DIABASTE DWREAN SEC 127
techmail
DIGITAL TV 167
securityreport e mag odhgos 2021
energiatec banner
23 Απριλίου 2021 10:30

Το πρώτο νομικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη στην ιστορία της αποκτά η Ε.Ε.

Κανόνες στη χρήση των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence-AI) θεσμοθετεί, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία από τις πιο σημαντικές προβλέψεις των νέων κανόνων έρχεται να καθησυχάσει τους φόβους για χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης με σκοπό τον έλεγχο των ανθρώπων από συστήματα ΑΙ. Πρακτικά, η Ευρώπη λέει “όχι” σε αυτό που ονομάζεται “απομακρυσμένη βιομετρική αναγνώριση”, δηλαδή στη χρήση ΤΝ για αναγνώριση προσώπων σε δημόσιους χώρους μέσω της επεξεργασίας των βιομετρικών τους δεδομένων.

Κανόνες στη χρήση των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence-AI) θεσμοθετεί, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία από τις πιο σημαντικές προβλέψεις των νέων κανόνων έρχεται να καθησυχάσει τους φόβους για χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης με σκοπό τον έλεγχο των ανθρώπων από συστήματα ΑΙ. Πρακτικά, η Ευρώπη λέει “όχι” σε αυτό που ονομάζεται “απομακρυσμένη βιομετρική αναγνώριση”, δηλαδή στη χρήση ΤΝ για αναγνώριση προσώπων σε δημόσιους χώρους μέσω της επεξεργασίας των βιομετρικών τους δεδομένων.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο χωρίζει τα συστήματα ΑΙ σε τέσσερις κατηγορίες, με βάση τους κινδύνους που ενέχουν και προβλέπει περιορισμούς ή ακόμη και απαγόρευση της χρήσης τους, ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, που χαρακτηρίζονται “μη αποδεκτού κινδύνου”, θα απαγορεύονται.

Ως τέτοια θεωρούνται, με βάση τους νέους κανόνες, συστήματα ΤΝ, που επιτρέπουν την κοινωνική βαθμολόγηση από κυβερνήσεις, η χρήση τεχνικών που χειραγωγούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και η εξ αποστάσεως βιομετρική ταυτοποίηση σε ζωντανή μετάδοση σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους. Ειδικά για το τελευταίο, οι νέοι κανόνες της ΕΕ. προβλέπουν ότι όλα τα συστήματα εξ αποστάσεως βιομετρικής ταυτοποίησης θεωρούνται υψηλού κινδύνου και υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις.

Η χρήση τους σε πραγματικό χρόνο σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους για σκοπούς επιβολής του νόμου καταρχήν απαγορεύεται. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις αφορούν πολύ ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η αναζήτηση αγνοούμενου παιδιού, η πρόληψη επικείμενης τρομοκρατικής απειλής ή εντοπισμός και η ταυτοποίηση υπόπτου σοβαρής αξιόποινης πράξης.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνητής Νοημοσύνης

Δεύτερη κατηγορία συστημάτων ΑΙ είναι αυτά, που θεωρούνται “υψηλού κινδύνου”. Πρόκειται για έναν περιορισμένο αριθμό συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των ανθρώπων ή στα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Τρίτη κατηγορία αποτελούν τα συστήματα ΤΝ “περιορισμένου κινδύνου”. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία θα επιβάλλονται συγκεκριμένες απαιτήσεις διαφάνειας, για παράδειγμα όταν υπάρχει σαφής κίνδυνος παραποίησης (π.χ. μέσω της χρήσης διαλογικών ρομπότ).

Τέλος, οι νέοι κανόνες προβλέπουν την κατηγορία συστημάτων ΑΙ “ελάχιστου κινδύνου”. Πρόκειται για τα υπόλοιπα συστήματα ΤΝ που μπορούν να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας χωρίς πρόσθετες νομικές υποχρεώσεις. Τα περισσότερα συστήματα ΤΝ, που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στην ΕΕ., εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.

Οι νέοι κανόνες θα εφαρμόζονται άμεσα και με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη – μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει οι εθνικές αρμόδιες Αρχές εποπτείας της αγοράς να εποπτεύουν τους νέους κανόνες. Ταυτόχρονα, δημιουργεί ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο θα εκδίδει συστάσεις για τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου

Τι θα γίνει με τα μηχανήματα

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ. για την τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνουν και τα μηχανολογικά προϊόντα: από ρομπότ έως χορτοκοπτικά, εκτυπωτές τρισδιάστατης εκτύπωσης, μηχανήματα κατασκευών, γραμμές βιομηχανικής παραγωγής. Ο νέος κανονισμός για τα μηχανήματα θα διασφαλίζει ότι η νέα γενιά μηχανημάτων θα εγγυάται την ασφάλεια των χρηστών και των καταναλωτών.

Ενώ ο κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπίζει τους κινδύνους ασφάλειας των συστημάτων ΤΝ, ο νέος κανονισμός για τα μηχανήματα θα διασφαλίζει την ασφαλή ενσωμάτωση του συστήματος ΤΝ στο σύνολο των μηχανημάτων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διενεργούν μία μόνο αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

Επιπλέον, ο νέος κανονισμός για τα μηχανήματα θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς παρέχοντας μεγαλύτερη νομική σαφήνεια στις ισχύουσες διατάξεις, απλουστεύοντας τον διοικητικό φόρτο και το κόστος για τις εταιρείες μέσω των ψηφιακών μορφοτύπων για την τεκμηρίωση και της προσαρμογή των τελών αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις ΜμΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνοχή με το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ. για τα προϊόντα.

