Skip to main content
Hermes Banner 1
DIABASTE DWREAN SEC CYP 12
DIGITAL TV 190
ilka aggelia
27 Ιουνίου 2024 07:48

Τα video analytics στα νοσοκομεία μπορεί να βοηθήσουν στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς

Untitled 1 9 f6d4db47

Τα νοσοκομεία στρέφονται στην τεχνολογία βίντεο για να ενισχύσουν τη φροντίδα και την ασφάλεια των ασθενών με την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας και τη συνεχιζόμενη μάχη κατά της έλλειψης προσωπικού. Ωστόσο, τα νοσοκομεία που επιθυμούν να επεκτείνουν την τεχνολογία βίντεο πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα επιτήρησης συμμορφώνονται με τον νόμο περί Φορητότητας και Ευθύνης της Ασφάλισης Υγείας (HIPPA). Εδώ, οι ειδικοί της BCD Video διερευνούν πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα σύστημα βιντεοεπιτήρησης συμβατό με το HIPAA σε μια εγκατάσταση υγειονομικής περίθαλψης.

Η συμμόρφωση με το HIPAA συμβάλλει στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των ασθενών και στη διασφάλιση ευαίσθητων πληροφοριών υγείας. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο στη σημερινή ψηφιακή εποχή. Με την αυξανόμενη υιοθέτηση της ανάλυσης βίντεο στην υγειονομική περίθαλψη και της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης (AI), είναι πιο κρίσιμο από ποτέ να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της αξιοποίησης της τεχνολογίας και της διατήρησης της συμμόρφωσης με το HIPAA.

Απαιτήσεις HIPAA στην επιτήρηση βίντεο

Οι ακόλουθες πρακτικές συμβάλλουν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης της χρήσης της τεχνολογίας βίντεο με τους γενικούς στόχους του HIPAA:

Περιορισμός της έκθεσης PHI (Προσωπικών Δεδομένων Υγείας): Τοποθετήστε τη βιντεοεπιτήρηση με τρόπο που μειώνει την πιθανότητα συλλογής PHI, εκτός εάν είναι απαραίτητη για συγκεκριμένο, δικαιολογημένο σκοπό. Ορισμένες ρυθμίσεις που πρέπει να αποφεύγονται περιλαμβάνουν χώρους όπου είναι πιθανό να είναι προσβάσιμες ή να συζητούνται οι πληροφορίες PHI, όπως οι χώροι θεραπείας ή οι οθόνες.

Έλεγχος πρόσβασης: Η πρόσβαση στο υλικό βίντεο πρέπει να διαχειρίζεται και να περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την εντολή του HIPAA για τη δημιουργία τεχνικών πολιτικών και διαδικασιών που περιορίζουν την πρόσβαση στο ePHI σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

Κρυπτογράφηση και ασφάλεια: Τα δεδομένα βίντεο θα πρέπει να κρυπτογραφούνται κατά τη μεταφορά και κατά την ηρεμία, κυρίως εάν θα μπορούσαν να καταγράψουν PHI. Τα κλειδιά κρυπτογράφησης θα πρέπει να προστατεύουν από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παραποίηση και απώλεια.

Διατήρηση και διάθεση δεδομένων: Καθορίστε πολιτικές για τη διατήρηση και τη διάθεση υλικού βίντεο. Αυτό το μέτρο ασφαλείας διασφαλίζει ότι δεν διατηρείται περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο και ότι διατίθεται με ασφάλεια, ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε PHI.

Γνωστοποίηση παραβίασης: Εάν προκύψει παραβίαση, τότε οι εγκαταστάσεις πρέπει να αναφέρονται στον κανόνα HIPAA Breach Notification Rule (Κανόνας κοινοποίησης παραβίασης HIPAA). Ο κανόνας αυτός απαιτεί να ενημερώνετε τα θιγόμενα άτομα, το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Φυσικές διασφαλίσεις: Θα πρέπει να εξεταστούν η τοποθέτηση των καμερών και η φυσική ασφάλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη προβολή ή αλλοίωση.

Συμμόρφωση HIPAA στη βιντεοεπιτήρηση

Ο HIPAA επεκτείνεται πέρα από τη γραφειοκρατία και τα ψηφιακά αρχεία – οι κανονισμοί του περιλαμβάνουν τη βιντεοεπιτήρηση και τις ηλεκτρονικά προστατευόμενες πληροφορίες υγείας (ePHI) σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης.

Παρόλο που ο HIPAA δεν ασχολείται ειδικά με τη βιντεοεπιτήρηση, οι απαιτήσεις του για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια των PHI επηρεάζουν τον τρόπο εφαρμογής της. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε θα μπορούσε να ταυτοποιήσει έναν ασθενή, είτε πρόκειται για το όνομά του, το ιατρικό ιστορικό ή το πρόσωπό του σε ένα βίντεο, εμπίπτει στο άγρυπνο βλέμμα του HIPAA.

