Skip to main content
Hermes Banner 1
DIGITAL TV 184
securityreport e mag odhgos 2021
23 Απριλίου 2021 10:30

Το πρώτο νομικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη στην ιστορία της αποκτά η Ε.Ε.

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F9906fb10596c2aa66e1dcfa5caa066eb XL

Κανόνες στη χρήση των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence-AI) θεσμοθετεί, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία από τις πιο σημαντικές προβλέψεις των νέων κανόνων έρχεται να καθησυχάσει τους φόβους για χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης με σκοπό τον έλεγχο των ανθρώπων από συστήματα ΑΙ. Πρακτικά, η Ευρώπη λέει “όχι” σε αυτό που ονομάζεται “απομακρυσμένη βιομετρική αναγνώριση”, δηλαδή στη χρήση ΤΝ για αναγνώριση προσώπων σε δημόσιους χώρους μέσω της επεξεργασίας των βιομετρικών τους δεδομένων.

Κανόνες στη χρήση των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence-AI) θεσμοθετεί, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία από τις πιο σημαντικές προβλέψεις των νέων κανόνων έρχεται να καθησυχάσει τους φόβους για χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης με σκοπό τον έλεγχο των ανθρώπων από συστήματα ΑΙ. Πρακτικά, η Ευρώπη λέει “όχι” σε αυτό που ονομάζεται “απομακρυσμένη βιομετρική αναγνώριση”, δηλαδή στη χρήση ΤΝ για αναγνώριση προσώπων σε δημόσιους χώρους μέσω της επεξεργασίας των βιομετρικών τους δεδομένων.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο χωρίζει τα συστήματα ΑΙ σε τέσσερις κατηγορίες, με βάση τους κινδύνους που ενέχουν και προβλέπει περιορισμούς ή ακόμη και απαγόρευση της χρήσης τους, ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, που χαρακτηρίζονται “μη αποδεκτού κινδύνου”, θα απαγορεύονται.

Ως τέτοια θεωρούνται, με βάση τους νέους κανόνες, συστήματα ΤΝ, που επιτρέπουν την κοινωνική βαθμολόγηση από κυβερνήσεις, η χρήση τεχνικών που χειραγωγούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και η εξ αποστάσεως βιομετρική ταυτοποίηση σε ζωντανή μετάδοση σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους. Ειδικά για το τελευταίο, οι νέοι κανόνες της ΕΕ. προβλέπουν ότι όλα τα συστήματα εξ αποστάσεως βιομετρικής ταυτοποίησης θεωρούνται υψηλού κινδύνου και υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις.

Η χρήση τους σε πραγματικό χρόνο σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους για σκοπούς επιβολής του νόμου καταρχήν απαγορεύεται. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις αφορούν πολύ ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η αναζήτηση αγνοούμενου παιδιού, η πρόληψη επικείμενης τρομοκρατικής απειλής ή εντοπισμός και η ταυτοποίηση υπόπτου σοβαρής αξιόποινης πράξης.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνητής Νοημοσύνης

Δεύτερη κατηγορία συστημάτων ΑΙ είναι αυτά, που θεωρούνται “υψηλού κινδύνου”. Πρόκειται για έναν περιορισμένο αριθμό συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των ανθρώπων ή στα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Τρίτη κατηγορία αποτελούν τα συστήματα ΤΝ “περιορισμένου κινδύνου”. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία θα επιβάλλονται συγκεκριμένες απαιτήσεις διαφάνειας, για παράδειγμα όταν υπάρχει σαφής κίνδυνος παραποίησης (π.χ. μέσω της χρήσης διαλογικών ρομπότ).

Τέλος, οι νέοι κανόνες προβλέπουν την κατηγορία συστημάτων ΑΙ “ελάχιστου κινδύνου”. Πρόκειται για τα υπόλοιπα συστήματα ΤΝ που μπορούν να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας χωρίς πρόσθετες νομικές υποχρεώσεις. Τα περισσότερα συστήματα ΤΝ, που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στην ΕΕ., εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.

Οι νέοι κανόνες θα εφαρμόζονται άμεσα και με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη – μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει οι εθνικές αρμόδιες Αρχές εποπτείας της αγοράς να εποπτεύουν τους νέους κανόνες. Ταυτόχρονα, δημιουργεί ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο θα εκδίδει συστάσεις για τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου

Τι θα γίνει με τα μηχανήματα

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ. για την τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνουν και τα μηχανολογικά προϊόντα: από ρομπότ έως χορτοκοπτικά, εκτυπωτές τρισδιάστατης εκτύπωσης, μηχανήματα κατασκευών, γραμμές βιομηχανικής παραγωγής. Ο νέος κανονισμός για τα μηχανήματα θα διασφαλίζει ότι η νέα γενιά μηχανημάτων θα εγγυάται την ασφάλεια των χρηστών και των καταναλωτών.

