην αρχή εκάστοτε έτους. Η επιπλέον επιβάρυνση των φετινών λειτουργικών ταμειακών ροών προήλθε τόσο από την αύξηση της συμμετοχής στον τζίρο του Ομίλου, σύνθετων έργων δημοσίου μεγαλύτερου χρονικού ορίζοντα υλοποίησης, όσο και από την προσπάθεια του Ομίλου να διατηρήσει τα επίπεδα τιμών αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών σταθερά, μέσα σε ένα περιβάλλον καθυστερήσεων παραδόσεων, αλλά και αυξήσεων του μεταφορικού κόστους παγκοσμίως.

Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, ανήλθαν σε € -12.259 χιλ., συνέπεια της ιδιαίτερα σημαντικής επενδυτικής δραστηριότητας της εταιρείας με εξαγορές νέων εταιρειών και επενδύσεις σε νέους τεχνολογικούς τομείς. Η στρατηγική επένδυση στην SingularLogic πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2021, με το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου να ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2021. Συνεπεία αυτού, τα πλήρη οικονομικά αποτελέσματα της σημαντικής αυτής επένδυσης θα αποτυπωθούν στην ολότητά τους, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2021.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες τόσο για τη λειτουργία, όσο και για τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου, καλύφθηκαν από την αύξηση του δανεισμού (χρηματοδοτικές ροές € 11.779 χιλ.) και από τα ταμειακά διαθέσιμα. Η διατήρηση της απαραίτητης ρευστότητας επιβεβαιώνει την προσβασιμότητα του Ομίλου σε χρηματοδοτικά κεφάλαια, με βασικότερο άξονα την υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου.
Για τη μητρική εταιρεία ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα € 35,2 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2021, έναντι € 31,7 εκ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 11,1% ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3,03 εκ. έναντι € 2,4 εκ. την ίδια περίοδο του 2020. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 1,55 εκ. έναντι € 1,24 εκ. το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 25%, και τα αντίστοιχα
αποτελέσματα μετά φόρων, ανήλθαν σε € 1.399 χιλ. έναντι € 950 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 47,2%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης αναφερόμενος στην πορεία του Ομίλου, δήλωσε: «Οι προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας που ακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την αγορά της πληροφορικής, των ψηφιακών επικοινωνιών και της ασφάλειας, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος Space Hellas. Η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 έδωσε σημαντική ώθηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό πολλών οργανισμών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού, αλλά και του δημόσιου τομέα και έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στην καθημερινότητα των πολιτών και ειδικά στις συναλλαγές τους με το κράτος και τις επιχειρήσεις. Με βάση τα έργα που βρίσκονται υπό υλοποίηση, αλλά και τις προσφορές που βρίσκονται σε αξιολόγηση, η διοίκηση του Ομίλου Space Hellas εκτιμά και για το 2021 τη συνέχιση της θετικής και αναπτυξιακής πορείας και εντείνει την προσπάθεια για διεκδίκηση αρκετών από τα έργα που έχουν εξαγγελθεί για τα επόμενα έτη, στους τομείς που δραστηριοποιείται και διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία. Το Α’ εξάμηνο του 2021 αποτελεί σημαντικό σταθμό για την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου Space Hellas στον τομέα του λογισμικού έχοντας σαν κύριο άξονα εξαγορές, αλλά και συμμετοχές σε νέες εταιρείες. Επίσης, δημιουργούνται οι συνθήκες για σημαντικές συνέργειες ώστε η Space Hellas, να διευρύνει το μερίδιο αγοράς του Oμίλου στον χώρο των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και σε σημαντικά έργα του Δημοσίου.»

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Ιούλιος 2024
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουλίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
Έλεγχος πρόσβασης με Akuvox
Η PartnerNET με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον ICT κλάδο, είναι ο επίσημος διανομέας της Akuvox Company και παρουσιάζει τις έξυπνες λύσεις πρόσβασης και ενδοεπικοινωνίας σε σπίτια, κτίρι...
Η αποθήκευση δεδομένων παρακολούθησης «γίνεται» έξυπνη!
Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση στον τρόπο αποθήκευσης και διαχείρισης των όλο αυξανόμενων δεδομένων παρακολούθησης. Οι μέρες της απλής εγγραφής και αναθεώρησης των πλάνων βίντεο που παράγου...
Κάμερες αντιεκρηκτικού τύπου
Πυρηνικά και πετροχημικά εργοστάσια, τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί και αποθήκες εκρηκτικών είναι μόνο μερικοί από τους βιομηχανικούς χώρους και τις κρίσιμες υποδομές που ενέχουν πολλές προκλήσεις, ακό...
Red Dot για την Ajax Systems
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ajax Systems κατακτά τα πρώτα βραβεία Red Dot σε Ασφάλεια και Οικιακό Αυτοματισμό! Φέτος, τα προϊόντα συναγερμού και έξυπνου αυτοματισμού της εταιρείας έλαβαν...
Οι μεγαλύτερες τάσεις CCTV για το 2024
Στον κόσμο της βιντεοεπιτήρησης παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη την τελευταία δεκαετία, με τις καινοτομίες στην τεχνολογία να έχουν διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην εν λόγω ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, ο το...
Μέτρα προστασίας για τα Data Centers
Τα κέντρα δεδομένων ή αλλιώς Data Centers, όπου φιλοξενείται εξοπλισμός υψηλής αξίας, όπως υπολογιστές, servers, αποθηκευτικά μέσα και άλλες δικτυακές συσκευές, πλέον θεωρούνται κινητήριος μοχλός ...
Hikvision 2-wire HD Apartment
Η λύση 2-wire HD Apartment αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ένα υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο σύστημα θυροτηλεφώνου για αντικατάσταση ενός παλαιού συστήματος με χρήση των υπαρχ...
Πρωτοποριακή υπεροχή στα συστήματα επικοινωνίας Rakson A.E.
Έχοντας ιδρυθεί πριν από 70 χρόνια, η Golmar είναι πρωτοπόρα στην παγκόσμια αγορά, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στο τοπίο των συστημάτων ενδοεπικοινωνίας. O αποκλειστικός συνεργάτης στην Ελλάδα ...
TP-Link Omada EAP215-Bridge
Το TP-Link Omada EAP215-Bridge kit αποτελεί την ιδανική λύση για την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση με μεγάλη εμβέλεια πο...