Η βιντεοανάλυση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να ρυθμίζεται με τρόπο που να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των ασθενών σε κάθε βήμα. Ορισμένοι τρόποι περιλαμβάνουν την κρυπτογράφηση του καταγεγραμμένου υλικού, τον περιορισμό της πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή τη θόλωση των χαρακτηριστικών αναγνώρισης.

Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για τη χρήση της ανάλυσης βίντεο

Πέρα από τις θεμελιώδεις εκτιμήσεις του HIPAA, υπάρχουν πρόσθετες βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Έχοντας κατά νου αυτές τις ανησυχίες, οι διοικητές των νοσοκομείων μπορούν να βελτιώσουν τη συμμόρφωση, να προστατεύσουν το απόρρητο των ασθενών και να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία βιντεοεπιτήρησης αποτελεσματικά και ηθικά. Οκτώ από τις πιο σημαντικές συμβουλές βέλτιστων πρακτικών που πρέπει να ληφθούν υπόψη θα πρέπει να περιλαμβάνουν, συμφωνίες με προμηθευτές, τακτικούς ελέγχους και αξιολογήσεις, σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών, γνωστοποίηση των πρακτικών προστασίας της ιδιωτικής ζωής, συγκατάθεση και σήμανση, νόμους και κανονισμούς της πολιτείας, ενσωμάτωση με άλλα μέτρα ασφαλείας και, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση – κατάλληλα συνεχή προγράμματα που περιλαμβάνουν τη σημασία της ιδιωτικής ζωής των ασθενών και τις νομικές απαιτήσεις που περιβάλλουν τα PHI, θα πρέπει να οργανώνονται για το προσωπικό σχετικά με τη σωστή χρήση των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης

AI και συμμόρφωση HIPAA στην υγειονομική περίθαλψη

Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και έχουμε δει την αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Πώς όμως χρησιμοποιείται η ΤΝ στην υγειονομική περίθαλψη; Πώς χρησιμοποιείται για τη βιντεοεπιτήρηση σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης;

Φανταστείτε να έχετε έναν εικονικό βοηθό που παρακολουθεί συνεχώς το βιντεοληπτικό υλικό σας, αναλύοντάς το σε πραγματικό χρόνο για να επισημάνει τυχόν πιθανές παραβιάσεις του HIPAA. Σε αυτό το σημείο έρχονται οι αναλύσεις με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτοί οι αλγόριθμοι μπορούν να ανιχνεύουν και να διαγράφουν αυτόματα ευαίσθητες πληροφορίες από το υλικό παρακολούθησης. Αυτό συμβάλλει στη διασφάλιση ότι μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό.

Ωστόσο, επιπλέον, με τις λύσεις απομακρυσμένης παρακολούθησης με τεχνητή νοημοσύνη, οι κάμερες παρακολούθησης μπορούν να παρακολουθούνται από οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή, από τη συσκευή σας. Αυτές οι λύσεις AI συμβάλλουν στον εξορθολογισμό των εργασιών επιτήρησης και επιτρέπουν τη γρήγορη ανταπόκριση σε περιστατικά ή παραβιάσεις της ασφάλειας.

Οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσαν να δουν ένα σύστημα ασφαλείας AI ως μια αναβάθμιση υψηλής τεχνολογίας που μπορεί να βοηθήσει στην αυτοματοποίηση των εργασιών συμμόρφωσης, στη βελτίωση της ασφάλειας των δεδομένων και στον εξορθολογισμό των εργασιών επιτήρησης και με τη βοήθεια ειδικών από εταιρείες όπως η BCD, για παράδειγμα, θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην ενίσχυση της συμμόρφωσης HIPAA.