Ενώ ο κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπίζει τους κινδύνους ασφάλειας των συστημάτων ΤΝ, ο νέος κανονισμός για τα μηχανήματα θα διασφαλίζει την ασφαλή ενσωμάτωση του συστήματος ΤΝ στο σύνολο των μηχανημάτων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διενεργούν μία μόνο αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

Επιπλέον, ο νέος κανονισμός για τα μηχανήματα θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς παρέχοντας μεγαλύτερη νομική σαφήνεια στις ισχύουσες διατάξεις, απλουστεύοντας τον διοικητικό φόρτο και το κόστος για τις εταιρείες μέσω των ψηφιακών μορφοτύπων για την τεκμηρίωση και της προσαρμογή των τελών αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις ΜμΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνοχή με το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ. για τα προϊόντα.

Επόμενα στάδια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη – μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν τις προτάσεις της Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη και τα μηχανολογικά προϊόντα στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Μόλις εγκριθούν, οι κανονισμοί θα είναι άμεσα εφαρμόσιμοι σε ολόκληρη την ΕΕ.

Να σημειωθεί ότι, σήμερα, συνολικά 19 κράτη – μέλη, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία, Ισπανία και Πολωνία, έχουν θεσπίσει εθνικές στρατηγικές για την ΤΝ.

 

Πηγή: http://www.sepe.gr/

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, Φεβρουάριος 2024

  Security Report, Φεβρουάριος 2024

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Φεβρουαρίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμέ...
 • Security TOP 50

  Security TOP 50

  Η κατάταξη των εταιρειών Security, που δημοσιεύει κάθε χρόνο στην επίσημη ιστοσελίδα του το περιοδικό asmag.com, είναι πλέον διαθέσιμη! Το asmag.com, που σε συνεργασία με κορυφαία στελέχη του κλάδ...
 • Divico Security

  Divico Security

  Το περιοδικό Security Report ταξίδεψε στην πόλη της Πάτρας και είχε τη μοναδική ευκαιρία να επισκεφτεί το Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμού της Divico Security. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας,...
 • Ασφάλεια στα γήπεδα της Super League για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας

  Ασφάλεια στα γήπεδα της Super League για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας

  Τα μέτρα για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τα επεισόδια στον αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στο Ρέντ...
 • Πώς αντιμετωπίζουμε τις ηλεκτρονικές απάτες;

  Πώς αντιμετωπίζουμε τις ηλεκτρονικές απάτες;

  Το ηλεκτρονικό οικονομικό έγκλημα είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο και είναι πιθανό να αποτελέσει μείζον πρόβλημα για την κοινωνία κατά τα επόμενα χρόνια. Η αντιμετώπισή του από νομική άποψη δεν είναι...
 • PIAM 2.0

  PIAM 2.0

  Το PIAM (Physical Identity and Access Management), που αναφέρεται στον έλεγχο πρόσβασης και σημαίνει διαχείριση της φυσικής ταυτότητας και της πρόσβασης, είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα που ...
 • Body worn κάμερες: Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή τους το 2024 στη χώρα μας

  Body worn κάμερες: Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή τους το 2024 στη χώρα μας

  Οι body worn κάμερες, που κατά βάση χρησιμοποιούνται από τις αρχές επιβολής του νόμου, μπορούν μεταξύ άλλων να τοποθετηθούν στις στολές των αστυνομικών και έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμες,...
 • Πώς επηρεάζονται οι αγοραστικές συνήθειες του καταναλωτικού κοινού από τα δεδομένα

  Πώς επηρεάζονται οι αγοραστικές συνήθειες του καταναλωτικού κοινού από τα δεδομένα

  Η ικανότητα συλλογής, ανάλυσης και εξαγωγής πληροφοριών / δεδομένων από πολλαπλές πηγές μπορεί να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο για μία επιχείρηση, κάτι που γίνεται καλύτερα αντιληπτό όταν εξετάζουμ...
 • Hikvision Smart Hybrid Light ColorVu

  Hikvision Smart Hybrid Light ColorVu

  Η νέα κατηγορία αναλογικών καμερών Smart Hybrid Light ColorVu της Hikvision εισάγει νέα χαρακτηριστικά στην αναλογική βιντεο-επιτήρηση και αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον το...
 • Hochiki ACC-EN

  Hochiki ACC-EN

  Η θεωρία λειτουργίας του ανιχνευτή αναφέρει ότι οι ανιχνευτές πολλαπλών κριτηρίων χρησιμοποιούν ταυτόχρονα την οπτική τεχνολογία και την τεχνολογία ανίχνευσης θερμότητας για να προσδιορίσουν μια κ...
 • Πρωτόκολλο DALI

  Πρωτόκολλο DALI

  Το πρωτόκολλο επικοινωνίας φωτιστικών ασφαλείας DALI (Digital Addressable Lighting Interface) αναδεικνύει μια νέα εποχή στον χώρο της τεχνολογίας φωτισμού, προσφέροντας εξελιγμένες δυνατότητες ελέ...
 • Comelit Integration System

  Comelit Integration System

  Η εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού βελτιώνει την ποιότητα της καθημερινότητας, μεγιστοποιεί την ασφάλεια του χώρου και συμβάλλει στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας έως και στο ένα τρίτο (-30%...