Επόμενα στάδια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη – μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν τις προτάσεις της Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη και τα μηχανολογικά προϊόντα στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Μόλις εγκριθούν, οι κανονισμοί θα είναι άμεσα εφαρμόσιμοι σε ολόκληρη την ΕΕ.

Να σημειωθεί ότι, σήμερα, συνολικά 19 κράτη – μέλη, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία, Ισπανία και Πολωνία, έχουν θεσπίσει εθνικές στρατηγικές για την ΤΝ.

 

Πηγή: http://www.sepe.gr/

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Security Report, Τεύχος 129

  Security Report, Τεύχος 129

  Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Αυγούστου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές ...
 • Κέντρα Λήψεως Σημάτων Συναγερμού

  Κέντρα Λήψεως Σημάτων Συναγερμού

  Τα συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης θεωρούνται ίσως τα ιδανικότερα μέσα αποτροπής διαρρήξεων και ειδοποίησης για έκτακτες ανάγκες, στέλνοντας σήματα συναγερμού στους ιδιοκτήτες ακινήτων σε π...
 • Ajax Pro Desktop 3.2

  Ajax Pro Desktop 3.2

  Η εφαρμογή PRO Desktop PC συνδυάζει εργαλεία για τη σύνδεση, τη συντήρηση και την παρακολούθηση των συστημάτων ασφαλείας Ajax. Το λογισμικό επιτρέπει τη δημιουργία λογαριασμών για εταιρείες, διαθέ...
 • CCTV στην Ακρόπολη

  CCTV στην Ακρόπολη

  Με σύγχρονα μέσα ασφαλείας θωρακίζει τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και των Κλιτύων το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το έργο αφορά στην εγκατάσταση σύγχρονου ολοκληρωμένου συστήματος λ...
 • Μία νέα έρευνα φέρνει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τους ψευδείς συναγερμούς

  Μία νέα έρευνα φέρνει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τους ψευδείς συναγερμούς

  Παρά τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας, οι μέθοδοι οπτικής επαλήθευσης ενός συναγερμού, αλλά και οι αισθητήρες, συχνά δημιουργούν ανεπιθύμητους ψευδείς συναγερμούς, καθώς αδυνατούν να διακρίν...
 • IP Θυροτηλεοράσεις

  IP Θυροτηλεοράσεις

  Σήμερα, οι θυροτηλεοράσεις και γενικότερα οι συσκευές ενδοεπικοινωνίας καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των καθημερινών αναγκών των πολιτών όπως η ασφάλεια, η επικοινωνία και η άνεση, τόσο στον οικιακό ...
 • Θερμικές κάμερες

  Θερμικές κάμερες

  Οι θερμικές κάμερες αποτελούν βασικό πυλώνα της ασφάλειας, ιδίως μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Οι εν λόγω κάμερες δεν είναι «κάτι νέο» για τον κλάδο της ασφάλειας, ωστόσο εξελίσσονται συνεχώς κα...
 • Vodafone Smart Forest

  Vodafone Smart Forest

  H Vodafone Ελλάδας παρουσιάζει τις πρώτες εικόνες που συλλέγονται από την πιλοτική πρωτοβουλία Vodafone Smart Forest, του πρώτου «έξυπνου» δάσους στην Ελλάδα που δημιούργησε στην περιοχή της Πάρνη...
 • Διαπιστευτήρια και έλεγχος πρόσβασης

  Διαπιστευτήρια και έλεγχος πρόσβασης

  Ο έλεγχος ταυτότητας είναι ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος όρος, τον οποίο θα συναντήσουμε σε πολλούς τομείς, πέρα από αυτόν της ασφάλειας. Γενικά, αναφέρεται στα μέσα επαλήθευσης ή αλλιώς τα διαπισ...
 • Παίρνοντας προληπτικά μέτρα για την κυβερνοασφάλεια

  Παίρνοντας προληπτικά μέτρα για την κυβερνοασφάλεια

  Όταν μιλάμε για ασφάλεια, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι καμία εταιρεία δεν είναι άτρωτη, ανεξάρτητα από το που βρίσκεται, το μέγεθος ή τον τρόπο λειτουρ...
 • AMC Lario Hub

  AMC Lario Hub

  Ο Lario, είναι ο νέος έξυπνος πίνακας συναγερμού της AMC, ο οποίος προγραμματίζεται πολύ εύκολα και γρήγορα μέσω εφαρμογής για smartphone κινητά. Το app έρχεται με οδηγίες εγκατάστασης διευκολύνον...
 • Optex FlipX

  Optex FlipX

  Η νέα γενιά εσωτερικών ανιχνευτών της Optex “FlipX” έφτασε και είναι διαθέσιμη από την G.I. Security! Το βασικό μοντέλο της σειράς FlipX έρχεται με εμβέλεια που αγγίζει τα 12 μέτρα απόσταση και γω...
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Please enable the javascript to submit this form


Securityreport.gr - Το απόλυτο περιοδικό για τα συστήματα ασφαλείας
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design