Πηγή: https://www.securityworldmarket.com/

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report, Ιούλιος 2024
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Ιουλίου, πάντα μαζί με το περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση. Στο νέο τεύχοςθα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές πο...
Έλεγχος πρόσβασης με Akuvox
Η PartnerNET με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον ICT κλάδο, είναι ο επίσημος διανομέας της Akuvox Company και παρουσιάζει τις έξυπνες λύσεις πρόσβασης και ενδοεπικοινωνίας σε σπίτια, κτίρι...
Η αποθήκευση δεδομένων παρακολούθησης «γίνεται» έξυπνη!
Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση στον τρόπο αποθήκευσης και διαχείρισης των όλο αυξανόμενων δεδομένων παρακολούθησης. Οι μέρες της απλής εγγραφής και αναθεώρησης των πλάνων βίντεο που παράγου...
Κάμερες αντιεκρηκτικού τύπου
Πυρηνικά και πετροχημικά εργοστάσια, τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί και αποθήκες εκρηκτικών είναι μόνο μερικοί από τους βιομηχανικούς χώρους και τις κρίσιμες υποδομές που ενέχουν πολλές προκλήσεις, ακό...
Red Dot για την Ajax Systems
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ajax Systems κατακτά τα πρώτα βραβεία Red Dot σε Ασφάλεια και Οικιακό Αυτοματισμό! Φέτος, τα προϊόντα συναγερμού και έξυπνου αυτοματισμού της εταιρείας έλαβαν...
Οι μεγαλύτερες τάσεις CCTV για το 2024
Στον κόσμο της βιντεοεπιτήρησης παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη την τελευταία δεκαετία, με τις καινοτομίες στην τεχνολογία να έχουν διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην εν λόγω ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, ο το...
Μέτρα προστασίας για τα Data Centers
Τα κέντρα δεδομένων ή αλλιώς Data Centers, όπου φιλοξενείται εξοπλισμός υψηλής αξίας, όπως υπολογιστές, servers, αποθηκευτικά μέσα και άλλες δικτυακές συσκευές, πλέον θεωρούνται κινητήριος μοχλός ...
Hikvision 2-wire HD Apartment
Η λύση 2-wire HD Apartment αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ένα υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο σύστημα θυροτηλεφώνου για αντικατάσταση ενός παλαιού συστήματος με χρήση των υπαρχ...
Πρωτοποριακή υπεροχή στα συστήματα επικοινωνίας Rakson A.E.
Έχοντας ιδρυθεί πριν από 70 χρόνια, η Golmar είναι πρωτοπόρα στην παγκόσμια αγορά, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στο τοπίο των συστημάτων ενδοεπικοινωνίας. O αποκλειστικός συνεργάτης στην Ελλάδα ...
TP-Link Omada EAP215-Bridge
Το TP-Link Omada EAP215-Bridge kit αποτελεί την ιδανική λύση για την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση με μεγάλη εμβέλεια πο...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Security Report Cyprus, 12
Κυκλοφορεί σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής το περιοδικό Security Report Cyprus! Στο νέο τεύχος 12 του Security Report Cyprus θα βρείτε ενδιαφέροντα θέματα και δοκιμές που απευθύνονται σ...
INIM Previdia UltraVox
Τα μοντέλα της σειράς πινάκων ελέγχου πυρκαγιάς Previdia Ultra Vox ενσωματώνουν λειτουργίες φωνητικής εκκένωσης / αναγγελίας κινδύνου και ανακοινώσεων, καθώς και τεχνολογίες πυρανίχνευσης. Όλα σε ...
Η Novatron Security Distribution εξαγόρασε την Grande Security
Η Novatron Security Distribution Α.Ε., μέλος του ομίλου IFSAS, κορυφαίου ομίλου λύσεων & προϊόντων τεχνολογίας φυσικής ασφάλειας στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την πλήρη εξαγορά των μετοχών της Grand...
Πώς επηρεάζεται ο κατασκευαστικός τομέας από το AI;
Ο κατασκευαστικός κλάδος, ακρογωνιαίος λίθος της αστικής ανάπτυξης και γενικότερα της οικονομίας, υφίσταται σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, βρίσκεται για μ...
Ασφάλεια στα γήπεδα της Super League για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας
Τα μέτρα για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τα επεισόδια στον αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στο Ρέντ...
Πώς αντιμετωπίζουμε τις ηλεκτρονικές απάτες;
Το ηλεκτρονικό οικονομικό έγκλημα είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο και είναι πιθανό να αποτελέσει μείζον πρόβλημα για την κοινωνία κατά τα επόμενα χρόνια. Η αντιμετώπισή του από νομική άποψη δεν είναι...
Τα 20 κορυφαία Υβριδικά συστήματα συναγερμού της αγοράς
Σε μια εποχή όπου η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των ανθρώπων παγκοσμίως, τα υβριδικά συστήματα συναγερμού έχουν αναδειχθεί σε ένα ζωτικό εργαλείο για την προστασία κατοικιών, επιχειρήσεων ...
Wi-Fi Sensing
Οι εφαρμογές του Wi-Fi και της ασύρματης τεχνολογίας εξελίσσονται ραγδαία, και σήμερα η εν λόγω τεχνολογία δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Ερευνητές και επιστήμονες από τον κλάδο της τεχνολογίας έχουν ...
Αναγνώριση πινακίδων οχημάτων
 Έντονες είναι οι εξελίξεις στην τεχνολογία αναγνώρισης οχημάτων και συμπεριφοράς οδηγών τα τελευταία χρόνια. Από την ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι τη μηχανική μάθηση, όλα σ...
Video Analytics: 2 διαφορετικές προσεγγίσεις
Με την πληθώρα τεχνολογικών λύσεων που συναντούμε σήμερα είναι σίγουρο πως οι επιχειρήσεις και οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν την τύχη, αλλά και την ελευθερία, να επιλέξουν - μέσα από μια μεγάλη γκάμ...